Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           

Sálová aukce 41 / Historické dokumenty, mapy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!

Aktuálně běží Aukce 58, kde můžete najít podobné položky a dražít!

  Upřesněte podkategorii
  Nastavení zobrazení
   Řazení:    |   Počet zobrazených položek:    |   Typ zobrazení: 
  Zobrazení položek    [1-25 z 25]
Aukční čísloFotoJakPopisVyvolávací cenaRealizovaná cena
1491
156992 / 1491 - Historické dokumenty, mapy / Šlechtické
Jakost
F:2
U:A4
1693 BERNÍ PŘIZNÁNÍ velice zajímavé předtištěné berní přiznání svolené stavy Království českého v roce 1693 za vlády císaře Leopolda I. (1657-1705), podpisy královských berníků s krásnými otisky pečetí, mj. Jaroslav Florián svobodný pán z Rýzmburku a Švihova, císařský rada, komorník a zemský soudce, Kristián Augustín Pfaltz z Ostryc, arcidiákon u Sv. Víta na Pražském hradě, atd.; velice dekorativní, velmi dobrý stav
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Šlechtické, U:A4
600 
🔒 Pouze po přihlášení
1492
157840 / 1492 - Historické dokumenty, mapy / Šlechtické
Jakost
F:5
U:A4
1734 MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ tištěné berní sněmovní snešení (daňové předpisy a rozpočty uzavřené šlechtou na zemském sjezdu v letech 1733-1734), velice zdobné rytiny, mj. erb Markrabství moravského a nejvyššího zemského písaře, psáno česky, 32 stran; výborný stav, výjimečná nabídka
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Šlechtické, U:A4
3 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1493
156609 / 1493 - Historické dokumenty, mapy / Šlechtické
Jakost
F:2
U:A5
1814 potvrzení poštovního úřadu vévodství Neuchatel o obdržení dopisu od knížete de Salisgras adresovaný do Vídně na vévodkyni Zaháňskou - proslulou milenku státního kancléře Klemense Lothara Metternicha; zcela ojedinělé
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Šlechtické, U:A5
2 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1494
158398 / 1494 - Historické dokumenty, mapy / Šlechtické
Jakost
F:2
U:A3s|
1859 RAKOUSKO-UHERSKO/ MORAVA tištěné provolání k obyvatelům Markrabství moravského v souvislosti s Druhou italskou válkou za nezávislost (také jako tzv. rakousko-francouzsko-sardinská válka 1859-1860), provolání prostřednictvím tištěného listu moravského místodržitele, hraběte Leopolda Lažanského (1808-1860); velmi zajímavý historický kontext, výborný stav
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Šlechtické, U:A3s|
800 
🔒 Pouze po přihlášení
1495
156606 / 1495 - Historické dokumenty, mapy / Šlechtické
Jakost
F:2
U:A5
1870-1876 LOBKOWITZ sestava 9ks korespondečních lístků tzv. "žluťásků" adresovaných na příslušníky rodu z Lobkowitz, mj. Berta, Zdenko a Ferdinand; zajímavé, dobrý stav
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Šlechtické, U:A5
900 
🔒 Pouze po přihlášení
1496
156607 / 1496 - Historické dokumenty, mapy / Šlechtické
Jakost
F:1
U:A5
1872-1924 NOSTITZ-RIENECK sestava 6ks celistvostí adresovaných na příslušníky rodu Nostitz-Rieneck; zajímavé
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Šlechtické, U:A5
600 
🔒 Pouze po přihlášení
1497
156605 / 1497 - Historické dokumenty, mapy / Šlechtické
Jakost
F:2
U:A3s|
1839-1842 WALDECK sestava 4 předznámkových dopisů adresovaných na rod hrabat Boos zu Waldeck; stopy staří, přesto zajímavé
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Šlechtické, U:A3s|
1 200 
🔒 Pouze po přihlášení
1498
156608 / 1498 - Historické dokumenty, mapy / Šlechtické
Jakost
F:2
U:A5
1870-1887 WINDISCH-GRÄTZ sestava 11ks korespondečních lístků tzv. "žluťásků" + 2 zálepek, adresovaných na příslušníky rodu Windisch-Grätz; zajímavé, dobrý stav
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Šlechtické, U:A5
1 500 
