Písemná aukce 14 / Fiskální ceniny

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 69, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
35602 - 1865 celá kolkovaná kvitance, použity kolky 12Guldenů +
Jakost
1865 celá kolkovaná kvitance, použity kolky 12Guldenů + 50Kr, vysoký katalog, zachovalé
Vyvolávací cena:
35603 - 1885 2ks kolkovaných kvitancí s použitím kolku 2½
Jakost
1885 2ks kolkovaných kvitancí s použitím kolku 2½ Guldenu vydání 1881, přehyby
Vyvolávací cena:
33977 - 1895 VÝUČNÍ LIST  pro obuvníka, kolkovaný známkou 50Kr
Jakost
1895 VÝUČNÍ LIST pro obuvníka, kolkovaný známkou 50Kr vydání 1893, vydaný v Atzgersdorfu, rozměr 48x36cm, přeloženo, dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A5
33975 - 1900? školní kolky, obálka s přítiskem 100 kusů kolků
Jakost
1900? školní kolky, obálka s přítiskem 100 kusů kolků úředních - vzor k vyučování + 12 blok těchto známek, bezvadný stav
Vyvolávací cena:
35631 - 1916-17 2ks nákladních listů s přitištěným kolkem a d
Jakost
1916-17 2ks nákladních listů s přitištěným kolkem a dolepenými dalšími kolkovými zn. hodnot 2h, 20h a 26h, otvory z pořadače
Vyvolávací cena:
35632 - 1916-17 2ks nákladních listů s přitištěným kolkem a d
Jakost
1916-17 2ks nákladních listů s přitištěným kolkem a dolepenými dalšími kolkovými zn. hodnot 2h, 4h, 24h a 26h, otvory z pořadače
Vyvolávací cena:
35622 - 1924 2ks faktur z rakouských lázní Baden b. Wien s vylepe
Jakost
1924 2ks faktur z rakouských lázní Baden b. Wien s vylepenými rakouskými (5000K) a čs. (1Kč) kolky, období rakouské inflace, bez poškození
Vyvolávací cena:
35623 - 1925 školní účet s vylepenou školní kolkovou zn. Merku
Jakost
1925 školní účet s vylepenou školní kolkovou zn. Merkur v modré barvě
Vyvolávací cena:
35459 - 1925-42 sestava účtů a stvrzenek, mj. obsahuje Bolety o o
Jakost
1925-42 sestava účtů a stvrzenek, mj. obsahuje Bolety o odbytu lihu a petroleje, Legitimace na 2 litry petroleje, Kolkované účty od nákupu petroleje, Výměry na obecní dávky ze psů, atd.
Vyvolávací cena:
34200 - 1926 školní knížka drobných vkladů s použitím školn
Jakost
1926 školní knížka drobných vkladů s použitím školního kolku Merkur v modré barvě s raz. Berní úřad Praha, zachovalé
Vyvolávací cena:
36757 - 1928 faktura B.Číhal Olomouc Bělidla s vyobrazením parn
Jakost
1928 faktura B.Číhal Olomouc Bělidla s vyobrazením parní pily, kolkované, otvory z pořadače, drobná natržení v okrajích
Vyvolávací cena:
31816 - 1928 kolek 50h (26) vytištěný na Legitimačním lístku p
Jakost
1928 kolek 50h (26) vytištěný na Legitimačním lístku pro jízdní slevu a vstup na Hospodářskou výstavu v Praze v roce 1928, 4-dílná skládanka, část reklamní potisky, zachovalé, hledané
Vyvolávací cena:
34443 - 1931 ČSR I.   stvrzenka šekového vplatního lístku s vyl
Jakost
1931 ČSR I. stvrzenka šekového vplatního lístku s vylepeným kolkem 5K s raz. Okresního soudu v Jaroměři, DR Dubeneč 31.XII.31, průpichy z pořadače
Vyvolávací cena:
35617 - 1931 Dobytčí pas vydaný na Podkarpatské Rusi, červený
Jakost
1931 Dobytčí pas vydaný na Podkarpatské Rusi, červený formulář v rusínsko - česko - maďarské mutaci, vylepený kolek 1Kč s raz. úřadu v Tačově
Vyvolávací cena:
35618 - 1931 Dobytčí pas vydaný na Podkarpatské Rusi, modrý for
Jakost
1931 Dobytčí pas vydaný na Podkarpatské Rusi, modrý formulář v rusínsko - česko - maďarské mutaci, vylepený kolek 1Kč s raz. úřadu v Selo Slatině, přehyby a drobná natržení
Vyvolávací cena:
35620 - 1931 Dobytčí pasy, 2ks formulářů s přitištěným kolk
Jakost
