Dodavatelé / Informace pro dodavatele

Výňatek z Rámcové smlouvy o zprostředkování prodeje


II. Podmínky převzetí předmětů zprostředkovatelem


2. Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje vyvíjet činnost umožňující vlastníkovi předmětu prodat co nejvýhodněji předmět v aukcích organizovaných zprostředkovatelem nebo prostřednictvím internetového obchodu na webovém portálu zprostředkovatele třetí osobě. Vlastník se zavazuje zprostředkovateli za tuto činnost uhradit provizi dle článku III. smlouvy. Tato smlouva bude naplňována jednotlivými nabídkami předmětů vlastníka dle soupisu zařazených položek, jak je dále uvedeno.

III. Platební podmínky – provize a úhrada nákladů zprostředkovatele


1. Za zprostředkování a realizaci prodeje předmětu v aukci náleží zprostředkovateli provize, která je v písemné formě sjednána mezi zprostředkovatelem a vlastníkem při předání předmětu k aukčnímu prodeji. Výše provize je vždy individuální a pohybuje se mezi 6 % - 25 % z dosažené ceny předmětu v aukci, a to dle zajímavosti, vzácnosti a náročnosti na zpracování. Provize 30 % náleží zprostředkovateli při realizaci prodeje nepřipraveného materiálu, jako jsou dědictví, pozůstalosti apod.
2. Výše provize za realizaci prodeje předmětů v internetovém obchodě se řídí podmínkami uvedenými v bodě III/1 Rámcové smlouvy.

3. Zprostředkovateli dále náleží nárok na paušální úhradu nákladů spojených s činností zprostředkovatele:
a) 30 Kč za každou jednotlivou položku zařazenou do aukce nebo zařazenou do internetového obchodu zprostředkovatele
b) 70 Kč za každou položku označenou v popisu položky a v katalogu jako [SBÍRKY] nebo archovinu ( označení uložení v katalogu a v popisu položky A3v/A3s/A0).
c) 300 Kč za velkoobjemové položky uložené v IKEA krabici (označení uložení v katalogu a v popisu položky IK).
d) Za vyobrazení položky v tištěném katalogu zprostředkovatele náleží zprostředkovateli paušální náhrada ve výši 40 Kč, vyobrazení položky na internetových stránkách zprostředkovatele, včetně cizojazyčného překladu a umístění položek na nejvýznamnějších světových filatelistických portálech poskytuje zprostředkovatel vlastníkovi bezplatně.
Poplatky v bodech a-d jsou splatné u předmětů zařazených do aukce nebo do internetového obchodu vždy, a to bez ohledu na to, zda se předmět v aukci nebo v internetovém obchodě prodá či nikoliv.
Zprostředkovatel má nárok na paušální úhradu nákladů i v případě, že předmět (položka) bude zařazen do aukce opakovaně. Zprostředkovatel je plátce DPH, pouze jeho výkony jsou předmětem DPH, nikoliv předměty vlastníka. Výše vyčíslené provize a poplatky jsou již včetně DPH a jsou předmětem zvláštního režimu dle § 90 Zákona o DPH.


Dodavatelé - formulář pro soupis položek

Připravili jsme pro vás formulář pro soupis položek pro dodavatele. Formulář je ve formátu PDF (Portable Document Format) a můžete si jej snadno vytisknout na své tiskárně.

Žádáme vás, abyste tento formulář použili pro vytvoření soupisu položek nabízených do naší aukce či internetového obchodu. Formulář je navržen tak, aby co možná nejvíce urychlil ruční zadávání vašich položek do systému a zavedený standard zabezpečil větší přehlednost.

Do budoucna plánujeme zavedení elektronické podoby formuláře, do něhož budete moci doplňovat přímo přes internetové rozhraní.

Vysvětlivky:
Číslo: Pořadové číslo v seznamu.
Druh: Vyplňte, o jaký materiál se jedná. Například: Známka, celina, dopis, pohlednice, sbírka, foto, plakát, kniha...
Jakost: Použijte zavedené filatelistické symboly pro čistou či raženou známku, prošlou či neprošlou celinu, dopis a jejich kombinace. Viz Zkratky a vysvětlivky.
Kategorie: Vyplňte příslušný filatelistický obor. Například: ČSR I., ČaM, Francie, Polní pošta, Letecká pošta, Sport (motiv), Poštovny, Perfiny, ...
Rok: U samostatné známky a neprošlé celiny rok vydání, u celistvostí rok použití. U sbírek lze psát rozmezí let, např. 1918-39.
Katalogové č.: Uveďte katalogové číslo a zkratku příslušného katalogu, např.: Pof.2 (= katalog Pofis, Hradčany 3h fialová), Mi.138 (= katalog Michel, známka s číslem 138 u příslušné země), Zsf.98 (= katalog Zväzu slovenských filatelistov, Pribina 50h zelená).
Katalogová cena: Uveďte cenu, kterou uvádí příslušný katalog.
Popis: Doplňující slovní popis dané položky.
Vyvolávací cena: Vaše navržená vyvolávací cena.
A/O A = zařazení do aukce, O = zařazení do obchodu. Zakroužkujte vaši volbu.

Dodavatelé - formulář pro soupis položek (PDF)

Kalendář budoucích aukcí

  • Online aukce 75 - Se bude konat: 11. KVĚTNA 2024. Příjem materiálu do: KONCE BŘEZNA 2024.
  • Sálová aukce 76 - Se bude konat: 14. a 15. ZÁŘÍ 2024. Příjem materiálu do: KONCE ČERVNA 2024.
  • Online aukce 77 - Se bude konat: listopad 2024. Příjem materiálu do: KONCE SRPNA 2024.