Aukce 70 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Online aukce 75, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
2296
---- Kč
Tip
240409 - 1605 ALBRECHT VII. HABSBURSKÝ (1559-1621), rakouský arciv
+1
Jakost
1605 ALBRECHT VII. HABSBURSKÝ (1559-1621), rakouský arcivévoda, kardinál, toledský arcibiskup, nizozemský guvernér a portugalský místokrál, vlastnoruční podpis na dopise, přeložený arch papíru s filigránem, bezvadně zachovalá pečeť s papírovým krytem; zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 9 000 
U:A3s|
Vráceno
2297
9 000 
Tip
240395 - 1594 ARNOŠT HABSBURSKÝ (1553-1595), rakouský arcivévoda
+1
Jakost
1594 ARNOŠT HABSBURSKÝ (1553-1595), rakouský arcivévoda a místodržící ve Španělském Nizozemí, syn císaře Maxmiliána II., bratr císaře Rudolfa II., vlastnoruční podpis na dopise; pouze přehyby, velmi pěkně zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 9 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 9 000 Kč
2298
23 000 
Tip
241123 - 1554 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římsk
+1
Jakost
1554 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na česky psaném (!) skládaném dopisu (misivu) adresovaném na purkmistry a konšele města Tábora (!), doplněno o podpis nejvyššího kancléře Jáchyma z Hradce (1526-1565); přeložený arch papíru s filigránem, bezvadně zachovalá císařská pečeť s papírovým krytem; stopy stáří, místy podlepeno, celkově však dobrý stav, česky psané listiny z 16. století s podpisy panovníků jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 18 000  +27,8 %
U:A4
Vydraženo za: 23 000 Kč
2299
9 000 
Tip
240396 - 1569 FERDINAND II. TYROLSKÝ (1529-1595), rakouský arcivév
+1
Jakost
1569 FERDINAND II. TYROLSKÝ (1529-1595), rakouský arcivévoda, místodržitel v českých zemích, tyrolský hrabě, syn císaře Ferdinanda I., vlastnoruční podpis na italsky psaném dopise blíže neurčenému vévodovi, dáno v Innsbrucku 19. 9. 1569, list papíru s pěkným filigránem medvěda, bezvadně zachovalá pečeť s papírovým krytem; nevýrazná patina v okraji, velmi vzácné, neopakovatelná nabídka!
Vyvolávací cena: 9 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 9 000 Kč
2300
13 000 
Tip
240411 - 1792 FRANTIŠEK II. (I.) RAKOUSKÝ (1768-1835), král uhersk
+2
Jakost
1792 FRANTIŠEK II. (I.) RAKOUSKÝ (1768-1835), král uherský, český atd., v letech 1804–1835 císař rakouský, jako František II. v letech 1792–1806 poslední císař Svaté říše římské národa německého, vlastnoruční podpis ve francouzské formě Francois na listině ze samého počátku vlády (listopad 1792), přeložený arch s filigránem, bezvadně zachovalá císařská pečeť s papírovým krytem; bezvadně zachovalé, vzácné, ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 10 000  +30,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 13 000 Kč
2301
---- Kč
Tip
240394 - 1648 JUAN JOSÉ DE AUSTRIA (1629-1679), španělský generá
+1
Jakost
1648 JUAN JOSÉ DE AUSTRIA (1629-1679), španělský generál, levoboček španělského krále Filipa IV., místokrál neapolský, katalánský, nizozemský a aragonský, vlastnoruční podpis na skládaném dopise, přeložený arch papíru s filigránem; velmi pěkně zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 9 000 
U:A4
Vráceno
2302
4 500 
Tip
241611 - 1772 KRAKOWSKÝ Z KOLOWRAT Leopold Vilém (1727-1809), význ
+1
Jakost
1772 KRAKOWSKÝ Z KOLOWRAT Leopold Vilém (1727-1809), významný český šlechtic tereziánské a potereziánské éry, nejvyšší český kancléř, prezident dvorské komory, první státní a konferenční ministr; vlastnoruční podpis na předtištěné listině s kaligrafickým nadpisem, dobře zachovalá suchá pečeť; přeloženo, uprostřed stopy po původní adjustaci, celkově velmi pěkný stav, vzácné!
