Písemná aukce 33 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 59, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
123555 - 1889 HERRMANN Ignát (1854–1935), český spisovatel, rakouská
Jakost
1889 HERRMANN Ignát (1854–1935), český spisovatel, rakouská dopisnice 2Kr Orlice, něm. - český text, dofr. zn. 3Kr stejné emise, DR PRAG/ PRAHA/ 20.10.89, adresovaná do Francie, příchozí modré DR PARIS/ ETRANGER přes frankaturu, adresát je známý český spisovatel, odesílatel jeho manželka, vzadu zajímavý text, např. "rukopis donesla Anna ještě ve středu do tiskárny..." (zřejmě nejslavnější jeho román Otec Kondelík a ženich Vejvara); vpravo dole lom, přesto zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
130368 - 1979 FRANZ JOSEPH II (1906–1989), lichtenštejnský kníže, ori
+1
Jakost
1979 FRANZ JOSEPH II (1906–1989), lichtenštejnský kníže, originální fotografie s vlastnoručním podpisem, vzácný autogram vládnoucího monarchy (!!), doplněno genealogickým přehledem předků
Vyvolávací cena:
U:A4
128943 - 1872 HAUGWITZ Karl (1797–1874), listina s frankaturou kolků
+1
Jakost
1872 HAUGWITZ Karl (1797–1874), listina s frankaturou kolků emise 1870 hodnoty 3Fl a 20Fl, úřední razítko NAMIEST, s podpisem Karl Haugwitz
Vyvolávací cena:
U:A3s|
113225 - 1839 KAREL ALBERT (1798–1849), král Sardínie, sestava 4ks li
+8
Jakost
1839 KAREL ALBERT (1798–1849), král Sardínie, sestava 4ks listin signovaných Karlem Albertem, smíšená frankatura sardinských a rakouských kolků, vtištěné kolky 20G (!!), emise 1836, ozdobná záhlaví, zcela výjimečné!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
128969 - 1843 MAXMILIAN JOSEPH GOTTFRIED von Sommerau Beeckh (1769–18
Jakost
1843 MAXMILIAN JOSEPH GOTTFRIED von Sommerau Beeckh (1769–1853), kardinál a 5. olomoucký arcibiskup, potvrzení pro starohraběte Hugo Salma (1803–1888), významný průmyslník a politik, vydal olomoucký arcibiskup, velká arcibiskupská pečeť a celý podpis, na přední straně vtištěný kolek 30Kr, pěkné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
128967 - 1853 MITROVSKÝ  Vladimír I. (1814–1899), plný podpis na list
+2
Jakost
1853 MITROVSKÝ Vladimír I. (1814–1899), plný podpis na listině (LS), dlužní úpis na částku 80.000, v záhlaví vysoká frankatura kolků emise 1836 a 1850 (Brno) - 5G + 20G 5x, hezká pečeť, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
129334 - 1876 MITROVSKÝ Vladimír I. (1814–1899), plný podpis na listi
Jakost
1876 MITROVSKÝ Vladimír I. (1814–1899), plný podpis na listině, vystaveno v Londýně, opatřeno fiskální známkou SG.F19, znehodnoceno perem, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
128966 - 1853 SALM-REIFFERSCHEIDT-RAITZ Hugo Karl (1803–1888), význam
+2
Jakost
1853 SALM-REIFFERSCHEIDT-RAITZ Hugo Karl (1803–1888), významný průmyslník a politik, plný podpis na listině, dlužní úpis na částku 25.000, v záhlaví vysoká frankatura kolků emise 1840 (Wien) - 3G + 20G 3x, hezká pečeť a razítko, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
116542 - 1900-20 [SBÍRKY]  sestava převážně dopisů (ALS, AL), také do
+30
Jakost
1900-20 [SBÍRKY] sestava převážně dopisů (ALS, AL), také dokumentů a kartiček (DS, LS, TNS), od více než 40 představitelů šlechty, mj. BUQUOY, CZERNIN, DOBRZENSKÝ-KOLOWRAT, GRASSO, HOHENLOHE, HOYOS, CHOTEK, KINSKÝ, KOLOWRAT, LOBKOWITZ, LOEWENSTEIN, MLADOTA, NÁDHERNÝ, PÁLFFY, ROHAN, SCHWARZENBERG, SKRBENSKÝ, SILVA-TARROUCA, THUN, WALDSTEIN aj., část dokumentů - perforace po archivaci, přesto mimořádně zajímavé !!
