Písemná aukce 12 / Fiskální ceniny

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
24879 - 1944 Německo kompletní arch potravinových zn. pro vále
Jakost
1944 Německo kompletní arch potravinových zn. pro válečné poškozence Brotmarken für Wermachttangehörige. Luxusní.
Vyvolávací cena:
25756 - 1880 - 1920 sestava dopisů a telegramů adresovaných na ř
Jakost
1880 - 1920 sestava dopisů a telegramů adresovaných na ředitele Národního divadla, nebo i ND, texty i k otevření divadla, zajímavé historické doklady.
Vyvolávací cena:
23319 - 1908 Rakousko prošlý vyfr. firemní lístek jako kolkovan
Jakost
1908 Rakousko prošlý vyfr. firemní lístek jako kolkovaný účet, kolek 2h 1898, raz. Praha 18.VII.08.
Vyvolávací cena:
22581 - 1939-42 ČaM sestava 2ks vyfr. lístků s úředním úkone
Jakost
1939-42 ČaM sestava 2ks vyfr. lístků s úředním úkonem uhrazeným fiskální zn. na zadní straně - Objednávka knih (otvory z pořadače) s kolkem 10h. Žádost o sdělení adresy z Popisného úřadu čs. kolek z r. 1938 + vyfr. čs. souběžnou zn.
Vyvolávací cena:
U:A5
23162 - 1942 ČaM prošlý lístek s vyúčtováním za dodané vý
+1
Jakost
1942 ČaM prošlý lístek s vyúčtováním za dodané výtisky novin "Polední list Praha" s vylepeným protektorátním kolkem 10h. DR Praha 6.VII.42. Otvory po pořadači.
Vyvolávací cena:
23163 - 1943 ČaM MYSLIVOST sestava 2 ks lístků Hlášení o od
Jakost
1943 ČaM MYSLIVOST sestava 2 ks lístků " Hlášení o odstřelu" tetřevů v Ostravickém revíru se jmény lovců. Prošlé poštou. Bez poškození.
Vyvolávací cena:
25726 - 1949 - 55 ČSR 6ks obálek z korespondence StB, ZAMINI, Ú
Jakost
1949 - 55 ČSR 6ks obálek z korespondence StB, ZAMINI, Úřad předsednictva vlády, zajímavá sestava s označením Tajné, Důvěrné a p.
Vyvolávací cena:
U:A5
Jakost
Rakousko 24ks nákladních listů, s nalepenými nebo většinou vtištěnými kolky z období RU, k prohlédnutí.
Vyvolávací cena:
U:A5
24862 - RU, sestava 6ks ozdob. faktur s nalepenými nebo natištěn
Jakost
RU, sestava 6ks ozdob. faktur s nalepenými nebo natištěnými kolky, většinou se stvrzenkami, 1x kompl. vplatní lístek, část s otvory po děrovačce, jinak zachovalé.
Vyvolávací cena:
24906 - 1759 jmenovací dekret církevního hodnostáře, Litoměř
Jakost
1759 jmenovací dekret církevního hodnostáře, Litoměřice, latinsky, přehyby
Vyvolávací cena:
24107 - 1765 FRANCIE vojenský povyšovací dekret na pergamenu, ti
Jakost
1765 FRANCIE vojenský povyšovací dekret na pergamenu, tištěný s rytinou královského erbu - pečeti, přiložen český překlad
Vyvolávací cena:
U:A5
25893 - 1805 - 1836 Cirkuláře, kvitance sestava 8 ks různých lis
Jakost
1805 - 1836 Cirkuláře, kvitance sestava 8 ks různých listin, zachovalé.
Vyvolávací cena:
25773 - 1807 3 části oběžníku s poštovními tarify z r. 1807,
Jakost
1807 3 části oběžníku s poštovními tarify z r. 1807, natržené, k prohlédnutí.
Vyvolávací cena:
U:A5
23924 - 1808 RAKOUSKO listina Marsch Routte - vojenská pochodová
+2
Jakost
1808 RAKOUSKO listina Marsch Routte - vojenská pochodová cesta pro vojáka P.Mezarose, průjezdová razítka a pečetě Bratislava, Trnava, Žilina, Tarnow atd., součástí český překlad.