Vyvolávací cena: 4 000  +12,5 %
U:A3s|
Vydraženo za: 4 500 Kč
2303
12 000 
Tip
240717 - 1571 MAXMILIÁN II. HABSBURSKÝ (1564-1576), císař římsk
+2
Jakost
1571 MAXMILIÁN II. HABSBURSKÝ (1564-1576), císař římský, král český, uherský, markrabě moravský a arcivévoda rakouský, vlastnoruční podpis na skládaném císařském dopise adresovaném na rady a komisaře duchovního stavu v Rakousích; dáno v Praze 17.4.1571, skládaný arch papíru s filigránem, velmi pěkně zachovalá císařská pečeť s papírovým krytem; výjimečně zachovalé, ojedinělá nabídka, velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 12 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 12 000 Kč
2304
10 000 
Tip
241609 - 1851 RADECKÝ Z RADČE Jan Josef Václav hrabě (1766–1858
+2
Jakost
1851 RADECKÝ Z RADČE Jan Josef Václav hrabě (1766–1858), český šlechtic a polní maršál; vlastnoruční podpis "Radetzky" na dekretu, dáno ve Veroně 16. prosince 1851; velmi dobrý stav, pouze stopy po původní adjustaci, podpisy maršála Radeckého jsou velmi vzácné a hledané!
Vyvolávací cena: 10 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 10 000 Kč
2305
3 000 
240393 - 1933 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habeš
+1
Jakost
1933 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský, vlastnoruční podpis na úředním dokumentu s hlavičkou "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta della nazione Re d´Italia"; velmi pěkně zachovalé
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 3 000 Kč
2306
---- Kč
Tip
241248 - 1848 VILÉM BRUNŠVICKÝ (1806-1884), vévoda z Brunšviku a
Jakost
1848 VILÉM BRUNŠVICKÝ (1806-1884), vévoda z Brunšviku a Lüneburgu, vlastnoruční podpis na povyšovacím dekretu majora Friedricha Stutzera, skládaný arch papíru s filigránem, bezvadně zachovalá pečeť s papírovým krytem, dekorativní titulatura; velmi pěkně zachovalé, vzácné, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A3s|
Vráceno
2307
5 000 
Tip
240391 - 1857 VILÉM FRANTIŠEK KAREL HABSBURSKÝ (1827–1894), arci
+1
Jakost
1857 VILÉM FRANTIŠEK KAREL HABSBURSKÝ (1827–1894), arcivévoda rakouský, velmistr řádu německých rytířů, polní podmaršálek, velitel dělostřelectva u Sadové 1866, vlastnoruční podpis se suchou pečetí na listině povyšující kapitána 14. pěšího pluku Theodora Zerboni di Sposetti na majora 1. císařské osobní gardy, dáno ve Vídni 17.4.1857; rozměry 39x26cm, křížem přeloženo, unikát, velice dekorativní, zajímavé
Vyvolávací cena: 5 000  +0,0 %
U:A3s|
Vydraženo za: 5 000 Kč
2308
---- Kč
Tip
241242 - 1936 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
Jakost
1936 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí + KROFTA Kamil (1876-1945), český historik Gollovy školy, univerzitní profesor, československý politik a diplomat, ministr zahraničí, vlastnoruční podpisy na úředním dokumentu ve věci zproštění Vladimíra Hurbana (1883-1949) funkce vyslance ČSR ve Švédsku; bezvadné, hledané
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4
Vráceno
2309
---- Kč
Tip
241243 - 1913 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+4
Jakost
