eShop / Fiskální ceniny

Zobrazení:view_columnview_stream
121788
242 
121788 - 1918 ČSR I. sestava 6ks listin s rakouskými předběžnými kol
Jakost
1918 ČSR I. sestava 6ks listin s rakouskými předběžnými kolky emise 1910, hodnoty 2h a 10h
108686
400 
108686 - 1789 RAKOUSKO ručně psaná směnka na 18/6Zl, datovaná 1.3.17
Jakost
1789 RAKOUSKO ručně psaná směnka na 18/6Zl, datovaná 1.3.1798 v Boskovicích, židovský podpis Jakob..., tereziánský signet 3kr; dobrý stav
108684
600 
108684 - 1790 RAKOUSKO vypsaná předtištěná směnka na 30Zl, židovský
Jakost
1790 RAKOUSKO vypsaná předtištěná směnka na 30Zl, židovský podpis; dobrý stav
76437
90 
76437 - 1808 RAKOUSKO / BRNO předtištěná kvitance o zaplacení 12G,
Jakost
1808 RAKOUSKO / BRNO předtištěná kvitance o zaplacení 12G, vydáno u soudu v Brně, skvrna v dolním okraji
121518
483 
121518 - 1809 FRANCIE / NAPOLEONSKÉ VÁLKY rekvírovací potvrzení
Jakost
1809 FRANCIE / NAPOLEONSKÉ VÁLKY rekvírovací potvrzení
96821
80 
96821 - 1810-48 RAKOUSKO sestava 2ks potvrzení o zaplacení burzovní
Jakost
1810-48 RAKOUSKO sestava 2ks potvrzení o zaplacení burzovních poplatků na burze ve Vídni, 1x bez kolku, 1x s kolkem 6Kr, Koř.103 TI; pěkný stav, pouze přehyb
108681
300 
108681 - 1812 RAKOUSKO vypsaná předtištěná směnka na 1019Zl, datovan
+1
Jakost
1812 RAKOUSKO vypsaná předtištěná směnka na 1019Zl, datovaná 10.10.1812 v Brně, podpis Salomon..., jednotný kolek 15kr, na rubu kontrolní signety; dobrý stav
76419
150 
76419 - 1819 RAKOUSKO / OLOMOUC tištěná boleta stvrzující zaplacení
Jakost
1819 RAKOUSKO / OLOMOUC tištěná boleta stvrzující zaplacení poplatku, Olomouc (Olmütz), lehké skvrny
108687
300 
108687 - 1825 RAKOUSKO vypsaná předtištěná směnka na 80Zl, datovaná
Jakost
1825 RAKOUSKO vypsaná předtištěná směnka na 80Zl, datovaná 7.6.1825 v Jihlavě, židovská poznámka na rubu, jednotný signet 6kr + kontrolní signet; výborný stav
108727
500 
108727 - 1827 RAKOUSKO vypsaná předtištěná směnka z 24.11.1827 z Bra
Jakost
1827 RAKOUSKO vypsaná předtištěná směnka z 24.11.1827 z Bratislavy na 80Zl, dále směnečný protest ke směnce, judaikum, velmi zajímavé (!)
75991
500 
75991 - 1831-63 RAKOUSKO sestava 7ks nákladních a povozních listů,
+2
Jakost
1831-63 RAKOUSKO sestava 7ks nákladních a povozních listů, firemní přítisky, přepravní razítka a poznámky, Pardubice, Neslovice, Vídeň, Praha, velmi zajímavé
96808
300 
96808 - 1832 RUSKO / HALIČ listina na ruském úředním papíru s vtišt
Jakost
1832 RUSKO / HALIČ listina na ruském úředním papíru s vtištěným kolkem 3 rubly, s průsvitkou - carský orel, zajímavé pečetě, dobrý stav
108183
60 
108183 - 1842 RAKOUSKO úmrtní list s vtištěným kolkem 15Kr (Koř.89),
Jakost
1842 RAKOUSKO úmrtní list s vtištěným kolkem 15Kr (Koř.89), suchá pečeť
108180
60 
108180 - 1846 RAKOUSKO křestní list s vtištěným kolkem 15Kr (Koř.89)
