Písemná aukce 12 / Filatelie

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 69, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
24263 - 1918 hotově vyplacená průvodka s DR Teplitz-Schönau 28.X
Jakost
1918 hotově vyplacená průvodka s DR Teplitz-Schönau 28.XII.18, vzadu poplatky uhrazeny provizorní doplatní zn. 5h Koruna s červeným přepisem Porto, DR Bruch in Böhmen 30.XII.18. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
23788 - 1919 celá telegrafická poukázka, vyfr. maď. známkami Mi
Jakost
1919 celá telegrafická poukázka, vyfr. maď. známkami Mi.201, 215, německo - český formulář !, DR Nagy Tapolcsány (Velké Topolčiany) 919 JAN.16, celá zastřižená, silně přeloženo, přesto vzácné.
Vyvolávací cena:
23793 - 1918 2ks větších částí pošt. průvodek, bohatě frank
Jakost
1918 2ks větších částí pošt. průvodek, bohatě frankováno rak. známkami mj. Mi.219, DR Oderberg/Bogumin 11.12.18 a Teschen/Cieszyn 19.12.18
Vyvolávací cena:
23794 - 1918 2ks větších částí průvodek, bohatě frankováno
Jakost
1918 2ks větších částí průvodek, bohatě frankováno rak. známkami, mj. Mi.219 4x, DR Oderberg/Bogumin 27.12.18 a DR Dobrowa 27.XII.18.
Vyvolávací cena:
U:A5
24979 - 1918 3ks celistvostí vyfr. půlenými známkami 15h Karel,
Jakost
1918 3ks celistvostí vyfr. půlenými známkami 15h Karel, 20h Karel a 40h znak, DR Praha 28.XII.18, Plzeň 20.II.19, Warnsdorf 18.I.19, oba dopisy malého formátu, pěkný stav.
Vyvolávací cena:
24644 - 1918 dopis provizorně vyplacený rak. doplatními zn. s př
Jakost
1918 dopis provizorně vyplacený rak. doplatními zn. s přetiskem FRANCO, 5h + 15h nezoubkované, Mi.14, 18, DR Břeclav 31.X.18, malá obálka bez poškození.
Vyvolávací cena:
25525 - 1918 dopis vyfr. rakouskými spěšnými zn. 3x 5h + 3x 2h,
Jakost
1918 dopis vyfr. rakouskými spěšnými zn. 3x 5h + 3x 2h, trojúhelník i obdélník + 2 oddělené kupóny, DR Litomyšl 5.XII.18, bez poškození.
Vyvolávací cena:
23781 - 1918 Ex dopis, vyfr. rak. zn. Mi.2x194, známky nalepeny vza
Jakost
1918 Ex dopis, vyfr. rak. zn. Mi.2x194, známky nalepeny vzadu, DR Brno, 31.XII.1918, obálka otevřena ze 3 stran.
Vyvolávací cena:
24416 - 1918 pohlednice vyfr. rak. známkami Mi.222, 234 2x, zaslán
Jakost
1918 pohlednice vyfr. rak. známkami Mi.222, 234 2x, zasláno Ex, prošlé potr. poštou, DR Blatná 22.XI.18, přích. Praha TGF, 24.XI.18, razítka špatně čitelná, k prohlédnutí.
Vyvolávací cena:
23782 - 1918 přední strana soudního R-dopisu, dofr. rakouskou dop
Jakost
1918 přední strana soudního R-dopisu, dofr. rakouskou dopl. zn. Mi.50, slabé DR Louny, 30.XI.18, příchod Praha 1.XII.18, přeloženo.
Vyvolávací cena:
23439 - 1918 R dopis vyfr. předběžnými rak. zn. 3x 15h Karel, DR
Jakost
1918 R dopis vyfr. předběžnými rak. zn. 3x 15h Karel, DR Libáň 16.XI.18, prošlé potrubní poštou, otisk pořadového čísla paginýrkou. Zachovalé.
Vyvolávací cena:
25944 - 1918 R-dopis vyfr. kompletní sérií předběžných maďar
Jakost
1918 R-dopis vyfr. kompletní sérií předběžných maďar. zn. Karel a Zita, Mi.213-18, DR Pozsony 918 Dec.15., adresováno do Budapešti, zachovalé.
Vyvolávací cena:
23173 - 1918 soudní R-obsílka, kde poplatek byl uhrazen smíšeno
Jakost
1918 soudní R-obsílka, kde poplatek byl uhrazen smíšenou frankaturou předběžných rakouských zn. malá a velká čísla 5 + 10h, Mi.P47, P38, DR Strážnice 12.XII.18. Obálka zastřižena a s drobným natržením v pravém okraji. Merkur 3150Kč.
Vyvolávací cena:
23783 - 1918 ústřižek průvodky s půlenou rak. dopl. známkou M
Jakost
1918 ústřižek průvodky s půlenou rak. dopl. známkou Mi.50, DR Klösterle a.d. Eger (Klášterec nad Ohří) 2.XII.18.
Vyvolávací cena:
23792 - 1918 větší část pošt. průvodky vyfr. rak. známkami M
Jakost
1918 větší část pošt. průvodky vyfr. rak. známkami Mi.200 a 222, vzadu zn. Mi.186 s ručním přepisem Porto, DR Pardubitz/Pardubice 9.12.18, vzadu DR Bruch in Böhmen 13.XII.18.
Vyvolávací cena:
U:A5
23153 - 1918 - 19 4ks celistvostí, 2x dopis vyfr. 2ks zn. 10f Karel
Jakost
1918 - 19 4ks celistvostí, 2x dopis vyfr. 2ks zn. 10f Karel s DR Liptótvár 918 Nov.8., pohlednice s 2 zn. Ženci 5f s modrým rámečkovým raz. Zsolna Pályaudvar / 1919 Jan.6., lístek s rakouskou zn. 10h Koruna a DR Aussig 12.XII.18.
Vyvolávací cena:
25510 - 1918-19 sestava 7 ks skartovacích ústřižků z vyfr. tele
Jakost
1918-19 sestava 7 ks skartovacích ústřižků z vyfr. telegramů s vysokými frankaturami(!) maďar. zn. Ženci, Parlament, Karel, vše s DR Ungvár prosinec 1918 až únor 1919, zajímavé.
Vyvolávací cena:
24980 - 1919 2ks výstřižků z průvodky a poukázky, se smíšeno
Jakost
1919 2ks výstřižků z průvodky a poukázky, se smíšenou frankaturou čsl. a rak. známek, 1x 10h Hradčany + 60h znak, DR Smíchov 18.II.19, 1x 20h Hradčany + 1K znak, DR Asch 20.II.19., nalepeno na černém podkladě.
Vyvolávací cena:
24977 - 1919 bar. pohlednice Ústí n/L. vyfr. úhlopříčně půle
Jakost
1919 bar. pohlednice Ústí n/L. vyfr. úhlopříčně půlenou zn. Karel 25h, DR Aussig 1/ 23.I.19. Frankatura neuznána, zatíženo doplatným a vylepena půlená dopl. zn. 40h, DR Praha, 24.I.19. Ojedinělé!
Vyvolávací cena:
24027 - 1919 dopis do Vídně, vyfrankován rak. zn. Mi.234, DR Neu
Jakost
1919 dopis do Vídně, vyfrankován rak. zn. Mi.234, DR Neustupov 24.7.19, lehce přeloženo.
Vyvolávací cena:
23789 - 1919 dopis se smíšenou frankaturou Pof.3 + rak. zn., Mi.22
Jakost
1919 dopis se smíšenou frankaturou Pof.3 + rak. zn., Mi.221, vylámané DR Vodňany 20.II.19, dobrý stav.
Vyvolávací cena:
U:A5
24028 - 1919 lístek PP s vyplacením v hotovosti, raz. FRANCO, ruč
Jakost
1919 lístek PP s vyplacením v hotovosti, raz. FRANCO, ručně 10h, DR Unter Reichenstein (DOLNÍ REJNŠTEJN) 25.1.19.
Vyvolávací cena:
24037 - 1919 lístek s kresbou, smíš. frankatura maď. zn. Mi.194
Jakost
1919 lístek s kresbou, smíš. frankatura maď. zn. Mi.194 a českou Pof.5, DR Pozsony 919 JUN.21.
Vyvolávací cena:
23829 - 1919 pohlednice zaslaná jako PP s maďar. DR Örsujfalu 19
Jakost
1919 pohlednice zaslaná jako PP s maďar. DR Örsujfalu 19 Jan.24. s raz. nádražní schránky UJKOMÁROM. Pěkné otisky, zachovalé.
Vyvolávací cena:
23784 - 1919 přední strana dopisu, vyfr. rak. známkami Mi.2x189
Jakost
1919 přední strana dopisu, vyfr. rak. známkami Mi.2x189 (jedna půlená) a Mi.212, DR Dříteň 9.1.19
Vyvolávací cena:
23790 - 1919 R drážní list se smíšenou frankaturou Pof.3 + rak.
Jakost
1919 R drážní list se smíšenou frankaturou Pof.3 + rak. zn. Mi.222 2x, provizorní psané R, DR Kaplitz/Kaplice 22.2.19.
Vyvolávací cena:
U:A5
23787 - 1919 sestava 3ks větších dílů peněžních poukázek a
Jakost