1913 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; vlastnoručně psaný 8-stránkový (!) dopis v češtině s podpisem "Dr. Beneš", zajímavý text, rukopisy z raného období E. Beneše jsou vzácné, zachovalý stav, ojedinělé
Vyvolávací cena: 8 000 
U:A4
Vráceno
2310
2 600 
240379 - 1958-1968 BUŠINA Emil (1903-1970), čs. letec RAF a navigá
+1
Jakost
1958-1968 BUŠINA Emil (1903-1970), čs. letec RAF a navigátor u 311. československé bombardovací perutě, v letech 1941-45 válečný zajatec, prošel několika zajateckými tábory, po válce žil v emigraci v USA, soubor vlastnoručně psané rodinné korespondence zaslané z emigrace do ČSSR, celkem 20 aerogramů a 1 lístek; zachovalé
Vyvolávací cena: 2 000  +30,0 %
U:O5
Vydraženo za: 2 600 Kč
2311
1 600 
240380 - 1928, 1939 CÍRKEVNÍ HODNOSTÁŘI / KAŠPAR Karel (1870-194
+1
Jakost
1928, 1939 CÍRKEVNÍ HODNOSTÁŘI / KAŠPAR Karel (1870-1944), český duchovní, mj. 21. biskup královéhradecký + BÁRTA Šimon (1864-1940), český duchovní, mj. 8. biskup českobudějovický, sestava 2 lístků s vlastnoručními texty s podpisy, každý lístek hlavičkový s vytištěným znakem podepsaného duchovního, včetně původních obálek vzadu se znaky; bezvadné, zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000  +60,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 600 Kč
2312
500 
228356 - 1980? ČERVONĚNKO Stěpan Vasiljevič (1915-2003), sovětsk
+1
Jakost
1980? ČERVONĚNKO Stěpan Vasiljevič (1915-2003), sovětský politik a diplomat, velvyslanec SSSR v Československu v letech 1965-1973; podpis na strojopisném lístku, zajímavé v kontextu "pražského jara" v roce 1968
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 500 Kč
2313
500 
222529 - 1956 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda čsl. vlád
Jakost
1956 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda čsl. vlády 1945-1946, velvyslanec v SSSR, komunistický politik, předseda ČSD; vlastnoručně psané věnování s podpisem; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 500 Kč
2314
700 
241240 - 1951 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda čsl. vlád
Jakost
1951 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda čsl. vlády 1945-1946, velvyslanec v SSSR, komunistický politik, předseda ČSD; vlastnoručně psaný vzkaz s podpisem na lístku s poděkováním; bezvadné
Vyvolávací cena: 600  +16,7 %
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč
2315
11 000 
Tip
241625 - 1944 FRANK Karl Hermann (1898-1946), prvorepublikový politi
+1
Jakost
1944 FRANK Karl Hermann (1898-1946), prvorepublikový politik, člen SdP, aktivní nacista, státní tajemník Úřadu říšského protektora v Protektorátu ČaM; vlastnoručně psané přání adresované na hraběte Carla von Pückler-Burghauss, SS-Gruppenführera, velitele posledních bojujících německých jednotek na území Československa; velmi pěkný stav, rukopisy K.H. Franka jsou mimořádně vzácné!
Vyvolávací cena: 9 000  +22,2 %
U:A4
Vydraženo za: 11 000 Kč
2316
11 000 
Tip
240638 - 1948 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komuni
+1
Jakost
1948 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komunistický politik a prezident, vlastnoruční podpis na kartě poděkování za přání ke zvolení prezidentem republiky; bezvadný stav, hledané!
