Písemná aukce 23 / Fiskální ceniny

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 67, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
84321 - 1893-46 ČSR I., ČaM, RAKOUSKO-UHERSKO sestava 10ks kolkov
Jakost
1893-46 ČSR I., ČaM, RAKOUSKO-UHERSKO sestava 10ks kolkovaných směnek, 2x z období RU, 4x protektorátní kolky, ostatní čsl., dobře zachovalé, hledané
Vyvolávací cena:
U:A4
83476 - 1911-41 ČSR I., RAKOUSKO-UHERSKO sestava 4ks úředních k
+2
Jakost
1911-41 ČSR I., RAKOUSKO-UHERSKO sestava 4ks úředních kolkovaných listin, Vysvědčení dospělosti s kolkem 2K z roku 1911, Domovský list Brna s kolkem 5Kč z roku 1927, Osvědčení Masarykovy univerzity v Brně s kolkem 8Kč z roku 1934, protektorátní Domovský list z obce Zbýšov s kolkem 5K z roku 1941, vše dobře zachovalé, různé formáty
Vyvolávací cena:
U:A3s|
84326 - 1919 ČSR I. zkusmý tisk kolkové známky 1K, červená ba
Jakost
1919 ČSR I. zkusmý tisk kolkové známky 1K, červená barva, bez podtisku, bez perforace, 72-blok, nahoře i dole širší okraje (zahnuté), kolkové známky byly použity ke kolkování rakouských dluhopisů (šikmo stříhané) nebo jako uzavírací daňové známky pro náhražky tabáku s přetiskem ceny na 6K, 3x krátké natržení v okraji, jinak zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
83729 - 1940 SUDETY / BŘECLAV (Lundenburg) potvrzení úřadu star
Jakost
1940 SUDETY / BŘECLAV (Lundenburg) potvrzení úřadu starosty, nejsou námitky proti výjezdu, vylepena městská poplatková známka 60RPf, úřední razítko s městským znakem bez orlice, řádkové razítko Devißenßtelle Wien, formát A4, křížem složeno, pěkný stav
Vyvolávací cena:
U:A4
83730 - 1938-39 SUDETY / BŘECLAV (Lundenburg) sestava 4ks různýc
+1
Jakost
1938-39 SUDETY / BŘECLAV (Lundenburg) sestava 4ks různých potvrzení o zaplacených poplatcích, vystaveno městským úřadem, vylepeny městské poplatkové známky (obecní dávka) v hodnotě 1Kč, formáty A5, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
83728 - 1941 SUDETY / SVITAVY (Zwittau) doklad o vyúčtování sou
Jakost
1941 SUDETY / SVITAVY (Zwittau) doklad o vyúčtování soudních poplatků, vylepeny 4 soudní poplatkové známky v hodnotě 13,10RM, úřední razítko s orlicí, formát A4, nepřeložené, pěkné
Vyvolávací cena:
U:A4
83727 - 1945 SUDETY / SVITAVY (Zwittau) doklad o vyúčtování sou
Jakost
1945 SUDETY / SVITAVY (Zwittau) doklad o vyúčtování soudních poplatků, vylepeny 4 soudní poplatkové známky v hodnotě 43,50RM, úřední razítko s orlicí, formát A4, nepřeložené, pěkné
Vyvolávací cena:
U:A4
87969 - 1946 ČSR II. Dobytčí pas, zelený tisk s přitištěným
+1
Jakost
1946 ČSR II. Dobytčí pas, zelený tisk s přitištěným kolkem 5Kčs z roku 1938, vylepeny 2ks nákazových zn. hodnoty 2Ks a 3Ks; pouze přehyby
Vyvolávací cena:
U:A4
84184 - 1946-48 ČSR II. sestava 2ks dokumentů, lístek o oceněn
+1
Jakost
1946-48 ČSR II. sestava 2ks dokumentů, lístek o ocenění koně, 1x tištěný, 1x cyklostylovaný, oba s kolkem 20Kčs z roku 1938 (různý), křížem složeno, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
84322 - 1945 ČSR II. výplatní list pro podniky, vytištěna mani
Jakost
1945 ČSR II. výplatní list pro podniky, vytištěna manipulační poplatková známka 10K, nevyplněné, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
83733 - 1902 BULHARSKO část průvodního listu, kusová zásilka,
+1
Jakost
1902 BULHARSKO část průvodního listu, kusová zásilka, vylepena kolková známka 10Stot., DR SOPHIA/ 28.VIII.02, tranz. ZIMONY a WIEN, přích. KOPŘIVNICE/ 25.9.02, doplatní známka 3H, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
83043 - 1852 RAKOUSKO / DOPRAVA / LODĚ průvodní list, Dunajská
+1
Jakost
1852 RAKOUSKO / DOPRAVA / LODĚ průvodní list, Dunajská paroplavební společnost, na kusovou zásilku, adresováno do Bratislavy, datové razítko "10 Juni/ 1852", formát větší A4, křížem složeno, vytržený střed, jinak čisté a dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87487 - 1806 FRANCIE / NAPOLEONSKÉ VÁLKY listina z obsazeného S
Jakost