1919 sestava 3ks větších dílů peněžních poukázek a 1ks ústřižku, vše uherské, vyfr. maď. známkami Mi.213-218, DR 3x slovenská, různá kvalita.
Vyvolávací cena:
23232 - 1919 sestava 6 ks výstřižků pošt. průvodek se smíšen
Jakost
1919 sestava 6 ks výstřižků pošt. průvodek se smíšenými frankaturami rakouských a čs. zn., mj. 2K Velký znak, 2x 6h Koruna atd., zajímavé frankatury, vybrané kusy
Vyvolávací cena:
U:A5
24031 - 1919 složený přepravní list, vyfr. půlenou rak. zn. Mi.
Jakost
1919 složený přepravní list, vyfr. půlenou rak. zn. Mi.194, vylámané DR Neratovice 12.II.19, pěkné.
Vyvolávací cena:
24029 - 1919 těžší R dopis do Vídně, ručně psané R a Barfra
Jakost
1919 těžší R dopis do Vídně, ručně psané R a Barfranco 50h, DR Bodenbach 14.II.19.
Vyvolávací cena:
25277 - 1919 úřední nefrankovaný dopis zaslaný z Polského Tě
Jakost
1919 úřední nefrankovaný dopis zaslaný z Polského Těšína do ČSR, podací DR Teschen 1 / 23.VI.19, prošlé čs. cenzurou razítko + vzadu cenzurní přelepka! Bez poškození. Ojedinělé!
Vyvolávací cena:
23791 - 1919 větší část uherské peněžní poukázky 2fil., se
Jakost
1919 větší část uherské peněžní poukázky 2fil., se smíšenou frankaturou Pof.10 + Mi.201, DR Szakolcza (Skalica) 919 FEB.27, k prohlédnutí.
Vyvolávací cena:
U:A5
23231 - 1919 větší ústřižek pošt. průvodky vyfr. rakouskou z
Jakost
1919 větší ústřižek pošt. průvodky vyfr. rakouskou zn. 3K Velký znak na žilkovaném papíru, Mi.209, dofr. zn. Hradčany 20h modrozelená. Znárodněné DR Tavíkovice 21/2 19. Merkur 750Kč
Vyvolávací cena:
U:A5
23786 - 1919 výstřižek s frankaturou maď. zn. 10fil. Mi.10x190,
Jakost
1919 výstřižek s frankaturou maď. zn. 10fil. Mi.10x190, DR Szepes Véghely (Hranovnica) 919 JAN.31, přilepeno na černém papíru
Vyvolávací cena:
U:A5
24039 - 1919 výstřižek ze soudní listiny se smíš. frankaturou
Jakost
1919 výstřižek ze soudní listiny se smíš. frankaturou rak. zn. Mi.194 a českou Pof.5, razítkováno příchozím razítkem soudu DOLNÍ KRÁLOVICE 2.III.1919.
Vyvolávací cena:
U:A5
25518 - 1919 zaslaná do Vídně, vyfr. souběžnou frankaturou rak.
Jakost
1919 zaslaná do Vídně, vyfr. souběžnou frankaturou rak. zn. 2x 6h Koruna, znárodněné DR Plzeň 3 / 21.I.19, zachovalé.
Vyvolávací cena:
23840 - 1920 výstřižek vyfr. maď. novinovou zn. Mi.127, DR Chot
Jakost
1920 výstřižek vyfr. maď. novinovou zn. Mi.127, DR Chotieschau 8.I.20 (asi má být 1919), přilepeno na černém podkladě, ojedinělé.
Vyvolávací cena:
26442 - 1918 Budějovické vydání Pof.RV85-89, 104-105, 106-107, 1
Jakost
1918 Budějovické vydání Pof.RV85-89, 104-105, 106-107, 108-110, nezkoušené, kat. 1140Kč
Vyvolávací cena:
24553 - 1918 Skalický přetisk 4-blok Ženci 3f, Pof.RV120, kat. 16
Jakost
1918 Skalický přetisk 4-blok Ženci 3f, Pof.RV120, kat. 1600 Kč
Vyvolávací cena:
25051 - 1918 Hlubocké vydání (Marešův přetisk), Pof.RV43-60, n
Jakost
1918 Hlubocké vydání (Marešův přetisk), Pof.RV43-60, nekompletní série, nálepky, kat. 2000Kč
Vyvolávací cena:
23780 - 1918 dopis vyfr. zn. Šrobárova vydání RV137, RV138 a RV1
Jakost
1918 dopis vyfr. zn. Šrobárova vydání RV137, RV138 a RV141 + maďarské zn. Mi191 a Mi193. DR Zsolna (Žilina) 919 FEB.6., odpovídající frankatura, velmi pěkné, zk. Stu
Vyvolávací cena:
23431 - 1918 Levecův přetisk na 3 rak. zn. 6, 12 a 15h, DR Praha 2
Jakost