Vyvolávací cena:
U:O4
123837 - 1934 GENERALITA, pamětní lístek z oslav 20. výročí založení
+1
Jakost
1934 GENERALITA, pamětní lístek z oslav 20. výročí založení Čsl. armády, Praha - Hrad, podpisy účastníků slavnosti (gen. Kutlvašr, gen. Číla a další), nutná další identifikace, dobře zachovalé, pro specialisty vítané
Vyvolávací cena:
U:A5
129717 - 1930 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý preziden
+1
Jakost
1930 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý prezident; strojopisná kopie návrhu na propůjčení řádu Bílého lva IV. třídy, formát dvojitý A4, dobře zachovalé, vhodné i pro sběratele autogramů
Vyvolávací cena:
U:A4
128547 - 1918 BENEŠ, HABRMAN, KLOFÁČ, MARKOVIČ, OSUSKÝ, STRIMPL aj.,
Jakost
1918 BENEŠ, HABRMAN, KLOFÁČ, MARKOVIČ, OSUSKÝ, STRIMPL aj., ústřižek z pohlednice ze ženevské konference s podpisy; historicky velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
130606 - 1977 COLOTKA Peter (*1925), slovenský komunistický politik;
Jakost
1977 COLOTKA Peter (*1925), slovenský komunistický politik; gratulační dopis Martinu Dzúrovi a plným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130607 - 1968 ČERNÍK Oldřich (1921–1994), komunistický funkcionář, če
Jakost
1968 ČERNÍK Oldřich (1921–1994), komunistický funkcionář, československý premiér v letech 1968–1970; fotografie a kartička s plným podpisem, adjustováno na paspartě
Vyvolávací cena:
U:A4
130608 - 1992 DIENSTBIER Jiří (1937–2011), český politik, novinář a d
+1
Jakost
1992 DIENSTBIER Jiří (1937–2011), český politik, novinář a disident; fotografie 7x10cm s podpisem (SP)
Vyvolávací cena:
U:A5
130609 - 1968 DUBČEK Alexander (1921–1992), československý a slovensk
Jakost
1968 DUBČEK Alexander (1921–1992), československý a slovenský politik, hlavní představitel Pražského jara 1968; fotografie a strojem psané poděkování s plným podpisem, adjustováno v paspartě
Vyvolávací cena:
U:A4
129716 - 1945 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda vlády, velvysla
Jakost
1945 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda vlády, velvyslanec v SSSR, předseda ČSSD apod., originál jmenovacího dekretu pro vrchního ministerského komisaře s jeho podpisem, razítko Předsednictva vlády, formát A4, nepřeložené, výborně zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
126408 - 1985 FULBRIGHT James William (1905–1995), americký senátor;
Jakost
1985 FULBRIGHT James William (1905–1995), americký senátor; vlastnoručně psaný dopis s podpisem (ALS) na hlavičkovém papíru, hezké
Vyvolávací cena:
U:A4
130615 - 1968 HÁJEK Jiří (1913–1993), MLYNÁŘ Zdeněk (1930–1997), ŠIK
Jakost
1968 HÁJEK Jiří (1913–1993), MLYNÁŘ Zdeněk (1930–1997), ŠIK Ota (1919–2004), představitelé Pražského jara; sestava 3ks kartiček s fotografiemi a podpisy
Vyvolávací cena:
U:A5
130610 - 1937? HODŽA Milan (1878–1944), československý předseda vlády
+2
Jakost
1937? HODŽA Milan (1878–1944), československý předseda vlády v letech 1935-1938; 4-stránkový dopis s plným podpisem (ALS), vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
130369 - 1939 HOLNA Václav, generál, zemský četnický velitel v Praze,
Jakost
1939 HOLNA Václav, generál, zemský četnický velitel v Praze, ateliérové foto s 3-řádkovým věnováním a podpisem, unikát, extrémně vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
130611 - 1977 CHŇOUPEK Bohuslav (1925–2004), československý komunisti
