Písemná aukce 33 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 69, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
123555 - 1889 HERRMANN Ignát (1854–1935), český spisovatel, rako
Jakost
1889 HERRMANN Ignát (1854–1935), český spisovatel, rakouská dopisnice 2Kr Orlice, něm. - český text, dofr. zn. 3Kr stejné emise, DR PRAG/ PRAHA/ 20.10.89, adresovaná do Francie, příchozí modré DR PARIS/ ETRANGER přes frankaturu, adresát je známý český spisovatel, odesílatel jeho manželka, vzadu zajímavý text, např. "rukopis donesla Anna ještě ve středu do tiskárny..." (zřejmě nejslavnější jeho román Otec Kondelík a ženich Vejvara); vpravo dole lom, přesto zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
130368 - 1979 FRANZ JOSEPH II (1906–1989), lichtenštejnský kníž
+1
Jakost
1979 FRANZ JOSEPH II (1906–1989), lichtenštejnský kníže, originální fotografie s vlastnoručním podpisem, vzácný autogram vládnoucího monarchy (!!), doplněno genealogickým přehledem předků
Vyvolávací cena:
U:A4
128943 - 1872 HAUGWITZ Karl (1797–1874), listina s frankaturou kolk
+1
Jakost
1872 HAUGWITZ Karl (1797–1874), listina s frankaturou kolků emise 1870 hodnoty 3Fl a 20Fl, úřední razítko NAMIEST, s podpisem Karl Haugwitz
Vyvolávací cena:
U:A3s|
113225 - 1839 KAREL ALBERT (1798–1849), král Sardínie, sestava 4k
+8
Jakost
1839 KAREL ALBERT (1798–1849), král Sardínie, sestava 4ks listin signovaných Karlem Albertem, smíšená frankatura sardinských a rakouských kolků, vtištěné kolky 20G (!!), emise 1836, ozdobná záhlaví, zcela výjimečné!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
128969 - 1843 MAXMILIAN JOSEPH GOTTFRIED von Sommerau Beeckh (1769–
Jakost
1843 MAXMILIAN JOSEPH GOTTFRIED von Sommerau Beeckh (1769–1853), kardinál a 5. olomoucký arcibiskup, potvrzení pro starohraběte Hugo Salma (1803–1888), významný průmyslník a politik, vydal olomoucký arcibiskup, velká arcibiskupská pečeť a celý podpis, na přední straně vtištěný kolek 30Kr, pěkné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
128967 - 1853 MITROVSKÝ  Vladimír I. (1814–1899), plný podpis na
+2
Jakost
1853 MITROVSKÝ Vladimír I. (1814–1899), plný podpis na listině (LS), dlužní úpis na částku 80.000, v záhlaví vysoká frankatura kolků emise 1836 a 1850 (Brno) - 5G + 20G 5x, hezká pečeť, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
129334 - 1876 MITROVSKÝ Vladimír I. (1814–1899), plný podpis na
Jakost
1876 MITROVSKÝ Vladimír I. (1814–1899), plný podpis na listině, vystaveno v Londýně, opatřeno fiskální známkou SG.F19, znehodnoceno perem, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
128966 - 1853 SALM-REIFFERSCHEIDT-RAITZ Hugo Karl (1803–1888), výz
+2
Jakost
1853 SALM-REIFFERSCHEIDT-RAITZ Hugo Karl (1803–1888), významný průmyslník a politik, plný podpis na listině, dlužní úpis na částku 25.000, v záhlaví vysoká frankatura kolků emise 1840 (Wien) - 3G + 20G 3x, hezká pečeť a razítko, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
116542 - 1900-20 [SBÍRKY]  sestava převážně dopisů (ALS, AL), t
+30
Jakost
1900-20 [SBÍRKY] sestava převážně dopisů (ALS, AL), také dokumentů a kartiček (DS, LS, TNS), od více než 40 představitelů šlechty, mj. BUQUOY, CZERNIN, DOBRZENSKÝ-KOLOWRAT, GRASSO, HOHENLOHE, HOYOS, CHOTEK, KINSKÝ, KOLOWRAT, LOBKOWITZ, LOEWENSTEIN, MLADOTA, NÁDHERNÝ, PÁLFFY, ROHAN, SCHWARZENBERG, SKRBENSKÝ, SILVA-TARROUCA, THUN, WALDSTEIN aj., část dokumentů - perforace po archivaci, přesto mimořádně zajímavé !!