1806 FRANCIE / NAPOLEONSKÉ VÁLKY listina z obsazeného Sárska, vtištěné kolky a tlačené kolky, zajímavá razítka
Vyvolávací cena:
U:A4
88691 - 1820 1837 ITÁLIE Piemont 1820, Pavia 1837, sestava 5ks li
+1
Jakost
1820 1837 ITÁLIE Piemont 1820, Pavia 1837, sestava 5ks listin, psáno německy a italsky, místní kolky, průsvitky v papíru
Vyvolávací cena:
U:A3s|
85227 - 1923 NĚMECKO sestava 2ks formulářů s nalepenými kolky
+1
Jakost
1923 NĚMECKO sestava 2ks formulářů s nalepenými kolky o zaplacení daně, zajímavé kombinace různých inflačných emisí a poinflační zlaté říšské měny, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
87489 - 1815 RAKOUSKO dopis z pevnosti Mainz do Vídně, vtištěn
Jakost
1815 RAKOUSKO dopis z pevnosti Mainz do Vídně, vtištěný kolek 1G emise 1803, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
88289 - 1818 RAKOUSKO kvitance, sestava 3ks listin s vtištěnými
+2
Jakost
1818 RAKOUSKO kvitance, sestava 3ks listin s vtištěnými kolky emise 1818, pečetě, razítka
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88248 - 1836 RAKOUSKO listina pojišťovny GENERALI vtištěný a
Jakost
1836 RAKOUSKO listina pojišťovny GENERALI vtištěný a kontrolní kolek, dobrý stav, přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88039 - 1838 RAKOUSKO listina s kolkem 1G emise 1836, kat. Koř. č
Jakost
1838 RAKOUSKO listina s kolkem 1G emise 1836, kat. Koř. č.96, pečeť, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87478 - 1867 RAKOUSKO listina s kolkem 7kr a s podpisem manželky F
Jakost
1867 RAKOUSKO listina s kolkem 7kr a s podpisem manželky F. L. Riegra, dcery F. Palackého "Marie Rieger, geboren Palacky"
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87812 - 1864 RAKOUSKO listina, přípisy, kolky 50kr emise 1858, 18
Jakost
1864 RAKOUSKO listina, přípisy, kolky 50kr emise 1858, 1870, lehké skvrny
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88550 - 1803 RAKOUSKO listiny s kolky emise 1803, 14 ks, kolky růz
+5
Jakost
1803 RAKOUSKO listiny s kolky emise 1803, 14 ks, kolky různých hodnot, pečetě
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87808 - 1863 RAKOUSKO nájemní smlouva, 4x obnoveno, různé kolky
Jakost
1863 RAKOUSKO nájemní smlouva, 4x obnoveno, různé kolky emise 1858, 1870, 1875, razítka
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87822 - 1857 RAKOUSKO nájemní smlouva, kolky emise 1854 a 1858
Jakost
1857 RAKOUSKO nájemní smlouva, kolky emise 1854 a 1858
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88607 - 1851 RAKOUSKO nájemní smlouva, vtištěný kolek 5Gl, zac
Jakost
1851 RAKOUSKO nájemní smlouva, vtištěný kolek 5Gl, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88714 - 1842 RAKOUSKO protokol o licitaci, 12 listů, 6 kolků emis
Jakost
1842 RAKOUSKO protokol o licitaci, 12 listů, 6 kolků emise 1840, pečeť, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88455 - 1855 RAKOUSKO protokol o pronájmu statku, listina 4 listy,
Jakost
1855 RAKOUSKO protokol o pronájmu statku, listina 4 listy, kolky emise 1854, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88589 - 1752 RAKOUSKO sestava 2ks listin, zasláno do císařské k
+1
Jakost
1752 RAKOUSKO sestava 2ks listin, zasláno do císařské kanceláře, kolky - moravská orlice emise 1749, rozložený dopis, pečetě
Vyvolávací cena:
U:A3s|
85392 - 1840-50 RAKOUSKO sestava 3ks dokumentů se stavebními plá
+3
Jakost
1840-50 RAKOUSKO sestava 3ks dokumentů se stavebními plány, opatřeno kolky a pečetěmi, vtištěný kolek 6kr - různé formy, kontrolní kolek, sklady, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
83474 - 1846-69 RAKOUSKO sestava 3ks starých kolkovaných listin,
+2
Jakost
1846-69 RAKOUSKO sestava 3ks starých kolkovaných listin, Osvědčení z roku 1858 s kolkem 15Kr CM + pečeť a suchá pečeť, Vysvědčení mravnosti z roku 1846 s natištěným kolkem 50Kr, žádost k soudu s kolkem 15Kr, formáty vyšší A4, první dvě listiny zachovalé, poslední KVP (hnědé skvrny), zajímavá sestava
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88004 - 1810 RAKOUSKO sestava 3ks úmrtních listů, vtištěné ko
