Písemná aukce 15 / Ostatní sběratelské obory

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
41143
Jakost
1919? MUCHA Alfons (1860–1939): ex libris Ni zisk, ni slávu, Dr. J. Scheiner, k tomu pohlednice s Scheinerovým portrétem, vyvolávací cena:
U:A5
41807
Jakost
1882 Diplom pro ošetřovatelku, která se podrobila zkoušce k ošetřování nemocných, podpis komise, papírová pečetka Vlasteneckého výpomocného spolku ženského v Království českém, podpis Johanny hraběnky ze Sporcků, přeloženo do obálky, natržení v přehybu, jinak odpovídající stav stáří, zajímavý doklad Všeobecné nemocnice, vyvolávací cena:
U:A5
43989
Jakost
1856 Schub-Pass vydaný policejním ředitelstvím v Brně, prošlé poštou s DR Czrnahora, Blansko a Brünn, vyvolávací cena:
45035
Jakost
1933 cestovní pas ČSR, používaný, několik kolků, zachovalé, vyvolávací cena:
45034
Jakost
1939 pas ČSR s přelepením Německá Říše/ Protektorát ČaM, vydaný v Prostějově 1933 s několika vízy, vylepeny rumunské kolky, vyvolávací cena:
45036
Jakost
1942-45 doklad pro malý pohraniční styk Klaine Grenzverkehr vydaný v Náchodě 10.2.45 pro cestu do Bad Kudowa a Osobní výkaz Společenstva kapelníků v Hradci Králové, vyvolávací cena:
44362
Jakost
1965 cestovní pas Řeckého království vystavený v roce 1965, vícekráte použitý k cestám do zahraničí, platnost anulována, dobře zachovalý, vyvolávací cena:
44361
Jakost
1966 cestovní pas Republiky Peru vydaný v roce 1966 pro Hortensii A. de Zavala, vícekráte použitý k cestám do zahraničí, dobře zachovalý , vyvolávací cena:
42243
Jakost
1902 služební lístek s fotografií poštovního oficiála na železnici - K.k.priv. Kaiser Ferdinands - Nordbahn, bez poškození, vyvolávací cena:
U:A5
45698
Jakost
1908-09 vkladní knížky poštovní spořitelny, 2ks, p.ú. Tišnov a Meltsch + vkladní knížky s výpovědní lhůtou, 2ks, p.ú. Meltsch a Petrowitz bei Seltschau, pěkný stav, vyvolávací cena:
U:A5
40470
Jakost
1912-20 sestava 2ks průkazů Sokola, 1x horší stav (natrženo ve hřbetě a špinavé), 1x zachovalý, vyvolávací cena:
U:A5
42537
+1
Jakost
1913 propagační registrační karta 12. německých tělocvičných slavností v Lipsku, velký formát, není pohlednice, šikmá vrása, vyvolávací cena:
U:A5
44360
+1
Jakost
1925 osobní legitimace pro 1. sudetoněmecké slavnosti v Ústí nad Labem 4-7.7.1925, vypsaná, omačkané růžky, jinak zachovalá, vyvolávací cena:
U:A5
46276
Jakost
1929-37 2x čs. řidičský průkaz, 1x vysvědčení o způsobilosti z r. 1929 (formát A4, silné přehyby), 1x řidičský průkaz vydaný v r. 1937 ve Zlíně, bez poškození, vyvolávací cena:
U:A5
43146
Jakost
1932 Zbrojní pas vystavený Okresním úřadem v Moravské Třebové 11.X.1932, s platností na 3 roky, kolek, vzadu výňatek ze zbrojního patentu ze dne 24.října 1852, zachovalé, vyvolávací cena:
42665
+1
Jakost
1939 legitimace spolku REICHSKOLONIALBUND ze Zábřehu, vylepeno 45ks měsíčních příspěvkových známek z let 1939-1942, lehce narezlá, vyvolávací cena:
45263
+1
Jakost
1939 propustka Durchlasschein vydaná pražským velitelstvím Gestapa s otisky razítek hraničních kontrol Lundenburg a Lanžhot, vylepeny 2 slovenské zn. 5h Hlinka s PR, přeloženo, vyvolávací cena:
42666
+1
Jakost
1941 členská legitimace NSDAP, Ortsgruppe Zábřeh, vylepeno 18 měsíčních příspěvkových známek z let 1941-43, lehce pomačkaná a v rozích několikrát zlomená, ještě zachovalé, vyvolávací cena:
45033
+1
Jakost
1943-45 německá Kennkarte vydaná v Plzni 1942 s přilepeným povolením ve 3 jazycích o možnosti překročení demarkační čáry s raz. Místního národního výboru v Rokycanech, vyvolávací cena:
45581
Jakost
1944 Služební průkaz zaměstnance Protektorátní pošty Čech a Moravy se služebním razítkem a Rozkazem v případě velkého leteckého útoku, bez poškození, vyvolávací cena:
42667
Jakost
1945 potvrzení č. 1742 vydané Velitelstvím čs. armádního sboru v SSSR o vstupu do československé vojenské jednotky, 1x svisle přeložené, lehce pomačkané a narezlé, přesto zajímavé, vyvolávací cena:
42850
+1
Jakost
1945 registrační průkaz Ministerstva ochrany práce a sociální péče - odbor repatriační, pracoviště Brno, 2-dílné, zachovalé , vyvolávací cena:
U:A5
46155
Jakost
1945 Skaut Junácká stezka, průkaz člena Skautského oddílu ve Velkých Opatovicích, zachovalé, rez ve sponkách vazby, vyvolávací cena:
45406
Jakost
1945-46 sestava 12ks dobových osobních dokladů (legitimace, propustky, stravenky, průkazy), na některých tužkou připsané místo vydání, vše nepoužité, bezvadný stav, vyvolávací cena:
42852
Jakost
1947 průkaz pilota plachtaře a zápisník letů (16letá pilotka!), zápisy o zkouškách A-C, zápisy o provedených letech v r. 1947-1950, zachovalé, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
45038
Jakost
1868 Staatschuldverschribung, rakouský dluhopis na 100 zlatých s kolkovou zn. 1919 s talony, přehyby, vyvolávací cena:
45039
Jakost
1868 Staatschuldverschribung, rakouský dluhopis na 1000 zlatých s kolkovou zn. 1919 a holandskou kolkovou zn. 1,25G s talony, přehyby a drobná natržení, vyvolávací cena:
45037
Jakost
1876 K.K.Österreichsche Staats Renten Anleihe, rakouská státní obligace na 200 zlatých, bez talonů, přehyby a drobná natržení v okrajích, vyvolávací cena:
44396
Jakost
1894 akcie Uherské místní dráhy (Sikulská železnice) na 100 guldenů, formát cca A3, nepřeložené, poškozené okraje, přesto mimořádné, vyvolávací cena:
40248
Jakost
1901-16 RAKOUSKO-UHERSKO sestava dokumentů, 1x dlužní úpis Credit-Anstalt Wien 1901, 1x Prémiový dlužní úpis 20Kč pro rakouský Červený kříž 1916, 1x Prémiová půjčka 5Ft na opravu baziliky Budapešť 1905; všechny kolkované v r. 1919 v Brně, vícekrát přeložené, vyvolávací cena:
U:A5
44405
Jakost
1906-88 konvolut 20ks akcií a dluhopisů z celého světa (Monte Carlo, Maďarsko, Belgie, Španělsko, Francie, Německo, Egypt, USA, Chile aj), různá kvalita, většinou realizované, cena 2100Kč, vyvolávací cena:
40513
Jakost
1908 kmenová akcie na 150K První parní prádelny a.s. pro c.k. vojsko, křížem přeloženo, ale čisté a dobře zachovalé, dekorativní, formát cca A3, navíc půlarch talonů s razítkem ČSR pro roky 1916-23, mimořádné, vyvolávací cena:
44389
Jakost
1912 Rakouská státní rentová obligace 4% na 200 korun, lehce přeložená, formát mezi A3-4, dekorativní, dobře zachovalá, vyvolávací cena:
44387
Jakost
1920-23 sada českých akcií a.s.NUTRA, a.s.Centralbank der deutschen Sparkassen, a.s.Železáren Rotava, 2x částečně poškozené okraje, jinak čisté, vyvolávací cena:
44391
Jakost
1922 akcie a.s.Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik na 400 čsl. Kronen, zašpiněný růžek, jinak čistá, nepřeložená, vyvolávací cena:
44393
Jakost
1932-42 konvolut 8ks německých akcií, každá jiná, formáty A4, většinou nepřeložené, velmi dobrá kvalita, cena 750Kč , vyvolávací cena:
46101
Jakost
1933-48 směnky sestava 22ks s různým přitištěným kolkem z toho 1x školní formulář(!), vyvolávací cena:
44401
Jakost
1945-86 konvolut 20ks akcií a dluhopisů USA, čisté, zachovalé, cena cca 2000Kč, vyvolávací cena:
45009
Jakost
