Písemná aukce 15 / Historické dokumenty, mapy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
46233
+1
Jakost
1602 císařský dopis zaslaný z Prahy do Tábora, s podpisem císaře Rudolfa a císařskou pečetí, zachovalé, ojedinělé!, vyvolávací cena:
46156
+1
Jakost
1614 skládaný dopis s papírovou pečetí císaře Matyáše Habsburského, text dopisu psaný česky, podepsán Jan z Hasenburku, zajímavý dobový dokument, vyvolávací cena:
46154
Jakost
1667 šlechtická korespondence, skládaný dopis zasílaný z Brna do Kostelce; dobrý stav, zajímavý historický dokument, vyvolávací cena:
43903
Jakost
1748 8-listový seznam židovského obyvatelstva z roku 1748, pečeť rabína, zachovalé, formát vyšší A4, vyvolávací cena:
43927
Jakost
1779 oběžník z roku 1779 - Tarif - převodník s vyobrazeními, jeden list větší A4, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
40402
Jakost
1790 tištěný pátrací spis po dvou vrazích, kteří zavraždili v Baranyi poštmistra a jeho ženu a ukradli větší sumu peněz a dvě pistole, 3-jazyčné, 2-listové, křížem přeloženo, zachovalé, velmi zajímavý dokument s přesným popisem obou vrahů, vyvolávací cena:
43904
Jakost
1817 doklad krajské úřadu v Brně týkající se židů, kolkované, papírová pečeť, zachovalé, větší A4, vyvolávací cena:
43905
Jakost
1819 doklad krajského úřadu v Brně týkající se Židů, kolkované, papírová pečeť, větší A4, zachovalé, vyvolávací cena:
43907
Jakost
1819-20 potvrzení o zaplacení poplatku židovským obyvatelstvem, cca 11x6cm, zachovalé, vyvolávací cena:
42373
Jakost
1866 noviny "Moravská orlice" s článkem o mírových jednáních mezi Rakouskem a Pruskem po prusko-rakouské válce, zachovalé, vyvolávací cena:
43310
Jakost
1894 vyhláška - Aviso RU armády s oznámením o výkupu obilí pro armádní zásobování, přeloženo a zasláno jako tiskopis, zajímavý doklad, bez vady, vyvolávací cena:
45695
Jakost
1895 2ks tištěných žádostí o podporu pro dřevosoustružníka z Jerusaléma, z toho 1ks s přáním k Novému roku (judaika), 2x přeložené, zachovalé, vyvolávací cena:
46110
Jakost
1897-1907 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE sestava 5ks celých dopisů adresovaných na baronku Johannu von Troskov v Uherském Hradišti, vyvolávací cena:
45343
Jakost
1914 3 instrukce starostům pro případ mobilizace a války : Podpůrná akce pro příslušníky k činné službě povolaných, Postup po obdržení mobilizačního balíku, Vyvěšování seznamů ztrát, 2x vyhlašovatel c.k. Okresní hejtmanství Nový Bydžov, ručně psaná data 26.7.1914, 27.7., 1.8., formáty 21x34cm, přeloženo, čisté, zachovalé, mimořádné, vyvolávací cena:
45346
Jakost
1914 Poučení mobilizační pro starosty obcí, vyhlašovatel C.k.okresní hejtmanství v Novém Bydžově, nedatováno, dvoulist formátu 21x34cm, omačkané okraje, jinak zachovalé, čisté, mimořádný doklad, vyvolávací cena:
45374
Jakost
1914 SVOLÁVACÍ VYHLÁŠKA doplňovací záložníky a domobrance pracující na žních, přespočetné na dovolené a další, od C.k.okresního hejtmanství Nový Bydžov, dne 22.8.1914, formát 46x58cm, přeloženo, čisté, dobře zachovalé, mimořádný dokument z počátku války, vyvolávací cena:
U:A5
45372
Jakost
1914 vyhlášení "Prohlídka domobranců" ročníky 1878-1890, kteří byli uznáni "ku zbrani neschopnými" nebo superarbitrováni, vyhlašovatel C.k.okresní hejtmanství Pardubice, dne 10.11.1914, formát 46x63cm, přeloženo, stopy po vyvěšení, jinak dobře zachovalé, mimořádný dokument z počátku války, vyvolávací cena:
45376
Jakost
1914 Vyhláška o částečném vyzvání a svolání c.k. domobrany, od C.k. okresního hejtmanství Nový Bydžov, dne 26.7.1914 (!), formát 47x53cm, přeložené, místní zahnědnutí, mimořádně vzácný dokument z mobilizace vyhlášené císařem , vyvolávací cena:
45378
Jakost
1914 Vyhláška o částečném vyzvání a svolání c.k. domobrany, od C.k. okresního hejtmanství Pardubice, dne 26.7.1914 (!), formát 47x53cm, přeloženo, stopy po vyvěšení, kousek utržený uprostřed, mimořádně vzácný dokument z mobilizace vyhlášené císařem, vyvolávací cena:
45340
Jakost
1914? vyhláška o příspěvku na výživu příslušníků k činné službě povolaných rakouských státních občanů, vyhlašovatel neuveden, nedatováno, (příprava k 1. světové válce), formát 42x52cm, křížem přeloženo, velmi dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
46170
Jakost
1915 povyšovací dekret vydaný Ministerstvem války Rakouska-Uherska, hezké tlačené kulaté razítko, vyvolávací cena:
45369
Jakost
1915 SVOLÁVACÍ VYHLÁŠKA svolávací vyhláška domobranců (nástupní rozkaz), ročník 1897, od C.k. okresního hejtmanství Nový Bydžov, dne 28.9.1915, formát 46x60cm, přeložené, lehce poškozené v přeložení, ale čisté, jinak zachovalé, mimořádný dokument , vyvolávací cena:
U:A5
45370
Jakost
1915 vyhlášení "Prohlídka domobranců" ročník 1897, vyhlašovatel C.k.okresní hejtmanství Nový Bydžov, dne 9.6.1915, formát 37x70cm, přeloženo, čisté, bezvadný stav, mimořádný dokument, vyvolávací cena:
45335
Jakost
1915 vyhlášení z c.k.Politické expositury Přelouč o "Peněžité odměně za dopadení vyzvědačů", vyhlášeno 5.5.1915, formát A4, přeloženo, velmi dobře zachovalé, vyvolávací cena:
45337
Jakost
1915 Vyhláška o soupisu zásob z c.k. Okresního hejtmanství v Novém Bydžově, vyhlášeno 25.2.1915, formát 35x63cm, křížem přeloženo, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
45334
Jakost
1916 brožurka "IV. válečná půjčka rakouská" od prof.Drachovského, 16 stran, nákladem Pražské lidové revue, jako nová, vyvolávací cena:
45367
Jakost
1916 SVOLÁVACÍ VYHLÁŠKA svolávací vyhláška domobranců (nástupní) pro určené ročníky, od C.k.okresního hejtmanství Nový Bydžov, dne 15.9.1916, formát 46x60, přeložené, čisté, velmi dobře zachovalé, mimořádný dokument, vyvolávací cena:
U:A5
45331
Jakost
1916-17 vyhláška a nařízení z c.k.Politické expositury v Přelouči "o nejvyšší ceně pro drobný prodej brambor" a "stanovení nejvyšších cen při drobném prodeji hovězího a telecího masa", vyhlášeno 19.3.1916 a 14.4.1917, formát 31x48cm, přeloženo, stopy po vyvěšení, zachovalé, mimořádné , vyvolávací cena:
42154
Jakost
1917 3ks lístků do armádního kina, KuK Kriegsministerium Zentralstelle für Feldkinos, 2x Offiziers-Karte, 1x Manschafts-Karte; přehyb, utržený růžek, vyvolávací cena:
U:A5
45362
Jakost
1917 SVOLÁVACÍ VYHLÁŠKA svolávací vyhláška domobranců k opětnému třídění, ročníky 1891-1872, od C.k.Okresního hejtmanství Nový Bydžov, dne 1.2.1917, formát 48x62cm, přeložené, čisté, dobře zachovalé, mimořádný dokument, vyvolávací cena:
U:A5
45354
Jakost
1917 SVOLÁVACÍ VYHLÁŠKA svolávací vyhláška domobranců ročníky 1891-1872, vyhlašovatel C.k. okresní hejtmanství Nový Bydžov, dne 29.3.1917, formát 48x62cm, přeloženo, velmi dobrý stav, mimořádný dokument, vyvolávací cena:
U:A5
45360
Jakost
1917 vyhlášení "Prohlídka domobranců" ročníky 1891-1872, vyhlašovatel C.k.okresní hejtmanství Nový Bydžov, dne 20.2.1917, formát 36x66cm, přeloženo, lehce poškozené okraje, jinak čisté, dobře zachovalé, mimořádný dokument, vyvolávací cena:
45329
Jakost
1917-18 2ks nařízení c.k. Politické expositury v Přelouči "Stanovení nejvyšších cen jablek, švestek a slív" a "Směrné ceny pro drůbež", vyhlášeno 21.8.1917 a 20.7.1918, formát 31x48cm, stopy po vyvěšení, přeloženo, jinak zachovalé, mimořádné dokumenty , vyvolávací cena:
45351
Jakost
1918 SVOLÁVACÍ VYHLÁŠKA svolávací vyhláška domobranců pro ročník 1900, vyhlašovatel C.k.okresní hejtmanství Pardubice, ze dne 2.1.1918, formát 48x62cm, přeloženo, stopy po vyvěšení, přesto dobře zachovalé, mimořádný dokument, vyvolávací cena:
U:A5
45326
Jakost
1918-19 nařízení a výzva Politické expositury v Přelouči ke "Zvýšení spotřební dávky obilí a mouky" a k "Odvedení obilí a brambor ze sklizně roku 1918", vyhlášeno 15.11.1918 a 13.1.1919, formát 31x48cm, přeloženo, stopy po vyvěšení, 1x zachovalé a 1x chybějící růžky a poškozené okraje (KVP), mimořádné dokumenty z počátků ČSR, vyvolávací cena:
45306
Jakost
1918? 4 barevné tabulky (asi přílohy z něm. knih) se státními symboly: 1) Deutsche Wappen, 2) Deutsche Flaggen, 3) Wappen I. (Europätsche Staaten), 4) Wappen II. (Aussereuropätsche Staaten), dobře zachovalé , vyvolávací cena:
45315
Jakost
1918? Proklamace všeho pracujícího lidu v národě československém, tištěný protest proti vývozu potravin a uhlí z republiky, velikost cca 18x26cm, křížem řeloženo do obálky, zachovalé, ručně psané datum 14.10.1918 (?), celkově zachovalé, vyvolávací cena:
40051
Jakost
1919 č.1 časopisu Houpačky (z původních originálů), vydaných v Irkutsku jako příloha Legionářských besed, počet stran 4, formát větší A4, lehce přeloženo, dobře zachovalé, navíc prostřední 2list patrně z č.4, vyvolávací cena:
40053
Jakost
1919 č.2 časopisu Houpačky (podle původních originálů), vydaných v Irkutsku jako příloha Ilustrovaného Legio-Zpravodaje, 8 stran, formát větší A4, vzadu kousek okraje utrženo, lehce přeloženo, jinak dobře zachovalé, vyvolávací cena:
40055
Jakost
1919 č.3 časopisu Houpačky (podle původních originálů), vydávaných jako příloha Ilustrovaného Legio-Zpravodaje v Irkutsku, 8 stran, formát větší A4, lehce přeloženo, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
40057
Jakost
1919 č.5 časopisu Houpačky (podle původních originálů), vydávaných v Irkutsku jako příloha Legionářských besed, 8 stran, formát větší A4, dosud nerozřezáno, lehce přeloženo, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
40059
Jakost
1919 č.6 časopisu Houpačky (podle původních originálů), vydávaných v Irkutsku jako příloha Legionářských besed, dosud nerozřezáno, 8 stran, formát větší A4, lehce přeloženo, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
40014
Jakost
1919 Československý válečný zpravodaj č.4 z 1.5.1919, vydání Irkutsk, dosud nerozřezané číslo, čisté, mnoho fotografií, zajímavý dokument, vyvolávací cena:
46076
Jakost
1919 pozvánka na valnou hromadu Společenského pivovaru v Hlinsku s výkazy o hospodaření, přeložený dvojlist A4 zaslaný jako tiskopis vyfr. zn. 5h Hradčany se znárodněným DR Město Žďár n.M. 1/11 19, vyvolávací cena:
U:A4
45316
Jakost
1920 plakát s provoláním "Bratři Slezáci", příprava plebiscitu ve Slezsku v roce 1920, výzva k volbě na připojení k ČSR, formát 48x63cm, přeloženo, zachovalé , vyvolávací cena:
45320
Jakost