Vyvolávací cena:
U:O4
123837 - 1934 GENERALITA, pamětní lístek z oslav 20. výročí zal
+1
Jakost
1934 GENERALITA, pamětní lístek z oslav 20. výročí založení Čsl. armády, Praha - Hrad, podpisy účastníků slavnosti (gen. Kutlvašr, gen. Číla a další), nutná další identifikace, dobře zachovalé, pro specialisty vítané
Vyvolávací cena:
U:A5
129717 - 1930 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý pr
+1
Jakost
1930 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý prezident; strojopisná kopie návrhu na propůjčení řádu Bílého lva IV. třídy, formát dvojitý A4, dobře zachovalé, vhodné i pro sběratele autogramů
Vyvolávací cena:
U:A4
128547 - 1918 BENEŠ, HABRMAN, KLOFÁČ, MARKOVIČ, OSUSKÝ, STRIMPL
Jakost
1918 BENEŠ, HABRMAN, KLOFÁČ, MARKOVIČ, OSUSKÝ, STRIMPL aj., ústřižek z pohlednice ze ženevské konference s podpisy; historicky velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
130606 - 1977 COLOTKA Peter (*1925), slovenský komunistický politik
Jakost
1977 COLOTKA Peter (*1925), slovenský komunistický politik; gratulační dopis Martinu Dzúrovi a plným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130607 - 1968 ČERNÍK Oldřich (1921–1994), komunistický funkcion
Jakost
1968 ČERNÍK Oldřich (1921–1994), komunistický funkcionář, československý premiér v letech 1968–1970; fotografie a kartička s plným podpisem, adjustováno na paspartě
Vyvolávací cena:
U:A4
130608 - 1992 DIENSTBIER Jiří (1937–2011), český politik, novin
+1
Jakost
1992 DIENSTBIER Jiří (1937–2011), český politik, novinář a disident; fotografie 7x10cm s podpisem (SP)
Vyvolávací cena:
U:A5
130609 - 1968 DUBČEK Alexander (1921–1992), československý a slo
Jakost
1968 DUBČEK Alexander (1921–1992), československý a slovenský politik, hlavní představitel Pražského jara 1968; fotografie a strojem psané poděkování s plným podpisem, adjustováno v paspartě
Vyvolávací cena:
U:A4
129716 - 1945 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda vlády, vel
Jakost
1945 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda vlády, velvyslanec v SSSR, předseda ČSSD apod., originál jmenovacího dekretu pro vrchního ministerského komisaře s jeho podpisem, razítko Předsednictva vlády, formát A4, nepřeložené, výborně zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
126408 - 1985 FULBRIGHT James William (1905–1995), americký senát
Jakost
1985 FULBRIGHT James William (1905–1995), americký senátor; vlastnoručně psaný dopis s podpisem (ALS) na hlavičkovém papíru, hezké
Vyvolávací cena:
U:A4
130615 - 1968 HÁJEK Jiří (1913–1993), MLYNÁŘ Zdeněk (1930–1
Jakost
1968 HÁJEK Jiří (1913–1993), MLYNÁŘ Zdeněk (1930–1997), ŠIK Ota (1919–2004), představitelé Pražského jara; sestava 3ks kartiček s fotografiemi a podpisy
Vyvolávací cena:
U:A5
130610 - 1937? HODŽA Milan (1878–1944), československý předseda
+2
Jakost
1937? HODŽA Milan (1878–1944), československý předseda vlády v letech 1935-1938; 4-stránkový dopis s plným podpisem (ALS), vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
130369 - 1939 HOLNA Václav, generál, zemský četnický velitel v P
Jakost
1939 HOLNA Václav, generál, zemský četnický velitel v Praze, ateliérové foto s 3-řádkovým věnováním a podpisem, unikát, extrémně vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
130611 - 1977 CHŇOUPEK Bohuslav (1925–2004), československý komu
