Písemná aukce 23 / Ostatní sběratelské obory

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 67, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
87998 - 1839 RAKOUSKO / TOVARYŠSKÝ LIST / MIKULOV vtištěný kol
Jakost
1839 RAKOUSKO / TOVARYŠSKÝ LIST / MIKULOV vtištěný kolek 1Zl, emise 1836, suchá pečeť
Vyvolávací cena:
U:A3s|
85342 - 1827 vandrovní knížka vázaná v tvrdých deskách, 80 st
+3
Jakost
1827 vandrovní knížka vázaná v tvrdých deskách, 80 stran, kolkový signet 15kr z roku 1818, záznamy s razítky míst z Moravy, velmi dobře zachovalá
Vyvolávací cena:
U:O5
83717 - 1853 cestovní pas, Rakousko, dvoulist většího formátu,
+1
Jakost
1853 cestovní pas, Rakousko, dvoulist většího formátu, pergamenový papír, vystaveno v Jičíně pro cestu do Ruského Polska, suchá pečeť, vtištěný kolek, na zadní straně ruská povrzovací razítka, křížem přeloženo, první list dobře zachovalý, druhý ochranný list se stopami uložení (zašpiněn), mimořádný historický doklad
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87972 - 1856 ZNOJMO zbrojní pas, kolek emise 1854, úřední razí
Jakost
1856 ZNOJMO zbrojní pas, kolek emise 1854, úřední razítko ZNAIM, natrženo v okraji
Vyvolávací cena:
U:A4
85346 - 1887 zbrojní pas na jméno Bělohoubek, Šaratice, kolek 1F
Jakost
1887 zbrojní pas na jméno Bělohoubek, Šaratice, kolek 1Fl, vydání 1885, úřední razítko C.k. hejtmanství Vyškov, sklady, lehké skvrny, znaky používání
Vyvolávací cena:
U:A4
85345 - 1890 honební lístek, revír Horákov, kolek 15kr, razítko
+1
Jakost
1890 honební lístek, revír Horákov, kolek 15kr, razítko C.k. okresní hejtmanství Brno, zachovalý
Vyvolávací cena:
U:A5
87312 - 1910 TOVARYŠSKÝ LIST na jméno Ottomanská Otilie, Jičín
+1
Jakost
1910 TOVARYŠSKÝ LIST na jméno Ottomanská Otilie, Jičín, včetně původních destiček, hezké, bezvadné
Vyvolávací cena:
U:A4
83723 - 1911? USA doklad o státním občanství, originál, vypln
Jakost
1911? USA doklad o státním občanství, originál, vyplněný, suchá pečeť, formát 24x21,5cm, svisle 2x přeloženo, jinak dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
83224 - 1913 ŽELEZNICE průkazka na slevu jízdného na dráze, vyd
+1
Jakost
1913 ŽELEZNICE průkazka na slevu jízdného na dráze, vydáno v Budapešti, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
86981 - 1914-18 MILITARIA sestava 14ks různých dokumentů jednoho
+9
Jakost
1914-18 MILITARIA sestava 14ks různých dokumentů jednoho českého příslušníka armády Františka Slánského, povolávací rozkaz, jízdenky, různé legitimace, obálka dopisu adresovaná do zajetí v Rusku, pověřenka vojína "Národní obrany" z r. 1919 atd.; zachovalé a zajímavé!
Vyvolávací cena:
U:A4
84938 - 1916 MILITARIA legitimace vydaná pro Čechy zajaté v Rusk
Jakost
1916 MILITARIA legitimace vydaná pro Čechy zajaté v Rusku, č.97, zachovalá
Vyvolávací cena:
U:A5
84052 - 1917 cestovní pas, Rakousko-Uhersko, vydáno v Praze, dobr
+2
Jakost
1917 cestovní pas, Rakousko-Uhersko, vydáno v Praze, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
87103 - 1919 cestovní pas ČSR, fotografie, 2x kolek, úřední raz
+1
Jakost
1919 cestovní pas ČSR, fotografie, 2x kolek, úřední razítko MNICHOVO HRADIŠTĚ, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
88038 - 1922, 1951 MILITARIA / ČSR 2ks vojenských knížek, 1x vy
+1
Jakost
1922, 1951 MILITARIA / ČSR 2ks vojenských knížek, 1x vydaná v Turnově v roce 1922, 1x vydaná v roce 1951 v Pardubicích; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
86982 - 1924 PODKARPATSKÁ RUS dvojjazyčný kolkovaný formulář
+1
Jakost
1924 PODKARPATSKÁ RUS dvojjazyčný kolkovaný formulář "Výtah z matriky sňatků" s kruhovým úředním raz. Matriční úřad HUST; křížem přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
88632 - 1925-30 výkaz o studiu ČVUT, podpisy vědců a učitelů,
+4
Jakost
1925-30 výkaz o studiu ČVUT, podpisy vědců a učitelů, mj. HODÁČ, politik, otec Nataši Gollové, BECHYNĚ, stavitel paláce Lucerna a Veletržního paláce, PURKYNĚ, zakladatel české geomorfologie, vnuk J. E. Purkyně, KETTNER, geologie, VOJTĚCH, matematika, KADEŘÁVEK, deskriptivní geometrie, AUSOBSKÝ, architektura atd., poškozeno - bez fotografie
Vyvolávací cena:
U:A4
88040 - 1926 cestovní pas ČSR, na jméno Duffek, kolková známka
+3
Jakost
1926 cestovní pas ČSR, na jméno Duffek, kolková známka 8K emise 1919, úřední razítka a vlepený formulář s povolením k pobytu, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
86304 - 1926 splátková knížka SINGER - šicí stroje, množství
+2
Jakost
1926 splátková knížka SINGER - šicí stroje, množství záznamů, zajímavý dobový dokument
Vyvolávací cena:
U:A5
83724 - 1926 tovaryšský list pro strojního zámečníka, vystaven
Jakost
1926 tovaryšský list pro strojního zámečníka, vystaveno v Nechanicích, kolek 1Kč, razítko Společenstvo různých živností Nechanice, větší formát cca 43x32cm, složeno na menší formát, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
85932 - 1928 vysvědčení pro leteckého mechanika, Učiliště pro
+1
Jakost
1928 vysvědčení pro leteckého mechanika, Učiliště pro letectvo Prostějov, podpisy velitelů; otřepený horní okraj, příčně přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
84218 - 1933 cestovní pas ČSR vydaný Policejním ředitelstvím
+3
Jakost
1933 cestovní pas ČSR vydaný Policejním ředitelstvím v Praze, včetně fotografie, kolek 8Kč z roku 1919, bez výjezdních záznamů, dobře zachovalý
Vyvolávací cena:
U:A5
88027 - 1935-39 sestava 2ks dokumentů z USA, diplom, povolenka, dob
+1
Jakost
1935-39 sestava 2ks dokumentů z USA, diplom, povolenka, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
84178 - 1935-49 ŽELEZNICE 1x okružní jízdenka, dvoudílná, pou
Jakost
1935-49 ŽELEZNICE 1x okružní jízdenka, dvoudílná, použitá, pojišťovací kolek, sepisná známka, množství razítek, 1x průkazka na zlevněné jízdné, dvoudílná, včetně fota držitelky, poplatková známka, prolongační známka, obojí zachovalé, navíc nevyplněná stvrzenka k prolongaci železniční průkazky
Vyvolávací cena:
U:A5
86300 - 1936 vkladní knížka, Moravsko-ostravská spořitelna, spo
+3
Jakost
1936 vkladní knížka, Moravsko-ostravská spořitelna, spořitelní knížka pro mládež s nevybraným zůstatkem 500Kč, odřené okraje
Vyvolávací cena:
U:A5