Jakost
1846 RAKOUSKO křestní list s vtištěným kolkem 15Kr (Koř.89), velká pečeť MAGNO URHAVIENSIS
64158
300 
64158 - 1849 RAKOUSKO protokol psaný německy, pěkná červená pečeť,
Jakost
1849 RAKOUSKO protokol psaný německy, pěkná červená pečeť, kolek 12G, kat. Koř. 121, uvnitř 2x kolky 10Kr, kat. Koř. 117-TII
76420
140 
76420 - 1853 RAKOUSKO / JIHLAVA tištěná boleta stvrzující zaplacení
Jakost
1853 RAKOUSKO / JIHLAVA tištěná boleta stvrzující zaplacení poplatku, Jihlava (Iglau), zachovalé
75940
100 
75940 - 1855 NĚMECKO nákladní list München–Brno, 2-řádkové razítko
+1
Jakost
1855 NĚMECKO nákladní list München–Brno, 2-řádkové razítko MÜNCHEN/ 16.AUG.1855, ruční poznámky, zajímavé
64167
100 
64167 - 1855 RAKOUSKO kvitance psaná německy, podpis hraběnky Dietr
Jakost
1855 RAKOUSKO kvitance psaná německy, podpis hraběnky Dietrichstein-Proskau, kolek 10Kr, kat. Koř. 117-TII
76031
130 
76031 - 1855? RAKOUSKO soukromý nákladní list k balíčku s obsahem b
Jakost
1855? RAKOUSKO soukromý nákladní list k balíčku s obsahem bankovek a mincí, řádkové razítko WIEN, dobrý stav
96828
100 
96828 - 1857 RAKOUSKO soudní přípis k okresnímu úřadu ve Znojmě, vy
Jakost
1857 RAKOUSKO soudní přípis k okresnímu úřadu ve Znojmě, vylepený kolek 4Zl, I. emise C.M.; přehyby
76421
150 
76421 - 1857 RAKOUSKO / BRNO tištěná boleta stvrzující zaplacení po
Jakost
1857 RAKOUSKO / BRNO tištěná boleta stvrzující zaplacení poplatku, na jméno Mittrowsky, mužský spolek, farnost svatý Jakub, Brno (Brünn), zachovalé
70748
100 
70748 - 1857-1861 LOMBARDY - VENETO sestava 3ks listin, kolky nízký
+2
Jakost
1857-1861 LOMBARDY - VENETO sestava 3ks listin, kolky nízkých hodnot prvních dvou emisí, přeloženo, zachovalé
121630
724 
121630 - 1859-70 RAKOUSKO-UHERSKO nájemní smlouva z roku 1859 s 2x p
+3
Jakost
1859-70 RAKOUSKO-UHERSKO nájemní smlouva z roku 1859 s 2x prodlouženou platností, v roce 1864 a 1870 s trojnásobnou (!) smíšenou druhotnou frankaturou emisí 1858 25Kr,1Fl, 1866 50Kr a 2Fl, 1870 50Kr a 2x 1Fl, zajímavá razítka, signováno hrabětem Mitrovským; výraznější vyžehlený svislý přehyb
76032
140 
76032 - 1860? RAKOUSKO soukromý tištěný nákladní list, náprstkové r
Jakost
1860? RAKOUSKO soukromý tištěný nákladní list, náprstkové razítko GRATZ, ruční poznámky, příčně přeloženo, lehké skvrny
77861
100 
77861 - 1861 RAKOUSKO noviny Mährischer Correspondent, novinový kol
Jakost
1861 RAKOUSKO noviny Mährischer Correspondent, novinový kolek
81943
90 
81943 - 1862 RAKOUSKO účet obchodníka s cennými papíry, nalepený ko
Jakost
1862 RAKOUSKO účet obchodníka s cennými papíry, nalepený kolek 15Kr, úřední razítko Brünn
77876
70 
77876 - 1864 RAKOUSKO noviny Die Presse, novinový kolek
Jakost
1864 RAKOUSKO noviny Die Presse, novinový kolek
87478
400 
87478 - 1867 RAKOUSKO listina s kolkem 7kr a s podpisem manželky F.
