Písemná aukce 33 / Filatelie / Naše tipy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!

Filatelie / ČSR I. / Předběžné, souběžné 1918-1919
130688
Jakost
1918-19 sestava 8ks ústřižků vyfr. smíšenými frankaturamí výplatních a rakouských spěšných zn. ve funkci výplatní, 1x s trojúhelníkovou (!) zn. hodnoty 2h, Mi.217, DR ŠTĚCHOVICE a obdélníkovými zn. 2h a 5h, Mi.219, 220, z toho hodnota 2h 1x jako půlená(!); zachovalé, zcela ojedinělá frankatura s trojúhelníkovou zn., vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / ČSR I. / Hradčany 1918 - nezoubkované
130457
Jakost
Pof.1-26 (bez 9 a 13), sestava 47ks známek, základní série + řada barevných odstínů, hezké střihy, Pof.6 a 22-26 spolehlivě ověřeny, vyšší katalog, vyvolávací cena:
U:A4
128562
+1
Jakost
Pof.1-26, sestava známek Hradčany, bez 9N a 13N, různé barevné odstíny, celkem 50 kusů, č.6 obchodní značka Ekstein, č.10N zk. Gi., pěkné, kat. min. 4.500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
130967
+1
Jakost
Pof.7c, 15h karmínová, naprosto luxusní střih, fragment DR RIMAVSKÁ SOBOTA, jen z této oblasti jsou známy poštovně použité kusy, vzácný výskyt, nádherný exemplář, vyvolávací cena:
U:A5
130963
+1
Jakost
Pof.9N IIp, 20h červená, II. typ příčky, ZP 46, TD 2, střih etalonu vyhovuje, bez ověření, kat. 15.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
130960
+1
Jakost/Jakost
Pof.18ST, 75h šedozelená, levý dolní rohový 10-blok, ZP 82 otevřená spirála, spojené typy svisle nebo vodorovně, dobře zachovalé, kat. 12.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
131072
+1
Jakost/Jakost
Pof.25 STr, 500h hnědá, spojené rámečkové typy, ZP 93, TD 1, svislá 2-páska s počítadlem, kat. 15.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
126279
+1
Jakost
Pof.2Mp (4), 3h fialová, 4-známkové protisměrné meziarší, přeložené, krajová dvojice, z toho krajové meziarší s oblíbenou DV "zlomená větev", svěží, specialisty hledané, vyvolávací cena:
U:A5
130759
+46
Jakost/Jakost
1918-20 [SBÍRKY] specializovaná sbírka deskových vad na zn. Hradčany, tisíce zn. všech hodnot, obsahuje hlavně hodnoty do 100h, ale i 200, 300, 500 a 1000h, menší část na čistých zn. po nálepce, vše určené ZP s popisem, uloženo na cca 150ks volných listů v deskách a dvou složkách, odhadem katalog jen čistých zn. cca 3.000Kč, vyvolávací cena:
U:K

Filatelie / ČSR I. / Hradčany 1918 - zoubkované
130384
+1
Jakost
Pof.6A STr, 10h zelená, vodorovná 2-páska se spojenými rámečkovými typy, ZP 54, 55, TD 1, lehké strojové razítko, kvalitní kus, kat. Merkur 2.500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
130941
+2
Jakost/Jakost
Pof.7C STp, 15h cihlově červená, ŘZ 13¾, 4-blok se spojenými příčkovými typy, II. typ příčky na ZP 78, TD 2, zcela svěží, vzadu 2 staré obchodní značky, zk. Kar + fotoatest Karásek z r. 2007, v kat. Pofis podceněno, v kat. Merkur cena proškrtnuta, vyvolávací cena:
U:DR
129855
+1
Jakost
Pof.11A IIs, 25h fialová, HZ 13¾:13½, svislá 2-páska s dolním okrajem a počitadlem, hezký odstín, ve 2-pásce ojedinělé, zk. Pit, kat. 20.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
131003
+1
Jakost/Jakost
Pof.1-26vz, řada 25 kusů známek Hradčany s přetiskem VZOREC, všechny zoubkované, několik ks zkoušených (Kar + Ška), 4x obch. značka Ekstein, většina v kvalitě **, pěkná sestava, vysoký katalog , vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / ČSR I. / Hradčany 1918 - zkusmé tisky
129872
+1
Jakost
ZT hodnoty 10h neotypie, sestava 10ks, různé barvy, na známkovém papíru s lepem, 5ks zk. Kar, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / ČSR I. / Hradčany - celistvosti
130745
+3
Jakost
1919-20 [SBÍRKY] hodnotná sestava cca 620ks ústřižků poštovních průvodek se zajimavými frankaturami, mj. obsahuje 17ks vyfr. zn. Hradčany 1000h, 18ks vyfr. hodnotou 500h, 57ks hotově vyfrankováno, násobné frankatury, předběžné, smíšené, HaV, OR, TGM, jednokruhová razítka, vady, retuše atd.; vše v jedné krabici s víkem, vyvolávací cena:
U:K

