Aukce 64 / Filatelie / Afrika / Severní a východní Afrika / Keňa - Uganda - Tanganjika

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
471
4 500 
Tip
223446 - 1912-1921 SG.58, Jiří V. 10R červená / zelená, mimořá
+1
Jakost
1912-1921 SG.58, Jiří V. 10R červená / zelená, mimořádně kvalitní exemplář, kat. £300
Vyvolávací cena: 4 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 4 500 Kč
472
---- Kč
Tip
223447 - 1912-1921 SG.59, 60, 2x Jiří V. 20R, černá / červená a
+1
Jakost
1912-1921 SG.59, 60, 2x Jiří V. 20R, černá / červená a purpurová / modrá; bezvadná kvalita, kat. £1.025, SG.60 je vzácná, vyšla jen ve velmi malém nákladu v r. 1918
Vyvolávací cena: 15 000 
U:A5
Vráceno
473
8 000 
Tip
223493 - 1922-1927 SG.76-95, Jiří V. 1C-£1; základní série a na
+1
Jakost
1922-1927 SG.76-95, Jiří V. 1C-£1; základní série a navíc katalogizované odstíny; na levné 50C kz, jinak vše bezvadné, kat. £650, ikonické vydání v krásných barvách!
Vyvolávací cena: 7 500  +6,7 %
U:A5
Vydraženo za: 8 000 Kč
474
8 500 
223483 - 1935 SG.110-123, Jiří V. - Krajinky 5C-£1, navíc 111a, R
+1
Jakost
1935 SG.110-123, Jiří V. - Krajinky 5C-£1, navíc 111a, "ROPE JOINED"; bezvadné, kat. £520
Vyvolávací cena: 5 000  +70,0 %
U:A5
Vydraženo za: 8 500 Kč
475
3 600 
Tip
222932 - 1935 SG.127l, Jubilejní Jiří V. 1Sh s DV - Line through 1
+1
Jakost
1935 SG.127l, Jubilejní Jiří V. 1Sh s DV - Line through "1910", razítkovaná; kat. £180
Vyvolávací cena: 3 600  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 600 Kč
476
1 600 
223456 - 1928 SG.D1-D6, Doplatní 5C-1Sh; velmi pěkná série, kat.
+1
Jakost
1928 SG.D1-D6, Doplatní 5C-1Sh; velmi pěkná série, kat. £100, ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč

Aukce 64 / Filatelie / Afrika / Severní a východní Afrika / Keňa - Uganda - Tanganjika - Informace

Britský koloniální obchod s východní Afrikou se výrazněji rozvíjel od 40. let 19. století. Na konci 80. let se podařilo nově vzniklé soukromé Britské východoafrické společnosti v čele se sirem Williamem Mckinonnem dojednat se zanzibarským sultánem „pronájem" pobřežního území kolem Mombasy, nad kterým sultán formálně držel patronát. V roce 1890 pak obdržela Britská východoafrická společnost královské privilegium udělující obchodní výsady a administrativní a soudní pravomoci nad územím nově vzniklé Britské Východní Afriky. V témže roce byly společností vydány nejdříve provizorní přetiskové poštovní známky (přetisky na známkách Velké Británie) a poté např. dnes sběratelsky oblíbená emise „Light and Liberty" s nápisem „IMPERIAL BRITISH EAST AFRICA COMPANY". Zároveň byla na sklonku roku 1890 včleněna pod její správu rovněž i sousední Uganda.  

V roce 1895 se Britská východoafrická společnost ocitla na pokraji bankrotu, když ji zcela vyčerpalo finančně náročné vydržování nájemných vojenských jednotek v oblasti. Veškerá dříve udělená privilegia byla zpětně převzata vládou Spojeného království a nad územím Britské Východní Afriky a také Ugandy (již v roce 1894) byly vyhlášeny protektoráty. V letech 1895-1902 vycházely pro oblast protektorátu Britské Východní Afriky provizorní přetiskové emise, později i definitivní vydání Viktorie s nápisy „BRITISH EAST AFRICA PROTECTORATE". Podobná situace nastala i v Ugandě, kde vznikly například nám známá vzácná provizoria tzv. Cowries, od roku 1898 pak definitivní vydání Viktorie „UGANDA PROTECTORATE".  V roce 1901 došlo ke sjednocení poštovní správy a k vytvoření poštovní unie mezi oběma protektorátními územími a o dva roky později byly vydány první poštovní známky emise Eduard VII. „EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES".
První světová válka znamenala zánik německých kolonií v Africe a zapříčinila s tím spojené rozsáhlé územní změny. Mj. na větší části původní Německé východní Afriky bylo vytvořeno britské mandátní území Tanganika. V roce 1920 byla Britská Východní Afrika přejmenována na Keňu a začleněna do impéria jako korunní kolonie. Poštovní unie mezi Ugandou a „novou" Keňou pokračovala a v letech 1922-1927 byla vydávána již námi zmíněná emise Jiří V. „KENYA AND UGANDA" v nových centových, šilinkových a librových hodnotách. Známky byly určeny jak pro poštovní, tak i pro fiskální použití - což platilo zejména pro vysoké librové nominály. Poté co došlo v roce 1935 k připojení Tanganiky k poštovní unii Keni a Ugandy, byla ukončena platnost této emise a byla vydána nová emise známek Jiří V. s nápisem „KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA".