Písemná aukce 31 / Fiskální ceniny

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
121788 - 1918 ČSR I. sestava 6ks listin s rakouskými předběžnými kol
Jakost
1918 ČSR I. sestava 6ks listin s rakouskými předběžnými kolky emise 1910, hodnoty 2h a 10h
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121499 - 1918-19 ČSR I. konvolut 14ks listin, 10x rakouské předběžné
Jakost
1918-19 ČSR I. konvolut 14ks listin, 10x rakouské předběžné a souběžné kolky, 1x hotově zapraveno, 3x zajímavosti 1. emise ČSR
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121638 - 1918-19 ČSR I. sestava 10 listin s předběžnými a souběžnými
Jakost
1918-19 ČSR I. sestava 10 listin s předběžnými a souběžnými rakouskými kolky; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121640 - 1919 ČSR I. kvitance kde poplatky byly provizorně pro nedos
Jakost
1919 ČSR I. kvitance kde poplatky byly provizorně pro nedostatek kolků zapraveny v hotovosti, vyznačeno textem na listině (Barfrankatura); zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121062 - 1920 ČSR I. / PLATEBNÍ BOLETA úřadu potravní daně BRNO, 2ks
Jakost
1920 ČSR I. / PLATEBNÍ BOLETA úřadu potravní daně BRNO, 2ks formulářů - předchůdce známek; v rohu slepeno + otvory z pořadače
Vyvolávací cena:
U:A4
121821 - 1929 ČSR I. / PODKARPATSKÁ RUS výtah z knihy narození, česk
Jakost
1929 ČSR I. / PODKARPATSKÁ RUS výtah z knihy narození, česko-rusínský text, smíšené kolkování, 1x čsl. kolek 5Kč, 2x poplatková známka Magistrátu v Užhorodu (4+2Kč), úřední razítka, křížem přeloženo, formát větší A4, stopy stáří, menší natržení v přehybech
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121430 - 1753 RAKOUSKO ručně psaný mistrovský list vystavený v Polič
Jakost
1753 RAKOUSKO ručně psaný mistrovský list vystavený v Poličce, vybavený krásnou cechovní pečetí a tištěným kolem 3Kr, emise Čechy, Koř.7 T1/, průsvitka; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121511 - 1754-1886 RAKOUSKO-UHERSKO konvolut 10ks listin se signety
Jakost
1754-1886 RAKOUSKO-UHERSKO konvolut 10ks listin se signety a kolky, závěť, výuční list, oddací list, potvrzení, i judaika; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121636 - 1762 RAKOUSKO sestava 15ks listin s tištěnými signetami emi
Jakost
1762 RAKOUSKO sestava 15ks listin s tištěnými signetami emise 1762 Marie Terezie, pečetě, šlechtické podpisy atd.; vše bezvadné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121483 - 1803 RAKOUSKO konvolut 5ks tištěných listin s kolky emise 1
Jakost
1803 RAKOUSKO konvolut 5ks tištěných listin s kolky emise 1803, pečetě, některé kusy původně vyvěšené
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121485 - 1803 RAKOUSKO sestava 9ks listin se signety emise 1803, jed
Jakost
1803 RAKOUSKO sestava 9ks listin se signety emise 1803, jednotný kolek, vzhledné, pestré, pečetě; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121811 - 1806 RAKOUSKO krasopisně psaná listina s pečetěmi a podpisy
Jakost
1806 RAKOUSKO krasopisně psaná listina s pečetěmi a podpisy šlechticů, luxusní vtištěný kolek 10G (B) s kolkem kontrolním; dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121459 - 1807 RAKOUSKO konvolut 5ks listinse zásobními kolky emise 1
Jakost
1807 RAKOUSKO konvolut 5ks listinse zásobními kolky emise 1807, pečetě, podpisy šlechty; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121429 - 1808 RAKOUSKO, NIZOZEMSKO francouzsky psaná listina signová
+1
Jakost