Filatelie / ČSR I. / PČ 1919
124438
+1
Jakost
Pof.51 PII, Znak 10K světlá, oboustranný přetisk, zepředu normální a zezadu převrácený I. typ přetisku, luxusní kus, zk. Lý, Tri, Hirsch, Gi, kat. 12.500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
130976
+1
Jakost
Pof.56, Spěšná 5h trojúhelník, I. typ, zk. Kar + Lý (2x), oblíbená známka, kat. 37.000Kč, vyvolávací cena:
U:DR
130983
+1
Jakost
Pof.71, Doplatní - velké číslice 50h, I. typ, koncová hodnota, drobné kapky lepu(?) v dolní části, jinak dobře zachovalé, zk. Tribuna, Fra, Lý, Kar, Stu, typ označen, kat. 28.000Kč, vyvolávací cena:
U:DR
130934
+2
Jakost
Pof.99p, Ženci 10f, dvojitý přetisk, perfin "G.St", poloha A, typ I., zk. Fischmeister, Stu + atest, kat. 12.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
130980
+1
Jakost
Pof.126, Doplatní - černé číslice 1f, I. typ, pěkně centrovaná zn. i přetisk, zk. Kar, Lý, kat. 40.000Kč, vyvolávací cena:
U:DR

Filatelie / ČSR I. / Holubice1920
128497
+1
Jakost
Pof.147B, 15h hnědá, nevydaná, ŘZ 13¾, katalog podceňuje, kat. 5.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
130397
+57
Jakost/Jakost/Jakost
[SBÍRKY] Pof.143-150, rozpracovaná sbírka emise Holubice, obsahuje všechny hodnoty, rohové kusy s DČ, 4-bloky s DČ, pásy s počitadly, s ochrannými rámy, dobře zastoupena hodnota 30h fialová - DČ 3/25; 4/25; 1-4/26 atd., retuše, vše popsáno, uloženo na samostatných albových listech a volně, ve výběrových sešitech, vše v ploché krabici, pochází z výstavního exponátu, obsáhlý materiál pro začínající filatelisty i pokročilé, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / ČSR I. / Červený kříž 1920
130414
+1
Jakost
1921 sestava 2ks ústřižků poštovní průvodky vyfr. zn. s přítiskem ČK, 1x s 5-násobnou frankaturou (vzadu 1 ks) zn. 60+20h, Pof.171, DR LUHAČOVICE; 1x vyfr. 2-páskou zn. 125+25h TGM s DR ZAHRÁDKA; zachovalé, malý výskyt použití příplatkových zn. na poštovních průvodkách, kat. 1.500Kč, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / ČSR I. / Ostatní vydání 1926-1939
131017
+1
Jakost
1936 Pof.296, Dětem 1Kč červená, krajový 8-blok, na pravé horní známce je výrazný tmavší barevný odstín (pravý hodnotový štítek, postava vpravo, pravý okraj); naprosto ojedinělý výskyt, výraznější barevné odstíny nejsou u této emise známy (viz Monografie č.3, str. 246), pro specialisty zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
129676
Jakost
1939 Pof.351, Sněm Karpatské Ukrajiny, sestava 31ks, obsahuje 20x 351 + známky s kupóny 6x 351Kd a 5x 351Kh ve víceblocích, DČ 1A nepočítáno (chybí okraj archu), kat. 2.050Kč, vyvolávací cena:
U:A4

