Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Masaryk 1920 500h II. retuš – 55. ZP

04.12.2012   Autor: doc. Ing. Radomil Květon, CSc; Počet zobrazení: 2774

  Keď som pred časom publikoval v Merkur Revue nové poznatky k popisu II. retuše na hodnote 500h ([1]), tak som ani nedúfal, že sa mi podarí identifikovať známkové pole (ďalej ZP), na ktorom bola retuš ešte pred tlačou realizovaná (primárna retuš). Veľká farebná škvrna pod ľavým fúzom zasahujúca až do oblasti goliera košele bola retušovaná prerytím. Výrobná chyba tlačového štočku bola takto do značnej miery odstránená.
   Murphyho zákony platia či chceme alebo nechceme aj vo filatelii a tak k identifikácii ZP pomohla najvzácnejší variant tejto známky - hodnota 500h s pretlačou SO 1920 (obr.1). Pri náklade iba 5.000 sérií s pretlačou na výplatných známkach s motívom T.G. Masaryka by sa dala predpokladať existencia iba primárnych doskových chýb pri pretlači. Opak je však pravda a plne sa potvrdili tvrdenia z monografie ([2]). K vyhotoveniu pretlačovej dosky tejto hodnoty boli použité časti sadzby pôvodne použité pre pretlač výplatných známok emisie Hradčany a to pretlačovej dosky B v tvare B/3.

obr
obr
 Obr.1 Identifikácia ZP podľa doskovej chyby pretlače na 55. ZP 

  Rekonštrukcia použitej pretlačovej dosky prebehla na základe väčších a menších blokov známok pochádzajúcich zo zbierok Poštového múzea v Prahe a niekoľkých zberateľov. Maximálne bloky o 15 známkach (v usporiadaní 5x3 známky) sú zobrazené v monografii [2], sú ozna
ené ako unikáty a pochádzajú zo zbierok Poštového múzea v Prahe. Popis doskových chýb na ZP 55 u pretlačovej dosky B/3 (obr. 2) je dokonca presnejší ako popis chýb pretlače na ZP 55 nákresu pretlačovej dosky pre známky s motívom T.G. Masaryka.

  Na obr. 2 je u ZP 55 na pretlačovej doske B/3 uvedené okrem bieleho bodu v číslici 1 aj hore otvorená číslica 9 a zárez v číslici 0 z ľavej strany v letopočte 1920. Tieto poškodenia číslic v letopočte 1920 môžeme nájsť aj na pretlači známky 500h na obr. 1. V článku [1] bola zobrazená pretlač SO 1920 na známke s II. retušou bez poškodenia číslic v letopočte 1920. Zdanlivý rozpor je vysvetlený priamo v monografii [2] kde sa uvádza, že niektoré chyby na pretlačiach sa vyskytujú iba na časti nákladu.

obr
 Obr. 2 Identifikačné znaky ZP 55 podľa popisu pretlačovej dosky B/3

  Záverom teda môžeme konštatovať, že II. retuš známky 500h z emisie T.G. Masaryk sa nachádza na ZP 55. Čo sa týka polohy tejto známky patrí zistené ZP k najhoršie identifikovateľným ZP ako sú ZP 44, 45, 54 a 55 v 100 kusovej tlačovej doske v usporiadaním známok v forme 10x10 známok.  

 

Použitá literatúra :
[1] Květon R.: T.G. Masaryk 1920 500 h - zabudnutá II. retuš, Merkur Revue 1/2012, Brno
[2] Tovačovský O. a kol. : Monografie československých známek, 5. díl - SO 1920, vydal POFIS, Praha v spolupráci se Svazem českých filatelistů v nakladatelství Filatelie, Praha 1998

 Autor: doc. Ing. Radomil Květon, CSc (04.12.2012)
Poslední aktualizace:
23.10.2018 17:20
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::