Jakost
1977 CHŇOUPEK Bohuslav (1925–2004), československý komunistický politik, představitel tzv. normalizace; průkazkové foto s plným podpisem (SP)
Vyvolávací cena:
U:A5
128381 - 1922 KLECANDA Vojtěch Vladimír (1888–1947), český gene
+1
Jakost
1922 KLECANDA Vojtěch Vladimír (1888–1947), český generál, legionář a politik; kabinetní foto s podpisem a věnováním gen. Čečkovi /ČEČEK Stanislav (1886–1930), český generál, významný legionář/; zachovalé, velmi vzácné
Vyvolávací cena:
U:A5
130613 - 1930 KLOFÁČ Václav (1868–1942), český politik a novin
Jakost
1930 KLOFÁČ Václav (1868–1942), český politik a novinář; vlastnoručně psaný citát s plným podpisem, pěkné
Vyvolávací cena:
U:A4
130614 - 1995 KWAŚNIEWSKI Aleksander (*1954), bývalý prezident Pol
Jakost
1995 KWAŚNIEWSKI Aleksander (*1954), bývalý prezident Polska v letech 1995–2005; strojopisný dopis s připojeným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
129718 - 1930 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+1
Jakost
1930 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, UDRŽAL František (1866–1938), český politik a československý ministerský předseda; originální strojopis vládního nařízení ze dne 23.8.1930, kterým se mění stanovy pro udělování řádu Bílého lva a medaile Bílého lva; formát dvojitý A4, křížem přeloženo, dobře zachovalé, unikát
Vyvolávací cena:
U:A4
123847 - 1937 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera TGM, veřejná
+1
Jakost
1937 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera TGM, veřejná činitelka, osobní pozvání na oběd, psáno na zadní straně pohlednice z Lán, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
116620 - 1949 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a komu
Jakost
1949 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a komunistický politik, vlastnoruční podpis na stránce z časopisu VAR, lehké skvrny
Vyvolávací cena:
U:A4
130617 - 1942 POLYÁK Štefan (1882–1946), slovenský politik; hlav
Jakost
1942 POLYÁK Štefan (1882–1946), slovenský politik; hlavičkový dopis psaný strojem adresovaný na prezidenta Jozefa Tiso s připojeným podpisem, bezvadné
Vyvolávací cena:
U:A4
126299 - 1908 ROSSI Cesare (1887–1967),  italský fašistický poli
+1
Jakost
1908 ROSSI Cesare (1887–1967), italský fašistický politik, podpis na vlastní pohlednici (PS), lehce odřené růžky, jinak bezvadné
Vyvolávací cena:
U:A5
131442 - 1909 SÁBLÍK Karel (1871–1932), český politik, senátor
+2
Jakost
1909 SÁBLÍK Karel (1871–1932), český politik, senátor; cestovní pas s plným podpisem, úřední záznamy, razítka a kolek; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
130618 - 1970 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generá
Jakost
1970 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a politik, v letech 1968–1975 prezident ČSR; hlavičkový dopis s plným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
126316 - 1906 SVOJSÍK Antonín Benjamin (1876–1938), zakladatel č
+1
Jakost
1906 SVOJSÍK Antonín Benjamin (1876–1938), zakladatel českého skautingu (Junák), vlastnoručně psaná pohlednice z USA s podpisem (ALS), zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
130620 - 1909 ŠROBÁR Vavro (1867–1950), československý politik;
+1
Jakost
