eShop / Autogramy, rukopisy / Vědci, historici a badatelé

174358
350 
174358 - 1895 ZÍBRT Čeněk (1864-1932), významný český kulturní histor
Jakost
1895 ZÍBRT Čeněk (1864-1932), významný český kulturní historik, folklorista a etnograf, profesor UK, vlastnoručně psaný dopis s podpis na hlavičkovém papíru "Redakce sborníku Českého lidu"; dobrý stav