1931 Dobytčí pasy, 2ks formulářů s přitištěným kolkem, 1x modrý 60h, 1x černý 1Kč, razítka slovenských úřadů, přehyby
Vyvolávací cena:
35619 - 1931 Dobytčí pasy, 3ks formulářů s přitištěným kolk
Jakost
1931 Dobytčí pasy, 3ks formulářů s přitištěným kolkem, 2x modrý 60h z toho 1x v rusínsko - česko - maďarské mutaci, 1x černý 1Kč, razítka slovenských úřadů, přehyby, 1x vytržený okraj
Vyvolávací cena:
35672 - 1933 hlavičkový dopisní papír fy Julius Basch Praha s ž
Jakost
1933 hlavičkový dopisní papír fy Julius Basch Praha s židovskou hvězdou a monogramem JB, použité, zachovalé
Vyvolávací cena:
35629 - 1935 nákladní list s přitištěným kolkem a vylepenou po
Jakost
1935 nákladní list s přitištěným kolkem a vylepenou pojišťovací známkou, Povoznická služba ČSD/ Pojistné Kč-,20, otvory z pořadače
Vyvolávací cena:
35630 - 1939 mezinárodní nákladní list s vylepenou zelenou celn
Jakost
1939 mezinárodní nákladní list s vylepenou zelenou celní nálepkou Cizozemské celní zboží poukázané celnímu úřadu Mladotice
Vyvolávací cena:
35625 - 1940 Dlažebné na čáře potravní daně, 3ks lístků hod
Jakost
1940 Dlažebné na čáře potravní daně, 3ks lístků hodnoty 1,50K a 2K + Platební boleta potravní daně hodnoty 1Kč, natrženo
Vyvolávací cena:
38002 - 1940 SUDETY  potvrzení s vylepenými městskými kolky 5x 1
Jakost
1940 SUDETY potvrzení s vylepenými městskými kolky 5x 10RPf Stadt Schluckenau, formát A5
Vyvolávací cena:
35621 - 1943-44 Sudety  sestava 6ks dokumentu s říšskými kolky a
Jakost
1943-44 Sudety sestava 6ks dokumentu s říšskými kolky a razítky úřadů z českého pohraničí jako Warnsdorf, Česká Lípa atd., zachovalé
Vyvolávací cena:
35624 - 1949 úřední potvrzení vydané jako doklad k žádosti o
Jakost
1949 úřední potvrzení vydané jako doklad k žádosti o uvolnění vázaného vkladu, úkon zapraven kolkovou zn. 12Kčs 1938 a dávkovou zn. 20Kčs, zažloutlý přehyb
Vyvolávací cena:
34126 - 1950 ČSR  dobytčí pas, tiskopis z roku 1949 s přitiště
Jakost
1950 ČSR dobytčí pas, tiskopis z roku 1949 s přitištěným kolkem 10Kčs + slovenská zn. Nakazový fond 3ks, razítko Kralov Brod okr. Galanta, křížem přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
35628 - 1954 sestava 7ks dokumentů s vylepenými kolky různých ho
Jakost
1954 sestava 7ks dokumentů s vylepenými kolky různých hodnot, z toho 6x soudní žaloby, 1x žádost o vydání loveckého lístku s 5ks dávkových zn., 1x část formuláře Ohláška domácí porážky se zn. 20Kč Svaz pro dobytek maso a ryby, zachovalé
Vyvolávací cena:
35970 - 2000? kolkové známky ČR v hodnotách 100Kč a 500Kč, kom
Jakost
2000? kolkové známky ČR v hodnotách 100Kč a 500Kč, kompletní kusy, 1x otisk prstu v lepu (100Kč), jinak svěží
Vyvolávací cena:
23162 - 1942 ČaM  prošlý lístek s vyúčtováním za dodané vý
+1
Jakost
1942 ČaM prošlý lístek s vyúčtováním za dodané výtisky novin "Polední list Praha" s vylepeným protektorátním kolkem 10h. DR Praha 6.VII.42. Otvory po pořadači.
Vyvolávací cena:
23163 - 1943 ČaM  MYSLIVOST  sestava 2 ks lístků  Hlášení o od
Jakost
1943 ČaM MYSLIVOST sestava 2 ks lístků " Hlášení o odstřelu" tetřevů v Ostravickém revíru se jmény lovců. Prošlé poštou. Bez poškození.
Vyvolávací cena:
34687 - 1948 ČSR II.  poštou prošlá pozvánka na valnou hromadu
Jakost
1948 ČSR II. poštou prošlá pozvánka na valnou hromadu Okresní záložny ve Slavkově u Brna s dolepeným kolkem 2K a raz. Krajského soudu v Brně, podací DR 1.VI.48 s pozn. "Odstěhoval se do pohraničí"
Vyvolávací cena:

Písemná aukce 14 / Fiskální ceniny - Informace

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.