Jakost
1867 RAKOUSKO listina s kolkem 7kr a s podpisem manželky F. L. Riegra, dcery F. Palackého "Marie Rieger, geboren Palacky"
77831
120 
77831 - 1868 RAKOUSKO-UHERSKO celé noviny Tagesbote aus Mähren, Brn
Jakost
1868 RAKOUSKO-UHERSKO celé noviny Tagesbote aus Mähren, Brno, 21. Mai 1868, novinový vtištěný kolek
87621
450 
87621 - 1869 RAKOUSKO-UHERSKO, RUMUNSKO listina napsaná ve městě Br
Jakost
1869 RAKOUSKO-UHERSKO, RUMUNSKO listina napsaná ve městě Braile, kolkovaná 7kr rakouským kolkem, výjimečné použití mimo území monarchie v Osmanské říši
108713
130 
108713 - 1886-87 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 4ks různých směnek, vylepe
+1
Jakost
1886-87 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 4ks různých směnek, vylepený kolek X. emise 1885 hodnoty 3, 4, 5, 7, 15, 60kr, český text; část drobné natržení v přehybu
121493
483 
121493 - 1893 RAKOUSKO-UHERSKO  3 listiny s kolky emise 1888 hodnot
Jakost
1893 RAKOUSKO-UHERSKO 3 listiny s kolky emise 1888 hodnot 3, 4, 25, 60, 90 a 1fl z posledního dne platnosti(!) 30.6.1893, Brno, Gratz, podpisy šlechticů, velmi dobrý stav
121515
121 
121515 - 1898-1910 RAKOUSKO-UHERSKO  konvolut 3 listin s kolky emisí
Jakost
1898-1910 RAKOUSKO-UHERSKO konvolut 3 listin s kolky emisí 1898 a 1910 znehodnoceno služebními razítky poštovních ředitelství v Opavě a Brně; 2x otvory z pořadače
126678
422 
126678 - 1910 RAKOUSKO-UHERSKO soudní přípis s vylepenými kolky 50h
+2
Jakost
1910 RAKOUSKO-UHERSKO soudní přípis s vylepenými kolky 50h 2-páska, 1K a 1K na zadní straně, emise 1910, zajímavá razítka
125354
1 206 
125354 - 1855 RAKOUSKO listina s kolkem 10Kr C.M. s odstřiženou perf
Jakost
1855 RAKOUSKO listina s kolkem 10Kr C.M. s odstřiženou perforací (!), vyhotoveno v Praze, uznáno kontrolorem; velmi vzácné a hledané
133946
242 
133946 - 1855 RAKOUSKO soudní protokol s listinným kolkem 4Fl C.M. v
Jakost
1855 RAKOUSKO soudní protokol s listinným kolkem 4Fl C.M. v záhlaví, znehodnoceno přepisem
128950
724 
128950 - 1855 RAKOUSKO, NĚMECKO křestní list vystavený ve městě MAIN
Jakost
1855 RAKOUSKO, NĚMECKO křestní list vystavený ve městě MAINZ s rakouským listinným kolkem 6Kr C.M., úřední razítko K.K. OESTERR. PLATZ COMMANDO MAINZ, hezká červená pečeť, zajímavý doklad o vztazích
121648
724 
121648 - 1855-65 HABSBURSKÁ MONARCHIE druhotná smíšená frankatura I.
Jakost
1855-65 HABSBURSKÁ MONARCHIE druhotná smíšená frankatura I. emise 15Kr C.M. a II. 4, 15 a 75Kr na postupně obnovované smlouvě, podpis šlechtice; zachovalé
138736
483 
138736 - 1857 HABSBURSKÁ MONARCHIE / RODOKMEN Jan Fiala (narozen 178
Jakost
1857 HABSBURSKÁ MONARCHIE / RODOKMEN Jan Fiala (narozen 1780) z Moravské Ostravy, kolky 15Kr a 1Fl C.M., znehodnoceno zeleným razítkem; zachovalé, zajímavé
128958
483 
128958 - 1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE (MORAVA) soudní přípis z 19.12.18
Jakost
1858 HABSBURSKÁ MONARCHIE (MORAVA) soudní přípis z 19.12.1858 s listinným kolkem 30Kr II. emise, III. typ, zoubkování 13½:15, modré oválné razítko Zemský soud v Brně; hezké, hledané
144901
483 
144901 - 1858 RAKOUSKO-UHERSKO listina datovaná 7.11. 1858 s již 1 tý
Jakost
1858 RAKOUSKO-UHERSKO listina datovaná 7.11. 1858 s již 1 týden neplatným a již dříve použitým kolkem 6Kr C.M., kolek s modrým raz. okresního úřadu v Tišnově (!), psáno česky; hledané, dobrý stav, křížem přeloženo
138730
483 
138730 - 1859 RAKOUSKO předtištěná kvitance s kaligrafickou úpravou
Jakost
1859 RAKOUSKO předtištěná kvitance s kaligrafickou úpravou a kolkem 30Kr C.M., datovaná 17.5. 1859, Brno - kolek více jak ½ roku již neplatné (po změně měny bylo užití těchto kolků již nemožné), podpisy šlechtičen (zřejmě Mathilda Johanna Seraphina ze Žerotína); dobrý stav, zajímavé
128980
965 
128980 - 1860 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se 2 kolky emise 1858 v z
Jakost
1860 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se 2 kolky emise 1858 v záhlaví (6Kr + 7Kr), kolek 7Kr na modrém papíru, původně bez vodorovné perforace, široké střihy; vzácné, pěkné, zachovalé
133905
121 
133905 - 1860-88 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 3ks dodacích listů, 2x s l