+1
Jakost
1810 RAKOUSKO sestava 3ks úmrtních listů, vtištěné kolky, pečetě
Vyvolávací cena:
U:A4
88609 - 1807 RAKOUSKO sestava 4ks listin s kolky emise 1807
+1
Jakost
1807 RAKOUSKO sestava 4ks listin s kolky emise 1807
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88015 - 1892 RAKOUSKO sestava 7ks kvitancí, kolky emise 1888, Lund
+2
Jakost
1892 RAKOUSKO sestava 7ks kvitancí, kolky emise 1888, Lundenburg, Liechtenstein
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87831 - 1856 RAKOUSKO seznam léků, účet, kolky emise 1840 a 185
Jakost
1856 RAKOUSKO seznam léků, účet, kolky emise 1840 a 1854, 4 listy, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87827 - 1865 RAKOUSKO soudní protokol, kolky emise 1856, 1864, 188
Jakost
1865 RAKOUSKO soudní protokol, kolky emise 1856, 1864, 1881 4 listy
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88621 - 1851 RAKOUSKO / BOJKOVICE výpis parcel, listina 8 listů,
Jakost
1851 RAKOUSKO / BOJKOVICE výpis parcel, listina 8 listů, kolky emise 1840, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87818 - 1858 RAKOUSKO / BUKOV, kupní smlouva, kolky emise 1854 a 18
Jakost
1858 RAKOUSKO / BUKOV, kupní smlouva, kolky emise 1854 a 1858, podpisy šlechty
Vyvolávací cena:
U:A3s|
85395 - 1833 RAKOUSKO / KOCLÍŘOV oznámení, vtištěný kolek 6k
Jakost
1833 RAKOUSKO / KOCLÍŘOV oznámení, vtištěný kolek 6kr, hezká pečeť s nápisem KOETZELSDORFENSIS... s obrazem poutníka, hezký stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88562 - 1762   RAKOUSKO / LEDNICE (Eisgrub) závěť, rozložený
Jakost
1762 RAKOUSKO / LEDNICE (Eisgrub) závěť, rozložený dopis, pečetě, uvnitř kolek emise 1749, Koř. 13 a kolek emise 1762 Koř. 32
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87861 - 1844 RAKOUSKO / LOMBARDSKO-BENÁTSKO listina, kauce, podpis
+1
Jakost
1844 RAKOUSKO / LOMBARDSKO-BENÁTSKO listina, kauce, podpisy, pečetě, reparováno
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87835 - 1841 RAKOUSKO / LOMBARDSKO-BENÁTSKO listina, kvitance, 2 k
Jakost
1841 RAKOUSKO / LOMBARDSKO-BENÁTSKO listina, kvitance, 2 kolky a kontrolní kolek, smíšená frankatura, suchá pečeť
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87859 - 1844 RAKOUSKO / LOMBARDSKO-BENÁTSKO, listina, vtištěné k
Jakost
1844 RAKOUSKO / LOMBARDSKO-BENÁTSKO, listina, vtištěné kolky, kontrolní kolek, pečeť, platnost ukončena, nastřiženo
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88023 - 1853 RAKOUSKO / ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE kvitance, 2 vti
Jakost
1853 RAKOUSKO / ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE kvitance, 2 vtištěné kolky 6kr, jednotný a zásobní kolek, podpis hraběnka Coudenhove
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88430 - 1825 RAKOUSKO / ÚMRTNÍ LIST klášter Staré Brno 2kolky
Jakost
1825 RAKOUSKO / ÚMRTNÍ LIST klášter Staré Brno 2kolky emise 1818 červená pečeť, v horním okraji natrženo
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88719 - 1814 1835 RAKOUSKO / ÚMRTNÍ LIST sestava 2ks dokumentů
+1
Jakost
1814 1835 RAKOUSKO / ÚMRTNÍ LIST sestava 2ks dokumentů vystavených klášterem Staré Brno, nemocnice Milosrdní bratři, klášter Zábrdovice, kolky, pečetě
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88709 - 1849-52 RAKOUSKO / WIEN, UDINE sestava 5ks listin s kolky,
+2
Jakost
1849-52 RAKOUSKO / WIEN, UDINE sestava 5ks listin s kolky, různé hodnoty, průsvitky papíru, velmi zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87538 - 1874 RAKOUSKO-UHERSKO listina se smíšenou frankaturou kol
Jakost
1874 RAKOUSKO-UHERSKO listina se smíšenou frankaturou kolků emise 1870 a 1875, datum 31.12.1874, kolek 2kr platný od 1.1.1875, velmi zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88279 - 1847-86 RAKOUSKO-UHERSKO podací listy k nákladním listů
+2
Jakost
1847-86 RAKOUSKO-UHERSKO podací listy k nákladním listům, 21 ks, razítka BRNO a okolí mj. Blansko, Rájec, Skalice, Brankovice, atd.
