Písemná aukce 15 / Ostatní sběratelské obory

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
41143 - 1919? MUCHA Alfons (1860–1939): ex libris Ni zisk, ni slá
Jakost
1919? MUCHA Alfons (1860–1939): ex libris Ni zisk, ni slávu, Dr. J. Scheiner, k tomu pohlednice s Scheinerovým portrétem
Vyvolávací cena:
U:A5
41807 - 1882 Diplom pro ošetřovatelku, která se podrobila zkoušc
Jakost
1882 Diplom pro ošetřovatelku, která se podrobila zkoušce k ošetřování nemocných, podpis komise, papírová pečetka Vlasteneckého výpomocného spolku ženského v Království českém, podpis Johanny hraběnky ze Sporcků, přeloženo do obálky, natržení v přehybu, jinak odpovídající stav stáří, zajímavý doklad Všeobecné nemocnice
Vyvolávací cena:
U:A5
43989 - 1856 Schub-Pass vydaný policejním ředitelstvím v Brně,
Jakost
1856 Schub-Pass vydaný policejním ředitelstvím v Brně, prošlé poštou s DR Czrnahora, Blansko a Brünn
Vyvolávací cena:
45035 - 1933 cestovní pas ČSR, používaný, několik kolků, zach
Jakost
1933 cestovní pas ČSR, používaný, několik kolků, zachovalé
Vyvolávací cena:
45034 - 1939 pas ČSR s přelepením Německá Říše/ Protektorát
Jakost
1939 pas ČSR s přelepením Německá Říše/ Protektorát ČaM, vydaný v Prostějově 1933 s několika vízy, vylepeny rumunské kolky
Vyvolávací cena:
45036 - 1942-45 doklad pro malý pohraniční styk Klaine Grenzverke
Jakost
1942-45 doklad pro malý pohraniční styk Klaine Grenzverkehr vydaný v Náchodě 10.2.45 pro cestu do Bad Kudowa a Osobní výkaz Společenstva kapelníků v Hradci Králové
Vyvolávací cena:
44362 - 1965 cestovní pas Řeckého království vystavený v roce
Jakost
1965 cestovní pas Řeckého království vystavený v roce 1965, vícekráte použitý k cestám do zahraničí, platnost anulována, dobře zachovalý
Vyvolávací cena:
44361 - 1966 cestovní pas Republiky Peru vydaný v roce 1966 pro Ho
Jakost
1966 cestovní pas Republiky Peru vydaný v roce 1966 pro Hortensii A. de Zavala, vícekráte použitý k cestám do zahraničí, dobře zachovalý
Vyvolávací cena:
42243 - 1902 služební lístek s fotografií poštovního oficiála
Jakost
1902 služební lístek s fotografií poštovního oficiála na železnici - K.k.priv. Kaiser Ferdinands - Nordbahn, bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
45698 - 1908-09 vkladní knížky poštovní spořitelny, 2ks, p.ú.
Jakost
1908-09 vkladní knížky poštovní spořitelny, 2ks, p.ú. Tišnov a Meltsch + vkladní knížky s výpovědní lhůtou, 2ks, p.ú. Meltsch a Petrowitz bei Seltschau, pěkný stav
Vyvolávací cena:
U:A5
40470 - 1912-20 sestava 2ks průkazů Sokola, 1x horší stav (natr
Jakost
1912-20 sestava 2ks průkazů Sokola, 1x horší stav (natrženo ve hřbetě a špinavé), 1x zachovalý
Vyvolávací cena:
U:A5
42537 - 1913 propagační registrační karta 12. německých těloc
+1
Jakost
1913 propagační registrační karta 12. německých tělocvičných slavností v Lipsku, velký formát, není pohlednice, šikmá vrása
Vyvolávací cena:
U:A5
44360 - 1925 osobní legitimace pro 1. sudetoněmecké slavnosti v
+1
Jakost
1925 osobní legitimace pro 1. sudetoněmecké slavnosti v Ústí nad Labem 4-7.7.1925, vypsaná, omačkané růžky, jinak zachovalá
Vyvolávací cena:
U:A5
46276 - 1929-37 2x čs. řidičský průkaz, 1x vysvědčení o způ
Jakost
1929-37 2x čs. řidičský průkaz, 1x vysvědčení o způsobilosti z r. 1929 (formát A4, silné přehyby), 1x řidičský průkaz vydaný v r. 1937 ve Zlíně, bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
43146 - 1932 Zbrojní pas vystavený Okresním úřadem v Moravské
Jakost
1932 Zbrojní pas vystavený Okresním úřadem v Moravské Třebové 11.X.1932, s platností na 3 roky, kolek, vzadu výňatek ze zbrojního patentu ze dne 24.října 1852, zachovalé
