Aukce 64 / Filatelie / ČSR I. / Filatelistické obory

Zobrazení:view_columnview_stream
1374
11 000 
223346 - 1919 ŽILINA-KOŠICE / nevyplacená pohlednice zaslaná poln
+1
Jakost
1919 ŽILINA-KOŠICE / nevyplacená pohlednice zaslaná polní poštou, s provizorním řádkovým razítkem vlakové pošty ŽILINA-KOŠICE E a s útvarovými raz. polních pošt "Sokolská setnina/ župy Podkrkonošské" a "Čs. nádražní velitelství/ ve Vrútkách", krásné otisky, datováno odesílatelem Vrútky 27.2.1919; vzácné, velmi pěkná kvalita
Vyvolávací cena: 800  +1 275,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 11 000 Kč
1375
4 500 
Tip
223554 - 1919 poštovna HLADOVKA (ČIMHOVÁ) - č. 2095, uherská mez
+1
Jakost
1919 poštovna HLADOVKA (ČIMHOVÁ) - č. 2095, uherská mezinárodní poštovní poukázka zaslaná na Moravu, 3-barevná frankatura Hradčany 3+5+40h, DR LJESZEK/ 919 JUN.26, manipulační řádkové raz. poštovny HLADOVKAI/ postai ügyn, na zadní straně doplatní zn. 20h Pof.DL4, 2x znárodněné raz. ROZHRANÍ/ 1.VII., resp. 2.VII.19; oblast plebiscitu SO 1920(!), zajímavé, pěkný stav
Vyvolávací cena: 800  +462,5 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 4 500 Kč
1376
500 
223550 - 1933 poštovna BOHDANOVCE NAD TRNAVOU (TRNAVA) - č. 2018, r
+1
Jakost
1933 poštovna BOHDANOVCE NAD TRNAVOU (TRNAVA) - č. 2018, raz. č. 4 na dopisnici CDV 49, raz. VLP KÚTY-TRNAVA/ 826/ 2.IV.33 a prezentační raz. Moravské banky v Bratislavě; zajímavé, Tekeľ body neuvádí, pěkný stav
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 500 Kč
1377
---- Kč
223548 - 1911-1937 poštovna BLATNÉ (SENEC) - č. 2017, 4 ks doruče
+1
Jakost
1911-1937 poštovna BLATNÉ (SENEC) - č. 2017, 4 ks doručenek bez frankatury, raz. č. 1 - 1911, SÁRFÖ POZSONY VM/ Postai Ügyn; raz. č. 2 - 1915, POZSONYSARFÖ/ Postai Ügyn; raz.č. 3 - 1921, POŠTOVŇA ŠARFIA; raz. č. 5 - 1937 ŠARFIA (SENEC); hezké otisky, Tekeľ celkem 70 bodů, pěkný stav
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1378
700 
223645 - 1920 poštovna VEĹKÁ PAKA (VELKÝ LÉG) - č. 2368, raz.
