Sálová aukce 39 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 59, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
151630 - 1911 CZERNIN Otakar Theobald hrabě (1878-1932), český šlecht
+2
Jakost
1911 CZERNIN Otakar Theobald hrabě (1878-1932), český šlechtic, politik, ministr zahraničí rakousko-uherské vlády 1916-18, vlastnoručně psaný dopis s podpisem, papír s vodoznakem; včetně obálky, velmi dobrý stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
151633 - 1857 KINSKÝ Bedřich Karel kníže (1834-1899), český šlechtic,
+1
Jakost
1857 KINSKÝ Bedřich Karel kníže (1834-1899), český šlechtic, politik, císařský zmocněnec pro české země, vlastnoruční podpis na německy psané dispozici; křížem přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A5
151431 - 1676 KOLOWRAT František Libštejnský, hrabě (1620-1700), mora
+1
Jakost
1676 KOLOWRAT František Libštejnský, hrabě (1620-1700), moravský zemský hejtman, rytíř řádu Zlatého rouna, císařský rada, vlastnoruční podpis na posélacím listu (missivu) z moravského královského tribunálu adresovaném Ferdinadovi knížeti z Dietrichštejna na Mikulově etc., rytíři řádu Zlatého rouna a císařskému radovi etc., větší část suché pečeti moravského královského tribunálu; velice zajímavé, stopy stáří, příčné a vodorovné sklady
Vyvolávací cena:
U:A4
149767 - 1924 KOLOWRAT Ottmar (1891-1966), čestný rytíř Maltézského ř
+1
Jakost
1924 KOLOWRAT Ottmar (1891-1966), čestný rytíř Maltézského řádu, KOLOWRAT Olga (rozená Khevenhüller-Metsch) (1850-1932), KOLOWRAT M. Zdenka (1893-1958), vlastnoruční podpisy na pohlednici
Vyvolávací cena:
U:A5
151829 - 1918 LOBKOWITZ Ferdinand Zdenko (1858 - 1938), český šlechti
+1
Jakost
1918 LOBKOWITZ Ferdinand Zdenko (1858 - 1938), český šlechtic, člen královské rady, strojem psané pojednání o stavu monarchie s vlastnoručním podpisem; křížem přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
151678 - 1930 SCHWARZENBERG Adolf (1890–1950), český šlechtic, vlastn
Jakost
1930 SCHWARZENBERG Adolf (1890–1950), český šlechtic, vlastnoruční podpis na blahopřání s vyobrazením rodového zámku Hluboká
Vyvolávací cena:
U:A5
151717 - 1883 SCHWARZENBERG kardinál Bedřich Josef (1809-1885), 27. p
+1
Jakost
1883 SCHWARZENBERG kardinál Bedřich Josef (1809-1885), 27. pražský arcibiskup, vlastnoručně psaný dopis s podpisem; adjustováno na černém kartónovém papíru
Vyvolávací cena:
U:A4
151822 - 1908 SCHWARZENBERG Karel V. (1886-1914), český šlechtic, vla
+1
Jakost
1908 SCHWARZENBERG Karel V. (1886-1914), český šlechtic, vlastnoručně psaný návrh systému zemského sněmu z roku 1908 s plným podpisem
Vyvolávací cena:
U:A3s|
149693 - 1890 THUN-HOHENSTEIN František hrabě (1847-1916) - místodrži
+1
Jakost
1890 THUN-HOHENSTEIN František hrabě (1847-1916) - místodržitel v Čechách (1911-1915), předseda rakouské vlády, originální podpis na listině; křížem přeloženo, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
151629 - 1905 THUN-HOHENSTEIN František hrabě (1847-1916) - místodrži
+1
Jakost
1905 THUN-HOHENSTEIN František hrabě (1847-1916) - místodržitel v Čechách (1911-1915), předseda rakouské vlády, vlastnoruční podpis na pohlednici; lehká patina, hezké
Vyvolávací cena:
U:A5
151677 - 1918? ZITA Bourbonsko-Parmská (1892-1989), císařovna rakousk
+1
Jakost
1918? ZITA Bourbonsko-Parmská (1892-1989), císařovna rakouská, královna česká a uherská v letech 1916–18, manželka Karla I. Habsburského, reprodukce vlastnoručního podpisu pod vyobrazením známky Zita, 40f; podlepeno kartónem, patina, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
151730 - 1935 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý preziden
+1
Jakost