Vyvolávací cena:
42665 - 1939 legitimace spolku REICHSKOLONIALBUND ze Zábřehu, vyle
+1
Jakost
1939 legitimace spolku REICHSKOLONIALBUND ze Zábřehu, vylepeno 45ks měsíčních příspěvkových známek z let 1939-1942, lehce narezlá
Vyvolávací cena:
45263 - 1939 propustka Durchlasschein vydaná pražským velitelstv
+1
Jakost
1939 propustka Durchlasschein vydaná pražským velitelstvím Gestapa s otisky razítek hraničních kontrol Lundenburg a Lanžhot, vylepeny 2 slovenské zn. 5h Hlinka s PR, přeloženo
Vyvolávací cena:
42666 - 1941 členská legitimace NSDAP, Ortsgruppe Zábřeh, vylepe
+1
Jakost
1941 členská legitimace NSDAP, Ortsgruppe Zábřeh, vylepeno 18 měsíčních příspěvkových známek z let 1941-43, lehce pomačkaná a v rozích několikrát zlomená, ještě zachovalé
Vyvolávací cena:
45033 - 1943-45 německá Kennkarte vydaná v Plzni 1942 s přilepen
+1
Jakost
1943-45 německá Kennkarte vydaná v Plzni 1942 s přilepeným povolením ve 3 jazycích o možnosti překročení demarkační čáry s raz. Místního národního výboru v Rokycanech
Vyvolávací cena:
45581 - 1944 Služební průkaz zaměstnance Protektorátní pošty
Jakost
1944 Služební průkaz zaměstnance Protektorátní pošty Čech a Moravy se služebním razítkem a Rozkazem v případě velkého leteckého útoku, bez poškození
Vyvolávací cena:
42667 - 1945 potvrzení č. 1742 vydané Velitelstvím čs. armádn
Jakost
1945 potvrzení č. 1742 vydané Velitelstvím čs. armádního sboru v SSSR o vstupu do československé vojenské jednotky, 1x svisle přeložené, lehce pomačkané a narezlé, přesto zajímavé
Vyvolávací cena:
42850 - 1945 registrační průkaz Ministerstva ochrany práce a soc
+1
Jakost
1945 registrační průkaz Ministerstva ochrany práce a sociální péče - odbor repatriační, pracoviště Brno, 2-dílné, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
46155 - 1945 Skaut Junácká stezka, průkaz člena Skautského odd
Jakost
1945 Skaut Junácká stezka, průkaz člena Skautského oddílu ve Velkých Opatovicích, zachovalé, rez ve sponkách vazby
Vyvolávací cena:
45406 - 1945-46 sestava 12ks dobových osobních dokladů (legitimac
Jakost
1945-46 sestava 12ks dobových osobních dokladů (legitimace, propustky, stravenky, průkazy), na některých tužkou připsané místo vydání, vše nepoužité, bezvadný stav
Vyvolávací cena:
42852 - 1947 průkaz pilota plachtaře a zápisník letů (16letá p
Jakost
1947 průkaz pilota plachtaře a zápisník letů (16letá pilotka!), zápisy o zkouškách A-C, zápisy o provedených letech v r. 1947-1950, zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
45038 - 1868 Staatschuldverschribung, rakouský dluhopis na 100 zlat
Jakost
1868 Staatschuldverschribung, rakouský dluhopis na 100 zlatých s kolkovou zn. 1919 s talony, přehyby
Vyvolávací cena:
45039 - 1868 Staatschuldverschribung, rakouský dluhopis na 1000 zla
Jakost
1868 Staatschuldverschribung, rakouský dluhopis na 1000 zlatých s kolkovou zn. 1919 a holandskou kolkovou zn. 1,25G s talony, přehyby a drobná natržení
Vyvolávací cena:
45037 - 1876 K.K.Österreichsche Staats Renten Anleihe, rakouská st
Jakost
1876 K.K.Österreichsche Staats Renten Anleihe, rakouská státní obligace na 200 zlatých, bez talonů, přehyby a drobná natržení v okrajích
Vyvolávací cena:
44396 - 1894 akcie Uherské místní dráhy (Sikulská železnice) n
Jakost
1894 akcie Uherské místní dráhy (Sikulská železnice) na 100 guldenů, formát cca A3, nepřeložené, poškozené okraje, přesto mimořádné
Vyvolávací cena:
40248 - 1901-16 RAKOUSKO-UHERSKO sestava dokumentů, 1x dlužní ú
Jakost