1918 Levecův přetisk na 3 rak. zn. 6, 12 a 15h, DR Praha 2.XI.19 z ochoty, bez adresáta, neprošlé.
Vyvolávací cena:
23983 - Pof.1, 1h hnědá, kompletní 100-známkový arch s okraji
Jakost
Pof.1, 1h hnědá, kompletní 100-známkový arch s okraji a počitadly, TD 1, luxusní, kat. jen zn. 400Kč
Vyvolávací cena:
23984 - Pof.1, 1h hnědá, kompletní 100-známkový arch s okraji
Jakost
Pof.1, 1h hnědá, kompletní 100-známkový arch s okraji a počitadly, TD 1, luxusní, kat. jen zn. 400Kč
Vyvolávací cena:
24378 - Pof.1 a Pof.1C DZ 2, sestava kompletních 100-známkových
Jakost
Pof.1 a Pof.1C DZ 2, sestava kompletních 100-známkových archů
Vyvolávací cena:
26552 - Pof.2, 3h fialová, kompletní 100-známkový arch s okraji
Jakost
Pof.2, 3h fialová, kompletní 100-známkový arch s okraji a počitadly, TD 2 s DV 90/2 "přerušená větev", nepřeložený, luxusní
Vyvolávací cena:
24349 - 3h fialová, rohový kus s dvojitým tiskem, Pof.2.
Jakost
3h fialová, rohový kus s dvojitým tiskem, Pof.2.
Vyvolávací cena:
23779 - Pof.2, 3h fialová, nerozřezaný 2-arch s protisměrným m
Jakost
Pof.2, 3h fialová, nerozřezaný 2-arch s protisměrným meziarším, mírný přehyb, včetně DV "zlomená větev", výjimečná nabídka, dobrý stav
Vyvolávací cena:
23419 - Pof.3, 5h světle zelená, kompletní 100-známkový arch,
Jakost
Pof.3, 5h světle zelená, kompletní 100-známkový arch, přehyb
Vyvolávací cena:
23418 - Pof.3, 5h světle zelená, kompletní 100-známkový arch,
Jakost
Pof.3, 5h světle zelená, kompletní 100-známkový arch, TD 2, přehyb
Vyvolávací cena:
23424 - levá polovina makulaturního archu 5h sv. zelená, Pof.3,
Jakost
levá polovina makulaturního archu 5h sv. zelená, Pof.3, dvojitý tisk.
Vyvolávací cena:
24325 - 5h světle modrozelená, 6-blok s levým okrajem a otiskem
Jakost
5h světle modrozelená, 6-blok s levým okrajem a otiskem hřebu, Pof.4.
Vyvolávací cena:
24346 - 5h tmavě modrozelená s velkou přeložkou, Pof.4, stopa p
Jakost
5h tmavě modrozelená s velkou přeložkou, Pof.4, stopa po nálepce + stržený lep.
Vyvolávací cena:
24348 - Pof.4, 5h tmavě modrozelená, I. spirálový typ, těsně
Jakost
Pof.4, 5h tmavě modrozelená, I. spirálový typ, těsnější střih z pravé a horní strany
Vyvolávací cena:
23326 - 2ks rohových zn. 10h , Pof.5 s počítadly, 1x ZP 99 s ret
Jakost
2ks rohových zn. 10h , Pof.5 s počítadly, 1x ZP 99 s retuší hodin R1, lehké stopy
Vyvolávací cena:
25469 - blok makulatury dokumentující vodorovné 4-zn. meziarší
Jakost
blok makulatury dokumentující vodorovné 4-zn. meziarší mezi zn. 10h Hradčany červená a Novinová Sokol v letu 2h, celkem 3 x, přetištěno doplatní 50h.
Vyvolávací cena:
U:A5
24354 - Hradčany, kresba b tuší bez hodnotového údaje, velikos
Jakost
Hradčany, kresba "b" tuší bez hodnotového údaje, velikost 148 x 123mm, nažloutlý papír, nesignováno.
Vyvolávací cena:
23420 - Pof.5, 10h červená, kompletní 100-známkový arch s okra
Jakost
Pof.5, 10h červená, kompletní 100-známkový arch s okraji a počitadly, TD 2, bezvadný
Vyvolávací cena:
23421 - Pof.5, 10h červená, kompletní 100-známkový arch s okra
Jakost
Pof.5, 10h červená, kompletní 100-známkový arch s okraji a počitadly, TD 1, bezvadný
Vyvolávací cena:
24377 - Pof.5, sestava, světlá a tmavá, 2-páska na silném pap
Jakost
Pof.5, sestava, světlá a tmavá, 2-páska na silném papíru s oboustranným tiskem, zoubk. Pof.5D.
Vyvolávací cena:

Písemná aukce 12 / Filatelie - Informace

Filatelie

je sběratelský a investiční obor zabývající se předměty filatelistického zájmu, zejména poštovními známkami, celinami, celistvostmi, otisky poštovních razítek, poštovními nálepkami. Soustřeďuje se na jejich vzhled, výrobu a použití v poštovním provozu.
Vůbec první poštovní známka světa, ikonická Penny Black, vyšla 1. května 1840 v Anglii.

Název "filatelie" je tvořen z řeckého slova philos (přítel) a ateleia (zaplacení poplatku). Slovo filatelie - francouzsky "philatélie" poprvé použil Georges Herpin v časopise Le Collectioneur de timbres-poste v roce 1864.

Hlavní oblasti filatelistického zájmu jsou zejména:

 • Poštovní ceniny - poštovní známky, poštovní celiny (dopisnice s přitištěnou známkou) a poštovní vzorce (průvodky, poukázky)
 • Poštovní celistvosti - dopis, obálka, dopisnice, tiskopis, průvodka nebo jejich části, na nichž je dokumentován poštovní úkon
 • Poštovní razítka - razítko potvrzující přijetí zásilky k přepravě poštou a sloužící k znehodnocování poštovních cenin, smí ho používat jen pošta, v případě frankotypů i některé firmy.

Poštovní známka je poštovní cenina vydávána oprávněným státním orgánem proto, aby se stala dokladem o zaplacení určitého poštovního úkonu. Charakteristickou vlastností poštovní známky je možnost nalepit ji na přepravovanou zásilku. Podle poštovního použití rozeznáváme  a/ výplatní poštovní známky, kterými se uhrazuje poštovné při podávání zásilky odesílatelem a  b/ doplatní poštovní známky, kterými se uhrazuje poštovní poplatek až po provedení poštovního úkonu nebo jimiž se uhrazují také jiné poplatky nesouvisející přímo s poštovní dopravou. Do výplatních poštovních známek patři nejen běžné výplatní známky včetně příležitostných a pamětních, ale také známky se zvláštním poštovním určením, jako letecké, novinové, některé doruční, spěšné, služební a bankovní, známky rekomandační, železniční, telegrafní, potrubní pošty a další.

FILATELISTICKÝ TRH A KRIZE (D. Kopřiva)

První skutečný rozmach filatelistického trhu v Evropě přišel přímo během hospodářské krize po „vídeňském krachu" v 70. letech 19. století (jednou z jejích příčin byla i pandemie cholery 1863-1875). Dále o tom svědčí rekordní ceny známek na evropských aukcích po 1. světové válce - během ekonomického rozvratu, hyperinflace a Španělské chřipky. Za zmínku stojí také rozkvět phila-businessu v USA během hospodářské krize a za 2. světové války atd. Nutno podotknout, že tytéž známky, které se prodávaly na aukcích v Paříži v roce 1921 ze sbírek hraběte von Ferrary, největšího sběratele všech dob, dnes stojí i po odečtení 100-leté inflace běžně 50-ti násobky tehdejších cen!