1808 RAKOUSKO, NIZOZEMSKO francouzsky psaná listina signována v Bruselu a vybavená 2 francouzskými kolky okupační správy a razítky s pečetěmí, navíc kontrasignováno rakouským kolkem; velmi dobrý stav, velmi vzácné!!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121518 - 1809 FRANCIE / NAPOLEONSKÉ VÁLKY rekvírovací potvrzení
Jakost
1809 FRANCIE / NAPOLEONSKÉ VÁLKY rekvírovací potvrzení
Vyvolávací cena:
U:A3s|
113230 - 1809 RAKOUSKO / NAPOLEONSKÉ VÁLKY listina s rakouským vtišt
+2
Jakost
1809 RAKOUSKO / NAPOLEONSKÉ VÁLKY listina s rakouským vtištěným kolkem 15Kr (Koř.66), znehodnoceno nastřižením, použito z druhé strany, opatřeno okupačním kolkem 7G (!) a kontrolním kolkem, po skončení platnosti nastřiženo a natrženo (běžný způsob zneplatnění), 4 červené pečetě, razítka, suchá pečeť, rytina se znakem, velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
113228 - 1809 RAKOUSKO/ NAPOLEONSKÉ VÁLKY potvrzení o platbě vydané
Jakost
1809 RAKOUSKO/ NAPOLEONSKÉ VÁLKY potvrzení o platbě vydané ve Vídni 31.12.1809, v záhlaví francouzský okupační vtištěný kolek 15Kr a kontrolní kolek, červená pečeť a podpis
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121802 - 1810 RAKOUSKO listina s neúřední průsvitkou a se 6 signetam
Jakost
1810 RAKOUSKO listina s neúřední průsvitkou a se 6 signetami (!) emise 1803, hodnoty 3, 6 a 6Kr a třemi kontrolní kolky (Linz), opatřeno pečetí
Vyvolávací cena:
U:A3s|
113227 - 1810 RAKOUSKO listina se 6 vtištěnými kolky emise 1803 (Koř
Jakost
1810 RAKOUSKO listina se 6 vtištěnými kolky emise 1803 (Koř.50B, 51B 2x) + 3x kontrolní kolek, různé typy, červená pečeť, velmi vzácná násobná frankatura
Vyvolávací cena:
U:A3s|
122641 - 1811 RAKOUSKO celé noviny Oesterreichischer Beobachter, lux
Jakost
1811 RAKOUSKO celé noviny Oesterreichischer Beobachter, luxusní novinový kolek 1/2K (W) 811
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121457 - 1811 RAKOUSKO listina se 6 (!) signety emise 1803, jednotné
Jakost
1811 RAKOUSKO listina se 6 (!) signety emise 1803, jednotné kolky 3+6+6Kr + 3 kontrolní kolky, kolkovací úřad Brno
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121807 - 1813 RAKOUSKO krasopisně psaná listina s pečetěmi a podpisy
Jakost
1813 RAKOUSKO krasopisně psaná listina s pečetěmi a podpisy šlechticů, vtištěný kolek 4fl (P) s kolkem kontrolním; dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121427 - 1814 RAKOUSKO, BAVORSKO napoleonské války, listina se smíše
Jakost
1814 RAKOUSKO, BAVORSKO napoleonské války, listina se smíšeným kolkováním obou států, 2x tištěný kolek rakouský, 2G a kontrolní a 30Kr, doplněno bavorským kolkem 30Kr, suchá pečeť; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121426 - 1815 RAKOUSKO, NĚMECKO napoleonské války, listina sepsaná v
Jakost
1815 RAKOUSKO, NĚMECKO napoleonské války, listina sepsaná v pevnosti Mainz s místními tištěnými kolky a razítky, kotrasignována 2 rakouskými kolky hodnoty 1Gulden; pěkný stav, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121475 - 1818 RAKOUSKO konvolut 10ks listin se signety jednotnými em
Jakost
1818 RAKOUSKO konvolut 10ks listin se signety jednotnými emisemi 1818, podpisy šlechty, pečetě; velmi dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121643 - 1818 RAKOUSKO / MILITARIA předtištěné potvrzení armádní pok
Jakost
1818 RAKOUSKO / MILITARIA předtištěné potvrzení armádní pokladny posádky v Zaře na 38Fl a 42Kr, přitištěný kolek 6Kr emise 1818 - "Z" s kontrolním kolkem "ZA", suchá pečeť; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121803 - 1827 NIZOZEMSKO, RAKOUSKO francouzsky psaná právní listina
Jakost
1827 NIZOZEMSKO, RAKOUSKO francouzsky psaná právní listina kontrasignována v Rakousku, místní vtištěný kolek 45c doplněno rakouskými kolky 15Kr + kontrolní, zajímavá a pěkná razítka