Jakost
1860-88 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 3ks dodacích listů, 2x s listinným kolkem, dobrý stav
128982
965 
128982 - 1861 RAKOUSKO listina s kolkem 15Kr s odstřiženou dolní čás
Jakost
1861 RAKOUSKO listina s kolkem 15Kr s odstřiženou dolní částí - velmi vzácné, hledané (!), šlechtický podpis
128981
844 
128981 - 1862 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se 2 kolky II. emise v zá
Jakost
1862 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se 2 kolky II. emise v záhlaví (4Kr + 15Kr), kolek 15Kr původně bez vodorovné perforace, vzácné, zachovalé
133879
483 
133879 - 1864 RAKOUSKO / LHOTA RAPOTINA úřední podvod, obecní potvrz
Jakost
1864 RAKOUSKO / LHOTA RAPOTINA úřední podvod, obecní potvrzení o příjmu platby za pronájem honitby, listinný kolek 7Kr II. emise byl již dříve použitý, velmi zajímavé, hledané
133887
724 
133887 - 1866 HABSBURSKÁ MONARCHIE / ZNOJMO listina ze dne 10.II.186
Jakost
1866 HABSBURSKÁ MONARCHIE / ZNOJMO listina ze dne 10.II.1866 se smíšenou frankaturou listinných kolků II. emise (5Kr) a III. emise (1Kr + 12Kr !), velmi zajímavé, hledané
121442
350 
121442 - 1866 RAKOUSKO listina ze dne 22.8.66 s platným kolkem 7Kr e
+1
Jakost
1866 RAKOUSKO listina ze dne 22.8.66 s platným kolkem 7Kr emise 1866 a již půl roku neplatným kolkem 25Kr emise 1858, znehodnoceno křížovým škrtem, prvotní smíšená frankatura; bez poškození
152375
302 
152375 - 1868 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance se 2 kolky 3. emise v záhlaví
Jakost
1868 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance se 2 kolky 3. emise v záhlaví, kolek 12Kr zřetelně podruhé použit; zajímavé, dobrý stav
126680
724 
126680 - 1870 RAKOUSKO - UHERSKO firemní účet fy W. Burkart, Brno, z
Jakost
1870 RAKOUSKO - UHERSKO firemní účet fy W. Burkart, Brno, z 1.VIII.1870 s vylepenými listinnými kolky 5Kr emise 1870 a dvěma kolky 1Kr po platnosti z předešlých emisí; zajímavé, hledané
87788
1 000 
87788 - 1873 RAKOUSKO-UHERSKO, FRANCIE úpis, půjčka, kolky francouz
Jakost
1873 RAKOUSKO-UHERSKO, FRANCIE úpis, půjčka, kolky francouzský a rakouský, razítka
133977
242 
133977 - 1873-78 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 7ks nákladních listů s kol
Jakost
1873-78 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 7ks nákladních listů s kolky, různé varianty, poznámky aj.
133872
603 
133872 - 1875 RAKOUSKO-UHERSKO česky psaná listina se smíšenou frank
Jakost
1875 RAKOUSKO-UHERSKO česky psaná listina se smíšenou frankaturou kolků emisí 1870 a 1875 (2Fl - lepší perforace + 10Kr)
133968
724 
133968 - 1876 RAKOUSKO - UHERSKO (UHRY) listina se smíšenou frankatu
+3
Jakost
1876 RAKOUSKO - UHERSKO (UHRY) listina se smíšenou frankaturou uherských a rakouských kolků, hezké
158397
362 
158397 - 1876 RAKOUSKO-UHERSKO proplacená směnka na vysokou částku 1
+1
Jakost
1876 RAKOUSKO-UHERSKO proplacená směnka na vysokou částku 15.000 zlatých, plný podpis hraběte Alfonse Friedrich Mensdorff - Pouilly (1810-1894), na zadní straně kolek 10Fl; velmi dobrý stav
133917
483 
133917 - 1877 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list s vtištěným kolkem 5Kr
Jakost
1877 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list s vtištěným kolkem 5Kr (1875), DR TRIEST 10/3/77, poštovní nálepka TRIEST STADT, červená pečeť, celní razítko
129342
278 
129342 - 1877-79 RAKOUSKO-UHERSKO výstřižek se smíšenou frankaturou
Jakost
1877-79 RAKOUSKO-UHERSKO výstřižek se smíšenou frankaturou kolků emisí 1875 (2Kr) a 1879 (5Kr), znehodnoceno přepisem
133976
205 
133976 - 1878 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list původně připevněný červ
Jakost
1878 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list původně připevněný červenými pečetěmi k zásilce v ceně 100Fl, poštovné 65Kr, stanice GREŠLOVÉ MÝTO (Gröschlmaut, okr. Znojmo)
133911
603 
133911 - 1878 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list s dobírkou, vtištěný ko
Jakost
1878 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list s dobírkou, vtištěný kolek 5Kr (1875), náprstkové DR WIEN 5/?/78, poštovní nálepka WIEN, červená pečeť, velmi hezké