eShop / Zkratky a vysvětlivky

Symbol/Zkratka Popis
(*)
*
**
0/0
1/1
10-blok
2-páska svislá
2-páska vodorovná
2/2
3/3
4-blok
4/4
AU/0
dokument (tiskopis)
dopis
dopisnice
dopisnice s nalepenou známkou
F/3
foto prošlé
foto se strženou známkou
fotografie
G/3-4
G/4
G/5
kniha
krabice
letecká známka nebo celistvost
Nepoužitá
nepoužitá celina
NIC
plakát
pohlednice
POOR
POOR/5
použitá celina
PROOF
prošlá se strženou známkou
průvodka (poukázka)
průvodka (poukázka)
příležitostné razítko
razítko
razítko z ochoty
ruční znehodnocení
strojové razítko
UNC/N
ústřižek
VF/2
VG/3
VG/4
výstřižek se známkou
XF/1Michel-Euro
(..€)přepočet vyvolávací ceny na EUR
[SBÍRKY]sbírka, partie, akumulace
D+DPH je účtováno z celé dosažené ceny položky, nikoliv pouze z provize
TIPdůležitá položka
AParšíkové pole
bp.papír bez optických přísad
CAEcelinový aerogram
CAZcelinový adresní záznamní lístek
CDPcelin. dobírková průvodka
CDVdopisnice
CHPpigeongram
CManalogická pohlednice
CMOmezinárodní odpovědka (podle katalogu Pofis)
COBcelinová obálka
CPAcelinový příkazní arch
CPHcelinová pohlednice
CPLcelinový podací lístek
CPOcelina pro potrubní poštu
CPPcelinová poštovní průvodka
CPŘpředběžná celina
CRImezinárodní odpovědka
CSOslužební obálka
CTÚcelinový telegram na účet
CUPcelina pojišťovny
CZAcelinový zálepkový arch
CZLcelinová zálepka
č.číslo
ČaMProtektorát Čechy a Morava
ČKČervený kříž
ČPČeská pošta
Čs.PPCzechoslovak Field Post
ČSPČeskoslovenská pošta
DAdlouhá adresa (pro pohlednice)
deskové číslo
DDP Německá služební pošta
DOdesková odchylka
dofr.dofrankováno
dopl.doplatné
DRdenní razítko
DVdesková vada
dvdrobná vada
dvldrobná vada v lepu
DZdesková značka
EPAetapní poštovní úřad
Exspěšná zásilka
FDCobálka prvního dne
FKfoto v katalogu i na internetu
flpapír fluorescenční
fl-ananglický papír s fluorescenčním nátěrem
FPRU nebo německá polní pošta
FPApolní poštovní úřad
GGGeneralgouvernement
hhaléř
HaVemise Hospodářství a věda
HPruční papír
HÚPHospodářská ústředna pošt
HZhřebenové zoubkování
ITinternační tábor
Kkoruna (měna)
kat.katalog
koruna (česká měna)
Kčskoruna (československá měna)
KDdolní kupón
KHhorní kupón
KLVdětská ozdravovna (v době II. světové války)
KNnepotištěný kupón
kskusů
KTkoncentrační tábor
ktknihtisk
KVPkvalita k prohlédnutí
kz.krátký zoubek
kzy.krátké zoubky
Let.letecká zásilka
lito.litografie (kamenotisk)
MFPAnámořní poštovní úřad
MiMMichel marky
MPstrojový papír
NDnovotisk
NLnálepní list
Obtiskový obtisk na lepu
OHZobrácené hřebenové zoubkování
ORemise Osvobozená republika
ORZobrácené rámcové zoubkování
OTobchodní tiskovina
OTpocelotisk z ploché desky
OVSotisk výplatního stroje, frankotyp
ozopticky zjasněný papír
Pprůsvitka
P.T.pracovní tábor
PApřepážkový arch
PDpřetisková deska
Pdpřetisk dvojitý
perf.perforace
PLpřepážkový list
POperforační otvor
Popřetisk obrácený (90°)
PPpolní pošta
Pppřevrácený přetisk (180°)
PRpříležitostné razítko
PTpříležitostný tisk
PTMpříležitostný tisk Poštovního muzea
PTRpříležitostný tisk z ročníkového alba
poštovní úřad
PVperforační vada
Rdoporučeně
RAročníkové album
raz.razítko
RURakousko-Uhersko
RZrámcové zoubkování
ŘZřádkové zoubkování
SČFSvaz českých filatelistů
SČSFSvaz československých filatelistů
Skkoruna (slovenská měna)
SLsešitkový list
SRstrojové razítko
STspojené typy
STpspojené typy příčkové
STrspojené typy rámečkové
STsspojené typy spirálové
TBprotichůdná dvojice
TBaprotichůdná dvojice úzká
TBbprotichůdná dvojice široká
TDtisková deska
TFtisková forma
TGMemise T.G. Masaryk
TLtiskový list
TOtarifní období
TPHuherská polní pošta
TTÚTelegrafní a telefonní ústředna
TÚSTechnická ústředna spojů
TVtisková vada
ÚPŽúhrnná přeprava železniční
VFvelký formát (u pohlednic)
VKVarianta kupónu
VLPvlaková pošta
VPOvynechaný perforační otvor
VTvýsadní tisk
VVvýrobní vada
vyfr.vyfrankováno
vzvzorec
WWcelý svět
zk.zkoušeno
zn. známka
ZPznámkové pole
ZPOzvl. příležitostná obálka
ZSzn. sešitek obsahující zn. z PA
ZStzn. sešitek obsahující SL
ZTzkusmý tisk

