eShop / Fiskální ceniny

Zobrazení:view_columnview_stream
75940
100 
75940 - 1855 NĚMECKO  nákladní list München–Brno, 2-řádkové
+1
Jakost
1855 NĚMECKO nákladní list München–Brno, 2-řádkové razítko MÜNCHEN/ 16.AUG.1855, ruční poznámky, zajímavé
76032
140 
76032 - 1860? RAKOUSKO  soukromý tištěný nákladní list, náprs
Jakost
1860? RAKOUSKO soukromý tištěný nákladní list, náprstkové razítko GRATZ, ruční poznámky, příčně přeloženo, lehké skvrny
144901
483 
144901 - 1858 RAKOUSKO-UHERSKO listina datovaná 7.11. 1858 s již 1
Jakost
1858 RAKOUSKO-UHERSKO listina datovaná 7.11. 1858 s již 1 týden neplatným a již dříve použitým kolkem 6Kr C.M., kolek s modrým raz. okresního úřadu v Tišnově (!), psáno česky; hledané, dobrý stav, křížem přeloženo
128980
965 
128980 - 1860 HABSBURSKÁ MONARCHIE  listina se 2 kolky emise 1858 v
Jakost
1860 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se 2 kolky emise 1858 v záhlaví (6Kr + 7Kr), kolek 7Kr na modrém papíru, původně bez vodorovné perforace, široké střihy; vzácné, pěkné, zachovalé
133905
121 
133905 - 1860-88 RAKOUSKO-UHERSKO  sestava 3ks dodacích listů, 2x s
Jakost
1860-88 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 3ks dodacích listů, 2x s listinným kolkem, dobrý stav
128982
965 
128982 - 1861 RAKOUSKO  listina s kolkem 15Kr s odstřiženou dolní
Jakost
1861 RAKOUSKO listina s kolkem 15Kr s odstřiženou dolní částí - velmi vzácné, hledané (!), šlechtický podpis
128981
844 
128981 - 1862 HABSBURSKÁ MONARCHIE  listina se 2 kolky II. emise v z
Jakost
1862 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se 2 kolky II. emise v záhlaví (4Kr + 15Kr), kolek 15Kr původně bez vodorovné perforace, vzácné, zachovalé
133887
724 
133887 - 1866 HABSBURSKÁ MONARCHIE / ZNOJMO  listina ze dne 10.II.18
Jakost
1866 HABSBURSKÁ MONARCHIE / ZNOJMO listina ze dne 10.II.1866 se smíšenou frankaturou listinných kolků II. emise (5Kr) a III. emise (1Kr + 12Kr !), velmi zajímavé, hledané
121442
350 
121442 - 1866 RAKOUSKO  listina ze dne 22.8.66 s platným kolkem 7Kr
+1
Jakost
1866 RAKOUSKO listina ze dne 22.8.66 s platným kolkem 7Kr emise 1866 a již půl roku neplatným kolkem 25Kr emise 1858, znehodnoceno křížovým škrtem, prvotní smíšená frankatura; bez poškození
152375
302 
152375 - 1868 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance se 2 kolky 3. emise v záhlav
Jakost
1868 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance se 2 kolky 3. emise v záhlaví, kolek 12Kr zřetelně podruhé použit; zajímavé, dobrý stav
126680
724 
126680 - 1870 RAKOUSKO - UHERSKO  firemní účet fy W. Burkart, Brno
Jakost
1870 RAKOUSKO - UHERSKO firemní účet fy W. Burkart, Brno, z 1.VIII.1870 s vylepenými listinnými kolky 5Kr emise 1870 a dvěma kolky 1Kr po platnosti z předešlých emisí; zajímavé, hledané
133977
242 
133977 - 1873-78 RAKOUSKO-UHERSKO  sestava 7ks nákladních listů s
Jakost
1873-78 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 7ks nákladních listů s kolky, různé varianty, poznámky aj.

eShop / Fiskální ceniny - Informace

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.