Sálová aukce 32 / Fiskální ceniny

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
125343
+4
Jakost
1852 RAKOUSKO předtištěný protokol s 8 vtištěnými kolky (!) na přední straně, další 4 vtištěné kolky uvnitř, velmi vzácné, vyvolávací cena:
U:A3s|
125347
Jakost
1854 RAKOUSKO listina s vysokou 6-barevnou vícenásobnou frankaturou kolků (20Fl + 20Fl + 2Fl + 1Fl + 45Kr + 1Kr (!) + 6Kr), znehodnoceno 2 úředními razítky; zachovalé, listinný kolek 1Kr C.M. je v takové frankatuře extrémné vzácný !!, vyvolávací cena:
U:A3s|
125354
Jakost
1855 RAKOUSKO listina s kolkem 10Kr C.M. s odstřiženou perforací (!), vyhotoveno v Praze, uznáno kontrolorem; velmi vzácné a hledané, vyvolávací cena:
U:A3s|
125340
+1
Jakost
1856 RAKOUSKO kaligraficky psaná listina s nejvzácnějším rakouským listinným kolkem 18Fl, zoubkování 13½, podpis hrabě Mitrovský; velmi vzácné, hledané, vyvolávací cena:
U:A3s|
125355
+1
Jakost
1856 RAKOUSKO kaligraficky psaná nájemní smlouva z 1.10.1856 se 4-barevnou frankaturou na přední straně (14Fl + 1Fl + 6Kr + 10Kr C.M.) a s kolkem 15Kr na druhé straně; zajímavé, hezké, vyvolávací cena:
U:A3s|
125342
Jakost
1856 RAKOUSKO předtištěný protokol s výjimečnou frankaturou 45Kr + 2Kr C.M. 2-páska; listinné kolky 2Kr jsou na dokumentech velmi vzácné a 2-páska (zoubkování 16½:15) je unikát!, vyvolávací cena:
U:A3s|
125341
Jakost
1858 RAKOUSKO nájemní smlouva se vzácnou 3-barevnou frankaturou kolků na přední straně 20Fl + 16Fl (!) + 5Fl, listinný kolek 20Fl je ze ZP 1 - levý horní okraj archu , vyvolávací cena:
U:A3s|
125348
Jakost
1858 RAKOUSKO smlouva o nájmu se smíšenou frankaturou kolků 3Kr C.M. 2x, po platnosti, zaregistrováno u okresního úřadu a doplněno platným kolkem 10Kr II. emise, modré úřední razítko KONITZ; velmi hezké, vyvolávací cena:
U:A3s|
125339
+2
Jakost
1859 RAKOUSKO kompletní smlouva s vysokou frankaturou kolků II. emise v záhlaví, 5-barevná frankatura (14Fl + 14Fl + 14Fl + 2Fl + 60Kr + 30Kr + 5Kr), hodnota 14Fl - různé TL, posun tisku; 3 pečetě, velmi vzácné, vyvolávací cena:
U:A3s|
125346
Jakost
1859 RAKOUSKO smlouva s frankaturou kolků II. emise na zadní straně - 20Fl + 20Fl + 18Gl + 50Kr; listinný kolek 18Fl s výraznou složkou papíru - hledané!, vyvolávací cena:
U:A3s|
125344
Jakost
1860 RAKOUSKO česky psaná listina s frankaturou listinných kolků 12Kr - 3-páska, II. emise, 1ks bez svislé perforace, vzácné a hledané, vyvolávací cena:
U:A3s|
125345
Jakost
1862 RAKOUSKO předtištěné potvrzení s ozdobným záhlavím se 2 listinnými kolky II. emise - 3Fl + 75Kr, dolní části kolků odstřiženy; vzácné a hledané, vyvolávací cena:
U:A3s|
125338
+2
Jakost
1863 RAKOUSKO nájemní smlouva s unikátní frankaturou s 13 kolky, 11-barevná frankatura s nejvzácnějšími hodnotami (15Kr + 16Fl + 18Fl + 14Fl + 8Hl + 1Fl + 30Kr + 5Kr + 25Kr + 15Kr + 2Kr), druhá strana 18Fl + 2Fl; velmi dobrý stav, vzácné, hledané, vyvolávací cena:
U:A3s|
125356
Jakost
1869 RAKOUSKO-UHERSKO listina s velmi vysokou frankaturou kolků v záhlaví (6x 20Fl + 10Fl + 5x 1Fl), listinný kolek 20Fl - 2x 2-páska, šikmá perforace, posunutá moletáž; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
125289
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list s listinným kolkem 5Kr, DR BRÜNN/ 16.12.; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
125337
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO předtištěný licitační protokol s vysokou frankaturou v záhlaví, 15Kr 2-páska 12Fl 1+ 2-páska (!), různé odstíny; pásky a bloky kolků vysokých hodnot se téměř nevyskytují, archy byly ve výrobě roztrhány a kolky expedovány v malých dřevěných krabičkách, velmi vzácné, vyvolávací cena:
U:A3s|
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::