Filatelie / ČSR I. / Letecké 1920
131329
+1
Jakost/Jakost
Pof.L1-3 Pp, kompletní nezoubkovaná I. emise s převráceným přetiskem, hodnoty 14/200 a 24/500 navíc s obtiskem přetisku na lepu, kat. 14.500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
128723
+1
Jakost/Jakost
Pof.L3A, 28Kč/1000h, ŘZ 13¾, označeno, v lepu drobná skvrnka přetiskové barvy, jinak dobrá kvalita, zk. Stu, vlastnická značka, kat. 20.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
129498
+1
Jakost/Jakost
1921 I.emise, R + Ex + Let + Návratka - dopis do Francie, vyfr. zn. Pof.L3, poslední den platnosti, DR PRAHA - LETIŠTĚ/ 30.IV.21, 2-páska směrovky Praha - Paříž, rohový kus se složkou, přích. VIROFLAY/ 4.5.21, vzadu zbytky návratky, jinak dobře zachovalé, , vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / ČSR I. / Letecké 1922
130994
Jakost/Jakost/Jakost
Pof.L4-L6, II. letecké provizorium, 10-bloky, L4 s DV na ZP 30 (seříznutá 5), L6 blok s horním okrajem v 1. a 5. řádě II. typy široké nuly, TD 2, na levé známce 4. řady přerušený přetisk letadla (katalog neuvádí, viz foto v Monografii), pěkné, vše zk. Gi, kat. cca 15.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / ČSR I. / Letecké 1930
131275
+1
Jakost/Jakost
1938 Let-dopis do USA, vyfr. zn. 5Kč, Pof.L12, podací DR SLANÝ/ 2.XII.38, odmítnuto a vráceno zpět, přes poštovní úložnu v Praze vyhledání odesílatele, nálepka poštovní úložny nepoškozena, fialové raz. "Vyberte při doručení Kč 1", vylepena doplatní zn. 1Kč, Pof.DL62, s DR SLANÝ/ 1.II.39; zajímavý doklad poštovního provozu na letecké zásilce!, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / ČSR I. / Spěšné
130939
+1
Jakost
1919 Pof.S1, Spěšná 2h červenofialová, 15-blok se složkou papíru, částečný tisk na lepu, velmi zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / ČSR I. / Doplatní
130920
Jakost
1919 Pof.DL5, Doplatní - Ornament 25h hnědoolivová, 24-blok s velkou složkou papíru, částečný tisk na lepu, odděleno, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
129156
+2
Jakost/Jakost
1922 Pof.DL30N, Výpotřební vydání - Hradčany 40/15h cihlově červená, nezoubkovaná, svislá 2-páska, lehká stopa po nálepce, zk. Gi, Kar, atest Karásek, zcela mimořádná nabídka, vyvolávací cena:
U:DR