1920 plakát s provoláním ke Slezanům, aby hlasovali za připojení k ČSR při plebiscitu, porovnání poměrů v ČSR a Polsku, příprava plebiscitu v roce 1920, formát 32x46cm, vícekráte přeloženo, zachovalé odpovídající stáří, ojedinělé!!, vyvolávací cena:
45307
Jakost
1925? tištěná žádost Dělnické tělocvičné jednoty DOLNÍ JIŘETÍN (okr. Most) o peněžní podporu na zakoupení jeviště, razítko jednoty, formát 21x34cm, složeno do obálky, malý chybějící kousek podlepen, zajímavé, vyvolávací cena:
45313
Jakost
1927 sestava 6ks volebních lístků pro obecní volby v Praze XVII - Košířích dne 23.10.1927, kandidátky mj. za KSČ, Národní stranu práce, ČSSNS, ČSL aj., přeložené, formát 13x38cm, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
45314
Jakost
1935 plakát oznamující konání "Cvičenie proti zátopám" dne 18.augusta 1935 v Sape pri Dunaji, text slovenský/ maďarský, kresba hasiče zachraňujícího dítě a koně, pořadatel Okresná hasičská jednota č.46 v Dunajskej Strede, formát 63x95cm, složeno na velikost 32x25cm, zachovalé, jedinečné!!, vyvolávací cena:
45671
Jakost
1938 Vyhláška spolku Národní Maffie Praha, informující o tom, že "...22.10. uletěl s nakradenými miliony největší vlastizrádce a zločinec tohoto státu Dr. Eduard Beneš...", uprostřed přeložená a natržená, vpravo značně potrhaná, vyvolávací cena:
42252
Jakost
1940 ČaM závěsný výstražný štítek na rádio s textem "Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno ....", zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
45041
Jakost
1940-42 Osvědčení o nežidovském původu vydané Zemským úřadem v Praze + 2 úředně ověřené fotokopie s výpisem z matriky Židovského matričního úřadu v Táboře a Židovské náboženské obce v Táboře; zachovalé, vyvolávací cena:
44545
Jakost
1942 ČaM oranžová papírová vývěska na rádio s nařízením o zákazu poslouchání zahraničního rozhlasu pod trestem smrti, bez poškození, vyvolávací cena:
45265
Jakost
1942-44 3 vzorky tiskovin z doby ČaM z tiskárny K.Wilimsky, Brünn: Soldbuchersatz, Nacht-Urlaubskarte, Milchlieferungs-Buch, nepoužité, perfektní stav, vyvolávací cena:
45388
Jakost
1945 2 dobové doklady z Kladna : vyhláška oblastního velitele Kladna k občanům ze dne 10.5.1945, žádost NV a ČSČK o pomoc terezínským vězňům a bojujícícím Pražanům ze dne 8.5.1945, formáty A4 a A5, velmi dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
45387
Jakost
1945 3 dobové dokumenty vytištěné v Kyjově : Projev gen. Kutuzova k přivítání Dr. E. Beneše dne 3.4.1945, Rozkaz č.1 vojenského velitele města Kyjova (bez jména) ze dne 28.IV.1945, Rozkaz vrchního velitele J.V. Stalina č.20 k 1.máji 1945, vše v češtině, formáty A4, červený papír, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
45400
Jakost
1945 5 ruských vojenských formulářů vytištěných tiskárnou Bergman Kladno, nepoužité, formáty A5, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
45399
Jakost
1945 Nařízení ruského vojenského velitele města Mělník o zákazu braní potravin obyvatelům, text ruský a český, nedatováno, formát A4, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
45437
Jakost
1945 potvrzení pro německou pracovnici o povolení docházet do zaměstnání, text ruský a český, kulaté razítko Národního výboru Jablonec n/Nisou, křížem přeloženo, stopy používání, jinak čisté, vyvolávací cena:
45407
Jakost
1945 Program sportovních her US armády v Klatovech "OLYMPICS", 22-23.7.1945, rozkládací, čistý bez vyplnění, vyvolávací cena:
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::