Kvalita bankovek:


UNC/Noboustranně bezvadný kus
AU/0nepatrné vady bez přehybů
XF/1čisté, neznatelné přehyby
VF/2velmi pěkný kus, nepatrné přehyby
VG/3průměrně zachovalý kus, přehyby v obou směrech
G/4silně přeložený kus, zašpiněný
POOR/5velmi špatný, znečištěný, poškozený

STUPNĚ ZACHOVALOSTI MINCÍ, ŘÁDŮ A VYZNAMENÁNÍ
PROOFražba z leštěných razidel
0/0krásná, beze stop oběhu
1/1neznatelné stopy oběhu
2/2viditelné stopy oběhu
3/3otřelá, zřetelné detaily
4/4velmi otřelá, místy nečitelná

Katalogy:

kat. Alb.katalog Album (Földes)
kat. ANKkatalog Austria Netto
kat. Asch.katalog Ascher: Celiny
kat. Ba.katalog Bajer, Papírová platidla ČSR, ČR a SR
kat. Ferch.katalog Ferchenbauer
kat. Geo.kat Geophila-Holoubek: Rev. vydání 1945
kat. Hor.katalog Horka-Trojan: Letecká pošta ČSR
kat. JSDA Japanese Postage Stamp Catalogue
kat. Koř.katalog Kořínek: Fiskální ceniny
kat. Maxakatalog Maxa: Perfiny
kat. Mer.katalog Merkur-Revue (ČSR I., Poštovny - Gebauer)
kat. Mi.katalog Michel
kat. Pěnk.Pěnkava: Specializovaný katalog známek
kat. Pickkatalog Shafer - Cuhaj, Standart Catalog of World paper money
kat. Pith.katalog Pithart: RU lodní a letecká námořní pošta
kat. Pof.katalog Pofis
kat. Press.katalog Pressfil (Příležitostná raz. ČSR)
kat. Rain.katalog Rainer: Razítka RU polní pošty
kat. Sass.katalog Sassone (Itálie)
kat. Sc.katalog Scott
kat. SGkatalog Stanley Gibbons catalogue
kat. Sch.katalog Schneiderbauer: Rakouské celiny
kat. Sie.katalog Sieger (Zeppelin)
kat. Troj.katalog Trojan: Protektorát, Sudety
kat. Vot.Votoček: Monografie, Poštovní razítka
kat. WeillWeill, A.: Alphonse Mucha, All the Postcards
kat. WPMStandard Catalog of World Paper Money
kat. Yv.katalog Yvert et Tellier
kat. Zber.katalog Zberatel
kat. Zsf.katalog Zväzu slov. filatelistov

Znalci:


zk. Arbzkoušeno Arbeit
zk. Bezkoušeno Beneš
zk. Blzkoušeno Blaha
zk. Cazkoušeno Capouch
zk. Drazkoušeno Dražan
zk. Ferchzkoušeno Ferchenbauer
zk. Frazkoušeno Franěk
zk. Gizkoušeno Gilbert
zk. Hirzkoušeno Hirsch
zk. Chvzkoušeno Chvalovský
zk. Karzkoušeno Karásek
zk. Kaufzkoušeno Kaufmann
zk. Kozzkoušeno Kozák
zk. Krač.zkoušeno Kračmar
zk. Krauszkoušeno Kraus
zk. Kuzkoušeno Kubis
zk. Kulzkoušeno Kulda
zk. Kvzkoušeno Kvasnička
zk. Lýzkoušeno Lešetický
zk. Mazkoušeno Maleček
zk. Mahrzkoušeno Mahr
zk. Mrzkoušeno Mrňák
zk. Müzkoušeno Müller
zk. Novzkoušeno Novotný
zk. Ondrzkoušeno Ondruška
zk. Pažzkoušeno Pažout
zk. Pitzkoušeno Pittermann
zk. Pofisznačka Pofis
zk. Profilznačka Profil
zk. Ptýzkoušeno Ptačovský
zk. Stuzkoušeno Stupka
zk. Syzkoušeno Synek
zk. Šazkoušeno Šablatúra
zk. Škazkoušeno Škaloud
zk. Štzkoušeno Štolfa
zk. Šuzkoušeno Šula
zk. Triznačka Tribuna
zk. Vrzkoušeno Vrba
zk. Wezkoušeno Weissenstein
zk. Žamzkoušeno Žampach