1935 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý prezident, vlastnoruční podpis na vlastní fotografii; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
151716 - 1947 BERAN Josef kardinál (1888-1969), arcibiskup pražský a
Jakost
1947 BERAN Josef kardinál (1888-1969), arcibiskup pražský a primas český v letech 1946–1969, politický vězeň nacismu a komunismu, vlastnoruční podpis na poděkování za blahopřání, hlavička s arcibiskupským erbem; svisle přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A5
149762 - 1909 DRTINA František (1861-1925), filozof, univerzitní prof
+1
Jakost
1909 DRTINA František (1861-1925), filozof, univerzitní profesor, politik, jeden ze zakladatelů skautingu v Česku, vlastnoruční podpis na dopise; přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A5
151694 - 1956 DUBČEK Alexander (1921–1992), československý a slovensk
+1
Jakost
1956 DUBČEK Alexander (1921–1992), československý a slovenský politik, hlavní představitel Pražského jara 1968, vlastnoruční podpis na úředním dopise z počátku politické kariéry, křížem přeloženo, přiložena rovněž pamětní obálka; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
151706 - 1863 FÜGNER, Jindřich (1822-1865), jeden ze zakladatelů spol
+1
Jakost
1863 FÜGNER, Jindřich (1822-1865), jeden ze zakladatelů spolku SOKOL, vlastnoruční podpis na pozvánce taneční zabavy na Žofíně 1863; patina, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
151712 - 1939 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Geidl,
+1
Jakost
1939 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Geidl, český generál, legionář a politik, vlastnoruční podpis na vlastní barevné pohlednici; pohlednice rozlepená, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
151680 - 1922 GARRIGUE-MASARYKOVÁ Charlotta (1850-1923), manželka prv
+1
Jakost
1922 GARRIGUE-MASARYKOVÁ Charlotta (1850-1923), manželka prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, vlastnoručně psaný dopis s plným podpisem s hlavičkou zámku Lány; vodorovný přehyb, dekorativní, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
151686 - 1947-8 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komunist
+2
Jakost
1947-8 GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komunistický politik, prezident, vlastnoruční podpis v příručce "Gottwald mládeži", navíc dopis s PR a zn. s K.G.; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
149765 - 1885 GRÉGR Julius (1831-1896), novinář, český politik, spolu
Jakost
1885 GRÉGR Julius (1831-1896), novinář, český politik, spoluzakladatel strany Mladočechů, vlastnoruční podpis na pozvánce; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
151631 - 1936 HLINKA Andrej (1864–1938), slovenský katolický kněz, po
+1
Jakost/Jakost
1936 HLINKA Andrej (1864–1938), slovenský katolický kněz, politik; vlastnoruční podpis na křídovém papíru s novinovou fotografií, na zadní straně podpis probošta Beli Záborovského z Prešova + čb fotografie Andreje Hlinky, rozměr 13x18cm; zajímavá sestava, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
151695 - 1975 HUSÁK Gustáv (1913–1991), československý komunistický p
+1
Jakost
1975 HUSÁK Gustáv (1913–1991), československý komunistický politik, prezident, představitel tzv. normalizace, vlastnoruční podpis na poděkování za blahopřání k volbě prezidentem, kartička s hlavičkou kanceláře prezidenta republiky; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
151632 - 1975 INDRA Alois (1921–1990), československý komunistický po
+1
Jakost
1975 INDRA Alois (1921–1990), československý komunistický politik z období tzv. normalizace, vlastnoruční podpis na papírové kartě 15x10cm
Vyvolávací cena:
U:A5
149764 - 1958 KAHUDA František (1911-1987), československý fyzik, ped
Jakost
