Aukce 61 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 72, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
1719
16 000 
Tip
213768 - 1866 FERDINAND V. DOBROTIVÝ, rakouský císař a český kr
Jakost
1866 FERDINAND V. "DOBROTIVÝ", rakouský císař a český král (1793-1875, vládl v letech 1835-1848), vlastnoruční podpis FERDINANDUSS na potvrzení o daru 200 dukátů na výstavbu kostela Trapistů v Maria-Wald v Německu, připojena signatura i jeho manželky Marie Anny (princezna Savojská), datováno Prag 18. Janner 1866; bezvadný stav, podpisy a manuscripty Ferdinanda V. jsou řádově vzácnější, než např. od císaře Františka Josefa I.
Vyvolávací cena: 15 000  +6,7 %
U:A4
Vydraženo za: 16 000 Kč
1720
10 000 
Tip
213861 - 1754 FRANTIŠEK I. ŠTĚPÁN LOTRINSKÝ (1708-1765), císař
+1
Jakost
1754 FRANTIŠEK I. ŠTĚPÁN LOTRINSKÝ (1708-1765), císař Svaté říše římské, od roku 1736 manžel pozdější císařovny a české královny Marie Terezie (1740-1780), vlastnoruční podpis "Franz" na posílacím listě v němčině, adresovaném na hraběte Ludvíka Hohenlohe Langenburg ve věci sporů o dědictví v rodu Löwenstein-Wertheim; pěkný zachovalý stav včetně papírové pečetě, svým kontextem patří podpisy Františka Štěpána Lotrinského ke sběratelsky oblíbeným
Vyvolávací cena: 10 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 10 000 Kč
1721
24 000 
Tip
213823 - 1784 JOSEF II. (1741–1790), císař římský, král česk
+3
Jakost
1784 JOSEF II. (1741–1790), císař římský, král český a uherský, syn Marie Terezie, vládl v letech 1780-1790; vlastnoruční podpis "Joseph" na pergamenové listině s velkou majestátní pečetí, text vztahující se k českým zemím, přesněji k právům obce Valeč (Waltsch) u Karlových Varů; datováno Vídeň, 1784, doplněno podpisy Tobiase Philippa svobodného pána von Gebler (1722-1786) a Johanna svobodného pána von Margelik, mimořádně zachovalý stav bez proděravění, skvrn apod.!, v tomto stavu zcela ojedinělé; podpisy Josefa II. a dokumenty v kontextu s českými zeměmi jsou sběratelsky velmi oblíbené a ceněné, mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena: 18 000  +33,3 %
U:X
Vydraženo za: 24 000 Kč
1722
42 000 
Tip
213825 - 1764 MARIE TEREZIE (1717–1780), římská císařovna, če
+3
Jakost
1764 MARIE TEREZIE (1717–1780), římská císařovna, česká a uherská královna, vlastnoruční celý podpis v konfirmační 7 stránkové knize na pergamenu, jedná se o potvrzení starších práv a svobod udělených městečku Valeč (u Karlových Varů) českým králem Vladislavem Jagellonským v roce 1514, doplněno o podpis hraběte Rudolfa Chotka z Chotkova a Vojnína (1706-1771), nejvyšší kancléř Království českého, císařský tajný rada a člen Řádu zlatého rouna; připojena velká císařská pečeť v kazetě, celkově velmi dobrý a zachovalý stav, pergamenové listy bez proděravění apod.; mimořádný historický dokument, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 12 000  +250,0 %
U:X
Vydraženo za: 42 000 Kč
1723
600 
213801 - 1934 SCHWARZENBERG Karel VI. (1911-1986), český šlechtic,
+1
Jakost
1934 SCHWARZENBERG Karel VI. (1911-1986), český šlechtic, heraldik a spisovatel, vlastnoručně psané poděkování za přání, včetně obálky; zachovalé, zajímavý text
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
1724
3 800 
Tip
214088 - 1941 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+2
Jakost
1941 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; podpis v číslovaném pamětním listu Čs. polní pošty k Benešovým narozeninám s vylepenými zn. Pof.27-29, Legionářské, rozměr 16,5x21cm, červené PR "E.B./ 28. MAY 1941"; zajímavé
Vyvolávací cena: 2 000  +90,0 %
U:A4
Vydraženo za: 3 800 Kč
1725
2 600 
Tip
213995 - 1939 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident, min
+1
Jakost