Jakost
1977 CHŇOUPEK Bohuslav (1925–2004), československý komunistický politik, představitel tzv. normalizace; průkazkové foto s plným podpisem (SP)
Vyvolávací cena:
U:A5
128381 - 1922 KLECANDA Vojtěch Vladimír (1888–1947), český generál, l
+1
Jakost
1922 KLECANDA Vojtěch Vladimír (1888–1947), český generál, legionář a politik; kabinetní foto s podpisem a věnováním gen. Čečkovi /ČEČEK Stanislav (1886–1930), český generál, významný legionář/; zachovalé, velmi vzácné
Vyvolávací cena:
U:A5
130613 - 1930 KLOFÁČ Václav (1868–1942), český politik a novinář; vla
Jakost
1930 KLOFÁČ Václav (1868–1942), český politik a novinář; vlastnoručně psaný citát s plným podpisem, pěkné
Vyvolávací cena:
U:A4
130614 - 1995 KWAŚNIEWSKI Aleksander (*1954), bývalý prezident Polska
Jakost
1995 KWAŚNIEWSKI Aleksander (*1954), bývalý prezident Polska v letech 1995–2005; strojopisný dopis s připojeným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
129718 - 1930 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československ
+1
Jakost
1930 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, UDRŽAL František (1866–1938), český politik a československý ministerský předseda; originální strojopis vládního nařízení ze dne 23.8.1930, kterým se mění stanovy pro udělování řádu Bílého lva a medaile Bílého lva; formát dvojitý A4, křížem přeloženo, dobře zachovalé, unikát
Vyvolávací cena:
U:A4
123847 - 1937 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera TGM, veřejná činite
+1
Jakost
1937 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera TGM, veřejná činitelka, osobní pozvání na oběd, psáno na zadní straně pohlednice z Lán, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
116620 - 1949 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a komunistic
Jakost
1949 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a komunistický politik, vlastnoruční podpis na stránce z časopisu VAR, lehké skvrny
Vyvolávací cena:
U:A4
130617 - 1942 POLYÁK Štefan (1882–1946), slovenský politik; hlavičkov
Jakost
1942 POLYÁK Štefan (1882–1946), slovenský politik; hlavičkový dopis psaný strojem adresovaný na prezidenta Jozefa Tiso s připojeným podpisem, bezvadné
Vyvolávací cena:
U:A4
126299 - 1908 ROSSI Cesare (1887–1967),  italský fašistický politik,
+1
Jakost
1908 ROSSI Cesare (1887–1967), italský fašistický politik, podpis na vlastní pohlednici (PS), lehce odřené růžky, jinak bezvadné
Vyvolávací cena:
U:A5
131442 - 1909 SÁBLÍK Karel (1871–1932), český politik, senátor; cesto
+2
Jakost
1909 SÁBLÍK Karel (1871–1932), český politik, senátor; cestovní pas s plným podpisem, úřední záznamy, razítka a kolek; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
130618 - 1970 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a po
Jakost
1970 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a politik, v letech 1968–1975 prezident ČSR; hlavičkový dopis s plným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
126316 - 1906 SVOJSÍK Antonín Benjamin (1876–1938), zakladatel českéh
+1
Jakost
1906 SVOJSÍK Antonín Benjamin (1876–1938), zakladatel českého skautingu (Junák), vlastnoručně psaná pohlednice z USA s podpisem (ALS), zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
130620 - 1909 ŠROBÁR Vavro (1867–1950), československý politik; dopis
+1
Jakost