     
I poslední hypoteční a následně finanční krize nastartovala světový filatelistický trh, a to v určitých segmentech k 200-300% růstu v období 2008-2018. Je o tom dostatek tržních dat, aukčních výsledků, indexů, katalogových údajů, cenových grafů atd. Na světový filatelistický trh vstoupil „velký" kapitál, investoři a sběratelé z řad amerických, britských či čínských miliardářů, dále portfolio manažeři, investiční poradci atd. „Viditelné" obraty překročily 10 mld. USD ročně, obor získal nové sebevědomí, vznikly nové aukční firmy, zaznamenáváme cenové rekordy, snadnou globální likviditu apod. Trh úspěšně těží z on-line prostředí a roste na úkor jiných sběratelských oborů.

„Dobré" známky , tedy ty vzácné, prestižní a tradičně drahé, vždy byly a jsou hobby elit, netrpí cenovými turbulencemi a některé z nich 150 let setrvale vykazují převis poptávky. Nemůže se stát, že by taková známka stála v roce 2012 1.900 USD, v roce 2015 1.100 USD a teď 1.700 USD, jako např. unce zlata. Chování trhu posledních let svědčí o tom, že cena dobrých známek se až na výjimky drží, či roste. Při racionálním rozhodování a dostatku informací pak ohrožení investice spočívá především v kurzovém riziku, nikoli třeba v odlivu poptávky, kterou tu a tam pozorujeme u jiných komodit, např. na základě růstu sazeb FEDu, výnosů dluhopisů apod.

Investičně-sběratelskou poptávku ve filatelii rozlišujeme na krizovou (uložení peněz před a během krize, znamenající udržení či růst ceny) a pokrizovou (další sběratelská poptávka po prestižním materiálu, s novým sebevědomím mj. právě díky předchozímu udržení cen). Tento proces přináší již 150 let novou a novou pozitivní zkušenost s filatelií zejména během ekonomických turbulencí a opakovaně upevňuje společenské povědomí o ní, jako o bezpečném a spolehlivém tržním prostředí.

Vedle zlata jsou vzácné a prestižní známky tradičně prověřeným bezpečným přístavem v těžkých časech. Majetková diverzita zahrnující vzácné a globálně likvidní známky je dnes zcela obvyklá. Ukazuje se také, že movití lidé, když potřebují hotovost, raději prodají zlato než známky. Každý drahý a vzácný exemplář nese svůj historický, cenový a vlastnický příběh. Jeho vlastnictví tak snadno dodává více radosti a smyslu, než vlastnictví prosté zlaté cihly. Taková známka, v širokém konsensu tradičně prestižní, mj. odlišuje vlastníka od ostatních a spoluutváří tak jeho identitu, má tedy velký osobní i objektivní význam. To s sebou nese silné vědomí hodnoty, jež se přenáší do budoucnosti. Toto je pak zdrojem tržní „paměti" a „jistoty" a přispívá k udržení a růstu cen. Zatímco cena zlata po krizi nakonec klesne a lze jej koupit levněji zpět, dobrou známku vám po krizi nikdo zpět neprodá. Nutno také dodat, že mnoho dobrých investičních titulů na běžném filatelistickém trhu prostě chybí. Filatelie tedy láká i tím, že umí ukázat, jak může být něco nedosažitelné. A to je samozřejmě v dnešním světě velmi neobvyklé a opět posilující poptávku.

K dlouhodobým investicím lze doporučit zejména globálně likvidní známky s dostatkem tržních dat o jejich cenách a trendech. Je to Evropa do roku 1900, USA a kolonie, pak také Čína, Rusko, Indie, Austrálie... Pokud možno ty vzácné, s dobrým vlastnickým rodokmenem a dalšími kritérii. Existují samozřejmě i jiné, malé trendy a perspektivní oblasti trhu. V poslední době šly pěkně nahoru (100-200% za poslední 3 roky) i známky naší I. republiky (1918-1939). Naše rarity, kterých ovšem není mnoho, svou cenu samozřejmě udrží. Výhodou globální filatelie v současné situaci je, že celá branže je on-line a po krizi bude ještě více. Sjednání obchodů, platby, přeprava - vše je velmi rychlé, jednoduché a diskrétní. Něco jako zavřené hranice u známek neexistuje.