83229 - 1936 ŽELEZNICE průkazka na slevu jízdného na dráze, vy
+1
Jakost
1936 ŽELEZNICE průkazka na slevu jízdného na dráze, vydáno v Debrecíně, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
83704 - 1936 ŽELEZNICE průkazka na zlevněnou jízdu, fotografie
+2
Jakost
1936 ŽELEZNICE průkazka na zlevněnou jízdu, fotografie držitele, kolek 5Kč, poplatková známka ČSD 4Kč, vzadu prolongační známka pro další rok, koženkové desky, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
83702 - 1938 osvědčení pro československo - německý pohranič
Jakost
1938 osvědčení pro československo - německý pohraniční styk, cyklostylovaný dvoulist, opatřeno fotografií, česko - německý text, vystavil Státní policejní úřad, MORAVSKÁ NOVÁ VES, přestup hranice z Hrušek do Břeclavi, vystaveno 2.XI.1938, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
86484 - 1938 vojenská knížka ČSR, na jméno Karel Nevečeřal,
+3
Jakost
1938 vojenská knížka ČSR, na jméno Karel Nevečeřal, úřední záznamy, odřenina na první stránce
Vyvolávací cena:
U:A5
84941 - 1938 ŽELEZNICE legitimace pro účastníka výstavy v Nác
Jakost
1938 ŽELEZNICE legitimace pro účastníka výstavy v Náchodě, železniční razítka Praha - Denisovo nádraží, Náchod, kolek 50h, příplatková známka 1Kč, lehké skvrny, ale jinak zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
85931 - 1939 cestovní pas Deutsches Reich, úřední záznamy, raz
+3
Jakost
1939 cestovní pas Deutsches Reich, úřední záznamy, razítka, vydáno ve Vídni, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
83705 - 1940 rybářský lístek ČaM, 3-dílný, protektorátní ko
Jakost
1940 rybářský lístek ČaM, 3-dílný, protektorátní kolek 5K, poplatkový vtištěný kolek 15K, jen český text, platné na jeden měsíc pro vody Tiché Orlice, vystavil Okrašlovací spolek s odborem rybářským v Brandýse nad Orlicí, stopy používání, ještě zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
88030 - 1940-44 SUDETY sestava 2ks cestovních dokladů, 1x cestovn
+2
Jakost
1940-44 SUDETY sestava 2ks cestovních dokladů, 1x cestovní pas vydaný v r. 1940 v Mostě, 1x průkaz pro malý příhraniční styk vydaný v Hrabůvce v roce 1940; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
83716 - 1941 JUDAIKA osvědčení o nežidovském původu, vystaven
Jakost
1941 JUDAIKA osvědčení o nežidovském původu, vystaveno Okresním úřadem v Náchodě, protektorátní kolek 8K, připojena i stvrzenka o zaplacení dávky za úřední úkon, otisky úředního razítka, složeno do obálky, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
84913 - 1942 sběračský průkaz ČaM, legitimace pro sběr hub a l
Jakost
1942 sběračský průkaz ČaM, legitimace pro sběr hub a lesních plodů, vydal úřad Tábor, revír Ostrov a Hlinice, nese známky používání
Vyvolávací cena:
U:A5
83227 - 1942 ŽELEZNICE průkazka na slevu jízdného na dráze, vy
+1
Jakost
1942 ŽELEZNICE průkazka na slevu jízdného na dráze, vydáno ve městě Miskolc, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
86380 - 1943 MILITARIA smuteční oznámení, malý smuteční lís
Jakost
1943 MILITARIA smuteční oznámení, malý smuteční lístek s fotem padlého příslušníka německé armády, současně svatý obrázek
