Sálová aukce 44 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 62, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
167876 - 1779-89 DIETRICHŠTEJN Josef Karel (1763-1825), významný m
+4
Jakost
1779-89 DIETRICHŠTEJN Josef Karel (1763-1825), významný moravský šlechtic, moravsko-slezský gubernátor (zemský hejtman) a první guvernér Rakouské národní banky, podpis na šlechtické závěti s pečetí + podpisy dalších šlechticů; velmi zajímavé listiny, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
166945 - 1943 FERDINAND I. BULHARSKÝ (1861-1948), bulharský car 190
+1
Jakost
1943 FERDINAND I. BULHARSKÝ (1861-1948), bulharský car 1908-1918 z rodu Coburgů, vlastnoruční podpis na děkovném lístku s reliéfní hlavičkou bulharského cara + konvolut dalších dokumentů: 3 dopisy podepsané jeho tajemníkem + 2 telegrafy (vše ve slovenštině); zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
167018 - 1912-35 LEV SKRBENSKÝ Z HŘÍŠTĚ (1863-1938), kardinál,
+3
Jakost
1912-35 LEV SKRBENSKÝ Z HŘÍŠTĚ (1863-1938), kardinál, arcibiskup pražský a olomoucký, český šlechtic, vlastnoruční podpis na jmenovacím dekretu + další 3ks dekretů s podpisy arcibiskupů
Vyvolávací cena:
U:A3s|
167122 - 1900 PALFFY Maria Gabriella (1863-1854), uherská šlechtič
Jakost
1900 PALFFY Maria Gabriella (1863-1854), uherská šlechtična z významného rodu, vlastnoruční podpis na kabinetní fotografii; dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
167016 - 1760 PALFFY Mikuláš Josef, (1710-1773) významný uherský
Jakost
1760 PALFFY Mikuláš Josef, (1710-1773) významný uherský šlechtic, královský komorník a skutečný tajný rada, podpis na latinsky psané listině s neporušenou pečetí, silné přehyby
Vyvolávací cena:
U:A3s|
166938 - 1812 RADECKÝ Z RADČE Jan Josef Václav hrabě (1766–1858
+1
Jakost
1812 RADECKÝ Z RADČE Jan Josef Václav hrabě (1766–1858), český šlechtic a polní maršál; dvoustránkový list zaslaný na Oberstwachtmeistera regimentu arcivévody Karla, dáno ve Vídni 1. listopadu 1812, vlastnoruční podpis "Radetzky"; velmi dobrý stav, vzácné!
Vyvolávací cena:
U:A4
163806 - 1945 BENEŠOVÁ Hana (1885–1974), manželka prezidenta Ben
+1
Jakost
1945 BENEŠOVÁ Hana (1885–1974), manželka prezidenta Beneše, podpis na společné fotopohlednici
Vyvolávací cena:
U:A5
166831 - 1937 BLUM León (1872-1950), francouzský levicový politik
+1
Jakost
1937 BLUM León (1872-1950), francouzský levicový politik a novinář, ministerský předseda Francie v letech 1936-38; vlastnoruční podpis na vlastní pohlednici
Vyvolávací cena:
U:A5
166835 - 1935 FAJFR Jaroslav (1883-1974), československý divizní g
+1
Jakost
1935 FAJFR Jaroslav (1883-1974), československý divizní generál, legionář, účastník odboje v Obraně národa, po Únoru 1948 vězněn; podpis na vlastní fotopohlednici v uniformě
Vyvolávací cena:
U:A5
166848 - 1958 FAJTL František (1912-2006), československé stíhac
Jakost
1958 FAJTL František (1912-2006), československé stíhací eso II. světové války; vlastnoruční věnování s podpisem na lístku
Vyvolávací cena:
U:A5
167124 - 1940 FEJFAR Stanislav (1912-1942), stíhací pilot a eso RAF
+3
Jakost
1940 FEJFAR Stanislav (1912-1942), stíhací pilot a eso RAF, 313. stíhací peruť, vlastnoručně psaný dopis z 11. září 1940, na hlavičkovém papíru Ministerstva letectví (AIR MINISTRY, LONDON), adresovaný dalšímu stíhacímu esu Otakarovi Hrubému, (1913-1993), DFC; včetně obálky, mimořádný dokument z období letecké bytvy o Anglii
Vyvolávací cena:
U:A5
166849 - 1947 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda českoslove
Jakost
1947 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda československé vlády 1945-1946, velvyslanec v SSSR, komunistický politik, předseda ČSD; vlastnoruční podpis na stránce z knihy "Ve službách ČSR"
Vyvolávací cena:
U:A4
168232 - 1924 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Ge
+6
Jakost
1924 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Geidl, český generál, legionář a politik, vlastnoručně psaný 4-stránkový! dopis s podpisem, adresovaný na čs. generála Eduarda Kadlece, velice zajímavý text o poměrech v armádě; včetně dopisní obálky!, zcela mimořádné a velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
166833 - 1940? GRAZIANI Rodolfo (1882-1955), italský generál a mini
+1