1939 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident, ministr zahraničí; celý podpis ve zvláštním číslovaném sešitku "Free Czechoslovakia in free Europe, New York 1939" s vylepenou známkou 50h; hledané
Vyvolávací cena: 2 000  +30,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 600 Kč
1726
1 600 
214412 - 1934 CLEMENTIS Vladimír (1902-1952), československý polit
Jakost
1934 CLEMENTIS Vladimír (1902-1952), československý politik, ministr zahraničí, v roce 1952 popraven v rámci procesu s Rudolfem Slánským, vlastnoruční podpis na hlavičkovém papíru jeho advokátní kanceláře; pouze přehyb
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A4
Vydraženo za: 1 600 Kč
1727
---- Kč
208072 - 1932 ČERMÁK Antonín (1873-1933), americký podnikatel a s
Jakost
1932 ČERMÁK Antonín (1873-1933), americký podnikatel a starosta Chicaga českého původu narozený v Kladně, zemřel na následky atentátu spáchaného při návštěvě amerického prezident Roosevelta; podpis na části listu s datací 13.8.1 932; podpisy A. Čermáka jsou vzácné a na trhu se prakticky nevyskytují
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4
Vráceno
1728
2 200 
213638 - 1970? DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slov
Jakost/Jakost
1970? DUBČEK Alexander (1921-1992), československý a slovenský politik, generální tajemník ÚV KSČ; fotografie a lístek s vlastnoručním podpisem; bez poškození, pěkná kvalita
Vyvolávací cena: 500  +340,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
1729
---- Kč
214603 - 1941 EČER Bohuslav (1893 - 1954) byl čs. generál justičn
+1
Jakost
1941 EČER Bohuslav (1893 - 1954) byl čs. generál justiční služby a profesor mezinárodního trestního práva, člen Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů, předseda čs. delegace u Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku a soudce Mezinárodního soudního dvora v Haagu, mj. se postavil na obranu Milady Horákové a den před zatčením STB zemřel, dopisnice s vlastnoručním textem a podpisem adresovaná na jeho manželku do Nice z Marseille 21.8.41; odstřižena část spodního okraje
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
1730
4 500 
208068 - 1939 FRANK Karl Hermann (1898-1946), prvorepublikový politi
Jakost
1939 FRANK Karl Hermann (1898-1946), prvorepublikový politik, člen SdP, aktivní nacista, státní tajemník Úřadu říšského protektora v Protektorátu ČaM; vlastnoruční podpis na výstřižku úředního dokumentu, podpisy K.H. Franka jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 4 000  +12,5 %
U:A5
Vydraženo za: 4 500 Kč
1731
---- Kč
213628 - 1894 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), vlastn
+1
Jakost
1894 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), vlastním jménem Jiří Guth, český propagátor sportu, podpis na odpovědním lístku periodika "Naše doba", podací razítko KOSTELEC NAD ORLICÍ 23/8 94; bez poškození
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
1732
8 500 
Tip
213889 - 1938-1942 HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Sloven
+1
Jakost
1938-1942 HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské republiky a Protektorátu ČaM; poděkování za blahopřání k volbě prezidentem s podpisem, doplněno o pozvánku na oslavu 70. narození E. Háchy a tištěný dopis prezidenta České akademie věd a umění prof. J. Šusty; ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 6 000  +41,7 %
U:A4
Vydraženo za: 8 500 Kč
1733
1 100 
213926 - 1938 HENDERSON Arthur (1863 - 1935), britský politik a nosi
Jakost
1938 HENDERSON Arthur (1863 - 1935), britský politik a nositel Nobelovy ceny za mír za rok 1934, vůdce Labouristické strany, ministr zahraničí; celý podpis na větším lístku s datací April 28, 1938; zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 100 Kč
1734
3 200 
Tip
213878 - 1925 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, 6-řádk
