eShop / Autogramy, rukopisy

Zobrazení:view_columnview_stream
213628
500 
213628 - 1894 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), vlastn
+1
Jakost
1894 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), vlastním jménem Jiří Guth, český propagátor sportu, podpis na odpovědním lístku periodika "Naše doba", podací razítko KOSTELEC NAD ORLICÍ 23/8 94; bez poškození
210748
400 
210748 - 1898 HEYDUK Adolf (1835-1923), významný český básník a
Jakost
1898 HEYDUK Adolf (1835-1923), významný český básník a spisovatel, vlastnoručně psaný text na pohlednici s portrétem; dekorativní, zachovalé
217780
3 000 
217780 - 1936 KAUTSKY Karl (1854-1938), německý socialistický poli
+1
Jakost
1936 KAUTSKY Karl (1854-1938), německý socialistický politik a přední teoretik marxismu, podpis na pohlednici adresované na čs. ministra za Německou sociálně demokratickou stranu dělnickou Ludwiga Czecha, text psán jeho manželkou Luisou; podpisy K. Kautského jsou vzácné
217814
800 
217814 - 1956-1958 KOŽÍK František (1909-1997), významný český
Jakost
1956-1958 KOŽÍK František (1909-1997), významný český spisovatel - karta + pohlednice + lístek s básní, vše s podpisy či rukopisem + JĚŘÁBEK Čestmír (1893-1981), spisovatel, dramatik a literární kritik, dopis s podpisem
217821
800 
217821 - 1911 PERNERSTORFER Engelbert (1850-1918), rakousko-uherský
+1
Jakost
1911 PERNERSTORFER Engelbert (1850-1918), rakousko-uherský (rakouský) politik a novinář, na přelomu 19. a 20. století poslanec Říšské rady, 4-řádkový vlastnoručně psaný dopis s podpisem
217822
1 000 
217822 - 1932 THOMAS Albert (1878-1932), významný francouzský soci
+1
Jakost
1932 THOMAS Albert (1878-1932), významný francouzský socialistický politik, ministr; vlastnoruční podpis na strojopisném dopise adresovaném na čs. ministra Ludwiga Czecha; psáno krátce před smrtí, zajímavé