Sálová aukce 41 / Historické dokumenty, mapy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 59, kde můžete najít podobné položky a dražit!
156992 - 1693 BERNÍ PŘIZNÁNÍ velice zajímavé předtištěné berní přizn
+1
Jakost
1693 BERNÍ PŘIZNÁNÍ velice zajímavé předtištěné berní přiznání svolené stavy Království českého v roce 1693 za vlády císaře Leopolda I. (1657-1705), podpisy královských berníků s krásnými otisky pečetí, mj. Jaroslav Florián svobodný pán z Rýzmburku a Švihova, císařský rada, komorník a zemský soudce, Kristián Augustín Pfaltz z Ostryc, arcidiákon u Sv. Víta na Pražském hradě, atd.; velice dekorativní, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
157840 - 1734 MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ tištěné berní sněmovní snešení (d
+4
Jakost
1734 MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ tištěné berní sněmovní snešení (daňové předpisy a rozpočty uzavřené šlechtou na zemském sjezdu v letech 1733-1734), velice zdobné rytiny, mj. erb Markrabství moravského a nejvyššího zemského písaře, psáno česky, 32 stran; výborný stav, výjimečná nabídka
Vyvolávací cena:
U:A4
156609 - 1814 potvrzení poštovního úřadu vévodství Neuchatel o obdrže
+1
Jakost
1814 potvrzení poštovního úřadu vévodství Neuchatel o obdržení dopisu od knížete de Salisgras adresovaný do Vídně na vévodkyni Zaháňskou - proslulou milenku státního kancléře Klemense Lothara Metternicha; zcela ojedinělé
Vyvolávací cena:
U:A5
158398 - 1859 RAKOUSKO-UHERSKO/ MORAVA tištěné provolání k obyvatelů
+1
Jakost
1859 RAKOUSKO-UHERSKO/ MORAVA tištěné provolání k obyvatelům Markrabství moravského v souvislosti s Druhou italskou válkou za nezávislost (také jako tzv. rakousko-francouzsko-sardinská válka 1859-1860), provolání prostřednictvím tištěného listu moravského místodržitele, hraběte Leopolda Lažanského (1808-1860); velmi zajímavý historický kontext, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
156606 - 1870-1876 LOBKOWITZ sestava 9ks korespondečních lístků tzv.
+1
Jakost
1870-1876 LOBKOWITZ sestava 9ks korespondečních lístků tzv. "žluťásků" adresovaných na příslušníky rodu z Lobkowitz, mj. Berta, Zdenko a Ferdinand; zajímavé, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
156607 - 1872-1924 NOSTITZ-RIENECK sestava 6ks celistvostí adresovan
Jakost
1872-1924 NOSTITZ-RIENECK sestava 6ks celistvostí adresovaných na příslušníky rodu Nostitz-Rieneck; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
156605 - 1839-1842 WALDECK sestava 4 předznámkových dopisů adresovan
+1
Jakost
1839-1842 WALDECK sestava 4 předznámkových dopisů adresovaných na rod hrabat Boos zu Waldeck; stopy staří, přesto zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
156608 - 1870-1887 WINDISCH-GRÄTZ sestava 11ks korespondečních lístk
+1
Jakost
1870-1887 WINDISCH-GRÄTZ sestava 11ks korespondečních lístků tzv. "žluťásků" + 2 zálepek, adresovaných na příslušníky rodu Windisch-Grätz; zajímavé, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
158421 - 1796 SCHWARZENBERG jmenovací osvědčení pro Antona Dvořáka,
+1
Jakost