+1
Jakost
1925 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, 6-řádkový text s podpisem a datací 2. XI. 925, na pohlednici zaslané na kap. Antona Tauše; uprostřed přehyb, přesto zajímavé
Vyvolávací cena: 2 000  +60,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 200 Kč
1735
1 300 
213918 - 1943 HRUBÝ Adolf (1893-1951), protektorátní ministr země
Jakost
1943 HRUBÝ Adolf (1893-1951), protektorátní ministr zemědělství, podpis na oficiálním poděkování za blahopřání adresovaném na Josefa Meisnera, včetně obálky; podpisy protektorátních ministrů jsou hledané
Vyvolávací cena: 1 200  +8,3 %
U:A4
Vydraženo za: 1 300 Kč
1736
13 000 
Tip
214414 - 1842 HURBAN Jozef Miloslav (pseudonymy Slavomil F. Kořennat
+1
Jakost
1842 HURBAN Jozef Miloslav (pseudonymy Slavomil F. Kořennatý, Ľudovít Pavlovič, atd.) (1817-1888), první předseda Slovenské národní rady, slovenský obrozenecký spisovatel, novinář, politik, evangelický kněz, vlastnoručně psaný dopis na listě vytrženém z vlastní knihy "Schillerové sobrané spisy"; autografy slovenských obrozenců jsou velice vzácné!
Vyvolávací cena: 5 000  +160,0 %
U:A5
Vydraženo za: 13 000 Kč
1737
---- Kč
214924 - 1925-1939 MACHNÍK František (1886 - 1967), československ
+2
Jakost
1925-1939 MACHNÍK František (1886 - 1967), československý agrární politik a poslanec Národního shromáždění republiky Československé, ministr národní obrany + BRADÁČ Bohumír (1881-1935), československý politik, ministr zemědělství a národní obrany za Agrární stranu, podpisy na povyšovacích dekretech, doplněno o další dokumenty, vše k jedné osobě; zajímavé
Vyvolávací cena: 900 
U:O4
Vráceno
1738
9 500 
Tip
212290 - 1946 MASARYK Jan (1886-1948), čsl. politik, vlastnoruční
+2
Jakost/Jakost
1946 MASARYK Jan (1886-1948), čsl. politik, vlastnoruční podpis "Jan Masaryk / červen 1946" v knize Volá Londýn (Praha: Práce 1946); zachovalé, kniha v pevné vazbě v kazetě
Vyvolávací cena: 1 500  +533,3 %
U:Z
Vydraženo za: 9 500 Kč
1739
3 600 
Tip
212870 - 1937 MASARYK Jan (1886-1948), čsl. politik, vlastnoruční
Jakost
1937 MASARYK Jan (1886-1948), čsl. politik, vlastnoruční podpis na nálepním listu Smuteční TGM 1937; zachovalé
Vyvolávací cena: 1 000  +260,0 %
U:A4
Vydraženo za: 3 600 Kč
1740
13 000 
Tip
212871 - 1933 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+1
Jakost
1933 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, 15-řádkový vlastnoručně psaný dopis s celým podpisem a datací Lány 28.3/33, na ručním papíru s hlavičkou President Československé republiky, zajímavý text; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 3 000  +333,3 %
U:A5
Vydraženo za: 13 000 Kč
1741
4 000 
Tip
213655 - 1939?-1945? MORAVEC Emanuel (1893-1945), důstojník čs. le
Jakost
1939?-1945? MORAVEC Emanuel (1893-1945), důstojník čs. legií, profesor Vysoké školy válečné a protektorátní ministr; vlastnoruční podpis na výstřižku se strojem psaným textem "Zdar Vůdci a naší drahé vlasti!"; na exponátovém listu, výjimečné, ojedinělý výskyt
Vyvolávací cena: 4 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 4 000 Kč
1742
---- Kč
213648 - 1946 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a poli
+1
Jakost/Jakost
1946 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a politik, ministr školství a práce; vlastnoruční podpis na děkovné kartě s portrétem; zachovalé, včetně obálky
Vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vráceno
1743
1 000 
214601 - 1944 RESSEL Alfréd (1900 - 1983) československý odbojář
+1
Jakost
1944 RESSEL Alfréd (1900 - 1983) československý odbojář, generálmajor ve výslužbě, od roku 1940 příslušník československých jednotek ve Francii, Anglii a poté příslušník 1. čs. armádního sboru v SSSR, letecká zálepka zaslaná z cesty do SSSR v Indii do Anglie na gen. Ečera, třístránkový text s vlastním podpisem; zachovalé