1901-16 RAKOUSKO-UHERSKO sestava dokumentů, 1x dlužní úpis Credit-Anstalt Wien 1901, 1x Prémiový dlužní úpis 20Kč pro rakouský Červený kříž 1916, 1x Prémiová půjčka 5Ft na opravu baziliky Budapešť 1905; všechny kolkované v r. 1919 v Brně, vícekrát přeložené
Vyvolávací cena:
U:A5
44405 - 1906-88 konvolut 20ks akcií a dluhopisů z celého světa (
Jakost
1906-88 konvolut 20ks akcií a dluhopisů z celého světa (Monte Carlo, Maďarsko, Belgie, Španělsko, Francie, Německo, Egypt, USA, Chile aj), různá kvalita, většinou realizované, cena 2100Kč
Vyvolávací cena:
40513 - 1908 kmenová akcie na 150K První parní prádelny a.s. pro
Jakost
1908 kmenová akcie na 150K První parní prádelny a.s. pro c.k. vojsko, křížem přeloženo, ale čisté a dobře zachovalé, dekorativní, formát cca A3, navíc půlarch talonů s razítkem ČSR pro roky 1916-23, mimořádné
Vyvolávací cena:
44389 - 1912 Rakouská státní rentová obligace 4% na 200 korun, l
Jakost
1912 Rakouská státní rentová obligace 4% na 200 korun, lehce přeložená, formát mezi A3-4, dekorativní, dobře zachovalá
Vyvolávací cena:
44387 - 1920-23 sada českých akcií a.s.NUTRA, a.s.Centralbank der
Jakost
1920-23 sada českých akcií a.s.NUTRA, a.s.Centralbank der deutschen Sparkassen, a.s.Železáren Rotava, 2x částečně poškozené okraje, jinak čisté
Vyvolávací cena:
44391 - 1922 akcie a.s.Centralbank der deutschen Sparkassen in der
Jakost
1922 akcie a.s.Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik na 400 čsl. Kronen, zašpiněný růžek, jinak čistá, nepřeložená
Vyvolávací cena:
44393 - 1932-42 konvolut 8ks německých akcií, každá jiná, form
Jakost
1932-42 konvolut 8ks německých akcií, každá jiná, formáty A4, většinou nepřeložené, velmi dobrá kvalita, cena 750Kč
Vyvolávací cena:
46101 - 1933-48 směnky sestava 22ks s různým přitištěným kol
Jakost
1933-48 směnky sestava 22ks s různým přitištěným kolkem z toho 1x školní formulář(!)
Vyvolávací cena:
44401 - 1945-86 konvolut 20ks akcií a dluhopisů USA, čisté, zach
Jakost
1945-86 konvolut 20ks akcií a dluhopisů USA, čisté, zachovalé, cena cca 2000Kč
Vyvolávací cena:
45009 - 1946 Šeky sestava 7ks použitých kolkovaných šeků Živ
Jakost
1946 Šeky sestava 7ks použitých kolkovaných šeků Živnostenské banky v Prostějově, 3 různé druhy, bez poškození
Vyvolávací cena:
44400 - 19?? dluhopis Cleveland, Cincinnati, Chicago a St.Louis Rail
+1
Jakost
19?? dluhopis Cleveland, Cincinnati, Chicago a St.Louis Railway company, konečná doba splatnosti 1.6.1993, velmi dekorativní, motiv z bankovek, částečně použité, nepřeložené
Vyvolávací cena:
45219 - 1855 rakouský los Classen - Lotterie, Třídní loterie, č
Jakost
1855 rakouský los Classen - Lotterie, Třídní loterie, čb. lito., bez poškození
Vyvolávací cena:
40531 - 1874 výherní los města Vídně v hodnotě 100 guldenů, k
Jakost
1874 výherní los města Vídně v hodnotě 100 guldenů, křížem přeloženo ale čisté a zachovalé, připojena tažební listina, razítka a kolky z ČSR v roce 1919, zajímavé
Vyvolávací cena:
40527 - 1882 RAKOUSKO-UHERSKO výherní los Rakouské společnosti
Jakost
1882 RAKOUSKO-UHERSKO výherní los Rakouské společnosti pro Červený kříž na 10 guldenů, přeloženo do obálky, dekorativní, razítko a kolky ČSR z r. 1919, připojena tažební listina, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
40535 - 1917 RAKOUSKO-UHERSKO výherní los Rakouské zemské kredi
Jakost
1917 RAKOUSKO-UHERSKO výherní los Rakouské zemské kreditní společnosti, vzadu tažební listina, křížem přeloženo, razítka a kolky ČSR v r. 1919, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
46103 - 1929-76 sestava 11ks různých losů, 4x Státní dobročinn