1909 ŠROBÁR Vavro (1867–1950), československý politik; dopis adresovaný na přítele M. R. Štefánika s plným podpisem; vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
130621 - 1977 ŠTROUGAL Lubomír (*1924), československý komunistic
Jakost
1977 ŠTROUGAL Lubomír (*1924), československý komunistický politik a premiér v letech 1970–1988; gratulační dopis Martinu Dzúrovi a plným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130623 - 1980 ŠUPKA Ladislav, československý komunistický politik
Jakost
1980 ŠUPKA Ladislav, československý komunistický politik, ministr - předseda Výboru pro technický a investiční rozvoj; strojopisný dopis s podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130625 - 1943 TISO Jozef (1887–1947), slovenský římskokatolický
Jakost
1943 TISO Jozef (1887–1947), slovenský římskokatolický kněz, politik a prezident, strojopisný dopis s vlastnoručním podpisem (TLS), výborný stav, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
130408 - 1920 TUSAR Vlastimil (1880–1924), druhý československý
+1
Jakost
1920 TUSAR Vlastimil (1880–1924), druhý československý premiér, podpis na pohlednici
Vyvolávací cena:
U:A5
130626 - 1984 WEINBERGER Caspar (1917–2006), americký politik a mi
Jakost
1984 WEINBERGER Caspar (1917–2006), americký politik a ministr obrany za vlády prezidenta Ronalda Reagana; hlavičkový dopis s plným podpisem
Vyvolávací cena:
U:A4
130627 - 1946 ZENKL Petr (1884–1975), český politik, ministr, pri
Jakost
1946 ZENKL Petr (1884–1975), český politik, ministr, primátor města Prahy, předseda exilové Rady svobodného Československa (1949–1974); hlavičkový dopis s připojeným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130612 - 1943 HEYROVSKÝ Jaroslav (1890–1967), český chemik, nosi
Jakost
1943 HEYROVSKÝ Jaroslav (1890–1967), český chemik, nositel Nobelovy ceny z r. 1959; pohlednice s podpisem (AL)
Vyvolávací cena:
U:A5
128949 - 1867 PALACKÝ František (1798–1876), český historik, po
Jakost
1867 PALACKÝ František (1798–1876), český historik, politik, spisovatel, kvitance s listinnými kolky 25Kr + 1Fl + 2Fl, vlastnoruční podpis "Dr. Franz Palacký", kontrasignace RIEGROVÁ-PALACKÁ Marie (1833–1891), dcera, manželka Františka Ladislava Riegra, veřejná činitelka; výborný stav, velmi hezké, hledané
Vyvolávací cena:
U:A3s|
130629 - 1947 ALEXY Janko (1894–1970), slovenský spisovatel, malí
Jakost
1947 ALEXY Janko (1894–1970), slovenský spisovatel, malíř a publicista; ručně psaný úryvek z románu "Dom horí" na kartónu A5, s plným podpisem (ADS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130630 - 1924 BŘEZINA Otokar (vlastním jménem Václav Jebavý, 186
Jakost
1924 BŘEZINA Otokar (vlastním jménem Václav Jebavý, 1868–1929), český básník a spisovatel; vlastnoruční text na pohlednici s monogramem O.B. (AD); vzácné
Vyvolávací cena:
U:A5
126322 - 1947 HANZELKA Jiří (1920–2003), ZIKMUND Miroslav (*1919)
Jakost
1947 HANZELKA Jiří (1920–2003), ZIKMUND Miroslav (*1919), čeští cestovatelé a spisovatelé; pohlednice z Etiopie do Prahy s oběma podpisy; zajímavý text, lehká skvrna
Vyvolávací cena:
U:A5
130631 - 1896 HEYDUK Adolf (1835–1923), český básník; dopis s p
Jakost
1896 HEYDUK Adolf (1835–1923), český básník; dopis s podpisem (ADS), dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
130632 - 1912 JESENSKÁ Růžena (1863–1940), česká básnířka a
Jakost
