Aukce 70 / Filatelie / ČSR I. / Letecké 1922

Zobrazení:view_columnview_stream
1344
8 000 
Tip
235768 -  Pof.L4-L6, II. letecké provizorium, kompletní série ve 4
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.L4-L6, II. letecké provizorium, kompletní série ve 4-blocích, hodnota 50/100h s DV 9 - druhá hřídel podvozku dole, hodnota 400/250h šedý odstín základní zn., bezvadně centrované; nálepky v horní dvojici zn., čtyřbloky jsou hledané
Vyvolávací cena: 3 000  +166,7 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 8 000 Kč
1345
600 
235770 -  Pof.L4-L6, II. letecké provizorium, kompletní série, hod
+1
Jakost/Jakost
Pof.L4-L6, II. letecké provizorium, kompletní série, hodnota 100/200h krajový kus; bez nálepky, 250/400h zk. Gi
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 600 Kč
1346
1 100 
Tip
239733 -  Pof.L4 DV, L6 DV, II. letecké provizorium, sestava 2 zn. s
+1
Jakost
Pof.L4 DV, L6 DV, II. letecké provizorium, sestava 2 zn. s DV: 50/100h zelená s DV 1 - seříznutá číslice 5 + 250/400h hnědá s DV - prasklá deska přes letadlo; po nálepce, zk. Vrba, hledané vady
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 100 Kč
1347
6 000 
Tip
235774 -  Pof.L4 VV, II. letecké provizorium 50/100h zelená, krajov
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.L4 VV, II. letecké provizorium 50/100h zelená, krajový 4-blok s DV 2 - "výrazný nedotisk v trupu letadla" na horní známce vpravo; svěží
Vyvolávací cena: 2 000  +200,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 6 000 Kč
1348
1 600 
235769 -  Pof.L4 VV, II. letecké provizorium, hodnota 50/100 ve 4-bl
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.L4 VV, II. letecké provizorium, hodnota 50/100 ve 4-bloku s DV 9 - "druhá hřídel podvozku v kole letadla dole" a nedotištěnými nulami nominálu v horní řadě; lehká patina v zoubcích
Vyvolávací cena: 500  +220,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 600 Kč
1349
1 900 
Tip
235776 -  Pof.L6 ST, II. letecké provizorium 250/400h, svislá 2-pá
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.L6 ST, II. letecké provizorium 250/400h, svislá 2-páska se spojenými typy I.+II.; lehká stopa na dolní zn., zk. Gi
Vyvolávací cena: 1 000  +90,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 1 900 Kč
1350
7 000 
Tip
234811 -  Pof.L6, II. letecké provizorium, hodnota 250/400h v pravé
+1
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.L6, II. letecké provizorium, hodnota 250/400h v pravém horním rohovém 4-bloku, vše I. typ; zn. svěží, nálepka pouze v horním okraji, zk. Vrba, čtyřbloky jsou i u II. letecké emise hledané
Vyvolávací cena: 2 000  +250,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 7 000 Kč
1351
20 000 
Tip
241600 -  Pof.L4-L6Pp, II. letecké provizorium, kompletní řada zn
+1
Jakost/Jakost
Pof.L4-L6Pp, II. letecké provizorium, kompletní řada známek s PŘEVRÁCENÝMI PŘETISKY, zn. 250/400h I. typ; lehké stopy po nálepce, 250/400h nepatrný ohyb, zk. Gi, Ša, Hir a Tribuna, velmi pěkná kompletní série s převrácenými přetisky!
Vyvolávací cena: 20 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 20 000 Kč
1352
3 000 
Tip
235113 -  ZT  přetisků 50h, 100h a 250h, kompletní série ve svisl
+1
Jakost/Jakost/Jakost
ZT přetisků 50h, 100h a 250h, kompletní série ve svislých 2-páskách, definitivní provedení, hodnoty 50h a 250h na nahnědlém kartonu, 100h na bílém papíru; 2-páska 50h šikmý ohyb, jinak bezvadné, zk. Vrba, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 000 Kč
1353
---- Kč
240652 - 1923 BRATISLAVA - PROSTĚJOV, R+Let-dopis zaslaný do Prost
+1
Jakost/Jakost
1923 BRATISLAVA - PROSTĚJOV, R+Let-dopis zaslaný do Prostějova, vyfr. zn. Pof.L5, L6, celkové výplatné 3.50Kč, podací DR BRATISLAVA 1/ 2.V.23, doplněno červeným řádkovým raz. Letecká pošta; svisle výrazně přeloženo
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vráceno
1354
3 000 
Tip
240640 - 1924 PRAHA - BUKUREŠŤ, R+Let-dopis zaslaný do Rumunska, v
+1
Jakost/Jakost
1924 PRAHA - BUKUREŠŤ, R+Let-dopis zaslaný do Rumunska, vyfr. smíšenou frankaturou zn. Pof.L4-L6 + 144, 153, 2x 156, správná výše poštovného 5,35Kč, podací DR PRAHA - LETIŠTĚ/ 26.VI.24, vzadu příchod BUCURESTI/ 27.JUN.24, vylepena let. směrovka, červené rámečkové raz. letecké pošty, odesílatel Šula; bez poškození, lepší destinace
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Sobota
Vydraženo za: 3 000 Kč

Aukce 70 / Filatelie / ČSR I. / Letecké 1922 - Informace

15.6.1922  Provizorní vydání - II. emise

S platností od 1.4.1921 byly podstatně sníženy příplatky za leteckou přepravu dopisů do zahraničí a ministerstvo pošt a telegrafů opět přijalo nejjednodušší řešení. Místo nových leteckých známek opatřit platné výplatní známky přetiskem. V úředním věstníku z 9.6.1922 bylo jejich vydání oznámeno jako "výpomocné známky letecké", v hodnotách 50, 100 a 250 haléřů. K tomuto účelu byly vybrány známky 100, 200 a 400 haléřů z emise Hospodářství a věda 1920 se zoubkováním ŘZ 13¾, autorem návrhu upraveného přetisku z I. emise leteckých známek byl opět F. Novák. Přetisky hodnot 50 na 100 h a 100 na 200 h v barvě černé a hodnoty 250 na 400 h v barvě modré zhotovila opět Česká grafická Unie v Praze knihtiskem. Stejně jako u I. emise se u všech 3 hodnot II. emise leteckých známek vyskytují přetisky převrácené, u hodnoty 50/100 h i přetisky dvojité. Vzácně se vyskytují známky 250/400 h s přetiskem v černé barvě, u kterých dosud není objasněno zda se jedná o zkusmý tisk nebo barevný chybotisk. I u této emise se vyskytují padělky ke škodě sběratelů, většinou na razítkovaných známkách. Náklad všech 3 hodnot byl poměrně vysoký: 2,65 resp. 2,72 mil. kusů u hodnot 50/100 zelená 250/400 h hnědá a 4,35 mil. kusů u nejčastěji používané hodnoty 100/200 h fialová. Platnost tohoto  provizorního vydání skončila po téměř 10 letech, 28. února 1932.