Jakost
1929-76 sestava 11ks různých losů, 4x Státní dobročinná loterie 1949, 4x protektorátní Třídní loterie atd.
Vyvolávací cena:
44366 - 1932-39 ČSR I. konvolut 10ks losů Čs. třídní loterie,
Jakost
1932-39 ČSR I. konvolut 10ks losů Čs. třídní loterie, 1/8, různá třída, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
44368 - 1945-50 konvolut 20ks losů Čs. třídní loterie, 1/8, rů
Jakost
1945-50 konvolut 20ks losů Čs. třídní loterie, 1/8, různá třída, velmi dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
44370 - 1983-90 ČSR II. konvolut 50ks losů Čs. státní loterie
Jakost
1983-90 ČSR II. konvolut 50ks losů Čs. státní loterie (266-346 loterie), velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
45216 - 1900-15 sestava 40ks propagačních nálepek německých spo
Jakost
1900-15 sestava 40ks propagačních nálepek německých spolků v Čechách a na Moravě
Vyvolávací cena:
45048 - 1900-30 Papírové pečetě sestava 104ks kruhových nálep
Jakost
1900-30 Papírové pečetě sestava 104ks kruhových nálepek různých úřadů a spořitelen
Vyvolávací cena:
40471 - 1907 3ks sokolských nálepek k V. sletu všesokolskému s p
Jakost
1907 3ks sokolských nálepek k V. sletu všesokolskému s příspěvkem 2h, modrý tisk na modrošedém podkladu, perforované, 1x KVP
Vyvolávací cena:
43419 - 1909? sestava 12ks číslovaných propagačních nálepek ba
+1
Jakost
1909? sestava 12ks číslovaných propagačních nálepek bavorského Aero-Clubu s kresbami historických letadel, zachovalé
Vyvolávací cena:
45217 - 1910-40 výstavní propagační nálepky z různých zemí j
+1
Jakost
1910-40 výstavní propagační nálepky z různých zemí jako Rakousko, Švýcarsko, Německo, velmi dekorativní kusy
Vyvolávací cena:
45215 - 1914-18 nálepky rakouských válečných fondů, sestava 50
Jakost
1914-18 nálepky rakouských válečných fondů, sestava 50ks na výmětovém listě A5
Vyvolávací cena:
41802 - 1919-48 sestava 11ks propagačních nálepek a 4ks papírov
Jakost
1919-48 sestava 11ks propagačních nálepek a 4ks papírových pečetek z Podkarpatské Rusi, 1x prošlá celistvost s PR, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
43949 - 1920? sestava více než 40ks příspěvkových nálepek ně
Jakost
1920? sestava více než 40ks příspěvkových nálepek německých spolků v Čechách a na Moravě, každá jiná, zachovalé
Vyvolávací cena:
41804 - 1930-48 SKAUTING  sestava 8ks propagačních nálepek jako
Jakost
1930-48 SKAUTING sestava 8ks propagačních nálepek jako Jamboree, výročí, sjezdy atd., hledané!
Vyvolávací cena:
42849 - 1908 pohlednice s nalepenou propagační nálepkou Graf Zepp
Jakost
1908 pohlednice s nalepenou propagační nálepkou Graf Zeppelin, zasláno z Anglie do Itálie, podací DR TorQuay 3.De.08; bez poškození
Vyvolávací cena:
46109 - 1913 ITÁLIE sestava 5ks propagačních nálepek italských
Jakost
1913 ITÁLIE sestava 5ks propagačních nálepek italských vojenských útvarů jako Scuola Militare Modena, Draconi Toscana, Granatieri di Sardegna, Regimenta Fanteria Acoui, Cavalleggeri di Catania, nalepeno na lístcích, 1x prošlé
Vyvolávací cena:
44948 - 1914 nepoštovní celistvost - dopisní obálka s obsahem s
Jakost
1914 nepoštovní celistvost - dopisní obálka s obsahem s vylepenými příplatkovými kolky 2h Turnhalle Leitmeritz a 2h zn. Bundesmarke 1914
Vyvolávací cena:

Písemná aukce 15 / Ostatní sběratelské obory - Informace

V této kategorii jsou zastoupeny sběratelské obory:

Akcie, obligace, šeky

Losy

Firemní účty a dopisy s reklamními přítisky

Legitimace

Fotografie

Propagační nálepky a kartičky

Grafika, umění

Knihy, časopisy

Další sběratelské obory