1958 KAHUDA František (1911-1987), československý fyzik, pedagog a politik, ministr školství, podpis na úředním dopise
Vyvolávací cena:
U:A4
149685 - 1894 KAŠPAR, Karel kardinál (1870-1941), arcibiskup pražský,
+1
Jakost
1894 KAŠPAR, Karel kardinál (1870-1941), arcibiskup pražský, biskup královéhradecký, originální foto z ateliéru Jindřicha Eckerta s vlastnoručním podpisem, fotografie z mládí z období působení na faře ve Svojšíně; raritní a málo známé foto, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
151705 - 1935 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik a nov
+1
Jakost
1935 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik a novinář, jeden z "pěti mužů 28. října", vlastnoruční podpis na pohlednici s fotografií; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
149763 - 1955 KOPECKÝ Václav (1897-1961), český komunistický novinář
Jakost
1955 KOPECKÝ Václav (1897-1961), český komunistický novinář a politik, ministr informací 1945-53, přední ideolog a propagandista KSČ, stalinista, vlastnoruční podpis na úředním dopise
Vyvolávací cena:
U:A4
149735 - 1930 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik, první
+1
Jakost
1930 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoruční podpis na žádosti zaslané ministru vnitra Juraji Slávikovi; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
151701 - 1935 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik; progr
+1
Jakost
1935 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik; program narozeninové oslavy s podpisem; formát 24x19cm
Vyvolávací cena:
U:A4
151682 - 1934 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, minist
+1
Jakost
1934 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoručně psaný dopis ministru financí Karlu Traplovi s vodoznakem, včetně obálky, navíc 2ks dopisů s PR k úmrtí Jana Masaryka; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
151679 - 1932 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československ
+1
Jakost
1932 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, plný podpis na obědovém menu s hlavičkou kanceláře prezidenta republiky, podpisy dalších rodinných příslušníků, mj. Karel Masaryk, Anna Masaryková atd., rozměry 11,5x17,5cm; zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
151713 - 1930 MEDEK Rudolf (1890–1940), český spisovatel, generál a p
+1
Jakost
1930 MEDEK Rudolf (1890–1940), český spisovatel, generál a politik; vlastnoruční podpis na lístku
Vyvolávací cena:
U:A5
151634 - 1925 MILJUKOV Pavel Nikolajevič (1859-1943), významný histor
+1
Jakost
1925 MILJUKOV Pavel Nikolajevič (1859-1943), významný historik, ruský politik, zakladatel a vůdce Konstitučně demokratické strany tzv. Kadetů v Rusku, člen Kerenského vlády, po VŘSR emigroval do ČSR, vlastnoruční podpis na čb fotografii
Vyvolávací cena:
U:A5
149734 - 1928 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a politik, v
+3
Jakost
1928 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a politik, vlastní cestovní pas se záznamy jednotlivých cest, s podpisem a fotografií; zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
151690 - 1958 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komunistick
+1
Jakost
1958 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komunistický politik, v letech 1957–1968 prezident ČSSR; vlastnoruční podpis na nálepním listu se známkami, podepsán také rytec J. Schmidt, včetně obálky a dopisu kanceláře prezidenta republiky o podepsání nálepního listu; velice zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
151700 - 1916 RAŠÍN Alois, JUDr. (1867–1923), československý politik
+1
Jakost