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121428 - 1827 RAKOUSKO, NIZOZEMSKO francouzsky psaná listina kontras
+1
Jakost
1827 RAKOUSKO, NIZOZEMSKO francouzsky psaná listina kontrasignována rakouským vyslancem, vytištěny 2 kolky holandské a 2 kolky rakouské, pečetě; velmi dobrý stav, vzácná smišená frankatura!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121822 - 1835 RAKOUSKO listina s 6 (!) signetami emise 1818, hodnoty
Jakost
1835 RAKOUSKO listina s 6 (!) signetami emise 1818, hodnoty 30Kr, 2G a 7G s 3 kolky kontrolními (BR)
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121565 - 1837 RAKOUSKO kalendář brněnské diecéze z roku 1837 s vtišt
+2
Jakost
1837 RAKOUSKO kalendář brněnské diecéze z roku 1837 s vtištěným kalendářním kolkem vysoké hodnoty 12Kr, zdobený titulní list, pěkná zlacená vazba; velmi dobrý stav, vzácné!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121792 - 1841-52 RAKOUSKO konvolut 6 listin se smíšenými frankaturam
Jakost
1841-52 RAKOUSKO konvolut 6 listin se smíšenými frankaturami zásobních a jednotných kolků emise 1836 a 1840; velmi dobrý stav, zajímavé a hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121648 - 1855-65 HABSBURSKÁ MONARCHIE druhotná smíšená frankatura I.
Jakost
1855-65 HABSBURSKÁ MONARCHIE druhotná smíšená frankatura I. emise 15Kr C.M. a II. 4, 15 a 75Kr na postupně obnovované smlouvě, podpis šlechtice; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
116541 - 1855-65 HABSBURSKÁ MONARCHIE kupní smlouva z roku 1855, zno
+1
Jakost
1855-65 HABSBURSKÁ MONARCHIE kupní smlouva z roku 1855, znovu soudně otevřena v roce 1865, podpis a nalepený erb šlechtice, dodatečná smíšená fiskální frankatura emisí 1854 kolek 15Kr C.M. a emise 1864 s kolky 4Kr, 15Kr a 75Kr
Vyvolávací cena:
U:A3s|
116540 - 1857-60 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva z roku 1857, p
+1
Jakost
1857-60 HABSBURSKÁ MONARCHIE nájemní smlouva z roku 1857, prodloužená a v obou případech ratifikována hrabětem Mitrovským v roce 1860, dodatečná fiskální smíšená frankatura emisí 1854 kolek 30Kr C.M. a 1858 kolky 4Kr a 15Kr; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121630 - 1859-70 RAKOUSKO-UHERSKO nájemní smlouva z roku 1859 s 2x p
+3
Jakost
1859-70 RAKOUSKO-UHERSKO nájemní smlouva z roku 1859 s 2x prodlouženou platností, v roce 1864 a 1870 s trojnásobnou (!) smíšenou druhotnou frankaturou emisí 1858 25Kr,1Fl, 1866 50Kr a 2Fl, 1870 50Kr a 2x 1Fl, zajímavá razítka, signováno hrabětem Mitrovským; výraznější vyžehlený svislý přehyb
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121452 - 1859-70 RAKOUSKO-UHERSKO několikrát prodloužená nájemní sml
+1
Jakost
1859-70 RAKOUSKO-UHERSKO několikrát prodloužená nájemní smlouva s kolky emisí 1858, 1870 a 1875, barevná razítka, druhotná smíšená frankatura; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121501 - 1860-1916 RAKOUSKO-UHERSKO  konvolut drážních nákladních li
Jakost
1860-1916 RAKOUSKO-UHERSKO konvolut drážních nákladních listů s firemními přítisky a s hlavičkou železničních společností, razítka, nálepky, poznámky, kolky lepené i vtištěné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121450 - 1863-76 HABSBURSKÁ MONARCHIE několikrát prodloužená nájemní
+1
Jakost
1863-76 HABSBURSKÁ MONARCHIE několikrát prodloužená nájemní smlouva s kolky emisí 1858, 1871 a 1875 s podpisy šlechtice, barevná razítka, druhotná smíšená frankatura; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121453 - 1863-77 RAKOUSKO-UHERSKO kombinace druhotné a prvotní smíše
+2
Jakost
