Sálová aukce 30 / Filatelie / Filatelistické obory

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
110564
+1
Jakost
1922 PODKARPATSKÁ RUS poštovna BEŇA (VELIKOJE MUŽIJOVO), kat. Geb.2505, černé rámečkové razítko na dopisnici, tento typ katalog nezná, natrženo v dolním a pravém okraji, vyvolávací cena:
U:A5
109613
Jakost
1916 Maxa F75, dopisnice FJI 5h s perfinem (!), dofr. zn. Koruna 3h vše s perfinem "F.W." fy František Wawerka, Lipník n./B., zachovalé, vzácné!, vyvolávací cena:
U:A5
116525
Jakost
1923 Maxa H16, faktura s přítiskem firmy Jindřicha Francka synové - Chomutov, listinný kolek 20h s perfinem "HFS", vzadu přilepený účet; lehké přehyby, dekorativní, vyvolávací cena:
U:A3s|
116526
Jakost
1925 Maxa K50, firemní účet s kolkem 1Kč s perfinem "K&S" fy Kastrup & Swetlik, ES-KA Cheb, včetně stvrzenky; zachovalé, přehyby, vyvolávací cena:
U:A3s|
109595
+1
Jakost
1915-20 GERMANY sestava 5ks identifikačních celistvostí zaslaných na Moravu, reklamní přítisky, mj. RIEMANN, Chemnitz; EBERLE, Augsburg aj., velmi dekorativní, vyvolávací cena:
U:A5
109594
+1
Jakost
1915-25 GERMANY sestava 6ks identifikačních celistvostí zaslaných na Moravu, reklamní přítisky, mj. RIEMANN, Chemnitz; EBERLE, Augsburg aj., velmi dekorativní, vyvolávací cena:
U:A5
109592
Jakost
1902-13 GERMANY sestava 7ks identifikačních celistvostí zaslaných na Moravu, R+Dobírka, firmy Riemann, Chemnitz-Gablenz; Blombach, Ronsdorf; Dick, Esslingen; Tillmann, Remschied, hezké, vyvolávací cena:
U:A5
116251
+1
Jakost
1851 ŠLESVICKÁ VÁLKA obsazení Holštýnska, předtištěný skládaný ex offo dopis s neúplným raz. KK FElDPOSTAMT 24/3, předtištěno Herzog Wellington 42. Linien-Infanterie-Reg., vzadu příchozí řádkové raz. TETSCHEN A.D. ELBE/ 28.Marz.; lehký archivační sklad, velmi vzácné razítko, dekorativní kus, kat. Ferch. cena záliby!, vyvolávací cena:
U:X
116175
+1
Jakost
1917 sestava 2ks lístků FP 8h (Ferch.3), 1x do Švýcarska dofr. zn. 3h, DR EPA BELGRAD/ 13.VIII.17, cenzura; 1x jako R do Vídně, dofr. zn. 25h, DR EPA DĄBROWA/ 20.X.17, cenzura; velmi hezké, vyvolávací cena:
U:A5
116253
Jakost
1914-17 sestava 2ks pohlednic vyfr. rakouskou a uherskou zn. s razítkem Od armády v poli, 1x rámečkové v němčině, 1x dvojjazyčné (!), kat. min. 600€, vyvolávací cena:
U:A5
116524
+1
Jakost
1916 K.u.K. SCHULFLUGSTATION COSADA, červené 2-kruhové raz. s orlicí na lístku FP s přítiskem KuK SEEFLUGSTATION COSADA, doplněno DR MFPA POLA/ 29.V.16; pěkné otisky, lehký lom v pravém rohu, kat. Pith. 3.500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
115991
Jakost
1918 sestava 3ks celistvostí: adresní štítek s víkem, zásilka Vzorek bez ceny, vyfr. zn. Mi.188, 195, zasláno na FP 516; úřední poštovní obálka, řádkové raz. "Třídírna polní pošty Praha", obsahuje 1 olověnou plombu, ručně psaná poznámka "2 plomby" a "plomba chybí"; poštovní tkaninový sáček od zásilky sirek dragounovi 7. regimentu, DR TŘÍDÍRNA POLNÍ POŠTY PRAHA; mimořádně zajímavé dobové dokumenty!, vyvolávací cena:
U:A4
116527
+1
Jakost
1918 S.M.D. BELVEDERE II Tb, červené rámečkové cenzurní raz. na pohlednici doplněné DR MFPA POLA/ 20.V.18; luxusní, kat. Pith. neuvádí, vyvolávací cena:
U:A5
116532
+1
Jakost
1915 K.u.K. Kriegsmarine DAMPFER XIV, fialové jednokruhové raz. s orlicí doplněno DR MFPA POLA/ 16.VIII.15; luxusní včetně otisků razítek, kat. Pith. 2.700Kč, vyvolávací cena:
U:A5
116531
Jakost
1917 S.M. DAMPFER V, červené rámečkové cenzurní raz., přes DR MFPA POLA/ 10.VII.17, adresováno do Čech; zachovalé, kat. Pith. 3.500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
116536
Jakost
1914-15 S.M.S. DROMEDAR, S.M.S. ERZH. KARL, Dromedar fialové kruhové raz. s orlicí na pohlednici Kotoru, doplněné DR ROSS/ 10.XII.14; Erzh. Karl červené řádkové raz. + cenzurní fialové kruhové raz. s datem 16.III.1915; obě luxusní, kat. Pith. přes 3.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
116528
Jakost
1917 S.M. PATROUILLENBOOT FOGAS, Dunajská flotila, červené kruhové raz. se znaky (neúplný dotisk pouze znaků), doplněno DR FP 299/ 2.IV.17; lehký svislý lom v pohlednici, kat. Pith. 5.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
116529
+1
Jakost
1917 S.M. U-BOOT X, fialové jednokruhové raz. s malou orlicí, doplněno raz. MFPA POLA 10.I.17, posádka 14 mužů; bez poškození, pěkný otisk razítka ponorky, kat. Pith. 14.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
116522
Jakost
1918 S.M. UNTERSEEBOOT "41", červené řádkové raz. na pohlednici zaslané na Moravu, doplněno přes DR MFPA POLA/ 19.II.18, ponorka zařazena do služby 19.2.18 !!, řádkové raz. se používalo necelé 3 měsíce (!), posádka 19 mužů; pěkné otisky, mírně zašlé okraje, vzácné, kat. Pith. 17.000Kč, v 19. aukci prodáno za 18.000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
116020
+1
Jakost
1920 RUSKO Hong Kong, kolorovaná pohlednice Honkongu zaslaná z návratu čs. vojsk z Ruska, kvalitní otisk fialového razítka PP z lodi PRESIDENT GRANT/ XXXV., dle textu 2.9.20; luxusní!, vyvolávací cena:
U:A5
116002
Jakost
1918 RUSKO Ural, předtištěný lístek PP zaslaný do ČSR od příslušníka 1. důstojnické školy pro pěchotu v Kyštymu na Urale - kruhové fialové razítko, doplněno raz. Československého ČK - Zajatecký oddíl; natrženo v horním okraji + několik skvrn, vyvolávací cena:
U:A5
116019
+1
Jakost
1920 RUSKO Vladivostok, obálka dopisu zaslaná do ČSR s kruhovým červeno-fialovým raz. PP č.4/ ČS, vojsko na Rusi, odesílatel příslušník štábu pluku K. H. Borovského s ručně psaným datem podání 28.V.20; drobné natržení, vzadu několik skvrn, vyvolávací cena:
U:A5
115519
Jakost
1919 I. polní letecká setnina, červené řádkové razítko na pohlednici do Čech, DR BAZIN (Pezinok) 920.JUN.28 (sic!), příčný lom, velmi zajímavé!, vyvolávací cena:
U:A5
115520
Jakost
1920 7. letecká rota, modré řádkové raz. na pohlednici do Čech, DR Čs.PP 46/ 9.V.20, odřené růžky, velmi zajímavé!, vyvolávací cena:
U:A5
116025
+1
Jakost
1938 ŠPANĚLSKO / INTERBRIGÁDY letecký dopis do Hodonína, podací raz. PP COREOS DE CAMPANA/ E.DE.C.B. MOVIL/ B.I./ 11.Dic.38, přelepka + zelené cenzurní razítko, příchod DR PRAHA 82-Letiště/ 17.XII.38; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
116043
+1
Jakost
1944 sestava 3ks celistvostí zaslaných na adresu jednoho příslušníka vládního vojska do Písku - dirigent hudby vládního vojska, 2x jako pohlednice s čísly FP odesílatele 47248-B a 47006, 1x zelený předtištěný lístek FP s číslem polní pošty odesílatele Flp.No. 47248; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
114079
+2
Jakost
1939-40 sestava 9ks prošlých lístků s razítky PP POSTE AUX ARMES, vše jeden odesílatel S.P. 2197, 1x rámečkové cenzurní razítko a 1x útvarové kruhové raz. ČS. VOJENSKÁ POLNÍ POŠTA S.P. 2197 + 10ks čistých nebo neprošlých lístků Čs.PP ve Francii s různými propagačními přítisky; zachovalé - drobné skvrny, a odřené rohy prošlých lístků, vyvolávací cena:
U:A5
116284
+1
Jakost
1940 jugoslávská dopisnice 1Din do Francie dofr. zn. 1,50Din 2x, DR BOROVO 5.IV.40, adresát Jaroslav DOSOUDIL, letecká základna Saint-Jean-d'Angély, tranzitní razítko PARIS, příchozí razítko; zajímavý text, hezké, vyvolávací cena:
U:A5
116032
+1
Jakost
1940 SENEGAL letecký dopis adresovaný na Čs. armádní sekci ve Francii, poštovní schránka S.P.2197, podací DR DAKAR, prošlé vojenskou cenzurou, vzadu příchozí DR AUDE; zachovalé, zajímavé!, vyvolávací cena:
U:A5
116286
+2
Jakost
1943 AIRGRAPH DR Čs. PP/ 6.DE.1943, odesílatel Otto WAGNER (1902–1974), český voják, velitel Cizinecké legie, Sidi Bel-Abbes, natržená klopa, velmi zajímavé!, vyvolávací cena:
U:A5
113033
Jakost
1948 smíšená frankatura OVS Stalinovy závody a výplatní zn. 1Kčs, Pof.417 na letecké zásilce do USA, předběžný OVS s hodnotovým údajem 9,00 v gotickém písmu, DR ZÁLUŽÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH/ 19.5.48, obálka s firemním přítiskem Stalin Works National Corporation; dekorativní kus bez poškození, ojedinělá zásilka do zahraničí!, vyvolávací cena:
U:A5
109591
+1
Jakost
1912 FLUGWOCHE FLUGFELD WIEN 23.-30. Juni 1912, fialové kulaté razítko na pohlednici letiště, adresováno na Moravu, DR WIEN/ 1.VII.12, velmi zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
116287
+1
Jakost
1947 SVIT/ TATRANSKÝ SJEZD JUNÁKŮ/ 21.22.VI.1946 modré kulaté razítko na pohlednici do Bratislavy, rarita !, vyvolávací cena:
U:A5
116248
+1
Jakost
1914 FELDPOST cenné psaní se smíšenou (!) uherskou a rakouskou frankaturou na tiskopisové uherské obálce, vylepeny zn. Turul 35f, Mi.102, a rakouská emise 1908 Mi.141, 144, podací DR FP No.212/ 8.X.14, doplněno řádkovým útvarovým raz. Corps Magazin No.21/ 3 Zug.; zachovalé pečetě, několik drobných skvrn, stejný dopis viz kat. Ferch. str. 1127, kat. min. 600€, vyvolávací cena:
U:A5
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::