Jakost
1940? GRAZIANI Rodolfo (1882-1955), italský generál a ministr války republiky Saló, velitel italské armády při tažení v Habeši; podpis na fotopohlednici, 1x ohyb v růžku
Vyvolávací cena:
U:A5
166904 - 1920? HABRMAN Gustav (1864-1932), československý politik,
+1
Jakost
1920? HABRMAN Gustav (1864-1932), československý politik, poslanec, senátor a ministr školství a sociální péče; podpis na čb fotopohlednici
Vyvolávací cena:
U:A5
166837 - 1943 HIMMLER Heindrich (1900-1945), říšský vůdce SS, ve
+1
Jakost
1943 HIMMLER Heindrich (1900-1945), říšský vůdce SS, velitel Gestapa, říšský ministr vnitra, válečný zločinec; vlastnoruční podpis na předtištěném děkovném strojopisném lístku k jeho narozeninám s dopsaným poděkováním za láhev karlovarské Becherovky; vzácné!
Vyvolávací cena:
U:A5
168078 - 1938 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský katolický kněz
+1
Jakost
1938 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský katolický kněz a politik, vůdce "Hlinkovy slovenské ľudové strany"; foto s vlastnoručním podpisem
Vyvolávací cena:
U:A5
163750 - 1920? HLINKA Andrej (1864–1938), slovenský katolický kn
+1
Jakost
1920? HLINKA Andrej (1864–1938), slovenský katolický kněz a politik; vlastnoruční podpis na pohlednici při zatýkání Hlinky R-U četníky; odřené růžky, patina
Vyvolávací cena:
U:A5
162974 - 1935 HLINKA Andrej (1864–1938), slovenský katolický kně
+1
Jakost
1935 HLINKA Andrej (1864–1938), slovenský katolický kněz a politik; vlastnoruční podpis na vlastní pohlednici, vydal Krýsa, Plzeň, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
166932 - 1971 HUSÁK Gustáv (1913–1991), československý komunist
Jakost
1971 HUSÁK Gustáv (1913–1991), československý komunistický politik, prezident, představitel tzv. normalizace; podpis na fotografii v paspartě + ŠTROUGAL Lubomír (*1924), československý komunistický politik a premiér v letech 1970–1988; vlastnoruční podpisy na diplomu k 50. výročí vzniku KSČ
Vyvolávací cena:
U:A4
166824 - 1935 JANIN Pierre Thiebaut Charles Maurice (1862-1946), vrch
Jakost
1935 JANIN Pierre Thiebaut Charles Maurice (1862-1946), vrchní velitel čsl. zahraničních vojsk, francouzský generál, velitel čsl. legií v Rusku, který řídil transport legií zpět do Československa, vlastnoručně psaný dopis s podpisem, nadepsáno "Bratře Šafránek"; zajímavé, uloženo na výstavním listě, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
166943 - 1924 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politi
Jakost
1924 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik, předseda Národní strany socialistické, novinář; podpis na pohlednici, dále podpisy DÉRER Ivan (1884-1973), ministr školství, spravedlnosti atd. + TUČNÝ Alois (1881-1940), ministr pošt, zdravotnictví atd.; ohyb v růžku
Vyvolávací cena:
U:A5
166805 - 1923 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, mi
Jakost
1923 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoruční poděkování za kondolenci k úmrtí matky Charlotty Garrigue-Masarykové (1850-1923) s celým podpisem; na lístku s portrétem Masarykové, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
166905 - 1947 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, mi
Jakost
1947 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoruční podpis na trojjazyčné pozvánce na Manifestační schůzi pro Spojené národy v roce 1947; dobrý stav, zajímavé, vhodné pro exponát
Vyvolávací cena:
U:A4
168045 - 1948 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, mi
Jakost
1948 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoruční podpis s datem 20.I.48 na vlastní fotografii většího formátu; zajímavé, fotografie v paspartě
Vyvolávací cena:
U:A3s|
166855 - 1939 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera T. G. Masaryka,
Jakost
1939 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera T. G. Masaryka, vlastnoručně psaný dopis adresovaný na čsl. velvylance v USA Vladislava Urbana; s podpisem "Alice"; dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
168402 - 1923 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera T. G. Masaryka,
+1
Jakost