1863-77 RAKOUSKO-UHERSKO kombinace druhotné a prvotní smíšené emise na jedné listině, několikrát prodloužená nájemní smlouva s kolky emisí 1858, 1870 a 1877, při zápisu ze dne 17.3.1870 byl použit kolek 12Kr emise 1866 (2.dotisk) a kolky 1, 50Kr emise 1870 - zde prvotní smíšená emise, ratifikace hrabě Mitrovský, razítka; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121442 - 1866 RAKOUSKO listina ze dne 22.8.66 s platným kolkem 7Kr e
+1
Jakost
1866 RAKOUSKO listina ze dne 22.8.66 s platným kolkem 7Kr emise 1866 a již půl roku neplatným kolkem 25Kr emise 1858, znehodnoceno křížovým škrtem, prvotní smíšená frankatura; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121441 - 1868 RAKOUSKO - UHERSKO listina ze dne 17.8.68 s kolkem 3Kr
+1
Jakost
1868 RAKOUSKO - UHERSKO listina ze dne 17.8.68 s kolkem 3Kr emise 1866, Koř.127 a kolkem 10Kr emise 1858 (kolek neplatný již dva a půl roku), Koř.89, prvotní smíšená frankatura s nalepeným kolkem; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A3s|
116554 - 1870 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance z 31.3.1870 s prvotní smíšen
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO kvitance z 31.3.1870 s prvotní smíšenou frankaturou emisí 1866 kolek 25Kr a 1870 kolek 7Kr, poslední den platnosti pro kolek 25Kr; bez poškození, kolek 7Kr přes okraj
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121455 - 1870 RAKOUSKO-UHERSKO listina ze dne 2.3.1870 s vylepeným k
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO listina ze dne 2.3.1870 s vylepeným kolkem 7Kr emise 1866 (2.dotisk) Koř.125A, poslední měsíc platnosti doplněno kolkem 12Kr emise 1870 (2. den platnosti), prvotní smíšená frankatura; luxusní stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121563 - 1870 RAKOUSKO-UHERSKO předtištěná listina Böhm. Sparkasse s
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO předtištěná listina Böhm. Sparkasse s kolky emise 1870, hodnoty 15 a 20fl, znehodnoceno přepisem; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121543 - 1871 RAKOUSKO-UHERSKO tištěná smlouva s efektní vícenásobno
Jakost
1871 RAKOUSKO-UHERSKO tištěná smlouva s efektní vícenásobnou 5 barevnou vysokou frankaturou kolků emise 1870, znehodnoceno přepsáním, obsahuje kolky 20fl 2x, 10fl malý rok, 2fl 2x, 90Kr, 1Kr; pouze přeloženo, dekorativní!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
119679 - 1874 RAKOUSKO / NÁKLADNÍ LISTY sestava 2ks nákladních listů
Jakost
1874 RAKOUSKO / NÁKLADNÍ LISTY sestava 2ks nákladních listů, vtištěný kolek 5Kr (1871), úřední razítko FALKENAU (Sokolov); listinné kolky 1Kr a 4Kr (1875), Karlsbad; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3v–
121634 - 1874 RAKOUSKO-UHERSKO listina - vyúčtování odvedené práce z
Jakost
1874 RAKOUSKO-UHERSKO listina - vyúčtování odvedené práce z 31.12.1874 s prvotní smíšenou frankaturou emisí 1870 2-páska hodnoty 5Kr a emise 1875 1Kr a 2Kr, emise kolků 1875 byla platná až od 1.1.1875 = použití před dobou platnosti!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121557 - 1874 RAKOUSKO-UHERSKO smlouva s vícenásobnou 5-barevnou fra
Jakost
1874 RAKOUSKO-UHERSKO smlouva s vícenásobnou 5-barevnou frankaturou v záhlaví, kolky emise 1870, hodnoty 12fl s průsvitkou, 6fl 2x se strojovým obtiskem hodnotového údaje v trojúhelníku jedné zn., 2fl, 1fl s průsvitkou, 50Kr + další 3ks kolků 50Kr na dalších stranách, doplněno 3 červenými pečetěmi; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121547 - 1874 RAKOUSKO - UHERSKO tištěný výkaz s efektní vysokou fra
Jakost