1796 SCHWARZENBERG jmenovací osvědčení pro Antona Dvořáka, coby nového správce pivovaru v Českých Budějovicích na panství Josefa II. Jana Nepomuka ze Schwarzenberka (1769 - 1833); velmi dobrý stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
158418 - 1901 SCHWARZENBERG členský průkaz Adolfa Josefa knížete Sch
+1
Jakost
1901 SCHWARZENBERG členský průkaz Adolfa Josefa knížete Schwarzenberka (1832 - 1914) - Jednota katolicko-politická v Království českém, pěkná pečeť spolku; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
158420 - 1810-1940 [SBÍRKY] SCHWARZENBERG zajímavý konvolut dokumen
+2
Jakost
1810-1940 [SBÍRKY] SCHWARZENBERG zajímavý konvolut dokumentů vztahujících se především k osobě Adolfa Josefa knížete Schwarzenberka (1832 - 1914), obsahuje mj. dopis tepllického městského spolku K.K. PRIV. BÜRGERLI. SCHÜTZEN-GESELLSCHAFT TEPLITZ s nálepkou spolku 2h adresovanou na knížete, dále 2x firemní lístek opravárenské firmy Josef Wertheimer + fy. Lederer & Nessényi s kolky 1Kr 1888 adresované na knížete Schwarzenberka s vyúčtování služeb + zdobný dopis Klubu cyklistů Čechie adresované na knížete + sestava 2ks kolkovaných listin + firemní účet fy. Johann Helia + zdobný firemní dopis adresovaný na princeznu ze Schwarzenberka z roku 1810 atd. + 7ks předplatních lístků na různé tiskoviny pro Adolfa Josefa knížete Schwarzenberka, mj. Wien Zeitung, Capitalist, Hoftheaterzettel, Vaterland atd.; velice zajímavý soubor, dokumentující společenské i kulturní zájmy knížete
Vyvolávací cena:
U:K
155255 - 1916-39 SIBIŘ/ LEGIE sestava zajímavých dobových dokumentů
+1
Jakost
1916-39 SIBIŘ/ LEGIE sestava zajímavých dobových dokumentů a tiskovin, mj. České noviny vydané v Uskamenogorsku 1916, Věstník Povolžské skupiny čs. revolučních vojsk, Slovenské hlasy vydané 12. října 1918 v Jekatěrinburku, Československý denník vydaný 17. prosince 1918 v Jekatěrinburku + Československý Boj vydaný 28. dubna 1939 v Paříži + Pokrok západu - noviny vydané v 1. srpna 1871!! v Nebrasce (USA) v češtině + Deklarace dělníků Dálného Východu proletářům všech zemí; neobyčejně zajímavé dobové dokumenty, různý stav, stopy stáří
Vyvolávací cena:
U:A3s|
156709 - 1940 [SBÍRKY] II. SVĚTOVÁ VÁLKA/ LETECTVO ANGLIE protokoly
+1
Jakost
1940 [SBÍRKY] II. SVĚTOVÁ VÁLKA/ LETECTVO ANGLIE protokoly o výměně peněz po příjezdu letců z Francie, s podpisy letců mj. Feifar, Hanuš, Hýbler, Kimlička, Hořejší, Bachůrek, Kozák atd.; přeloženo, průklepový papír, velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
156699 - 1940 [SBÍRKY] II. SVĚTOVÁ VÁLKA/ LETECTVO československá a
Jakost
1940 [SBÍRKY] II. SVĚTOVÁ VÁLKA/ LETECTVO československá armáda ve Francii, Informační zprávy Vojenské správy Národního výboru československého, celkem 8 čísel, obsahuje mj. zprávy o zemřelých vojácích, nejčastěji o bojových akcích, zemřelých pilotech, atd.; zajímavý historicko-vojenský dokument, patina, velice zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
155251 - 1945 [SBÍRKY] II. SVĚTOVÁ VÁLKA/ KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ opis vá
+4
Jakost
1945 [SBÍRKY] II. SVĚTOVÁ VÁLKA/ KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ opis válečného deníku, zápisy od 5. - 19. května 1945; slepeno do sešitu A4, zajímavé !