Vyvolávací cena:
25748 - 1811 tištěný cirkulář Praha Hrabě Kolowrat, luxusní s
Jakost
1811 tištěný cirkulář Praha Hrabě Kolowrat, luxusní stav.
Vyvolávací cena:
25749 - 1811 tištěný cirkulář, vydán v Praze, Hrabě Kolowrat,
Jakost
1811 tištěný cirkulář, vydán v Praze, Hrabě Kolowrat, luxusní.
Vyvolávací cena:
25774 - 1814 1x tranzitní tarify z roku 1814 a 1x zpráva Poštovn
Jakost
1814 1x tranzitní tarify z roku 1814 a 1x zpráva Poštovního a telegrafního ředitelství v Čechách z roku 1895.
Vyvolávací cena:
25772 - 1823 ceník pražských trhovců, platný od 1.1.1823, čás
Jakost
1823 ceník pražských trhovců, platný od 1.1.1823, částečně odstřižený okraj, k prohlédnutí.
Vyvolávací cena:
25771 - 1843 cirkulář oznámení týkající se poštovního prov
Jakost
1843 cirkulář oznámení týkající se poštovního provozu, formát více než A4
Vyvolávací cena:
24697 - 1848 Rakousko oznámení o nástupu Franz Josefa I. na trů
Jakost
1848 Rakousko oznámení o nástupu Franz Josefa I. na trůn, vydáno v Olomouci v češtině, 2.12.48. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
25890 - 1857 - 1936 dlužní úpisy sestava 3 ks, 1x Dlužní úpis
Jakost
1857 - 1936 dlužní úpisy sestava 3 ks, 1x Dlužní úpis Matice Svatohostýnské na 100 Zl z r. 1896, Terst 1857, dlužní úpis na 30.000Kč Čs. záložny Praha. Vše kolkované, zachovalé.
Vyvolávací cena:
U:A3s|
24698 - 1861 Rakousko listina povolávajíci na zasedání Říšsk
Jakost
1861 Rakousko listina povolávajíci na zasedání Říšské rady do Vídně na 29.4.61, vydáno 26.2.61. Formát A3, přeloženo, zachovalé.
Vyvolávací cena:
25887 - 1862 - 1943 nákladní listy sestava 10 ks, 1x zdobený ryti
Jakost
1862 - 1943 nákladní listy sestava 10 ks, 1x zdobený rytinou parní lokomotivy z r. 1861 + dalších 7 ks z let 1888 - 1913, zachovalé.
Vyvolávací cena:
U:A5
24699 - 1863 - 1934 sestava účtů a listin brněnských firem a ú
Jakost
1863 - 1934 sestava účtů a listin brněnských firem a úřadů: 1x noviny Brünner Zeitung z 10.4.1863, 7x účet se záhlavím, 6 kolkovaných soudních spisů. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
24036 - 1865 - 70 Rakousko sestava 21 ks listin s bohatými frankatu
Jakost
1865 - 70 Rakousko sestava 21 ks listin s bohatými frankaturami kolkových zn. vysokých hodnot 6Fl, 3Fl, 1Fl. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
24026 - 1870 - 1915 Rakousko sestava 34 ks faktur a hlavičkových
Jakost
1870 - 1915 Rakousko sestava 34 ks faktur a hlavičkových dopisů s dekorativními přítisky firem z Čech a Moravy, každá jiná, zachovalé.
Vyvolávací cena:
24908 - 1871 - 1926 Rakousko, ČSR sestava 19ks zdobených faktur a
Jakost
1871 - 1926 Rakousko, ČSR sestava 19ks zdobených faktur a účtů, vše z českých zemí, např. K. Singer Vizovice, F.Sezemský M.Boleslav, G.Kohn a syn Brno, Továrna hudebních nástrojů F.V.Červený atd. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
25889 - 1872 - 1914 Rakousko sestava 4 ks dekorativních zdobených
Jakost
1872 - 1914 Rakousko sestava 4 ks dekorativních zdobených faktur - C.Czermak Fulnek, Frischauer Vídeň, J.Novák Praha, J.Heinr Brünn, zachovalé.
Vyvolávací cena:
26561 - 1873 hlavičkový papír s vyobrazením budovy Pomologickéh
Jakost
1873 hlavičkový papír s vyobrazením budovy Pomologického institutu v Reutingenu, použitý, zachovalé, formát A5.