Vyvolávací cena: 5 000  +120,0 %
U:A5
Vydraženo za: 11 000 Kč
2317
2 200 
241589 -  GRÉGR Julius (1831-1896), významný český novinář a p
+1
Jakost
GRÉGR Julius (1831-1896), významný český novinář a politik, spoluzakladatel strany Mladočechů; vlastnoručně psaný jednostránkový text s podpisem, vzácné
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A4
Vydraženo za: 2 200 Kč
2318
800 
240687 - 1907 GROŠ Karel (1865-1938), český právník a mladočesk
Jakost
1907 GROŠ Karel (1865-1938), český právník a mladočeský politik, starosta Prahy v letech 1906-1918, vlastnoruční podpis na dopise na hlavičkovém papíru adresovaný na Josefa Scheinera (1861-1932, český právník, Sokol, tělocvičný a veřejný činitel); vodorovně přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 800 Kč
2319
2 800 
Tip
240686 - 1894, 1896 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943),
+1
Jakost/Jakost
1894, 1896 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český pedagog, spisovatel, ceremoniář prezidenta republiky, zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru, sestava vlastnoručně psaného textu na vizitce a vlastnoručně psaného dopisu s podpisem napsaného krátce po návratu z 1. novodobých olympijských her (!) se zajímavým textem ("Vrátil jsem se z Athén všecek nadšen olympijskými zápasy a s lítostí, že neúčastnili se Čechové..."); bezvadné, pozoruhodný kontext!
Vyvolávací cena: 1 500  +86,7 %
U:A5
Vydraženo za: 2 800 Kč
2320
800 
241363 - 1941 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český
+1
Jakost
1941 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český pedagog, spisovatel, ceremoniář prezidenta republiky, zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru, vlastnoručně psaný text s podpisem na umělecké pohlednici rodného domu, bezvadný stav, zajímavé
Vyvolávací cena: 600  +33,3 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
2321
---- Kč
241520 - 1947 KOPECKÝ Václav  (1897-1961), ministr informací 1948-
Jakost
1947 KOPECKÝ Václav (1897-1961), ministr informací 1948-1945, stalinista, tvůrce politických procesů v 50. letech, prosazoval trest smrti pro odpůrce socialismu, velká fotografie s vlastnoručním podpisem; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A3s|
Vráceno
2322
1 800 
241238 - 1912 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik,
+1
Jakost
1912 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoručně psaný 2-stránkový dopis v němčině na hlavičkovém papíře Poslanecké sněmovny Říšské rady s plným podpisem, zajímavý text; celkově zachovalé a hledané!
Vyvolávací cena: 1 500  +20,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 800 Kč
2323
---- Kč
238964 - 1915 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik,
+2
Jakost
1915 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoručně psaný 4-stránkový dopis v němčině s podpisem "Karel", adresováno na ředitele své továrny v Libštátu, prošlé cenzurou, zajímavý text; včetně obálky, celkově zachovalé a hledané!
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
2324
---- Kč
228353 - 1933 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), významný československ
+1
Jakost
1933 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), významný československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoruční celý podpis s datací; hledané
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
2325
1 100 
240378 -  KUNZ Jaroslav (1869-1933), generál justiční služby a sp
Jakost
KUNZ Jaroslav (1869-1933), generál justiční služby a spisovatel, vlastnoruční podpis na portrétní pohlednici; pěkně zachovalé, malý výskyt
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 100 Kč
2326
---- Kč
237427 - 1946 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, mi
Jakost
1946 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoruční podpis s datací na pamětní obálce s nalepenými zn., otisky PR a fotografií E. Beneše; svislý přehyb, zajímavé a hledané
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A4
Vráceno
2327
3 800 
Tip
240239 - 1919 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+1
Jakost
1919 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident; podpis na lístku s razítkem SPRÁVA DOMÁCNOSTI PRESIDENTA REPUBLIKY, doplněno podpisem správce panství Lány Juliusem Kovandou; velmi zajímavé!