1916 RAŠÍN Alois, JUDr. (1867–1923), československý politik a ekonom, 1. ministr financí ČSR, jeden z "pěti můžů 28. října", vlastnoruční psaný text na obálce dopisu zaslané jeho manželce Karle s podpisem; vzácné, obálka natržena při otevírání
Vyvolávací cena:
U:A5
151709 - 1874 SLADKOVSKÝ Karel JUDr. (1823-1880), významný český poli
+1
Jakost
1874 SLADKOVSKÝ Karel JUDr. (1823-1880), významný český politik, představitel českého Národního obrození, aktivní účastník revoluce 1848 v Praze, vězněn za politickou činnost, spoluzakladatel strany Mladočechů, vlastnoručně psaný dopis s plným podpisem; patina, historicky zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
149757 - 1921 SOUKUP František (1871–1940), český politik, novinář a
+1
Jakost
1921 SOUKUP František (1871–1940), český politik, novinář a publicista, ministr a předseda Senátu, vlastnoruční podpis na pohlednici
Vyvolávací cena:
U:A5
151702 - 1880-1955 STŘÍBRNÝ Jiří (1880-1955), český politik, novinář
+1
Jakost
1880-1955 STŘÍBRNÝ Jiří (1880-1955), český politik, novinář a publicista, ministr pošt, železnic, obrany, jeden z "pěti mužů 28. října", vlastnoruční podpis pod portrétní fotografií, ateliér Langhans; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
151692 - 1968 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a po
+1
Jakost
1968 SVOBODA Ludvík (1895–1979), československý generál a politik, v letech 1968–1975 prezident ČSSR, vlastnoruční podpis na nálepním listu se známkami, podepsán také rytec J. Schmidt, včetně obálky a dopisu kanceláře prezidenta republiky o podepsání nálepního listu; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
151715 - 1936 SYROVÝ Jan (1888–1970), armádní generál, československý
+1
Jakost
1936 SYROVÝ Jan (1888–1970), armádní generál, československý politik, legionář, LUŽA Vojtěch (1891–1944), český armádní generál, legionář, vlastnoruční podpisy na pohlednici 20 let pěšího pluku Jiřího z Poděbrad, dále podpisy generála Rytíře a Hasla; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
151714 - 1925 ŠNEJDÁREK Josef (1875–1945), český generál, velitel boj
+1
Jakost
1925 ŠNEJDÁREK Josef (1875–1945), český generál, velitel bojů o Těšínsko, vlastnoruční podpis na čb fotopohlednici, zachycen společně s dalšími vojáky; zajímavé, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
151697 - 1905 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), slovenský politik
+1
Jakost
1905 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), slovenský politik, generál francouzské armády, astronom, vlastnoruční podpis na pohlednici zaslané sochaři Otakaru Španielovi ze Španělska; zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A5
152748 - 1979 ŠTROUGAL Lubomír (*1924), československý komunistický p
Jakost
1979 ŠTROUGAL Lubomír (*1924), československý komunistický politik a premiér v letech 1970–1988; podpis na pozvánce
Vyvolávací cena:
U:A5
151688 - 1955 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), československý komunisti
+1
Jakost
1955 ZÁPOTOCKÝ Antonín (1884–1957), československý komunistický prezident, vlastnoruční podpis na pamětním listu s aršíkem a známkami k výročí jeho 70. narozenin, podepsán také rytec J. Schmidt, včetně obálky a dopisu kanceláře prezidenta republiky o podepsání aršíků; velice zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
149766 - 1959 BĚHOUNEK František (1898-1973), fyzik, radiolog, akadem
Jakost
1959 BĚHOUNEK František (1898-1973), fyzik, radiolog, akademik, profesor, spisovatel, vlastnoruční podpis na úředním dopisu
Vyvolávací cena:
U:A4
152359 - 1872 MENDEL Gregor Johann (1822–1884), zakladatel genetiky,
+1
Jakost
1872 MENDEL Gregor Johann (1822–1884), zakladatel genetiky, kolkovaná kvitance s vlastnoručním podpisem, listinné kolky emise 1870, krásný otisk opatské pečeti; luxusní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