1923 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera T. G. Masaryka, vlastnoručně psaný dopis s podpisem adresovaný na Karlu Rašínovou, vdovu po zavražděném ministru financí A. Rašínovi, nedlouho po jeho smrti (14.VI.23); zajímavý text a dobový kontext, včetně původní obálky (natržena), zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
166858 - 1965 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komun
Jakost
1965 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komunistický politik, v letech 1957–1968 prezident ČSSR; vlastnoruční podpis na dekretu k udělení pamětní medaile s vyobrazením státního znaku; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
166851 - 1927 PECH Vratislav (1874-1694), československý prvorepubl
+1
Jakost
1927 PECH Vratislav (1874-1694), československý prvorepublikový brigádní generál; podpis na vlastní fotopohlednici v uniformě
Vyvolávací cena:
U:A5
166819 - 1920 POINCARÉ Raimond (1860-1934), významný francouzský
Jakost
1920 POINCARÉ Raimond (1860-1934), významný francouzský politik, premiér a francouzský prezident v období I. světové války (1913-1920); vlastnoruční podpis na lístu s nalepenou fotopohlednicí s trikolorou; zajímavé, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
167121 - 1899 SLATIN BEJ Rudolf Roi von (1857-1932), rytíř, generá
+1
Jakost
1899 SLATIN BEJ Rudolf Roi von (1857-1932), rytíř, generálmajor, šlechtic, kabinetní foto s plným podpisem; velmi dobrý stav, ateliér Szekély
Vyvolávací cena:
U:A5
166853 - 1935 SOUKUP František (1871–1940), český politik, novin
+1
Jakost
1935 SOUKUP František (1871–1940), český politik, novinář a publicista, ministr a předseda Senátu, jeden z "pěti mužů 28. října 1918"; vlastnoruční podpis na vlastní fotopohlednici
Vyvolávací cena:
U:A5
166940 - 1948 ŠIROKÝ Viliam (1902-1971), československý komunisti
Jakost
1948 ŠIROKÝ Viliam (1902-1971), československý komunistický politik, v letech 1953–1963 předseda československé vlády, vlastnoruční podpis na lístku, datováno 15.II.1948 - 2 dny před Vítězným Únorem; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
166809 - 1902 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), slovenský po
+2
Jakost
1902 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), slovenský politik, generál francouzské armády, astronom; dvoustránkový vlastnoručně psaný dopis s celým podpisem adresovaný na profesora a pozdějšího rektora Vysoké školy technické v Praze Václava Felixe, velice zajímavý text o Štefánikově přípravě na dizertační práci při jeho pobytu v Curychu; mimořádný dokument, mimo text v ohybech natrženo, zajímavá nabídka!
Vyvolávací cena:
U:A5
166810 - 1902 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), slovenský po
+1
Jakost
1902 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), slovenský politik, generál francouzské armády, astronom; vlastnoručně psané věnování na pohlednici zaslané z Curychu s celým podpisem, adresované na profesora a pozdějšího rektora Vysoké školy technické v Praze Václava Felixe; zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
166813 - 1905 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), slovenský po
Jakost
1905 ŠTEFÁNIK Milan Rastislav (1880–1919), slovenský politik, generál francouzské armády, astronom; vlastnoručně psaný text s celým podpisem na 3-kusovém pohlednicovém lepoleru alpských vrcholů, zaslaný ze Chamonix na profesora a pozdějšího rektora Vysoké školy technické v Praze Václava Felixe + věnování s plným podpisem na lístku zaslaném z Paříže; zajímavý konvolut, zachovalé, (leporelo rozděleno na 3 části), zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
166908 - 1925 UDRŽAL František (1866–1938), český politik a če
Jakost
1925 UDRŽAL František (1866–1938), český politik a československý ministerský předseda v letech 1929-1932; podpis na dekretu k udělení Medaile vítězství pro čsl. legionáře, číslo dekretu 4294, zajímavé rovněž z faleristického hlediska; přeloženo, drobná natržení
Vyvolávací cena:
U:A5
166856 - 1929-32 UDRŽAL František (1866–1938), český politik a
+1
Jakost
1929-32 UDRŽAL František (1866–1938), český politik a československý ministerský předseda v letech 1929-1932; podpis na fotopohlednici
Vyvolávací cena:
U:A5
165009 - 1931 VIŠKOVSKÝ Karel (1868 - 1932), československý polit
+1
Jakost