Autografy


ADručně psaný dokument, ale bez podpisu
ADSručně psaný dokument s podpisem
ALručně psaný dopis, ale bez podpisu
ALSručně psaný dopis s podpisem
ANkrátký rukopisný text
ANSkrátký rukopisný text s připojeným podpisem
DSpředtištěný dokument nebo někým jiným psaný dokument s připojeným podpisem
LSrukopisný dopis psaný jinou osobou s připojeným podpisem
PSpodepsaná pohlednice
SPpodepsaná fotografie
TLSstrojopisný dopis s podpisem
TNSkrátký strojopisný text s připojeným podpisem

Vysvětlení základních filatelistických pojmů


archotisk celé tiskové formy s různými evidenčními údaji v okrajích
aršíkmalý přepážkový list ve zvláštní úpravě zpravidla s potiskem mimo plochu známky
bezvadnýbez jakýchkoliv závad
celinaobálka, dopisnice, formulář a pod. s natištěnou poštovní známkou
celistvostdopis, obálka, dopisnice, tiskopis nebo jejich části, na nichž je dokumentován poštovní úkon
černotiskpomocný kontrolní otisk tiskových štočků známek nebo i celých desek v černé barvě
dílčást celku, zejména část dvojité dopisnice
dopis druh listovní zásilky obsahující obvykle písemné sdělení v uzavřeném obalu
dopisnicedruh listovní zásilky z kartónu nebo tuhého papíru s vytištěnou známkou
dvojitá dopisnicedvě vzájemně spojené dopisnice
dvojitý tiskvýrobní vada vzniklá opakovaným vložením již potištěného papíru do tiskového stroje
chybotiskvzniká při tisku známek chybou výrobce a týká se kterékoli části výrobního procesu nebo použití materiálu
lephmota nanesená na rubovou stranu papíru známky, která slouží k pevnému spojení známky se zásilkou
makulaturavšechny jakýmkoli způsobem vzniklé pomocné a vadné tisky známek
meziaršíčást tiskového archu spojující tiskové listy
obtiskotisk části nebo celého obrazu známky na straně s lepem
odchylkaodlišnost od standardu vzniklá ve výrobním procesu
okrajnepotistěná vnější část plochy
padělek, falzumvše, co není originál
posunodchylka polohy tisku v porovnání ke standardu
poštovnamalá nesamostatná služebna přidělená nadřízenému poštovnímu úřadu
předběžnácenina převzatá z původního státního útvaru, dočasně platná v novém státním útvaru před vydáním vlastní emise
přetiskdodatečný tisk na známce, který se provádí převážně za účelem změny původní známky na jinou
příchod, příchozí razítkootisk razítka přijímací pošty
přítisktisk na známce, kterým se nemění její původní charakter a hodnota
retušoprava nedokonale vyrobené, poškozené nebo velmi opotřebované desky novým přerytím
rohspojnice dvou zpravidla kolmých směrů
souběžnácenina převzatá z původního státního útvaru, dočasně platná v novém státním útvaru po vydání vlastní emise
svislýoznačení směru (také vertikální)
tiskopiszávazný vzor s předtiskem
vzorecznámky, které jsou určeny pro zvláštní účely, jsou opatřovány přetiskem VZOREC (SPECIMEN) VZOR nebo jsou znehodnocovány jiným způsobem, například proděravěním

KATALOGY ŘÁDŮ A VYZNAMENÁNÍ

DKNimmergut: Deutschland - Katalog 1800-1945, München
HauserHauser: Österreichische Auszeichnungen 1922-1938, Numismatische Zeitschrift, 93. Band, Wien 1979.
HerfurthHerfurth: Sowjetische Auszeichnungen, Berlin 1999.
KrublKrubl, Z.: Československé a české vojenské odznaky, Praha 1999.
MarcoMarco A. A.: Auszeichnungen der Österreichisches ordenshanbuch, München 1974.
ProchazkaProchazka, R. von: Österreichisches ordenshanbuch, München 1974.
SchmidtSchmidt, G.E.: Orden und Ehrenzeichen Österreichs 1945-1999.
VMMěřička, V.: Československá vyznameníní I.-IV. díl, Hradec Králové 1973/1984.
VRVMinisterstvo obrany ČR: Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky, Praha 2004.