1912 JESENSKÁ Růžena (1863–1940), česká básnířka a spisovatelka; ručně psaný text s plným podpisem (AL); natrženo ve skladu
Vyvolávací cena:
U:A4
130633 - 1928 JIRÁSEK Alois (1851–1930), český prozaik a dramati
Jakost
1928 JIRÁSEK Alois (1851–1930), český prozaik a dramatik; ručně psaný text s plným podpisem (AL); hezké
Vyvolávací cena:
U:A4
130635 - 1942 JOHN Jaromír ( vlastním jménem Bohumil Markalous, 18
Jakost
1942 JOHN Jaromír ( vlastním jménem Bohumil Markalous, 1882–1952), český spisovatel a novinář; vlastnoručně psaný korespondenční lístek s plným podpisem (AL)
Vyvolávací cena:
U:A5
130637 - 1939 KAVEC Matúš (1898–1980), slovenský spisovatel; nov
Jakost
1939 KAVEC Matúš (1898–1980), slovenský spisovatel; novoročenka s plným podpisem (DS)
Vyvolávací cena:
U:A5
126325 - 1907 KISCH Egon Erwin (1885–1948), pražský spisovatel ž
+1
Jakost
1907 KISCH Egon Erwin (1885–1948), pražský spisovatel židovského původu, vlastnoručně psaná pohlednice z Konstantinopolu do Prahy s plným podpisem "EgonErwinKisch" na přední straně (ALS), adresát Ernestine Kisch, Melantrichova ulice 14; velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
130640 - 1951 KOSTRA Ján (1910–1975), slovenský básník, malíř
Jakost
1951 KOSTRA Ján (1910–1975), slovenský básník, malíř, esejista a překladatel; strojopisný dopis s připojeným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
126324 - 1909 KVAPIL Jaroslav (1868–1950), český básník a drama
Jakost
1909 KVAPIL Jaroslav (1868–1950), český básník a dramatik, vlastnoručně psaná pohlednice s podpisem (ALS), adrasát Karel Mašek, spisovatel; hezké
Vyvolávací cena:
U:A5
130642 - 1931 LAURIN Arne (vlastním jménem Arnošt Lustig, 1889–1
Jakost
1931 LAURIN Arne (vlastním jménem Arnošt Lustig, 1889–1945), významný pražský českoněmecký novinář; strojopisný dopis na hlavičkovém papíru s připojeným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130645 - 1895 LEGER Karel (1859–1934), český spisovatel a dramati
Jakost
1895 LEGER Karel (1859–1934), český spisovatel a dramatik; vlastnoručně psaný dopis s plným podpisem (ALS)
Vyvolávací cena:
U:A5
130665 - 1925 MAJEROVÁ Marie (vlastním jménem Marie Bartošová, 1
Jakost
1925 MAJEROVÁ Marie (vlastním jménem Marie Bartošová, 1882–1967), česká spisovatelka; vlastní pohlednice s plným podpisem (PS)
Vyvolávací cena:
U:A5
130643 - 1937 NĚMEČEK Zdeněk (1894–1957), český spisovatel a d
Jakost
1937 NĚMEČEK Zdeněk (1894–1957), český spisovatel a dramatik, legionář a diplomat; strojopisný dopis s připojeným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130647 - 1947 PILAŘ Jan (1917–1996), český spisovatel, básník
Jakost
1947 PILAŘ Jan (1917–1996), český spisovatel, básník a literární kritik; strojopisný dopis s připojeným podpisem (TLS)
Vyvolávací cena:
U:A4
130648 - 1938 POLÁČEK Karel (1892–1945), český spisovatel, humo
Jakost
1938 POLÁČEK Karel (1892–1945), český spisovatel, humorista a novinář; dodací list s připojeným podpisem (DS), velmi vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
130649 - 2001 RÓŻEWICZ Tadeusz (*1921), polský básník a spisovat
+1
Jakost
2001 RÓŻEWICZ Tadeusz (*1921), polský básník a spisovatel; vlastní pohlednice s podpisem na přední straně (SP)
Vyvolávací cena:
U:A5

Písemná aukce 33 / Autogramy, rukopisy - Informace

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.