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88236 - 1866 - 1879 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 10ks nákladních list
+2
Jakost
1866 - 1879 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 10ks nákladních listů s kolky emise 1870, 75, 77 různá razítka
Vyvolávací cena:
U:A3s|
85231 - 1864-1898 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 37ks maďarských kolků
Jakost
1864-1898 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 37ks maďarských kolků včetně lepších hodnot, část poškozena, k prohlédnutí
Vyvolávací cena:
U:A5
87976 - 1871 - 1879 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 7ks nákladních list
+2
Jakost
1871 - 1879 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 7ks nákladních listů s kolky emise 1871, 1875, 1879, razítka částečně z českých zemí a Vídně, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
88283 - 1867 RAKOUSKO-UHERSKO / KNÍNICE stavební výkres, půdory
Jakost
1867 RAKOUSKO-UHERSKO / KNÍNICE stavební výkres, půdorys a řez, kolek emise 1866, obecní pečeť, skvrny, krátké natržení
Vyvolávací cena:
U:A3s|
83755 - 1894 RAKOUSKO-UHERSKO / ŽATEC zásilkový list na balík ch
+1
Jakost
1894 RAKOUSKO-UHERSKO / ŽATEC zásilkový list na balík chmele, vzadu vylepen kolek na 50Kr + razítko Vrchního berního úřadu Žatec, formát větší A5,svisle přeloženo, jinak pěkné
Vyvolávací cena:
U:A4
88054 - 1894 RAKOUSKO-UHERSKO / ŽELEZNICE obligace Staats Eisenbah
Jakost
1894 RAKOUSKO-UHERSKO / ŽELEZNICE obligace Staats Eisenbahn Gesellschaft na 300 guldenů, vylepeny kolky vydání 1893, 7fl, Koř.396 (fialověhnědá), 385; přehyby a drobná natržení v okrajích listiny
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87621 - 1869 RAKOUSKO-UHERSKO, RUMUNSKO listina napsaná ve městě
Jakost
1869 RAKOUSKO-UHERSKO, RUMUNSKO listina napsaná ve městě Braile, kolkovaná 7kr rakouským kolkem, výjimečné použití mimo území monarchie v Osmanské říši
Vyvolávací cena:
U:A4
87788 - 1873 RAKOUSKO-UHERSKO, FRANCIE úpis, půjčka, kolky franc
Jakost
1873 RAKOUSKO-UHERSKO, FRANCIE úpis, půjčka, kolky francouzský a rakouský, razítka
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87491 - 1827 RAKOUSKO, NIZOZEMSKO listina se smíšeným kolkován
+1
Jakost
1827 RAKOUSKO, NIZOZEMSKO listina se smíšeným kolkováním, pečeť, rakouský kolek 2G, kontrolní kolek, nizozemský kolek 15C, zachovalé, hezké otisky
Vyvolávací cena:
U:A4
83732 - 1902-03 RUMUNSKO 2x různý průvodní doklad, kusová zás
+1
Jakost
1902-03 RUMUNSKO 2x různý průvodní doklad, kusová zásilka do RU, vylepeny kolkové známky 10Bani, DR BRAILA a GIURGIU, vzadu přích. Brno a Bielitz, 1x svisle přeloženo, jinak zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
88679 - 1847-48 SASKO / DRESDEN, LEIPZIG listiny S 2 kolky 2,5 a 5,
+1
Jakost
1847-48 SASKO / DRESDEN, LEIPZIG listiny S 2 kolky 2,5 a 5,0 Neugroschen, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
83720 - 1941 SRBSKO kupní smlouva na pozemek, bohatě kolkováno,
+3
Jakost
1941 SRBSKO kupní smlouva na pozemek, bohatě kolkováno, složeno na menší formát, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|

Písemná aukce 23 / Fiskální ceniny - Informace

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.