Filatelie / ČSR I. / Filatelistické obory / Perfiny
130905
+1
Jakost
1918 Maxa J49, nepoužitá rakouská předběžná dopisnice 8h Karel s perfinem JH&S, Jan Hernych & syn, ÚSTÍ NAD ORLICÍ; zahlazený lom v pravém horním rohu, malý výskyt perfínů na celinách, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / ČSR I. / Filatelistické obory / PP - Čs. legie
130912
+3
Jakost
1919 RUSKO, FRANCIE dopis s obsahem zaslaný přes francouzskou polní poštu do ČSR od českého příslušníka Francouzské vojenské mise na Sibiři, MISSION MILITAIRE FRANCAISE EN SIBÉRIE fialové řádkové raz. doplněné stejným kruhovým s textem LE GÉNÉRAL na zadní straně SR PARIS 19.V.19 a doplňující řádkové raz. CORRESPONDANCE VÉRIFIÉE AU DÉPART, odesílatel Omsk, Station Radio - Telegraphie, zajímavý česky psaný text, zajímavá a hodnotná položka pro sběratele ČS polní pošty!, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / ČSR I. / ČSR I. - Sbírky a partie
127431
+22
Jakost/Jakost
1918-39 [SBÍRKY] obchodní zásoba generálních položek a sérií, uspořádáno dle katalogových čísel v 19-listovém zásobníku, doplněno zásobníkem se známkami a bloky s DČ, výhodné, pozůstalost po obchodníkovi, vyvolávací cena:
U:Z
131123
+37
Jakost/Jakost/Jakost
1918-39 [SBÍRKY] sestava specialit, mnoho VV a TV, makulatura, DČ, obtisky na lepu, posuny přetisků, různé perforace, průsvitky aj., uloženo ve 30-listovém zásobníku A4, kat. cca 60.000Kč, vyvolávací cena:
U:Z
129675
+13
Jakost/Jakost
1918-39 [SBÍRKY] sestava více než 180ks rohových známek a 4-bloků s deskovými čísly, obsahuje např. Pof.223 s DČ 1, 1A; 224 s DČ 1, 1A, 229 s DČ 5; 240 s DČ 1; 250x s DČ 3, 3A; 260 s DČ 1, 1A; 266 s DČ 1, 1A; 267 s DČ 1A; 281 a 282 s DČ1, 1A; 289 a 290 s DČ 1, 1A; 351 s DČ1, 1A; L 20A s DČ 1; hezká jakost, v zásobníku A5, kat. 7.300Kč, navíc zn. ČSR II. nepočítáno 24ks různých rohových 4-bloků Londýnské emise Pof.387-402 s DČ 1A nebo 1B v kat. ceně 450Kč, vyvolávací cena:
U:Z
129665
+16
Jakost/Jakost/Jakost
1918-39 [SBÍRKY] zajímavá partie známek ze starší pozůstalosti, obsahuje z Hradčan 1h - 1000h s ŘZ 11½, 5h - 1000h s ŘZ 13¾ , další soukromé perforace (např. 500h s ŘZ 10½ - kat. Pofis neuvádí) a různé DV, nezoubkované ZT v černé barvě na bílém papíru (5x Hradčany, 3x OR, 4x doplatní, 1x spěšná), 2x ZT TGM 1920, 15ks Pof.162ZT a 163ZT v různých barvách na papíru s lepem, Pof.281K a 282K, ZT kompletní III. letecké emise na makulaturním papíru, potravní daň PD3, 4, 5 + několik aršíků, v poškozeném zásobníku A4, stojí za prohlídku!, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / ČSR I. / Celiny ČSR I. / CPŘ - Předběžné celiny
130903
+1
Jakost
1919 CPŘ5, rakouská dopisnice 10h Koruna zaslaná jako R, dofr. pro I. TO zn. Hradčany 5h + 20h, Pof.3,8, znárodněné DR OSTROV U MACOCHY 7.III.19; zachovalé, pouze ohyb ve dvou růžcích dopisnice, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / ČSR I. / Celiny ČSR I. / CDV - Dopisnice
130902
+1
Jakost
1920 ZT CDV23, Osvobozená republika 40h, část archu s horním okrajem, vícenásobný tisk; natrženo v horním okraji, výjimečné !!, vyvolávací cena:
U:A4

Filatelie / ČSR I. / Celiny ČSR I. / CPL - Podací lístky na telegramy
130403
Jakost
1931 CPL3Cvz, podatka 50h Znak se slovenským textem a fialovým rámečkovým raz. "Vzor pro sběratele"; mírně zažloutlé v horním okraji, kat. 2.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
130400
Jakost
1937 provizorní podací lístek na telegram na listu papíru s vylepenou zn. 50h Beneš, Pof.314, DR LIBĚŠICE U ÚŠTĚKU 17.VIII.37, svisle přeloženo, dosti ojedinělé!, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / Zábory / Sudety
130696
+1
Jakost
1938 SUDETENDEUTSCHES FREIKORPS/ Gruppe II-B/ KONRAD HENLEIN kruhové fialové raz. na lístku FP, doplněno provizorním raz. ARNSDORF a propagandistickým raz. "Die Heimat ist frei/ Arnsdorf b.T. am 5.X.1938"; vzadu stopy po přilepení, ojedinělý výskyt!, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / Protektorát ČaM / Předběžné, souběžné
131052
Jakost/Jakost
1939 R+Let-dopis zaslaný do Bulharska, vyfr. předběžnou frankaturou čs. leteckých zn. 4Kč a 10-blokem 30h, Pof.L11 a L15 10x, DR PRAHA 7/ 20.V.39, vzadu DR PRAHA 7/ 20.V.39 a příchod SOFIA/ 22.V.39; ojedinělá a dekorativní letecká celistvost se všemi atributy letecké přepravy, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / Protektorát ČaM / Vydání 1939-1945
126297
+1
Jakost
1939 Pof.24, Lipové listy 30h fialová, rohový 6-blok, na dolním okraji archu další perforační rámec, u zn. Protektorátu jsou vady perforace výjimečné, horní vodorovná řada známek slabý lom, jinak svěží, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / Protektorát ČaM / ČaM - Sbírky a partie
130494
+2
Jakost
1939-45 [SBÍRKY] balíčkované známky, sestava 600ks balíčků à 100 známkách, z toho 105ks různých, uloženo v krabici, vyvolávací cena:
U:K
131447
+19
Jakost/Jakost
1939-45 [SBÍRKY] mírně specializovaná sbírka, obsahuje komplet přetiskovou emisi, z toho 4, 5 a 10Kč s kupóny, nižší hodnoty ve 4-blocích, množství zn. s DZ - křížky a hvězdičky, kupóny, okraje, DČ Doplatní, AF velký formát 4-bloky, kupóny a meziarší, I. a II. služební s DČ, Malé krajinky s DČ, I. Novinové s DČ, doplněno o dublety a 1 listem se zn. a DR, vše dobře uloženo ve velkém starším 20-listovém zásobníku, kat. min. 9.000Kč, vyvolávací cena:
U:Z