151721 - 1850? PALACKÝ František (1798–1876), český historik, politik
Jakost/Jakost
1850? PALACKÝ František (1798–1876), český historik, politik, spisovatel; vlastnoručně psaný text na obálce dopisu adresovaném zřejmě na bratra Ondřeje + RIEGER František Ladislav (1818–1903), český politik a publicista; vlastnoruční podpis na výstřižku; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
149694 - 1883 TOMEK Václav Vladivoj rytíř (1818-1905), český historik
+1
Jakost
1883 TOMEK Václav Vladivoj rytíř (1818-1905), český historik, archivář, politik, rektor Karlovy Univerzity, vlastnoruční podpis na univerzitním vysvědčení; křížem přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
149686 - 1902 HEYDUK Adolf (1835–1923), český básník, fotografie s ma
+1
Jakost
1902 HEYDUK Adolf (1835–1923), český básník, fotografie s manželkou s autografem na zadní straně, foto Wietz Písek; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
149753 - 1870? HEYDUK Adolf (1835–1923), český básník, vlastnoručně p
+2
Jakost
1870? HEYDUK Adolf (1835–1923), český básník, vlastnoručně psaný životopis s podpisem; velmi zajímavé, přeloženo, drobná natržení
Vyvolávací cena:
U:A4
149754 - 1980 HRABAL Bohumil (1914-1997), český prozaik, spisovatel -
Jakost
1980 HRABAL Bohumil (1914-1997), český prozaik, spisovatel - pábitel, vlastnoruční podpis s textem "Vytčený cíl nesnižuje únavu" s čb fotografií; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
151722 - 1918 JIRÁSEK Alois (1851–1930), český prozaik a dramatik, vl
+1
Jakost
1918 JIRÁSEK Alois (1851–1930), český prozaik a dramatik, vlastnoručně psaný text s plným podpisem na vlastní pohlednici s faksimilií podpisu; odřené růžky, hezké
Vyvolávací cena:
U:A5
149700 - 1900-1925 KLÁŠTERSKÝ Antonín (1866-1938) - český básník a př
+1
Jakost
1900-1925 KLÁŠTERSKÝ Antonín (1866-1938) - český básník a překladatel, sestava 11ks lístků soukromé korespondence; zajímavé, hledané
Vyvolávací cena:
U:A5
151637 - 1880 KLICPERA Ivan (1846-1886), český spisovatel, knihovník,
+1
Jakost
1880 KLICPERA Ivan (1846-1886), český spisovatel, knihovník, syn Václava Klimenta Klicpery, kabinetní čb foto s vlastnoručním podpisem, ateliér Fiedler, KVP
Vyvolávací cena:
U:A5
151635 - 1907 KRÁSNOHORSKÁ Eliška, vlastním jménem Alžběta Pechová (1
+1
Jakost
1907 KRÁSNOHORSKÁ Eliška, vlastním jménem Alžběta Pechová (1847–1926), česká básnířka, libretistka, spisovatelka a překladatelka; vlastnoručně psaný dopis s podpisem; natrženo a podlepeno, přesto zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
151638 - 1878 KVAPIL František (1855–1925), český básník a překladate
Jakost
1878 KVAPIL František (1855–1925), český básník a překladatel, vlastnoručně psaný dopis s podpisem; křižně přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A5
149733 - 1927, 1942 KVAPIL Jaroslav (1868–1950), český básník a drama
+1
Jakost
1927, 1942 KVAPIL Jaroslav (1868–1950), český básník a dramatik, vlastnoruční podpis pohlednici + vlastnoručně psaná dopisnice s parafou; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
151704 - 1935 MACHAR Josef Svatopluk (1864–1942), český básník, proza
+1
Jakost
1935 MACHAR Josef Svatopluk (1864–1942), český básník, prozaik, satirik, publicista a politik; vlastnoruční podpis na pohlednici s fotografií; patina, ohnutý pravý dolní růžek
Vyvolávací cena:
U:A5
151639 - 1925 PREISSOVÁ Gabriela, pseudonym Matylda Dumontová (1862–1
+1
Jakost
1925 PREISSOVÁ Gabriela, pseudonym Matylda Dumontová (1862–1946), česká dramatička a spisovatelka, vlastnoruční podpis na pohlednici s čb portrétem; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5