+1
Jakost
1920 poštovna VEĹKÁ PAKA (VELKÝ LÉG) - č. 2368, raz. č. 2 NAGYPAKA/ 920 MÁJ 24/ Postai Ügyn, frank. Hradčany 5h + 25 h na zadní straně, 2 otisky raz. poštovny přes známky, doplněno řádkovým raz. "Došlo dne ........, č. ....", rukopisně 26/V 1920; pozdní použití raz., malý formát
Vyvolávací cena: 500  +40,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 700 Kč
1379
---- Kč
223559 - 1921 poštovna KRNČA (BOŠANY) - č. 2174, raz. č.  2 - PO
+1
Jakost
1921 poštovna KRNČA (BOŠANY) - č. 2174, raz. č. 2 - POŠTOVŇA KRNČA na pohlednici vyfr. zn. 50h OR, raz. poštovny přes zn.; zachovalé, Tekeľ 50 bodů, velmi pěkný otisk razítka poštovny
Vyvolávací cena: 700 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1380
500 
223314 - 1922-1929 sestava 4ks celistvostí s atypickými rámečkov
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1922-1929 sestava 4ks celistvostí s atypickými rámečkovými razítky poštoven, obsahuje poštovny BABICE u ZASTÁVKY (Geb. 0010/3a), NĚMECKÁ LHOTA (Geb. 0671/4), OLŠOVEC (Geb. 0928/3), ŠREFLOVÁ (Geb. 1550/2); zajímavé, hezké otisky razítek
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 500 Kč
1381
---- Kč
223561 - 1922-1933 poštovna KVETNICA (POPRAD) - č. 2183, sestava 5
Jakost/Jakost
1922-1933 poštovna KVETNICA (POPRAD) - č. 2183, sestava 5 ks, raz. č. 1: 2x pohlednice + 1x dopis z let 1922-25; raz. č. 2: 1x fialové (1929) a 1x červené (1933) raz. na pohlednicích
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1382
---- Kč
223572 - 1923-1938 poštovna MALÉ LEVÁRE (VEĹKÉ LEVÁRE) - č. 22
Jakost/Jakost
1923-1938 poštovna MALÉ LEVÁRE (VEĹKÉ LEVÁRE) - č. 2204, sestava 4ks, raz. č. 2: - 1923 Poštovňa MALÉ LEVÁRÝ, doručujúci lístok, dva otisky vpředu i vzadu; raz. č. 3 - 1931 Malé Leváry (Veľké Leváry) - doručenka; raz. č. 4 - 1938 Malé Leváre (Veľké Leváre), 2 ks, doručenka a CDV 69/201; Tekeľ celkem 80 bodů
Vyvolávací cena: 900 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1383
---- Kč
Tip
223545 - 1924-1938 poštovna  BELÁ (VARÍN) - č. 2012, sestava 4 ku
Jakost/Jakost/Jakost
1924-1938 poštovna BELÁ (VARÍN) - č. 2012, sestava 4 kusů, raz. č. 1 - dopisnice CDV27, Belá při Žiline (Varín), VIII./1924, (Tekeľ body neuvádí) + 3 ks s raz. č. 2 - 1x Tiskopis (filat.), II/1938; 2x dopis do Čech, z toho 1x IV/1939, vyfr. 1K Hlinka s přetiskem, modré razítko! katalog neuvádí a 1x II/1938, vyfr. 2x 50h Beneš, fialové raz., (Tekeľ 3x 15 bodů); 1 obálka vpravo zastřižena, 3ks dobrý stav
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1384
1 100 
223609 - 1928-1937 poštovna SKAČANA (VEĹKÉ BIELICE) - č. 2294, 2
Jakost
1928-1937 poštovna SKAČANA (VEĹKÉ BIELICE) - č. 2294, 2 dopisy: raz. č. 2 - 1928 firemní dopis s reklamou (Automatické mlýny), bez zadní chlopně, (Tekeľ body neuvádí); raz. č. 3 - 1937 dopis na Berní správu, (Tekeľ 20 bodů); obě dosud známá razítka
Vyvolávací cena: 700  +57,1 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 100 Kč
1385
---- Kč
223603 - 1934-1941 poštovna SAP (ČILIŽSKÁ RADVAŇ) - č. 2287, se
Jakost/Jakost/Jakost
1934-1941 poštovna SAP (ČILIŽSKÁ RADVAŇ) - č. 2287, sestava 4 ks: raz. č. 5 - 1934/36 SZAP (Baloň) / (Balony), 3 ks, dopisnice CDV49, pohlednice (Szap), ústřižek peněžní poukázky; raz. č. 6 - 1941 SZAP/ 41 V. 2/ Postai Ügyn, maďarský zábor, ústřižek peněžní poukázky; dobře čitelná raz., Tekeľ celkem 65 bodů