🔒 Pouze po přihlášení
1499
158421 / 1499 - Historické dokumenty, mapy / Šlechtické
Jakost
F:2
U:A3s|
1796 SCHWARZENBERG jmenovací osvědčení pro Antona Dvořáka, coby nového správce pivovaru v Českých Budějovicích na panství Josefa II. Jana Nepomuka ze Schwarzenberka (1769 - 1833); velmi dobrý stav, zajímavé
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Šlechtické, U:A3s|
700 
🔒 Pouze po přihlášení
1500
158418 / 1500 - Historické dokumenty, mapy / Šlechtické
Jakost
F:2
U:A5
1901 SCHWARZENBERG členský průkaz Adolfa Josefa knížete Schwarzenberka (1832 - 1914) - Jednota katolicko-politická v Království českém, pěkná pečeť spolku; zajímavé
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Šlechtické, U:A5
600 
🔒 Pouze po přihlášení
1501
158420 / 1501 - Historické dokumenty, mapy / Šlechtické
Jakost
F:3
U:K
1810-1940 [SBÍRKY] SCHWARZENBERG zajímavý konvolut dokumentů vztahujících se především k osobě Adolfa Josefa knížete Schwarzenberka (1832 - 1914), obsahuje mj. dopis tepllického městského spolku K.K. PRIV. BÜRGERLI. SCHÜTZEN-GESELLSCHAFT TEPLITZ s nálepkou spolku 2h adresovanou na knížete, dále 2x firemní lístek opravárenské firmy Josef Wertheimer + fy. Lederer & Nessényi s kolky 1Kr 1888 adresované na knížete Schwarzenberka s vyúčtování služeb + zdobný dopis Klubu cyklistů Čechie adresované na knížete + sestava 2ks kolkovaných listin + firemní účet fy. Johann Helia + zdobný firemní dopis adresovaný na princeznu ze Schwarzenberka z roku 1810 atd. + 7ks předplatních lístků na různé tiskoviny pro Adolfa Josefa knížete Schwarzenberka, mj. Wien Zeitung, Capitalist, Hoftheaterzettel, Vaterland atd.; velice zajímavý soubor, dokumentující společenské i kulturní zájmy knížete
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Šlechtické, U:K
2 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1502
155255 / 1502 - Historické dokumenty, mapy / Militaria
Jakost
F:2
U:A3s|
1916-39 SIBIŘ/ LEGIE sestava zajímavých dobových dokumentů a tiskovin, mj. České noviny vydané v Uskamenogorsku 1916, Věstník Povolžské skupiny čs. revolučních vojsk, Slovenské hlasy vydané 12. října 1918 v Jekatěrinburku, Československý denník vydaný 17. prosince 1918 v Jekatěrinburku + Československý Boj vydaný 28. dubna 1939 v Paříži + Pokrok západu - noviny vydané v 1. srpna 1871!! v Nebrasce (USA) v češtině + Deklarace dělníků Dálného Východu proletářům všech zemí; neobyčejně zajímavé dobové dokumenty, různý stav, stopy stáří
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Militaria, U:A3s|
1 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1503
156709 / 1503 - Historické dokumenty, mapy / Militaria
Jakost
F:2
U:A4
1940 [SBÍRKY] II. SVĚTOVÁ VÁLKA/ LETECTVO ANGLIE protokoly o výměně peněz po příjezdu letců z Francie, s podpisy letců mj. Feifar, Hanuš, Hýbler, Kimlička, Hořejší, Bachůrek, Kozák atd.; přeloženo, průklepový papír, velmi zajímavé
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Militaria, U:A4
1 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1504
156699 / 1504 - Historické dokumenty, mapy / Militaria
Jakost
F:1
U:A4
1940 [SBÍRKY] II. SVĚTOVÁ VÁLKA/ LETECTVO československá armáda ve Francii, Informační zprávy Vojenské správy Národního výboru československého, celkem 8 čísel, obsahuje mj. zprávy o zemřelých vojácích, nejčastěji o bojových akcích, zemřelých pilotech, atd.; zajímavý historicko-vojenský dokument, patina, velice zajímavé
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Militaria, U:A4
2 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1505
155251 / 1505 - Historické dokumenty, mapy / Militaria
Jakost
F:5
U:O4
1945 [SBÍRKY] II. SVĚTOVÁ VÁLKA/ KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ opis válečného deníku, zápisy od 5. - 19. května 1945; slepeno do sešitu A4, zajímavé !