1874 RAKOUSKO - UHERSKO tištěný výkaz s efektní vysokou frankaturou v záhlaví, vylepeny kolky emise 1870, 12fl, 1fl 3x z různých tiskových listů - kombinace ultramarin a berlinská modř, pečeť, kolky s úředním razítkem s orlicí; pouze přehyb
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121454 - 1875 RAKOUSKO-UHERSKO listina s vyúčtováním z 16.5.1875 s v
Jakost
1875 RAKOUSKO-UHERSKO listina s vyúčtováním z 16.5.1875 s vylepeným kolkem 7Kr emise 1875 a s kolkem 25Kr emise 1870 (již více jak 3 měsíce neplatným), znehodnoceno křížovým škrtem, prvotní smišená frankatura; luxusní stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121458 - 1875-77 RAKOUSKO-UHERSKO 3ks tištěných a kolkovaných potvrz
Jakost
1875-77 RAKOUSKO-UHERSKO 3ks tištěných a kolkovaných potvrzení brněnských novinových administrací s kolky emisí 1875 a 1877; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121505 - 1875-77 RAKOUSKO-UHERSKO konvolut 9ks listin s krejcarovými
Jakost
1875-77 RAKOUSKO-UHERSKO konvolut 9ks listin s krejcarovými a zlatkovými hodnotami kolků emisí 1875 a 1877, zajímavé kombinace; dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121447 - 1877 RAKOUSKO - UHERSKO prvotní smíšená frankatura platných
+1
Jakost
1877 RAKOUSKO - UHERSKO prvotní smíšená frankatura platných kolků emisí 1875 15Kr (10 dní před koncem platnosti) a emise 1877 10Kr a 1fl (první měsíc použití), podpis hrabě Kinsky; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121449 - 1877 RAKOUSKO-UHERSKO prvotní smíšená frankatura platných k
Jakost
1877 RAKOUSKO-UHERSKO prvotní smíšená frankatura platných kolků emisí 1875 a 1877 z 31.12. 1877 (kolek 10Kr 1875 byl již 11 měsíců neplatný), podpis šlechtice, modré razítko GRATZ; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121446 - 1879 RAKOUSKO-UHERSKO prvotní smíšená frankatura platných k
Jakost
1879 RAKOUSKO-UHERSKO prvotní smíšená frankatura platných kolků emisí 1877 4Kr (poslední den platnosti) a emise 1879 15kr (první měsíc použití); bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121438 - 1880 RAKOUSKO-UHERSKO prvotní smíšená frankatura na účtě fi
Jakost
1880 RAKOUSKO-UHERSKO prvotní smíšená frankatura na účtě firmy Hannig v Brně 31.12.1880 na 20fl, zpoplatněno účetním kolkem 1Kr emise 1879 (měsíc před koncem platnosti), zaplacení částky bylo již doloženo kolkem 7Kr nové emise 1881 (platné od 1/1 1881); menší natržení v pravém okraji
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121439 - 1881 RAKOUSKO-UHERSKO prvotní smíšená frankatura na účtě fi
Jakost
1881 RAKOUSKO-UHERSKO prvotní smíšená frankatura na účtě firmy Hannig v Brně 5.4.1881 na více než 23fl, zpoplatněno účetním kolkem 1Kr emise 1879 ( více jak dva měsíce již neplatný)), zaplacení částky bylo již doloženo kolkem 3 a 10Kr nové emise 1881; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121065 - 1884-1900 RAKOUSKO-UHERSKO / 2ks bolet úřadu potravní daně v
Jakost
1884-1900 RAKOUSKO-UHERSKO / 2ks bolet úřadu potravní daně v BRNĚ, přilepeno na zúčtovacím listě, přehyby
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121436 - 1888 RAKOUSKO-UHERSKO listina převádějící částku více jak 5
Jakost
1888 RAKOUSKO-UHERSKO listina převádějící částku více jak 500zlatých, zpoplatněno kolkem 2,5fl emise 1885 (poslední týden platnosti), ověření podpisu pisatele z téhož dne doloženo kolkem 36Kr emise 1888 (1.měsíc platnosti), prvotní smíšená frankatura!; přehyby
Vyvolávací cena:
U:A3s|
121444 - 1888 RAKOUSKO - UHERSKO prvotní smíšená frankatura kolků em
Jakost
1888 RAKOUSKO - UHERSKO prvotní smíšená frankatura kolků emisí 1885 (poslední den platnosti 31.3.1888) a emise 1888 (první měsíc použití), modré razítko; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|