Vyvolávací cena: 700 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1386
1 600 
Tip
223540 - 1919-1920 sestava 60ks zn. emise Hradčany s perfiny, zoubko
Jakost
1919-1920 sestava 60ks zn. emise Hradčany s perfiny, zoubkované i nezoubkované zn., mj. hodnoty 500h (3x), 400h (2x), 300h atd.; uloženo na kartě A4
Vyvolávací cena: 900  +77,8 %
U:A4 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 600 Kč
1387
700 
222020 - 1920-1921 Maxa J50, 2x přední díl firemní obálky zaslan
+1
Jakost/Jakost
1920-1921 Maxa J50, 2x přední díl firemní obálky zaslané jako R s bohatými frankaturami zn. Hradčany s perfinem "J.H./S." fy J.Hückels Söhne, DR NOVÝ JIČÍN + 3x ústřižek poštovní průvodky vyfr. mj. zn. Hradčany 400h a 500h s perfinem Maxa C8, "CBS" s DR TŘEBÍČ a Maxa T13, "T.S." s DR KRNOV
Vyvolávací cena: 400  +75,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 700 Kč
1388
---- Kč
223389 - 1930 Maxa B53, reklamní pohlednice vyfr. zn. 20h Znak s per
+1
Jakost
1930 Maxa B53, reklamní pohlednice vyfr. zn. 20h Znak s perfinem "B.J." fy Bratří Janouškové, červené SR PRAHA 40/ 7.III.30, dekorativní kresba továrny; bez poškození
Vyvolávací cena: 400 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1389
500 
216401 - 1919 FRANCIE / série 5ks příplatkových zn. hodnoty 5c v
+1
Jakost
1919 FRANCIE / série 5ks příplatkových zn. hodnoty 5c v různých barvách Sect. Cartogr. de l´Arme Tchecosl., vše na zn. papíru s perforací, autor F.Španěl; nálepka
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 500 Kč
1390
2 000 
Tip
223396 - 1918 FRANCIE /  kompletní série 16ks číslovaných nábor
+1
Jakost
1918 FRANCIE / kompletní série 16ks číslovaných náborových pohlednic pro vstup do legií, s nádhernými propagandistickými kresbami V. Preissiga, vydal Československý výbor v USA, tisk Wentworth Institute Boston, vzácné 1. vydání s červenými adresami výboru na přední straně, neprošlé; ojedinělá nabídka, č. 1 a 16 drobné vady, jinak velmi dobrý stav
Vyvolávací cena: 1 900  +5,3 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 2 000 Kč
1391
600 
223303 - 1919 FRANCIE / ČS. STŘELECKÝ PLUK 23/ VELITEL PLUKU  pohl
+1
Jakost
1919 FRANCIE / ČS. STŘELECKÝ PLUK 23/ VELITEL PLUKU pohlednice zaslaná z Prahy do Cognacu, velké 2-kruhové fialové francouzsko-české raz. Čs. legií na rukopisně odesílatel J.P., 23. regt., Prague VII., příchozí raz. PARIS 29.3.19; pěkný stav
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 600 Kč
1392
1 200 
223298 - 1919 FRANCIE / MISSION MILITARIE FRANCAISE PRAGUE/ LE GÉNÉ
+1
Jakost
1919 FRANCIE / MISSION MILITARIE FRANCAISE PRAGUE/ LE GÉNÉRAL menší 2-kruhové modré raz. na pohlednici Prahy vpředu i vzadu zaslané do Chaville, příchozí DR PARIS/ 5.7.19; dobře čitelná raz., pěkný stav
Vyvolávací cena: 700  +71,4 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 200 Kč
1393
22 000 
Tip
223301 - 1919 FRANCIE / MISSION MILITARIE FRANCAISE PRAGUE/ LE GÉNÉ
+1
Jakost
1919 FRANCIE / MISSION MILITARIE FRANCAISE PRAGUE/ LE GÉNÉRAL pohlednice (Brno) adresovaná do Francie, vyfrank. 15h Hradčany, menší modré 2-kruhové raz. MISSION FRANCAISE EN BOHÉME - PARC AERONAUTIQUE 408 LE COMMANDANT, slabší otisk + velké 2-kruhové raz. s čs. státním znakem leteckého parku č. 408 a příchozí raz. kurýrní centrály ÉTAT-MAJOR DE L´ARMEE/SECTION DES COURRIERS EXTERIEURS 27.8.1919; zcela výjimečný doklad! - viz kat. Horka str. 40, pěkný stav