Filatelie / Slovensko 1939-1945 / Přetisková emise
131063
+1
Jakost/Jakost
1939 Alb.22Kd, Bratislava 10Kč, pravý dolní rohový 4-blok s DČ1A, 4 zn. + 2 kupóny, luxusní, zk. Gi, kat. Föl. 55.000Sk, vyvolávací cena:
U:DR

Filatelie / Slovensko 1939-1945 / Vydání 1939-45
128423
+1
Jakost/Jakost
1939 Alb.N30(Y), Hlinka 1K červená, 4-blok, nezoubkovaná známka na papíru s průsvitkou, zvrásněný papír, zk. Gi. + Mahr, pěkné, kat. Föl. 12.000Sk, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / Slovensko 1939-1945 / Novinové
128427
Jakost
1939 Alb.NV14Y, Novinové 10h, malý přepážkový arch, 50-zn., správné okraje, lehký šikmý lom, jinak dobré, průsvitka P1, kat. Föl. 30.000Sk, vyvolávací cena:
U:A4

Filatelie / ČSR II. / Revoluční přetisky 1944-1945
128804
+1
Jakost
1945 OLOMOUC, revoluční vydání známek s přemyslovskou orlicí (Geo. L320/2), kompletní 50-zn. archy všech 5 hodnot, oba chybotisky u hodnoty 420h znehodnoceny proděravěním, připojeny dvě známky jako náhrada poskytovaná poštou; připojena brožura vydaná k této emisi (informace o přípravě, tisku a vydání těchto známek), včetně autogramů zúčastněných osob, zcela mimořádná nabídka pro specialisty, dosud nenabízeno !, vyvolávací cena:
U:A4

Filatelie / ČSR II. / Vydání 1945-1953
129965
Jakost
1949 Pof.500, Únor 48, hodnota 50h, vodorovný 20-pás s okraji, venechané PO mezi 2. a 3. sloupcem a 3. a 4. sloupcem, ojedinělá hledaná vada u této emise, vyvolávací cena:
U:A4
129794
+1
Jakost
1950 Pof.A564, aršík PRAHA 1950, kombinace N/33, hledaná 14. deska, luxusní stav, výjimečná nabídka, vyvolávací cena:
U:A5

Filatelie / ČSR II. / Vydání 1953-1992
129974
+1
Jakost/Jakost
1953 Pof.736, Zápotocký 30h, svislá 3-páska s dolním okrajem, prostřední zn. nastavený papír, stopy v lepu po přilepení ve spodní známce, přesto ojedinělé, vyvolávací cena:
U:A5
129962
Jakost
1954 Pof.776, Povolání - zdravotní sestra 20h, sestava 6ks zn. a jedné 2-pásky, vše různé výrazné odstíny fialové barvy, hledané, vyvolávací cena:
U:A5
129789
Jakost
1955 Pof.A853/857B, PRAGA 1955, varianta B3F3, nejhledanější varianta, publikace "Ocelotisk z plochy 2" ji neuvádí, drobný výrobní kaz v papíru v pravém horním rohu, jinak luxusní, vyvolávací cena:
U:A5
128188
+1
Jakost
1960 Pof.1106xb, Karlštejn, svislá rohová 2-páska, datum tisku 3.I.66, papír oz, zcela výjimečné, zk. Kul, na požádání zk. Arb, kat. 10.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
129985
+1
Jakost
1961 Pof.1175II, Kulturní osobnosti - Mrštík, II. typ, uzavřená číslice "6", dvl, kat. 3.500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
126764
Jakost
1969-90 kompletní sestava 22 emisí Pražský hrad v PL, vše svěží, kat. 1.540Kč, vyvolávací cena:
U:A4
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::