Vyvolávací cena: 3 600  +5,6 %
U:A5
Vydraženo za: 3 800 Kč
2328
4 000 
Tip
241126 - 1936 MORAVEC Emanuel (1893-1945), důstojník čs. legií, p
+2
Jakost
1936 MORAVEC Emanuel (1893-1945), důstojník čs. legií, profesor Vysoké školy válečné a protektorátní ministr; vlastnoruční podpis na vzkazu na hlavičkovém papíru, ve kterém se omlouvá za pozdní vrácení vypůjčené knihy, včetně předmětné knihy "Budování armády"; bezvadné a výjimečné, ojedinělý výskyt
Vyvolávací cena: 4 000  +0,0 %
U:O4
Vydraženo za: 4 000 Kč
2329
9 500 
Tip
240392 - 1936 MUSSOLINI Benito (1883–1945), italský premiér, poli
+1
Jakost
1936 MUSSOLINI Benito (1883–1945), italský premiér, politik, novinář a diktátor, spolutvůrce a zakladatel fašismu a VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský, společné vlastnoruční podpisy na úředním dokumentu s hlavičkou "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta della nazione Re d´Italia"; velmi pěkně zachovalé a vzácné
Vyvolávací cena: 6 000  +58,3 %
U:A3s|
Vydraženo za: 9 500 Kč
2330
900 
240691 - 1911 OTTO Jan (1841-1916), významný český knihkupec a na
Jakost
1911 OTTO Jan (1841-1916), významný český knihkupec a nakladatel, vydavatel největší české tištěné encyklopedie, Ottova slovníku naučného; vlastnoruční podpis na tištěném poděkování, včetně obálky, zajímavá osobnost
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
2331
1 100 
240688 - 1901 PODLIPNÝ Jan (1848-1914), pražský advokát, starosta
Jakost
1901 PODLIPNÝ Jan (1848-1914), pražský advokát, starosta města Prahy a poslanec českého zemského sněmu za mladočeskou stranu, první starosta České obce sokolské, vlastnoruční podpis na dopise na hlavičkovém papíru; bezvadné
Vyvolávací cena: 700  +57,1 %
U:A4
Vydraženo za: 1 100 Kč
2332
---- Kč
Tip
240381 - 1892 PUTTKAMER Jesko Albert Eugen von (1855-1917), guvernér
+1
Jakost
1892 PUTTKAMER Jesko Albert Eugen von (1855-1917), guvernér německého Kamerunu a císařský komisař v Togu, vlastnoruční podpis na kabinetní fotografii berlínského ateliéru Bieber; zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A5
Vráceno
2333
2 800 
241605 - 1866 RIEGER František Ladislav (1818–1903), český polit
+1
Jakost
1866 RIEGER František Ladislav (1818–1903), český politik a publicista, poslanec Českého zemského sněmu, Říšské rady, Říšského sněmu, člen Panské sněmovny a vůdčí osobnost Staročechů; vlastnoručně psaný 2-stránkový dopis s podpisem, velmi zajímavý text; pěkný zachovalý stav, významná osobnost českých dějin druhé poloviny 19. století!
Vyvolávací cena: 2 000  +40,0 %
U:A4
Vydraženo za: 2 800 Kč
2334
600 
240659 - 1938 RIPKA Hubert (1895-1958), významný český politik, m
+1
Jakost
1938 RIPKA Hubert (1895-1958), významný český politik, ministr zahraničních věcí exilové vlády v Londýně, ministr zahraničního obchodu 1945-1948, vlastnoruční podpis na neprošlé pohlednici Godenstein (Branná) zároveň s podpisem manželky
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
2335
1 000 
228363 - 1982-1989 sestava 3 podpisů československých komunistick
Jakost
1982-1989 sestava 3 podpisů československých komunistických politiků: Milouš Jakeš, Jaromír Johanes a Lubomír Štrougal; jako celek zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
2336
1 500 
241619 - 1866 GINDELY Antonín (1829-1892), významný český histor
+1
Jakost
1866 GINDELY Antonín (1829-1892), významný český historik, archivář a univerzitní pedagog; 10-řádkový vlastnoručně psaný text s podpisem; zachovalý stav, významná osobnost, malý výskyt
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 500 Kč
2337
14 000 
Tip
239967 - 1910, 1911 KAŠPAR Jan (1883-1927), český inženýr, průk
+3
Jakost
1910, 1911 KAŠPAR Jan (1883-1927), český inženýr, průkopník české aviatiky, nejznámější z prvních českých leteckých konstruktérů a pilotů, vlastnoruční podpis na prošlé fotopohlednici pardubického ateliéru Deyr, zachycující let Kašparova Blériotu, doplněno o Kašparovu portrétní pohlednici se zajímavým dobovým textem ("...tatínek viděl Kašpara létat, já né..."); velmi dobře zachovalé, pozoruhodný dějinný kontext, výjimečný výskyt!