Vyvolávací cena: 800  +25,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
1744
1 500 
208076 - 1938 RUNCIMAN Walter (1870-1949), 1. vikomt Runciman z Doxfo
Jakost
1938 RUNCIMAN Walter (1870-1949), 1. vikomt Runciman z Doxfordu, britský diplomat, zastánce politiky appeasementu, vedl diplomatickou misi Velké Británie do Československa, která měla zprostředkovat jednání mezi Sudetoněmeckou stranou a československou vládou (tzv. Runcimanova mise); podpis na listě, dole datace 20.VIII.38 (!!), jeden měsíc před podpisem MD, hledané
Vyvolávací cena: 1 400  +7,1 %
U:A4
Vydraženo za: 1 500 Kč
1745
1 900 
212547 - 1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československ
Jakost
1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československý prezident; podpis na dopisní obálce s PR PRAHA DEN FIP 6.7.,1968; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 700  +171,4 %
U:A5
Vydraženo za: 1 900 Kč
1746
---- Kč
213667 - 1992 TEMPLE-BLACK Shirley (1928-2014), světoznámá americk
Jakost
1992 TEMPLE-BLACK Shirley (1928-2014), světoznámá americká filmová herečka, diplomatka a politička, velvyslankyně USA v Československu, celý podpis na kartě s datací 1992; zajímavé
Vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
1747
1 800 
206410 - 1936 VON PAPEN Franz (1879-1969), německý kancléř a dipl
Jakost
1936 VON PAPEN Franz (1879-1969), německý kancléř a diplomat; vlastnoruční podpis s datem a místem na lístku
Vyvolávací cena: 1 700  +5,9 %
U:A4
Vydraženo za: 1 800 Kč
1748
---- Kč
213936 - 1895 HOLUB Emil (1847-1902), český lékař, cestovatel, ka
+1
Jakost
1895 HOLUB Emil (1847-1902), český lékař, cestovatel, kartograf a etnograf v Africe, podpis "Dr. Holub Wien" na ústřižku z průvodky; pochází z velké sbírky
Vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vráceno
1749
1 300 
213882 - 1932 KŘIŽÍK František (1847-1941), významný český te
Jakost
1932 KŘIŽÍK František (1847-1941), významný český technik, průmyslník a vynálezce, vlastnoruční podpis na listě s datací 20.9. 1932; hledané, malý výskyt
Vyvolávací cena: 1 300  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 300 Kč
1750
700 
213640 - 1924 VRÁZ Enrique Stanko (1860-1932), slavný český cesto
Jakost
1924 VRÁZ Enrique Stanko (1860-1932), slavný český cestovatel a fotograf; fotopohlednice s podpisem, foto Vidlák (Lázně Poděbrady); zachovalé
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč
1751
5 000 
Tip
213929 - 1950-1980 NOBELOVA CENA / ojedinělá sestava podpisů nobel
+5
Jakost
1950-1980 NOBELOVA CENA / ojedinělá sestava podpisů nobelistů, především z řad chemiků, fyziků a dalších vědců, obsahuje: Henrik Dam, Selman Abraham Waksman, Max Ferdinand Perutz, Giulio Natta, Daniel Bovet, Hans Adolf Krebs, C. J. F. Heymans, John C. Eccles, A. R. Todd, Otto Hahn, Leopold Ružička, E. B. Chain a Vladimir Prelog; ve složkách s popisy, ojedinělý konvolut
Vyvolávací cena: 3 000  +66,7 %
U:Z
Vydraženo za: 5 000 Kč
1752
---- Kč
212271 - 1952 BEZRUČ Petr (1867-1958), vlastním jménem Vladimír V
+1
Jakost
1952 BEZRUČ Petr (1867-1958), vlastním jménem Vladimír Vašek, český básník, vlastnoruční podpis "Petr Bezruč" na pamětním listu Jen jedenkrát s pův. přebalem, vyd. v Turnově k oslavě 85. narozenin; ruční papír, zachovalé
Vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vráceno
1753
---- Kč
Tip
210911 - 1935 ČAPEK Karel (1890-1938), slavný český spisovatel, n
Jakost
1935 ČAPEK Karel (1890-1938), slavný český spisovatel, novinář, dramatik, vlastnoručně psaný 8-řádkový (!) dopis s celým podpisem, adresovaný na profesora germanistiky Univerzity Karlovy Dr. Huga Siebenscheina (1889-1971), velmi zajímavý text ohledně maleb jeho bratra Josefa Čapka; bezvadný stav, rukopisy Karla Čapka jsou mimořádně vzácné!
