Písemná aukce 14 / Historické dokumenty, mapy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
36552 - 1813 Nařízení - cirkulář s vloženým vzorem antycipač
Jakost
1813 Nařízení - cirkulář s vloženým vzorem antycipačních listů hodnoty 2 a 5 guldenů na modré příloze, přehyby skvrny
Vyvolávací cena:
34167 - 1817 oběžník s nařízením ze 7.12.1817  o používání
+1
Jakost
1817 oběžník s nařízením ze 7.12.1817 o používání vtištěných kolků, v příloze je vzorník kolků až do hodnoty 100 guldenů, podepsáno hrabětem Kolowratem, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
36553 - 1852 Zwangs Pas vystavený policejním ředitelstvím v Brn
Jakost
1852 Zwangs Pas vystavený policejním ředitelstvím v Brně, přehyby
Vyvolávací cena:
35606 - 1854-57 sestava 5ks RU nákladních listů, razítka Prag, W
Jakost
1854-57 sestava 5ks RU nákladních listů, razítka Prag, Wien a další, zachovalé
Vyvolávací cena:
35608 - 1872 2ks nákladních listů koňské povozní spedice, Umra
Jakost
1872 2ks nákladních listů koňské povozní spedice, Umrath & Comp. Prag
Vyvolávací cena:
35607 - 1880 matriční list vydaný Ortodoxní izraelskou církví
Jakost
1880 matriční list vydaný Ortodoxní izraelskou církví v Pressburgu, vylepený kolek 50Kr, oválné raz. Matrikenamt der isr. Cultusgemeinde Pressburg, přehyby, několik natržení
Vyvolávací cena:
35600 - 1897 Zbrojní pas vydaný C.K. Okresním hejtmanstvím v Kut
Jakost
1897 Zbrojní pas vydaný C.K. Okresním hejtmanstvím v Kutné Hoře, kolek 1Gulden, přehyby
Vyvolávací cena:
37910 - 1913 Oznámení o úmrtí  Václava hraběte z Kaunic, adres
+1
Jakost
1913 Oznámení o úmrtí Václava hraběte z Kaunic, adresováno na Přírodovědný klub v Prostějově.
Vyvolávací cena:
35604 - 1917-18 Urlaubsschein - dovolenkový list příslušníka RU
Jakost
1917-18 Urlaubsschein - dovolenkový list příslušníka RU armády, 2x použitý + 1x bianko s útvarovými razítky, přehyby
Vyvolávací cena:
35549 - 1919 Československý válečný zpravodaj č.1/1919, obrazo
Jakost
1919 Československý válečný zpravodaj č.1/1919, obrazový časopis čs. legií v Rusku, potrhané okraje
Vyvolávací cena:
35552 - 1919 Československý válečný zpravodaj č.4/1919, obrazo
Jakost
1919 Československý válečný zpravodaj č.4/1919, obrazový časopis čs. legií v Rusku, bezvadný stav
Vyvolávací cena:
35550 - 1919 Československý válečný zpravodaj č.5/1919, obrazo
Jakost
1919 Československý válečný zpravodaj č.5/1919, obrazový časopis čs. legií v Rusku, bezvadný stav
Vyvolávací cena:
35551 - 1919 Československý válečný zpravodaj č.6-7/1919, obra
Jakost
1919 Československý válečný zpravodaj č.6-7/1919, obrazový časopis čs. legií v Rusku, bezvadný stav
Vyvolávací cena:
35609 - 1920 dovolenkový list příslušníka čs. armády, útvaro
Jakost
1920 dovolenkový list příslušníka čs. armády, útvarové raz. Velitelství náhr. praporu čs. pěšího pluku č.8, vylepený kolek s raz. obecního úřadu, silné přehyby, zažloutlé
Vyvolávací cena:
35601 - 1920 Osvědčení absolventa Obchodní školy Bergmannovy v
Jakost
1920 Osvědčení absolventa Obchodní školy Bergmannovy v Praze, přehyby, zachovalé
Vyvolávací cena:
35605 - 1921-22 2ks dokumentů vydaných na Podkarpatské Rusi, 1x s
Jakost
1921-22 2ks dokumentů vydaných na Podkarpatské Rusi, 1x s razítkem Okresná Robotníkov pojišťujúca pokladnica Užhorod, 1x s razítkem Magistrátu hl. města Užhorodu, zachovalé
Vyvolávací cena:
35598 - 1926 Patentová listina včetně patentového spisu vydaná
Jakost
1926 Patentová listina včetně patentového spisu vydaná Patentním úřadem ČSR, přehyb, omačkané rohy
Vyvolávací cena:
34127 - 1927 KARLOVY VARY  program večerního koncertu v Grand Hote
Jakost
1927 KARLOVY VARY program večerního koncertu v Grand Hotelu Pupp, 29.7.1927, novinový dvojlist doplněný reklamou, přehyby, jinak zachovalé
Vyvolávací cena:
35599 - 1930 stavební plán adaptace domu v Turnově č.p. 481 s ko
Jakost
1930 stavební plán adaptace domu v Turnově č.p. 481 s kolkem a razítkem stavebního povolení Městského úřadu v Turnově, přehyby
Vyvolávací cena:
35611 - 1936-46 2ks úředních listin, Střelmistrovský list vydan
Jakost
1936-46 2ks úředních listin, Střelmistrovský list vydaný Okresním úřadem v Hořicích 1936 a Osvedčení o národní spolehlivosti vydaný Místním národním výborem v Luži, zachovalé
Vyvolávací cena:
32291 - 1940 Jmenovací dekret pro učitelku, podepsaný Konrádem H
Jakost
1940 Jmenovací dekret pro učitelku, podepsaný Konrádem Henlainem v Liberci, tlačený říšský znak, formát A4, křížem přeloženo, lomy, přesto mimořádný dokument
Vyvolávací cena:
35610 - 1944-45 Kuratorium pro výchovu mládeže, 2ks tištěných
Jakost
1944-45 Kuratorium pro výchovu mládeže, 2ks tištěných oběžníků s pokyny pro členy organisace, služební razítka, zachovalé
Vyvolávací cena:
37947 - 1945 Slavkovské noviny vydané 5. května 1945, č.8, 1 lis
+1
Jakost
1945 Slavkovské noviny vydané 5. května 1945, č.8, 1 list formátu A5
Vyvolávací cena:
U:A5
34411 - 1951/60 ČSR partie více než 30ks oficiálních pozvánek
Jakost
1951/60 ČSR partie více než 30ks oficiálních pozvánek na státní pohřby (Gottwald, Nosek, Hodinová-Spurná, Zápotocký aj.), recepce, obědy, slavnosti apod., 4x vlast. podpisy A.Zápotockého a A.Novotného, vše pro jednu zvanou soudružku, dnes mimořádný materiál, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
35362 - 1952 2ks pozvánek s programem, od presidenta K.Gottwalda a
Jakost
1952 2ks pozvánek s programem, od presidenta K.Gottwalda a předsedy vlády A.Zápotockého (přehyb)
Vyvolávací cena:
35964 - 1953 TOTALITA  antikomunistický leták, tzv. Hladová korun
+1
Jakost
1953 TOTALITA antikomunistický leták, tzv. Hladová koruna, zajímavý dobový dokument
Vyvolávací cena:
U:A5

Písemná aukce 14 / Historické dokumenty, mapy - Informace

Historické dokumenty a mapy

Do této kategorie řadíme mimo mapy také historické dokumenty jako různé zakládací listiny, vyhlášky a nařízení ve formě plakátů, letáky atd.