Vyvolávací cena:
U:A5
83721 - 1943 SUDETY / VRCHLABÍ formulář Německé říšské po
+1
Jakost
1943 SUDETY / VRCHLABÍ formulář Německé říšské pošty, Žádost o vydání dělnické týdenní jízdenky, oboustranný; vyplněno, odsouhlaseno a množství potvrzovacích razítek pošty HOHENELBE, formát A4, vícekráte přeloženo, dole více natrženo, prohlídka vhodná, přesto sběratelsky přijatelné
Vyvolávací cena:
U:A4
88029 - 1943 vojenská knížka vydaná v České Lípě v roce 1943
+2
Jakost
1943 vojenská knížka vydaná v České Lípě v roce 1943; zachovalá
Vyvolávací cena:
U:A5
85930 - 1943-44 MILITARIA sestava 2ks smutečních oznámení, 1x ka
Jakost
1943-44 MILITARIA sestava 2ks smutečních oznámení, 1x kapitán, lístky s fotem padlých příslušníků Wehrmachtu, zachovalé, lehké skvrny
Vyvolávací cena:
U:A5
83726 - 1944 SUDETY / NOVÝ JIČÍN propouštěcí list s nárokem
+1
Jakost
1944 SUDETY / NOVÝ JIČÍN propouštěcí list s nárokem na jízdenku 3. třídy, přihlášení na pracovním úřadě a další, celé oboustranně vyplněné, úřední razítka s orlicí z Breslau a Nového Jičína, formát A4, složeno na menší formát, znaky používání, přesto přijatelný stav
Vyvolávací cena:
U:A4
83477 - 1949 ČS. LEGIE úřední potvrzení MNO o účasti v čs.
Jakost
1949 ČS. LEGIE úřední potvrzení MNO o účasti v čs. legiích v letech 1918-1920, hodnost poručíka, vylepeno oprávnění nosit odznak dobrovolníků, nepřeložené, formát A4, dobře zachovalé, velmi zajímavý dobový dokument z komunistické éry
Vyvolávací cena:
U:A4
86408 - 1954 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), čsl. prezident, ú
Jakost
1954 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), čsl. prezident, úmrtní oznámení dcery Marie Kaisrové, roz. Zápotocké, křížem přeloženo, natrženo ve skladech
Vyvolávací cena:
U:A4
84904 - 1920 ČSR I. akcie 400 Kč, VIII. emise, Český akciový p
Jakost
1920 ČSR I. akcie 400 Kč, VIII. emise, Český akciový pivovar České Budějovice, dobrý stav, dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
84905 - 1928 ČSR I. akcie 500 Kč, III. emise, parostrojní pivova
+1
Jakost
1928 ČSR I. akcie 500 Kč, III. emise, parostrojní pivovar Horní Beřkovice, včetně talonů, dobrý stav, dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
84902 - 1937 ČSR I. akcie 5000 Kč, pivovar Smíchov, dobrý stav,
Jakost
1937 ČSR I. akcie 5000 Kč, pivovar Smíchov, dobrý stav, velmi dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87114 - 1941 ČaM sestava 4ks akcií Buštěhradských kamenouheln
+1
Jakost
1941 ČaM sestava 4ks akcií Buštěhradských kamenouhelných dolů "PRAGO" na 200K, 5000K, 10000K, 20000K, bez talonů; bez přehybů, 1x krátké natržení v dolním okraji
Vyvolávací cena:
U:A3s|
85195 - 1941 SUDETY podílový list, 1000RM, Liberec, výborný sta
Jakost
1941 SUDETY podílový list, 1000RM, Liberec, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A4
84908 - 1947-48 ČSR II. sestava 2ks státních dluhopisů 3%, 5000
Jakost
1947-48 ČSR II. sestava 2ks státních dluhopisů 3%, 5000Kčs a 10000Kčs, otřepy v okrajích
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88034 - 1943 NĚMECKO knížka Poštovní spořitelny, Postsparbuch