Vyvolávací cena: 8 000 
U:A4
Vráceno
1754
2 400 
212287 - 1995 FORSYTH Frederick (nar. 1938), slavný britský autor
+1
Jakost/Jakost
1995 FORSYTH Frederick (nar. 1938), slavný britský autor špionážní literatury, vlastnoruční podpis v knize Den pro šakala (Praha: Odeon, 1980); datováno 8.6.1995
Vyvolávací cena: 700  +242,9 %
U:Z
Vydraženo za: 2 400 Kč
1755
500 
213644 - 1904 JIRÁSEK Alois (1851-1930), český prozaik a dramatik;
+1
Jakost
1904 JIRÁSEK Alois (1851-1930), český prozaik a dramatik; vlastnoručně psaný text a podpis na prošlé dopisnici adresované knihkupci J. Springerovi, Hronov 28.VIII.1904; omačkané rohy + doplněno o nepoužitou pohlednici s portrétem
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 500 Kč
1756
---- Kč
Tip
212278 - 1938 ČAPEK KAREL (1890-1938) (!), KARÁSEK J., KOLOMAN-CASS
+7
Jakost/Jakost
1938 ČAPEK KAREL (1890-1938) (!), KARÁSEK J., KOLOMAN-CASSIUS J., MACHAR J.S., MEDEK R., NEUMANN S.K., SEIFERT J., vlastnoruční podpisy v antologii Pozdravy Bezručovi (Praha: Dr. P. Toman, 1938), na zvláště silném ručním papru, výtisk č. 64/16-75; zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000 
U:O4
Vráceno
1757
---- Kč
213647 - 1937 MAHEN Jiří (1882-1939) (Antonín Vančura), český b
+1
Jakost
1937 MAHEN Jiří (1882-1939) (Antonín Vančura), český básník, dramatik, spisovatel a novinář působící v Brně; vlastnoručně psaná dopisnice s podpisem, 7.IX.37; zachovalé
Vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vráceno
1758
---- Kč
213649 - 1945? NEUMANN Stanislav Kostka (1875-1947), československý
Jakost
1945? NEUMANN Stanislav Kostka (1875-1947), československý novinář, básník, literární kritik, spoluzakladatel KSČ, vlastnoruční podpis na brožuře "Čest rudé vlajce" (Dech davu 3, Praha: Svoboda)
Vyvolávací cena: 500 
U:A5
Vráceno
1759
---- Kč
208519 - 1934 MAŘÁNEK Jiří (1891-1959), český spisovatel a scé
+5
Jakost
1934 MAŘÁNEK Jiří (1891-1959), český spisovatel a scénárista; vlastnoruční podpis s věnováním v knize hudební hry Honzovo království; zajímavé
Vyvolávací cena: 400 
U:O5
Vráceno
1760
1 500 
213651 - 1930 BÍLEK František (1872-1941), český grafik, sochař,
+2
Jakost
1930 BÍLEK František (1872-1941), český grafik, sochař, architekt, symbolista z období secese; vlastnoručně psaný dopis s podpisem, datum 3.10.1930, zajímavý text; zachovalé, včetně obálky
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 500 Kč
1761
1 500 
213643 - 1927 DESTINNOVÁ Emma (1878–1930) (Emilie Kittlová), svě
Jakost
1927 DESTINNOVÁ Emma (1878–1930) (Emilie Kittlová), světoznámá česká operní pěvkyně; podpis na lístku papíru, rozměr 15x19cm, datovaný v Praze 1927; zachovalé
Vyvolávací cena: 1 400  +7,1 %
U:A4
Vydraženo za: 1 500 Kč
1762
---- Kč
203534 - 1932 FOERSTER Josef Bohuslav (1859–1951), významný česk
+1
Jakost
1932 FOERSTER Josef Bohuslav (1859–1951), významný český hudební skladatel; vlastnoruční podpis ve své knížce Stopy v písku času, vydala Archa 1932; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 400 
U:A5
Vráceno
1763
700 
213645 - 1928 KUBELÍK Jan (1880–1940), český houslový virtuos a
Jakost
1928 KUBELÍK Jan (1880–1940), český houslový virtuos a hudební skladatel; podpis na portrétní fotopohlednici s datem 4.VI.1928; pěkný stav