Vyvolávací cena:
U:O4
156900 - 1918 POŠTOVNICTVÍ - NĚMECKO  smluvní potvrzení o uvedení po
+1
Jakost
1918 POŠTOVNICTVÍ - NĚMECKO smluvní potvrzení o uvedení poštovního úředníka do funkce, vydáno v Drážďanech 27.3.1918, papírová pečeť Poštovního ředitelství v Drážďanech; křížem přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A3s|
157835 - 1633 [SBÍRKY] KOMENSKÉHO MAPA MORAVY mapa Markrabství mora
+1
Jakost
1633 [SBÍRKY] KOMENSKÉHO MAPA MORAVY mapa Markrabství moravského Jana Amose Komenského podle jeho původní rytiny pocházející z roku 1624, mědirytina 39x44,5cm, tento exemplář z roku 1633 pochází z dílny vlámského rytce Henrika Hondia, text Amsterodami: Excudit Henricus Hondius, vlámský text na rubu, viz Mollova sbírka v Moravské zemské knihovně; mimořádně dobrý stav, výjimečná nabídka
Vyvolávací cena:
U:X
158650 - 1850 Mapa panství a polesí Děčín (Tetschen, hrabství Thun Ho
+2
Jakost
1850 Mapa panství a polesí Děčín (Tetschen, hrabství Thun Hohenstein), 2 díly cca 60x70cm, vícebarevná litografie, cca 1850, velmi atraktivní regionální dokument; mapy šlechtických katastrů jsou zpravidla dochovány jen v několika exemplářích!
Vyvolávací cena:
U:A0
158651 - 1890 SCHWARZENBERG mapa orlického panství, německo-česká, 6
Jakost
1890 SCHWARZENBERG mapa orlického panství, německo-česká, 66x60cm, ojedinělá mapa Schwarzenberských pozemků, lesů, revírů, atd.
Vyvolávací cena:
U:A0
158652 - 1902 ŠLIKOVÉ mapa hrabství Ervína Šlika ve středních Čechác
Jakost
1902 ŠLIKOVÉ mapa hrabství Ervína Šlika ve středních Čechách - Kopidlo, Dětenice, Jičíněves, atd., 60x75cm, vyznačeny typy pozemků, lesní katastry, revíry, atd., zajímavý regionální dokument
Vyvolávací cena:
U:A0
158399 - 1841 RAKOUSKO/ ŽELEZNICE tištěná vyhláška o zprovoznění nov
+1
Jakost
1841 RAKOUSKO/ ŽELEZNICE tištěná vyhláška o zprovoznění nového úseku Severní Ferdinandovy dráhy v úseku Břeclav - Uherské Hradiště, včetně jízdního řádu; výborný stav, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
155245 - 1850? USA/ DEKLARACE NEZÁVISLOSTI faksimilie nejdůležitejší
+1
Jakost
1850? USA/ DEKLARACE NEZÁVISLOSTI faksimilie nejdůležitejšího dokumentu USA vyhlašující nezávislost na Velké Británii 4. července 1776; rozměr 58x37cm, křižně přeloženo, stopy stáří
Vyvolávací cena:
U:A4
156904 - 1926 Zvláštní vydání Večerník Práva lidu, exploze převáženýc
+1
Jakost
1926 Zvláštní vydání "Večerník" Práva lidu, exploze převážených vojenských třaskavin v Truhlářské ulici v Praze, ze dne 5.3.1926; přehyby
Vyvolávací cena:
U:A3s|
157058 - 1944 JUDAIKA osvědčení vídeňského rasového úřadu, AMT FÜR S
+1
Jakost
1944 JUDAIKA osvědčení vídeňského rasového úřadu, AMT FÜR SIPPENFORSCHUNG IM GAU WIEN, že jde o židovského míšence I. stupně s úředním raz. NSDAP WIEN; přehyby
Vyvolávací cena:
U:A4
156575 - 1815 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ/ CIRKULÁŘ nařízení o vydání a pravidl
+4
Jakost
1815 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ/ CIRKULÁŘ nařízení o vydání a pravidlech ochodování s obligacemi, vydáno v Praze 15. dubna 1815 nejvyšším purkrabím na Pražském hradě a guberniálním prezidentem Františkem hrabětem z Kolowrat; dvoujazyčný text, 4 listy včetně 2 vzorů A a B; velmi dobrý stav, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A3s|