Vyvolávací cena: 4 000  +250,0 %
U:A5
Vydraženo za: 14 000 Kč
2338
800 
240702 - 1920 KUČERA Bohumil (1874-1921), významný český fyzik,
+1
Jakost
1920 KUČERA Bohumil (1874-1921), významný český fyzik, profesor experimentální fyziky na Univerzitě Karlově, vlastnoručně psané blahopřání s podpisem, včetně obálky; zachovalé
Vyvolávací cena: 700  +14,3 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
2339
1 000 
240685 - 1901 NIEDERLE Lubor (1865-1944), český slavista, antropolo
+1
Jakost
1901 NIEDERLE Lubor (1865-1944), český slavista, antropolog, archeolog a etnograf / etnolog, považovaný za zakladatele české moderní archeologie, vlastnoruční dopis s podpisem na hlavičkovém papíru; velmi pěkně zachovalé
Vyvolávací cena: 800  +25,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 000 Kč
2340
1 300 
240689 - 1905 PRAŽÁK Albert (1880-1956), významný český literá
+1
Jakost
1905 PRAŽÁK Albert (1880-1956), významný český literární historik, profesor na UK, předseda České národní rady v květnu 1945, vlastnoručně psaný třístránkový dopis s podpisem; nepatrná natržení v přehybech, zachovalé
Vyvolávací cena: 900  +44,4 %
U:A4
Vydraženo za: 1 300 Kč
2341
2 600 
241578 - 1869 ARBES Jakub (1840-1914), významný český spisovatel
+1
Jakost
1869 ARBES Jakub (1840-1914), významný český spisovatel a novinář; vlastnoručně psaný stránkový dopis s podpisem; pěkný zachovalý stav, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 2 000  +30,0 %
U:A4
Vydraženo za: 2 600 Kč
2342
1 000 
241569 - 1924 BASS Eduard (1888–1946), významný český spisovate
+1
Jakost
1924 BASS Eduard (1888–1946), významný český spisovatel a novinář, zpěvák atd., autor Klabzubovy jedenáctky; vlastnoručně psaný jednostránkový dopis s podpisem, pěkný stav
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
2343
3 000 
Tip
241559 - 1926 BEZRUČ Petr (1867-1958), vlastním jménem Vladimír V
+1
Jakost
1926 BEZRUČ Petr (1867-1958), vlastním jménem Vladimír Vašek, významný český básník, vlastnoručně psaná báseň "Kalina" s datací a celým podpisem; pěkný stav, hledané
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
2344
1 500 
241566 -  BIEBL Konstantin (1898-1951), významný český básník a
+1
Jakost
BIEBL Konstantin (1898-1951), významný český básník a prozaik; vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici, ateliér Langhans; pěkný stav, velmi malý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 500 Kč
2345
1 700 
241563 - 1927 BŘEZINA Otokar (vlastním jménem Václav Jebavý) (18
+1
Jakost
1927 BŘEZINA Otokar (vlastním jménem Václav Jebavý) (1868-1929), významný český básník a spisovatel, představitel symbolismu, vlastnoručně psaný text s podpisem na lístku; hledané, pěkný stav
Vyvolávací cena: 1 000  +70,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 700 Kč
2346
13 000 
241584 -  ČAPEK Karel (1890-1938), slavný český spisovatel, novin
+1
Jakost
ČAPEK Karel (1890-1938), slavný český spisovatel, novinář, dramatik, vlastnoručně psaný stránkový text s celým podpisem; v přehybech podlepeno, celkově ale zachovalý stav, zajímavé a vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +160,0 %
U:A4
Vydraženo za: 13 000 Kč
2347
800 
241562 -  ČAPEK-CHOD Karel Matěj (1860-1927), český prozaik, dram
+1
Jakost
ČAPEK-CHOD Karel Matěj (1860-1927), český prozaik, dramatik a novinář, představitel naturalismu, vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici; pěkný stav