Vyvolávací cena: 700  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč
1764
700 
213642 - 1941 KUBELÍK Rafael Jeroným (1914–1996), český dirigen
Jakost
1941 KUBELÍK Rafael Jeroným (1914–1996), český dirigent a skladatel; vlastnoruční podpis na programu pražského koncertu k 150. výročí úmrtí W.A.Mozarta; omačkaný roh, jinak zachovalé
Vyvolávací cena: 700  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 700 Kč
1765
9 000 
Tip
213991 - 1933 MUCHA Alfons (1860–1939), celá pohlednice s 10-řád
+1
Jakost
1933 MUCHA Alfons (1860–1939), celá pohlednice s 10-řádkovým ručně psaným textem s podpisem "tvůj Mucha", fotopohlednice Kyšperku s DR Kyšperk 8.VII.33, adresováno na starostu Ivančic Augusta Houšku, zajímavý text; texty psané Alfonsem Muchou jsou mimořádně vzácné, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 7 000  +28,6 %
U:A5
Vydraženo za: 9 000 Kč
1766
---- Kč
Tip
214045 - 1905 MUCHA Alfons (1860–1939), firemní dopisní obálka a
+1
Jakost
1905 MUCHA Alfons (1860–1939), firemní dopisní obálka adresována na Alfonse Muchu, který v té době bydlel v USA na adrese New York, 15 East 59 St., vzadu ručně psaná adresa a drobná kresba hlavy, může jít o rukopis umělce(!?); část obálky zastřižena
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5
Vráceno
1767
11 000 
Tip
213961 - 1920 MUCHA Alfons (1860–1939), podpis Mucha na kartonu pap
Jakost
1920 MUCHA Alfons (1860–1939), podpis Mucha na kartonu papíru s vylepenou spěšnou známkou 5h kterou navrhoval; bezvadné, bez poškození
Vyvolávací cena: 5 000  +120,0 %
U:A5
Vydraženo za: 11 000 Kč
1768
---- Kč
212273 - 1945-1957 SKUPA Josef (1892–1957), český loutkoherec, za
Jakost
1945-1957 SKUPA Josef (1892–1957), český loutkoherec, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka; vlastnoruční podpis na fotopohlednici, ateliér V. J. Krýsa, zajímavé
Vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
1769
1 400 
212274 - 1944 ŠVABINSKÝ Max (1873–1962), český malíř a ilustr
Jakost
1944 ŠVABINSKÝ Max (1873–1962), český malíř a ilustrátor, vlastnoruční podpis "M Švabinský / 6.10.1944" na fotopohlednici, ateliér J. Černý; bez poškození
Vyvolávací cena: 600  +133,3 %
U:A5
Vydraženo za: 1 400 Kč
1770
---- Kč
208523 - 1959 HÖFNEROVÁ-ŽLÁBKOVÁ Marie (1883-1963) + JINDŘICH J
Jakost/Jakost
1959 HÖFNEROVÁ-ŽLÁBKOVÁ Marie (1883-1963) + JINDŘICH JINDŘICH (1876–1967), zajímavý konvolut dokumentů, obsahuje strojopisné spisy Úsměv dítěte s rukopisnými poznámkami Marie Höfnerové - česká feministka, učitelka a osvětářka, k tomu partitura se skladbou Jindřicha Jindřicha a textem M. Höfnerové + 2x čb fotografie s podpisy a věnováním Jindřicha Jindřicha; jako celek zajímavé
Vyvolávací cena: 700 
U:O4
Vráceno
1771
9 000 
214217 - 1900-2000 [SBÍRKY]  HUDBA /  mimořádná obchodní zásoba
+11
Jakost
1900-2000 [SBÍRKY] HUDBA / mimořádná obchodní zásoba po velkém sběrateli, obsahuje několik stovek autografů a rukopisů významných zahraničních, ale i tuzemských skladatelů, dirigentů, zpěváků, virtuózů atd., namátkou např. Talich, Jalas, Sigmund, Matthus, Jevgrafov, Rysanek, Février, Firkušný, Kurz, Waldmannová, Nikolská, Kocián a množství dalších; ideální materiál k dalšímu zpracování, uloženo v zaplněné krabici IKEA, POUZE OSOBNÍ ODBĚR!