1946 Šeky sestava 7ks použitých kolkovaných šeků Živnostenské banky v Prostějově, 3 různé druhy, bez poškození, vyvolávací cena:
44400
+1
Jakost
19?? dluhopis Cleveland, Cincinnati, Chicago a St.Louis Railway company, konečná doba splatnosti 1.6.1993, velmi dekorativní, motiv z bankovek, částečně použité, nepřeložené , vyvolávací cena:
45219
Jakost
1855 rakouský los Classen - Lotterie, Třídní loterie, čb. lito., bez poškození, vyvolávací cena:
40531
Jakost
1874 výherní los města Vídně v hodnotě 100 guldenů, křížem přeloženo ale čisté a zachovalé, připojena tažební listina, razítka a kolky z ČSR v roce 1919, zajímavé, vyvolávací cena:
40527
Jakost
1882 RAKOUSKO-UHERSKO výherní los Rakouské společnosti pro Červený kříž na 10 guldenů, přeloženo do obálky, dekorativní, razítko a kolky ČSR z r. 1919, připojena tažební listina, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
40535
Jakost
1917 RAKOUSKO-UHERSKO výherní los Rakouské zemské kreditní společnosti, vzadu tažební listina, křížem přeloženo, razítka a kolky ČSR v r. 1919, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
46103
Jakost
1929-76 sestava 11ks různých losů, 4x Státní dobročinná loterie 1949, 4x protektorátní Třídní loterie atd., vyvolávací cena:
44366
Jakost
1932-39 ČSR I. konvolut 10ks losů Čs. třídní loterie, 1/8, různá třída, velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
44368
Jakost
1945-50 konvolut 20ks losů Čs. třídní loterie, 1/8, různá třída, velmi dobře zachovalé, vyvolávací cena:
44370
Jakost
1983-90 ČSR II. konvolut 50ks losů Čs. státní loterie (266-346 loterie), velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
45216
Jakost
1900-15 sestava 40ks propagačních nálepek německých spolků v Čechách a na Moravě, vyvolávací cena:
45048
Jakost
1900-30 Papírové pečetě sestava 104ks kruhových nálepek různých úřadů a spořitelen, vyvolávací cena:
40471
Jakost
1907 3ks sokolských nálepek k V. sletu všesokolskému s příspěvkem 2h, modrý tisk na modrošedém podkladu, perforované, 1x KVP, vyvolávací cena:
43419
+1
Jakost
1909? sestava 12ks číslovaných propagačních nálepek bavorského Aero-Clubu s kresbami historických letadel, zachovalé, vyvolávací cena:
45217
+1
Jakost
1910-40 výstavní propagační nálepky z různých zemí jako Rakousko, Švýcarsko, Německo, velmi dekorativní kusy, vyvolávací cena:
45215
Jakost
1914-18 nálepky rakouských válečných fondů, sestava 50ks na výmětovém listě A5, vyvolávací cena:
41802
Jakost
1919-48 sestava 11ks propagačních nálepek a 4ks papírových pečetek z Podkarpatské Rusi, 1x prošlá celistvost s PR, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
43949
Jakost
1920? sestava více než 40ks příspěvkových nálepek německých spolků v Čechách a na Moravě, každá jiná, zachovalé, vyvolávací cena:
41804
Jakost
1930-48 SKAUTING sestava 8ks propagačních nálepek jako Jamboree, výročí, sjezdy atd., hledané!, vyvolávací cena:
42849
Jakost
1908 pohlednice s nalepenou propagační nálepkou Graf Zeppelin, zasláno z Anglie do Itálie, podací DR TorQuay 3.De.08; bez poškození, vyvolávací cena:
46109
Jakost
1913 ITÁLIE sestava 5ks propagačních nálepek italských vojenských útvarů jako Scuola Militare Modena, Draconi Toscana, Granatieri di Sardegna, Regimenta Fanteria Acoui, Cavalleggeri di Catania, nalepeno na lístcích, 1x prošlé, vyvolávací cena:
44948
Jakost
1914 nepoštovní celistvost - dopisní obálka s obsahem s vylepenými příplatkovými kolky 2h Turnhalle Leitmeritz a 2h zn. Bundesmarke 1914, vyvolávací cena:
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::