1931 VIŠKOVSKÝ Karel (1868 - 1932), československý politik, ministr a poslanec Národního shromáždění republiky Československé, v letech 1929 - 32 ministr národní obrany, Dekret povýšení s vlastnoručním podpisem
Vyvolávací cena:
U:A4
166941 - 1931 VON FALKENSTEIN Sigismund (1903-1972), generálmajor Lu
+1
Jakost
1931 VON FALKENSTEIN Sigismund (1903-1972), generálmajor Luftwaffe za II. světové války; vlastnoručně psaný text s podpisem na pohlednici
Vyvolávací cena:
U:A5
166949 - 1860-1990 [SBÍRKY]  velká pozůstalost autografů po sběr
+36
Jakost/Jakost/Jakost
1860-1990 [SBÍRKY] velká pozůstalost autografů po sběrateli, obsahuje desítky autografů a rukopisů významných, převážně českých osobností z oblasti politiky, vědy, umění, hudby, církve atd., některé vícekrát - dopisy, pohlednice, lístky apod. mj. Karel Kramář, Václav Klofáč (5x), Petr Zenkl, František Staněk, Zdeněk Fierlinger, Alois Neumann, Radola Gajda, Enrique Stanko Vráz (5x), Václav Talich, Josef Pekař, Petr Bezruč, Jan Herben, František Halas, Jakub Deml, Jindřich Jindřich, Eduard Kohout, Zdeněk Kalista, Karel Kašpar, Josef Šusta, Zdeněk Nejedlý, Jiří Guth Jarkovský, Alois Svojsík a mnoho dalších; vhodné k dalšímu zpracování, zajímavá nabídka autografů, celkový seznam přiložen, uloženo v kartónové krabici, přes 5Kg materiálu; stojí za prohlídku!
Vyvolávací cena:
U:K
167125 - 1925 HEYROVSKÝ Jaroslav (1890–1967), český fyzikální
Jakost
1925 HEYROVSKÝ Jaroslav (1890–1967), český fyzikální chemik, objevitel a zakladatel polarografie, nositel Nobelovy ceny z roku 1959; podpis na laboratorním vysvědčení; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
167871 - 1876 MENDEL Gregor Johann (1822–1884), zakladatel genetiky
+1
Jakost
1876 MENDEL Gregor Johann (1822–1884), zakladatel genetiky, kolkovaná kvitance s vlastnoručním podpisem, listinné kolky emise 1875, otisk pečetě augustiniánského kláštera Svatého Tomáše na Starém Brně; velmi dobrý stav, mimořádně zajímavé, hledané i v zahraničí!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
166818 - 1839 PRESL Jan Svatopluk (1791-1849), jeden z nejvýznačně
Jakost
1839 PRESL Jan Svatopluk (1791-1849), jeden z nejvýznačnějších českých přírodovědců 19. století, profesor zoologie a mineralogie na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze (UK); vlastnoruční podpis na vysokoškolském indexu (vysvědčení); lehká patina, jinak zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
168178 - 1944 BEZRUČ Petr (1867-1858), vlastním jménem Vladimír V
+1
Jakost
1944 BEZRUČ Petr (1867-1858), vlastním jménem Vladimír Vašek, český básník, mj. autor "Slezských písní", pohlednice s Bezručem na Radhošti; vlastnoruční text v němčině, podepsán rodným jménem "Vladimír Vašek", zajímavý manuscript
Vyvolávací cena:
U:A5
168177 - 1931 BEZRUČ Petr (1867-1858), vlastním jménem Vladimír V
+1
Jakost
1931 BEZRUČ Petr (1867-1858), vlastním jménem Vladimír Vašek, český básník, mj. autor "Slezských písní"; vlastnoruční podpis "Petr Bezruč" na pohlednici, spolupodepsán s jinými osobami
Vyvolávací cena:
U:A5
166910 - 1927? ČAPEK Karel (1890-1938), český spisovatel, noviná
+1
Jakost
1927? ČAPEK Karel (1890-1938), český spisovatel, novinář, dramatik, vlastnoruční podpis v knize Kritika slov; vzácné, vazba knihy povolena, oddělena přední strana, přesto zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
166802 - 1966 SEIFERT Jaroslav (1901–1986), český básník, spiso
+1
Jakost
1966 SEIFERT Jaroslav (1901–1986), český básník, spisovatel, novinář a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984), podpis na lístku s básní "Básník a jiná řemesla"; dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A5
162328 - 1953 VČELIČKA Géza (1901-1966), vlastním jménem Včeli
Jakost
1953 VČELIČKA Géza (1901-1966), vlastním jménem Včelička Antonín Eduard, levicový novinář, spisovatel a cestovatel, zasloužilý umělec a nositel Řádu práce, vlatnoručně podepsaný vzkaz na pohlednici zaslané v obálce + osobní razítko
Vyvolávací cena:
U:A5
167204 - 1921-32 BOETTINGER Hugo (1880–1934), český kreslíř, gr
+1
Jakost/Jakost
1921-32 BOETTINGER Hugo (1880–1934), český kreslíř, grafik a karikaturista (pseudonym Dr. Desiderius), zajímavý konvolut osobní korespondence (1x dopis, 2x pohlednice s textem a podpisem), 2x navštívenka, program výstavy atd.