Vyvolávací cena:
U:A5
24032 - 1873 - 77 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 6ks listin s různými f
Jakost
1873 - 77 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 6ks listin s různými frankaturami kolkových zn. vysokých hodnot 36, 50, 75 a 90Kr. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
24696 - 1880 Rakousko Auszug - výpis z matriky Ortodoxniho židovs
Jakost
1880 Rakousko Auszug - výpis z matriky Ortodoxniho židovstva v Bratislavě, vylepený kolek 50Kr, přehyby, formát A3.
Vyvolávací cena:
25891 - 1880 - 97 Katolické jmenovací dekrety, 2x Olomoucké arcib
Jakost
1880 - 97 Katolické jmenovací dekrety, 2x Olomoucké arcibiskupství + suché pečetě, 1x z r. 1886 formátu A2, přeloženo, zachovalé.
Vyvolávací cena:
25721 - 1881 blahopřejný telegram na dr.Riegra od Omladiny z Letov
Jakost
1881 blahopřejný telegram na dr.Riegra od Omladiny z Letovic k otevření Národního divadla, horší stav.
Vyvolávací cena:
25886 - 1887 Uherský dobytčí pas s přitištěným kolkem 5Kr, ra
Jakost
1887 Uherský dobytčí pas s přitištěným kolkem 5Kr, raz. Nyitra Megye + Vág Ujhely, lehké přehyby, zachovalé.
Vyvolávací cena:
24035 - 1888 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 5ks listin s frankaturami kol
Jakost
1888 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 5ks listin s frankaturami kolkových zn. vysokých hodnot 5Fl, 2½Fl, 1Fl. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
24007 - 1891 RAKOUSKO členský list s vkladem 5 Zl a 25Kr Krasoum
Jakost
1891 RAKOUSKO členský list s vkladem 5 Zl a 25Kr Krasoumné jednoty pro Čechy v Praze, předseda hrabě Buqvoy. Pouze lehký přehyb, rozměr 31x14 cm
Vyvolávací cena:
24033 - 1893 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 8ks listin s různými franka
Jakost
1893 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 8ks listin s různými frankaturami kolků vysokých hodnot 50Kr, 1Fl, 3Fl, 5Fl. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
24030 - 1898 - 1910 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 9ks listin s kolky vys
Jakost
1898 - 1910 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 9ks listin s kolky vysokých hodnot 1, 2, 10, 20K, zachovalé
Vyvolávací cena:
23757 - 1905 - 23 USA hlavičkový papír firmy Brodsky &Sovak z Ne
Jakost
1905 - 23 USA hlavičkový papír firmy Brodsky &Sovak z New Yorku + obálka se stejným přítiskem námořní lodi + 1x obálka stejné firmy s jiným provedením přítisku. Vše prošlé, zachovalé. Velmi dekorativní!!
Vyvolávací cena:
25724 - 1910 - 19 RAKOUSKO sestava 2ks dopisů a obálky s pěkným
Jakost
1910 - 19 RAKOUSKO sestava 2ks dopisů a obálky s pěknými reklamními přítisky, adres. na Národní divadlo, 1x od J.Nováka, majitele obchodního domu, zajímavé texty
Vyvolávací cena:
24106 - 1915 - 17 Rakousko 2 ks děkovných diplomů za hrdinství
Jakost
1915 - 17 Rakousko 2 ks děkovných diplomů za hrdinství v boji, 1x s podpisem ministra a papírovou pečetí, přehyby, formát A3 + A4.
Vyvolávací cena:
24009 - 1917 - 46 Udání na policii - sestava 3 ks listin, 1x dopis
Jakost
1917 - 46 Udání na policii - sestava 3 ks listin, 1x dopis i s obálkou adresovaný na c.k. Státní policii v Praze z r. 1917, 2x poválečné. Zaevidované dobové dokumenty.
Vyvolávací cena:
24019 - 1918 ČSR hlavičkový papír R.Skopce fotografický ateli
Jakost
1918 ČSR hlavičkový papír R.Skopce fotografický ateliér ve Velkém Meziříčí. Bez poškození, velmi dekorativní.
Vyvolávací cena:
24023 - 1919 - 35 ČSR sestava 20 ks faktur s dekorativními přít
Jakost
1919 - 35 ČSR sestava 20 ks faktur s dekorativními přítisky, každá jiná, vše zachovalé.