Vyvolávací cena: 700  +14,3 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
2348
1 000 
241568 - 1955 DRDA Jan (1915-1970), významný český novinář, pol
+1
Jakost
1955 DRDA Jan (1915-1970), významný český novinář, politik, spisovatel-prozaik a dramatik; vlastnoruční podpis s datací na fotografii, malý výskyt
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
2349
9 000 
Tip
241133 -  DUMAS Alexandre (1802-1870), jeden z nejvýznamnějších f
Jakost
DUMAS Alexandre (1802-1870), jeden z nejvýznamnějších francouzských prozaiků, autor Tří mušketýrů nebo románu Hrabě Monte Christo, vlastnoruční pětiřádkový text s podpisem na přeloženém archu papíru se slepotiskovým erbem; zachovalé, mimořádně vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +80,0 %
U:A5
Vydraženo za: 9 000 Kč
2350
6 000 
Tip
241579 - 1978 FOGLAR Jaroslav, Jestřáb (1907–1999), český spiso
+1
Jakost
1978 FOGLAR Jaroslav, Jestřáb (1907–1999), český spisovatel, vedoucí skautských oddílů, autor Rychlých šípů; vlastnoruční podpis s textem a malou kresbou; dekorativní
Vyvolávací cena: 1 000  +500,0 %
U:A5
Vydraženo za: 6 000 Kč
2351
30 000 
Tip
238858 - 1914 HAŠEK Jaroslav (1883-1923), slavný český spisovatel
Jakost
1914 HAŠEK Jaroslav (1883-1923), slavný český spisovatel, publicista a novinář, autor Osudů dobrého vojáka Švejka, vlastnoručně psaný 17-řádkový dopis na papíru s vodoznakem, který napsal během svého krátkého pobytu v obci Jasenná na Jaroměřicku, kde po vypuknutí první světové války pobýval na Hrnčířově usedlosti č.p. 28; vodorovně přeloženo, celkově velmi pěkný stav, rukopisy Jaroslava Haška jsou velmi vzácné a na trhu se prakticky nevyskytují, zde navíc v mimořádně zajímavém kontextu, mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena: 13 000  +130,8 %
U:A5
Vydraženo za: 30 000 Kč
2352
1 200 
240317 - 1927 JIRÁSEK Alois (1851-1930), český prozaik a dramatik,
+1
Jakost
1927 JIRÁSEK Alois (1851-1930), český prozaik a dramatik, fotopohlednice s vlastnoručním podpisem; dekorativní
Vyvolávací cena: 500  +140,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 200 Kč
2353
---- Kč
235022 -  KOPELEV Lev (1912-1997), sovětský spisovatel, disident a
+1
Jakost
KOPELEV Lev (1912-1997), sovětský spisovatel, disident a humanista, vlastnoručně psaný 3-stránkový dopis "výtažek z Goetha" s podpisem
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
2354
---- Kč
Tip
241131 - 1906 LONDON Jack, vlastním jménem John Griffith Chaney (18
+1
Jakost
1906 LONDON Jack, vlastním jménem John Griffith Chaney (1876-1916), americký spisovatel, novinář, reportér a esejista, mj. autor románu Bílý tesák, vlastnoruční text s podpisem na šeku Central Bank of Oakland (banka vždy ověřuje identitu osoby, která šek podepisuje); doplněno reprodukcí Londonovy fotografie, výjimečný výskyt, stěží opakovatelná nabídka!
Vyvolávací cena: 20 000 
U:A5
Vráceno
2355
1 700 
Tip
241561 - 1934 MAHEN Jiří (1882-1939), český básník a novinář
+1
Jakost
1934 MAHEN Jiří (1882-1939), český básník a novinář působící v Brně, vlastnoruční podpis na portrétní fotografii, ateliér Langhans; pěkný stav
Vyvolávací cena: 800  +112,5 %
U:A5
Vydraženo za: 1 700 Kč

Aukce 70 / Autogramy, rukopisy - Informace

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.