Vyvolávací cena: 5 000  +80,0 %
U:IK
Vydraženo za: 9 000 Kč
1772
3 000 
Tip
212269 - 1935? BURIAN Vlasta (1891–1962), král komiků, herec, spo
Jakost
1935? BURIAN Vlasta (1891–1962), král komiků, herec, sportovec, režisér, spisovatel a imitátor, vlastnoruční podpis na čb portrétní fotopohlednici, ateliér Ströminger; kvalita k prohlédnutí, vzadu stopy po nalepení
Vyvolávací cena: 600  +400,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
1773
6 000 
Tip
213639 - 1930? DIETRICH Marlene Magdalene (1901–1992), světoznám
Jakost
1930? DIETRICH Marlene Magdalene (1901–1992), světoznámá německo-americká herečka a zpěvačka; podpis na čb portrétní fotopohlednici; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena: 1 200  +400,0 %
U:A5
Vydraženo za: 6 000 Kč
1774
800 
212272 - 1930-1935? FERBASOVÁ Věra (1913–1976), jedna z nejslavn
+1
Jakost
1930-1935? FERBASOVÁ Věra (1913–1976), jedna z nejslavnějších českých hereček, vlastnoruční podpis na fotopohlednici, ateliér Ströminger; zachovalé
Vyvolávací cena: 700  +14,3 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
1775
---- Kč
212276 - 1987 GOLLOVÁ Nataša (1912–1988), významná česká here
Jakost
1987 GOLLOVÁ Nataša (1912–1988), významná česká herečka, vlastnoruční podpis na lístku datovaném "Květen 87 v Praze" s fotografií z novin; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena: 700 
U:A5
Vráceno
1776
1 300 
213626 - 1941 GOLOVÁ Nataša, FUTURISTA Ferenc, VOJTA J., BRZKOVÁ a
+1
Jakost
1941 GOLOVÁ Nataša, FUTURISTA Ferenc, VOJTA J., BRZKOVÁ a další podpisy na fotopohlednici z II. Zlínského filmového festivalu s příležitostným razítkem; malý formát, bez poškození
Vyvolávací cena: 800  +62,5 %
U:A5
Vydraženo za: 1 300 Kč
1777
1 000 
213886 - 1934 HAAS Hugo (1901-1967), významný český herec a reži
Jakost
1934 HAAS Hugo (1901-1967), významný český herec a režisér, vlastnoruční podpis na vizitce s datací 1934; bezvadné
Vyvolávací cena: 800  +25,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
1778
1 600 
Tip
212277 - 1930-1940? HERCI / sestava 14ks portrétních fotopohlednic,
Jakost
1930-1940? HERCI / sestava 14ks portrétních fotopohlednic, mj. HRUŠÍNSKÝ Rudolf sr., LAMAČ Karel, PIŠTĚK Teodor, STREJKA A.R., VYDRA Václav str., WANKA Rolf, TRÉGL V.; 1x stopy po nalepení, jinak bez poškození
Vyvolávací cena: 1 000  +60,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč

Aukce 61 / Autogramy, rukopisy - Informace

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.