+2
Jakost
1943 NĚMECKO knížka Poštovní spořitelny, Postsparbuch, doplněná Ausweiskarte, Rückzahlungsschein a Kündigungsschein; vše zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
83742 - 1918-19 RAKOUSKO  osmá válečná půjčka na 200K - 5
Jakost
1918-19 RAKOUSKO osmá válečná půjčka na 200K - 5½% umořitelná státní půjčka, všechny talony připojeny, 2-list větší A4, vylepen půlený čsl. kolek, razítko Berní úřad v Jilemnici/ 28.2.19, vícekráte přeloženo, mírně omačkáno, pošpiněné (lze vyčistit), přesto přijatelné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88253 - 1860-64 RAKOUSKO pojišťovací listiny, 4 ks, kolky, přeh
+1
Jakost
1860-64 RAKOUSKO pojišťovací listiny, 4 ks, kolky, přehyby, skvrny, v okrajích lehká natržení
Vyvolávací cena:
U:A3s|
88245 - 1862 RAKOUSKO sestava 3ks pojišťovacích listin, pojišť
+2
Jakost
1862 RAKOUSKO sestava 3ks pojišťovacích listin, pojišťovna PHOENIX Vídeň, 1 kus v okraji poškozen
Vyvolávací cena:
U:A3s|
83736 - 1911 RAKOUSKO-UHERSKO 4% státní rentová obligace na 200
Jakost
1911 RAKOUSKO-UHERSKO 4% státní rentová obligace na 2000K, 2-list větší A4, kolkované, nepřeložené, dekorativní a pěkné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
83735 - 1893 RAKOUSKO-UHERSKO 4% státní rentová obligace na 200
Jakost
1893 RAKOUSKO-UHERSKO 4% státní rentová obligace na 200K, 2-list větší A4, kolkované, přeložené, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
85400 - 1885 RAKOUSKO-UHERSKO akcie 100Zl, Besední dům v Brně, n
+2
Jakost
1885 RAKOUSKO-UHERSKO akcie 100Zl, Besední dům v Brně, nevyplněný formulář včetně talonů, velmi dekorativní, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
85440 - 1917 RAKOUSKO-UHERSKO akcie 10K, Trnava (Nagyszombat), pře
+1
Jakost
1917 RAKOUSKO-UHERSKO akcie 10K, Trnava (Nagyszombat), převod do ČSR v r. 1919, bez talonů, natrženo v levém okraji
Vyvolávací cena:
U:A3s|
84909 - 1868 RAKOUSKO-UHERSKO akcie 200G, Rakouská hypoteční ban
+1
Jakost
1868 RAKOUSKO-UHERSKO akcie 200G, Rakouská hypoteční banka, včetně talonů, dobrý stav, velmi dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
84900 - 1889 RAKOUSKO-UHERSKO akcie 200Zl, sladovna Roudnice, kolky
+1
Jakost
1889 RAKOUSKO-UHERSKO akcie 200Zl, sladovna Roudnice, kolky, přeložený růžek
Vyvolávací cena:
U:A3s|
59294 - 1888 RAKOUSKO-UHERSKO dluhopis na 2 Guldeny uherského spol
Jakost
1888 RAKOUSKO-UHERSKO dluhopis na 2 Guldeny uherského spolku "Gotes Herz" s čs. úředním razítkem, přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
87120 - 1874 RAKOUSKO-UHERSKO Liberecká stavební společnost, akc
Jakost
1874 RAKOUSKO-UHERSKO Liberecká stavební společnost, akcie v hodnotě 200 Zlatých, včetně talonů, kolek ČSR 1919, natržení ve skladu, natržení v horním okraji
Vyvolávací cena:
U:A3s|

Písemná aukce 23 / Ostatní sběratelské obory - Informace

V této kategorii jsou zastoupeny sběratelské obory:

Akcie, obligace, šeky

Losy

Firemní účty a dopisy s reklamními přítisky

Legitimace

Fotografie

Propagační nálepky a kartičky

Grafika, umění

Knihy, časopisy

Další sběratelské obory