Vyvolávací cena:
24024 - 1919 - 37 ČSR sestava 27 ks faktur, hlavičkových papír
Jakost
1919 - 37 ČSR sestava 27 ks faktur, hlavičkových papírů a reklam s dekorativními přítisky, každá jiná, vše zachovalé.
Vyvolávací cena:
24020 - 1926 ČSR hlavičkový papír banky Slávia se siluetou od
Jakost
1926 ČSR hlavičkový papír banky Slávia se siluetou od A.Muchy, přehyby.
Vyvolávací cena:
23131 - 1928 - 33 ČSR sestava 12 ks různých faktur sklářských
Jakost
1928 - 33 ČSR sestava 12 ks různých faktur sklářských, chemických a dalších firem ze západních a severních Čech - Faknov, Haida, Unter Polaun atd. Několik zdobených a barevných. Kolkované, vše s otvory po pořadači.
Vyvolávací cena:
23130 - 1928 - 34 ČSR sestava 9ks různých faktur a účtů firem
Jakost
1928 - 34 ČSR sestava 9ks různých faktur a účtů firem ze severních Čech, např. účet za kominické práce. Otvory po pořadači, zachovalé.
Vyvolávací cena:
U:A5
24021 - 1929 ČSR Pojištění koní, pojišťovací smlouva Zajiš
Jakost
1929 ČSR Pojištění koní, pojišťovací smlouva Zajišťovacího svazu dobytčích pojišťoven v Praze. Pouze přehyby.
Vyvolávací cena:
23129 - 1933 - 34 ČSR  sestava 3 ks malých účtů - Continental
Jakost
1933 - 34 ČSR sestava 3 ks malých účtů - Continental (barevný), drogerie G.Czirnich Haida, autoopravna K.Ullmann česká Kamenice. Dekorativní.
Vyvolávací cena:
23993 - 1939 - 43 Sudety sestava 5 ks použitých i čistých potra
Jakost
1939 - 43 Sudety sestava 5 ks použitých i čistých potravinových lístků z míst jako Nový Jičín, Vrchlabí atd.
Vyvolávací cena:
23995 - 1940 - 45 ČaM sestava 11 ks potravinových lístků + prů
Jakost
1940 - 45 ČaM sestava 11 ks potravinových lístků + průkazky jako Lístek na oděv 3x, Uhelný list pro domácnost + leták Uskladňování brambor. Vše zachovalé.
Vyvolávací cena:
24810 - 1943 ČaM Dbej opatrnosti při zatemění - protektorátní
Jakost
1943 ČaM Dbej opatrnosti při zatemění - protektorátní osvětová brožura o dopravním provozu při zatemění. Bez poškození.
Vyvolávací cena:
24904 - 1943 SUDETY 2ks dokumentů na hlavičkovém papíru kancel
Jakost
1943 SUDETY 2ks dokumentů na hlavičkovém papíru kanceláře NSDAP / 102. SS Standarte Jägendorf, perforace po archivaci, přehyby
Vyvolávací cena:
U:A5
24653 - 1950 Dobytčí pas z roku 1950 s kolkem 5Kčs, slovenský te
Jakost
1950 Dobytčí pas z roku 1950 s kolkem 5Kčs, slovenský text, vylepeny dva kolky Nákazového fondu 1 + 2Ks z období Slovenského státu, přeložené, pěkné
Vyvolávací cena:
23992 - 1950 - 53 POTRAVINOVÉ LÍSTKY / ČSR sestava 5 ks + šaten
Jakost
1950 - 53 POTRAVINOVÉ LÍSTKY / ČSR sestava 5 ks + šatenka pro zaměstnané, + průkaz pro výdej lístků + přihláška k zásobování + průkaz pro výdej přídavkového lístku, bez poškození
Vyvolávací cena:
25722 - 1952 ČSR obálka s označením na zadní straně PRESIDENT
Jakost
1952 ČSR obálka s označením na zadní straně PRESIDENT ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY a tlačeným státním znakem, adresováno na předsedu vlády A.Zápotockého, bez obsahu, formát A5
Vyvolávací cena:
U:A5

Písemná aukce 12 / Fiskální ceniny - Informace

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.