Vyvolávací cena:
U:A5
166901 - 1971 CHAČATURJAN Aram (ARAM KHACHATURIAN) (1903-1978), svě
Jakost
1971 CHAČATURJAN Aram (ARAM KHACHATURIAN) (1903-1978), světoznámý hudební skladatel, podpis s věnováním na lístku papíru, podepsáno v Praze; vzácné
Vyvolávací cena:
U:A4
166812 - 1943 KUBELÍK  Rafael Jeroným (1914-1996), významný česk
Jakost
1943 KUBELÍK Rafael Jeroným (1914-1996), významný český dirigent, vlastnoruční podpis na programu koncertu České filharmonie "Má vlast" od Bedřicha Smetany, který 2.3.1943 osobně dirigoval; dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
166706 - 1963 KUBÍN Otakar (COUBINE Othon) (1883-1969), malíř a gr
+1
Jakost
1963 KUBÍN Otakar (COUBINE Othon) (1883-1969), malíř a grafik, vlastnoručně psaný dopis s podpisem, vč. obálky; dopis dobře zachovalý, obálka se skvrnami
Vyvolávací cena:
U:A4
167064 - 1942 KVAPIL Jaroslav (1868–1950), český básník a drama
+1
Jakost
1942 KVAPIL Jaroslav (1868–1950), český básník a dramatik, vlastnoručně psaná dopisnice s podpisem
Vyvolávací cena:
U:A5
162924 - 1937 LEHÁR Franz (1870–1948), významný rakouský hudebn
+1
Jakost
1937 LEHÁR Franz (1870–1948), významný rakouský hudební skladatel a dirigent, osobní věnování s podpisem, doplněno čb fotografií; zajímavé, dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A4
168043 - 1925 LUDIKAR Pavel (vlastním jménem Pavel Vyskočil, 1882-
+1
Jakost
1925 LUDIKAR Pavel (vlastním jménem Pavel Vyskočil, 1882-1970), významný český operní pěvec a pedagog - podpis na přední straně vlastní pohlednice - autorem STRETTI Viktor (1878-1957), významný český grafik, malíř a ilustrátor - vlastnoručně psaný text s podpisem na zadní straně; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
166830 - 1937 MERVART  Augustin  (1889-1968, významný moravský mal
+1
Jakost
1937 MERVART Augustin (1889-1968, významný moravský malíř, kreslíř a grafik; soukromá fotografie při tvorbě, na rubu vlastnoruční podpis s datem Hor. Bečva, v červenci 1937; zajímavé, pěkný stav
Vyvolávací cena:
U:A5
168020 - 1934 MUCHA Alfons (1860–1939), světoznámý český malí
+1
Jakost
1934 MUCHA Alfons (1860–1939), světoznámý český malíř, věnování na lístku s celým podpisem; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
167201 - 1933-38 OBROVSKÝ Jakub (1892–1949), český malíř, soch
+2
Jakost
1933-38 OBROVSKÝ Jakub (1892–1949), český malíř, sochař a spisovatel, vlastnoručně psaný 3 stránkový dopis s podpisem + pozvánka na výstavu a neprošlá pohlednice s reprodukcí obrazu Sv. Václav; zajímavá sestava
Vyvolávací cena:
U:A5
167120 - 1889 RICHTER Hans (1843-1916), LEVI Hermann (1839-1900), ně
+1
Jakost
1889 RICHTER Hans (1843-1916), LEVI Hermann (1839-1900), němečtí skladatelé, Hermann byl jeden z nejvýznamnějších dirigentů své doby, kabinetní fotografie; na zadní straně podpisy, ateliér Hartmann
Vyvolávací cena:
U:A5