1909 ŠROBÁR Vavro (1867–1950), československý politik; dopis adresovaný na přítele M. R. Štefánika s plným podpisem; vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
130621 - 1977 ŠTROUGAL Lubomír (*1924), československý komunistický p
Jakost
1977 ŠTROUGAL Lubomír (*1924), československý komunistický politik a premiér v letech 1970–1988; gratulační dopis Martinu Dzúrovi a plným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130623 - 1980 ŠUPKA Ladislav, československý komunistický politik, mi
Jakost
1980 ŠUPKA Ladislav, československý komunistický politik, ministr - předseda Výboru pro technický a investiční rozvoj; strojopisný dopis s podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130625 - 1943 TISO Jozef (1887–1947), slovenský římskokatolický kněz,
Jakost
1943 TISO Jozef (1887–1947), slovenský římskokatolický kněz, politik a prezident, strojopisný dopis s vlastnoručním podpisem (TLS), výborný stav, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
130408 - 1920 TUSAR Vlastimil (1880–1924), druhý československý premi
+1
Jakost
1920 TUSAR Vlastimil (1880–1924), druhý československý premiér, podpis na pohlednici
Vyvolávací cena:
U:A5
130626 - 1984 WEINBERGER Caspar (1917–2006), americký politik a minis
Jakost
1984 WEINBERGER Caspar (1917–2006), americký politik a ministr obrany za vlády prezidenta Ronalda Reagana; hlavičkový dopis s plným podpisem
Vyvolávací cena:
U:A4
130627 - 1946 ZENKL Petr (1884–1975), český politik, ministr, primáto
Jakost
1946 ZENKL Petr (1884–1975), český politik, ministr, primátor města Prahy, předseda exilové Rady svobodného Československa (1949–1974); hlavičkový dopis s připojeným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130612 - 1943 HEYROVSKÝ Jaroslav (1890–1967), český chemik, nositel N
Jakost
1943 HEYROVSKÝ Jaroslav (1890–1967), český chemik, nositel Nobelovy ceny z r. 1959; pohlednice s podpisem (AL)
Vyvolávací cena:
U:A5
128949 - 1867 PALACKÝ František (1798–1876), český historik, politik,
Jakost
1867 PALACKÝ František (1798–1876), český historik, politik, spisovatel, kvitance s listinnými kolky 25Kr + 1Fl + 2Fl, vlastnoruční podpis "Dr. Franz Palacký", kontrasignace RIEGROVÁ-PALACKÁ Marie (1833–1891), dcera, manželka Františka Ladislava Riegra, veřejná činitelka; výborný stav, velmi hezké, hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
130629 - 1947 ALEXY Janko (1894–1970), slovenský spisovatel, malíř a
Jakost
1947 ALEXY Janko (1894–1970), slovenský spisovatel, malíř a publicista; ručně psaný úryvek z románu "Dom horí" na kartónu A5, s plným podpisem (ADS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130630 - 1924 BŘEZINA Otokar (vlastním jménem Václav Jebavý, 1868–192
Jakost
1924 BŘEZINA Otokar (vlastním jménem Václav Jebavý, 1868–1929), český básník a spisovatel; vlastnoruční text na pohlednici s monogramem O.B. (AD); vzácné
Vyvolávací cena:
U:A5
126322 - 1947 HANZELKA Jiří (1920–2003), ZIKMUND Miroslav (*1919), če
Jakost
1947 HANZELKA Jiří (1920–2003), ZIKMUND Miroslav (*1919), čeští cestovatelé a spisovatelé; pohlednice z Etiopie do Prahy s oběma podpisy; zajímavý text, lehká skvrna
Vyvolávací cena:
U:A5
130631 - 1896 HEYDUK Adolf (1835–1923), český básník; dopis s podpise
Jakost
1896 HEYDUK Adolf (1835–1923), český básník; dopis s podpisem (ADS), dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