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Militaria, U:O4
500 
🔒 Pouze po přihlášení
1506
156900 / 1506 - Historické dokumenty, mapy / Smlouvy, účty
Jakost
F:2
U:A3s|
1918 POŠTOVNICTVÍ - NĚMECKO smluvní potvrzení o uvedení poštovního úředníka do funkce, vydáno v Drážďanech 27.3.1918, papírová pečeť Poštovního ředitelství v Drážďanech; křížem přeloženo
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Smlouvy, účty, U:A3s|
500 
🔒 Pouze po přihlášení
1507
Tip
157835 / 1507 - Historické dokumenty, mapy / Historické mapy
Jakost
F:2
U:X
1633 [SBÍRKY] KOMENSKÉHO MAPA MORAVY mapa Markrabství moravského Jana Amose Komenského podle jeho původní rytiny pocházející z roku 1624, mědirytina 39x44,5cm, tento exemplář z roku 1633 pochází z dílny vlámského rytce Henrika Hondia, text Amsterodami: Excudit Henricus Hondius, vlámský text na rubu, viz Mollova sbírka v Moravské zemské knihovně; mimořádně dobrý stav, výjimečná nabídka
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Historické mapy, U:X
9 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1508
158650 / 1508 - Historické dokumenty, mapy / Historické mapy
Jakost
F:3
U:A0
1850 Mapa panství a polesí Děčín (Tetschen, hrabství Thun Hohenstein), 2 díly cca 60x70cm, vícebarevná litografie, cca 1850, velmi atraktivní regionální dokument; mapy šlechtických katastrů jsou zpravidla dochovány jen v několika exemplářích!
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Historické mapy, U:A0
7 500 
🔒 Pouze po přihlášení
1509
158651 / 1509 - Historické dokumenty, mapy / Historické mapy
Jakost
F:1
U:A0
1890 SCHWARZENBERG mapa orlického panství, německo-česká, 66x60cm, ojedinělá mapa Schwarzenberských pozemků, lesů, revírů, atd.
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Historické mapy, U:A0
5 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1510
158652 / 1510 - Historické dokumenty, mapy / Historické mapy
Jakost
F:1
U:A0
1902 ŠLIKOVÉ mapa hrabství Ervína Šlika ve středních Čechách - Kopidlo, Dětenice, Jičíněves, atd., 60x75cm, vyznačeny typy pozemků, lesní katastry, revíry, atd., zajímavý regionální dokument
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Historické mapy, U:A0
5 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1511
158399 / 1511 - Historické dokumenty, mapy / Ostatní
Jakost
F:2
U:A4
1841 RAKOUSKO/ ŽELEZNICE tištěná vyhláška o zprovoznění nového úseku Severní Ferdinandovy dráhy v úseku Břeclav - Uherské Hradiště, včetně jízdního řádu; výborný stav, zajímavé
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Ostatní, U:A4
1 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1512
155245 / 1512 - Historické dokumenty, mapy / Ostatní
Jakost
F:2
U:A4
1850? USA/ DEKLARACE NEZÁVISLOSTI faksimilie nejdůležitejšího dokumentu USA vyhlašující nezávislost na Velké Británii 4. července 1776; rozměr 58x37cm, křižně přeloženo, stopy stáří
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Ostatní, U:A4
6 000 
🔒 Pouze po přihlášení
1513
156904 / 1513 - Historické dokumenty, mapy / Ostatní
Jakost
F:2
U:A3s|
1926 Zvláštní vydání "Večerník" Práva lidu, exploze převážených vojenských třaskavin v Truhlářské ulici v Praze, ze dne 5.3.1926; přehyby
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Ostatní, U:A3s|
300 
🔒 Pouze po přihlášení
1514
157058 / 1514 - Historické dokumenty, mapy / Ostatní
Jakost
F:2
U:A4
1944 JUDAIKA osvědčení vídeňského rasového úřadu, AMT FÜR SIPPENFORSCHUNG IM GAU WIEN, že jde o židovského míšence I. stupně s úředním raz. NSDAP WIEN; přehyby
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Ostatní, U:A4
800 
🔒 Pouze po přihlášení
1522
156575 / 1522 - Historické dokumenty, mapy / Cirkuláře, věstníky
Jakost
F:5
U:A3s|
1815 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ/ CIRKULÁŘ nařízení o vydání a pravidlech ochodování s obligacemi, vydáno v Praze 15. dubna 1815 nejvyšším purkrabím na Pražském hradě a guberniálním prezidentem Františkem hrabětem z Kolowrat; dvoujazyčný text, 4 listy včetně 2 vzorů A a B; velmi dobrý stav, vzácné
Zařazeno : Historické dokumenty, mapy / Cirkuláře, věstníky, U:A3s|
2 000 
🔒 Pouze po přihlášeníPoslední aktualizace:
18.11.2018 14:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::