Vyvolávací cena: 2 000  +1 000,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 22 000 Kč
1394
1 900 
223307 - 1918 FRANCIE / pohlednice (Cognac) od příslušníka franco
+1
Jakost
1918 FRANCIE / pohlednice (Cognac) od příslušníka francouzské legie adresovaná na kapitána Emila Konráda, příslušníka srbské legie na soluňské frontě (pozdější velitel v italské legii), adresa S.P. XVI, Armée Serbe, Salonique, DR VOJNA POCHTA/ 11.6.18, srbské cenzurní raz. slabý otisk; zajímavý text, vzácný doklad formování jednotek ve Francii!; dobrý stav
Vyvolávací cena: 1 200  +58,3 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 900 Kč
1395
---- Kč
Tip
222881 - 1918 ITÁLIE / POSTA MILITARE 52, lístek italské PP zaslan
+1
Jakost
1918 ITÁLIE / POSTA MILITARE 52, lístek italské PP zaslaný do Sulmony, otisk raz. PM 52 s tečkami/ 7.8.18, doplněno kruhovým fialovým raz. 2. REGGIMENTO CZECO-SLOVACCO/ AMMINISTRAZIONE se znakem, doplněno řádkovým cenzurním raz. a příchozím DR ABAZIA - SULMONA 11/8 18; zachovalé
Vyvolávací cena: 1 100 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1396
---- Kč
223290 - 1919 ITÁLIE / POSTA MILITARE 52, lístek italské zajateck
+1
Jakost
1919 ITÁLIE / POSTA MILITARE 52, lístek italské zajatecké pošty zaslaný z Avezzana do Jindřichova Hradce, otisk raz. PM 52 s hvězdičkami/ 7.2.19, doplněno cenzurním raz.; pěkný stav
Vyvolávací cena: 700 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1397
600 
223397 - 1915 RUSKO / ČESKÁ DRUŽINA  pohlednice vydaná ve prospě
+1
Jakost
1915 RUSKO / ČESKÁ DRUŽINA pohlednice vydaná ve prospěch České družiny - velitel pplk. Trojanov, kat. Majer (Mo. 7) 2.500Kč
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 600 Kč
1398
1 300 
Tip
223305 - 1919 MISKOLC / OBSAZENÍ MAĎARSKÉHO ÚZEMÍ  pohlednice (M
+1
Jakost
1919 MISKOLC / OBSAZENÍ MAĎARSKÉHO ÚZEMÍ pohlednice (Miskolc) s raz. Čs. PP č. 75 / 14.5.19, útvarové raz. italské legie POSTO MEDICATIONE 35. Regimento Czeco-Slovacco + 2-kruhové raz. velitelství pluku, rukopisně adresa odesílatele „Čs. stř. pluk 35, polní pošta 75, Miškolc - Slovensko“, vzácný doklad obsazení maďarského území čs. vojskem, raz. částečně překrytá; hledané!, pěkný stav
Vyvolávací cena: 900  +44,4 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 300 Kč
1399
600 
223371 - 1937 ŠPANĚLSKO / INTERBRIGÁDY  pohlednice adresovaná do
+1
Jakost
1937 ŠPANĚLSKO / INTERBRIGÁDY pohlednice adresovaná do Francie, OVS VALENCIA/ 18.II.37/ DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS, červené rámečkové cenzurní razítko; čitelný text, pěkný stav
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 600 Kč
1400
1 100 
Tip
223289 - 1920 PŘIČLENĚNÉ ÚZEMÍ / HLUČÍNSKO  pohlednice (Hluč
+1
Jakost
1920 PŘIČLENĚNÉ ÚZEMÍ / HLUČÍNSKO pohlednice (Hlučín) z přechodného období, smíšená čsl. - německá frankatura 20h Hradčany + 5Pf Germania, DR Hlučín 6.2.20; nefilatelistická celistvost, pěkný stav, kat. Merkur min. 3.500Kč
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 100 Kč
1401
800 
222021 - 1922 plošný reklamní přítisk fy A.Valla, Přerov na př
+1
Jakost
1922 plošný reklamní přítisk fy A.Valla, Přerov na přední straně R-dopisu zaslaného do Švýcarska, podací DR PŘEROV 28.II.22; bez poškození, velmi dekorativní
Vyvolávací cena: 500  +60,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 800 Kč