130632 - 1912 JESENSKÁ Růžena (1863–1940), česká básnířka a spisovate
Jakost
1912 JESENSKÁ Růžena (1863–1940), česká básnířka a spisovatelka; ručně psaný text s plným podpisem (AL); natrženo ve skladu
Vyvolávací cena:
U:A4
130633 - 1928 JIRÁSEK Alois (1851–1930), český prozaik a dramatik; ru
Jakost
1928 JIRÁSEK Alois (1851–1930), český prozaik a dramatik; ručně psaný text s plným podpisem (AL); hezké
Vyvolávací cena:
U:A4
130635 - 1942 JOHN Jaromír ( vlastním jménem Bohumil Markalous, 1882–
Jakost
1942 JOHN Jaromír ( vlastním jménem Bohumil Markalous, 1882–1952), český spisovatel a novinář; vlastnoručně psaný korespondenční lístek s plným podpisem (AL)
Vyvolávací cena:
U:A5
130637 - 1939 KAVEC Matúš (1898–1980), slovenský spisovatel; novoroče
Jakost
1939 KAVEC Matúš (1898–1980), slovenský spisovatel; novoročenka s plným podpisem (DS)
Vyvolávací cena:
U:A5
126325 - 1907 KISCH Egon Erwin (1885–1948), pražský spisovatel židovs
+1
Jakost
1907 KISCH Egon Erwin (1885–1948), pražský spisovatel židovského původu, vlastnoručně psaná pohlednice z Konstantinopolu do Prahy s plným podpisem "EgonErwinKisch" na přední straně (ALS), adresát Ernestine Kisch, Melantrichova ulice 14; velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
130640 - 1951 KOSTRA Ján (1910–1975), slovenský básník, malíř, esejis
Jakost
1951 KOSTRA Ján (1910–1975), slovenský básník, malíř, esejista a překladatel; strojopisný dopis s připojeným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
126324 - 1909 KVAPIL Jaroslav (1868–1950), český básník a dramatik, v
Jakost
1909 KVAPIL Jaroslav (1868–1950), český básník a dramatik, vlastnoručně psaná pohlednice s podpisem (ALS), adrasát Karel Mašek, spisovatel; hezké
Vyvolávací cena:
U:A5
130642 - 1931 LAURIN Arne (vlastním jménem Arnošt Lustig, 1889–1945),
Jakost
1931 LAURIN Arne (vlastním jménem Arnošt Lustig, 1889–1945), významný pražský českoněmecký novinář; strojopisný dopis na hlavičkovém papíru s připojeným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130645 - 1895 LEGER Karel (1859–1934), český spisovatel a dramatik; v
Jakost
1895 LEGER Karel (1859–1934), český spisovatel a dramatik; vlastnoručně psaný dopis s plným podpisem (ALS)
Vyvolávací cena:
U:A5
130665 - 1925 MAJEROVÁ Marie (vlastním jménem Marie Bartošová, 1882–1
Jakost
1925 MAJEROVÁ Marie (vlastním jménem Marie Bartošová, 1882–1967), česká spisovatelka; vlastní pohlednice s plným podpisem (PS)
Vyvolávací cena:
U:A5
130643 - 1937 NĚMEČEK Zdeněk (1894–1957), český spisovatel a dramatik
Jakost
1937 NĚMEČEK Zdeněk (1894–1957), český spisovatel a dramatik, legionář a diplomat; strojopisný dopis s připojeným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130647 - 1947 PILAŘ Jan (1917–1996), český spisovatel, básník a liter
Jakost
1947 PILAŘ Jan (1917–1996), český spisovatel, básník a literární kritik; strojopisný dopis s připojeným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130648 - 1938 POLÁČEK Karel (1892–1945), český spisovatel, humorista
Jakost
1938 POLÁČEK Karel (1892–1945), český spisovatel, humorista a novinář; dodací list s připojeným podpisem (DS), velmi vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
130649 - 2001 RÓŻEWICZ Tadeusz (*1921), polský básník a spisovatel; v
+1
Jakost
2001 RÓŻEWICZ Tadeusz (*1921), polský básník a spisovatel; vlastní pohlednice s podpisem na přední straně (SP)
Vyvolávací cena:
U:A5