Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Zajímavosti v našem i-obchodě

11.02.2014   Autor: Burda Auction s.r.o.; Počet zobrazení: 2727

V roce 1916 vydala německá evangelická misie sídlící u města Wuga provizorní poštovní známky, jež se řadí k regulérním emisím Německé Východní Afriky. Krátce přiblížíme historický kontext tohoto velmi zajímavého vydání.

Wuga se nacházela v oblasti Usambara v Tanzánii nedaleko hranic Keni. V 19. století do této oblasti Východní Afriky po prvních britských a německých cestovatelích přicházeli obchodníci, kolonisté, vojenské jednotky velmocí, jež si hodlaly daná území ve spolupráci s vybranými lokálními vládci podmanit a také křesťanští misionáři různých církví. Do oblasti Usambara pronikali od pobřeží indického oceánu postupným zakládáním misijních stanic němečtí luteráni z tzv. "Berlínské evangelické misijní společnosti pro Východní Afriku" (zal.1884). V těžkých podmínkách kolonizace, za častých povstání původních obyvatel a lokálních válek mezi kmenovými náčelníky, kdy byly misie běžně přepadány, se podařilo r. 1895 misionáři Heinrichu Langovi získat u zdejšího vládce (či spíše kmenového náčelníka) Mputy povolení ke stavbě misijní stanice poblíž jeho sídelní osady Wuga. Před Mputou zde vládl jeho bratr, jenž ještě v r. 1892 vybudování misie zakázal. Mputa pak souhlasil jen v obavách z praporu německé pěchoty, jenž se mezitím usídlil v blízkém městě Masinde a nadále všemožně výstavbu a činnost misie ztěžoval, zakázal domorodcům s misií obchodovat apod. Mputa páchal též různé zločiny na poddaném obyvatelstvu, jehož důvěru si misionáři naopak snadno získávali. Úřady v Masinde Mputovi prokázaly několik vražd, byl souzen a popraven a nastoupil nový pohlavár, Kiniassi, který byl křesťanství a spolupráci s kolonisty nakloněn. Misie s modlitebnou, školou a malou tiskárnou pak fungovala bez větších problémů do 1. světové války.

obr
   obr

Během období srpen 1914 - listopad 1917, přes počáteční úspěchy německých jednotek v oblasti Východní Afriky, došlo postupně (kdy na britské straně bojovalo až 100000 Britů, Indů a domorodců) k úplnému obsazení této německé kolonie, jež byla následně dle Versaillské smlouvy rozdělena mezi Británii, Belgii a Portugalsko. Kolonisté byli vyhnáni a s nimi r. 1920 i poslední němečtí misionáři.
Od 1. 3. 1915 bylo celé pobřeží NVA uzavřeno britskou námořní blokádou a vedle nedostatku v zásobování kolonie válečným aj. materiálem se od května 1915 začal ukazovat nedostatek známek na poštovních úřadech. Z té doby pocházejí známá provizoria - německé známky Germania bez přetisku ze zásob na křižníku Königsberg, na velkých poštách (Daressalam) různá raz. "Frankiert", či frankování ústrižky z poukázek a počátkem roku 1916 byla tiskárna v misii Wuga pověřena poštovní správou NVA tiskem provizorních známek. Vydání výplatních známek s nápisem "Deutsch Ostafrika" bylo realizováno 1.3. 1916 ve třech nejběžnějších nominálech této kolonie 2½h, 7½h a 1 Rupie. Jedná se o jednoduchý knihtisk v barvě fialově hnědé, karmínové a růžové na silnějším a nekvalitním místním papíru. Toto vydání se ale nedostalo do poštovního provozu, neboť německá loď "Maria" prorazila 16.3. blokádu (podařilo se jen 2x za celou dobu války) a přivezla do kolonie vedle výstroje a zbraní i nové poštovní známky. Náklad provizorií byl částečně zničen a částečně v misijní stanici před postupem britských jednotek ukryt (zakopán do země) a vyzvednut zřejmě až v r. 1920 při opuštění misie. Známky, působením vlhkosti v půdě kde se dlouho nacházely, značně poničené, byly dovezeny do Německa a zde se dostaly na filatelistický trh. Dnes jsou sběratelsky vyhledávaným koloniálním vydáním, v dobré kvalitě jsou vzácné a chybí ve většině sbírek! V našem i-obchodě nabídneme reprezentativní set 1 Rupiové známky a 4-bloků 2½h a 7½h se spojenými typy číslic.
 
Další položkou, jež si zaslouží zvláštní poznámku je proslulý peruánský chybotisk z první emise peruánského státu "medio peso" růžová, 1858 (Mi.5F , Scott 5). Vznik této vzácnosti a její sběratelská tradice jsou velmi zajímavé. Při litografickém tisku hodnoty 1 Peseta růžová (Mi.4, Scott 4), došlo při kopírování obrazů známek na tisknoucí kámen (kdy se kopírovaly tedy přenášely celé 10-bloky kresby známky a známe tak 10 typů známkových polí) omylem, za zvláštních okolností uvedených níže, k přenosu 10-bloku s pětipáskou obrazu známky 1/2 Peso. Ta má jen mírně odlišnou kresbu, a proto mohlo dojít k záměně. Známky 1/2 Peso se tiskly zároveň a to ve žluté barvě a chybným přenosem jejich obrazu na kámen pro tisk 1 Pesetas se jich malé množství vytisklo i v růžové. 
                   
Schéma střední části tiskového kamene s 10-blokem s 5x 1/2 Peso
označena známková pole s typy 1-10
1 Peseta.... 10 1 4 7 3
1 Peseta..... 5 2 8 6 9
1 Peseta spodní řada nyní nahoře 5 2 8 6 9
chybotisky 1/2 Peso a b c d e
1 Peseta.... 10 1 4 7 3
1 Peseta..... 5 2 8 6 9
       obr

Tisk celé emise 1 Dinero, 1 Peseta a 1/2 Peso byl zahájen v březnu 1858 a v červnu se poprvé zaznamenal výskyt chybotisku. V průběhu tisku 1 Pesetas se totiž zřejmě koncem května 1858 poškodila střední část tiskového kamene (obsahoval 160 polí v 16 desetiblocích), jež byla opravena a zřejmě v rychlosti oprav omylem nanesen 10-blok s pětipáskou kresby známky 1/2 Peso. Poštovní správa po výskytu chybotisku instruovala pošty, aby růžovou 1/2 Peso bylo frankováno jako 1 Pesetou, k 18. 6. 1858 byly staženy 1/2 Peso známky a zřejmě byla opět opravena daná část tiskového kamene, či byl plánovaný náklad již hotov a připravilo se další vydání 1 Peseta v nové kresbě, jež vyšlo už v prosinci 1858. Ve velmi krátkém období tisku od chybné "opravy" kamene po jeho zastavení vzniklo 5 chybotisků na každých 160 růžových známek. Evidentní vzácnost samozřejmě neušla prvním velkým sběratelům 19. století. Vzácné jsou tyto chybotisky jako samostatné známky, na dopisech a zejména v několika dochovaných smíšených párech s 1-pesetami. Existují např. jen dva šestibloky, dnes vyloženě legendární, každý s dvěma chybotisky (viz. obr.) Jeden se nacházel kde jinde než u barona von Ferrary a druhý, objeven až v roce 1930, patřil do sbírky slavného pražského rodáka Alfreda Weinbergera. Unikáty jako tyto 6-bloky se však objevují na trhu jen několikrát za století, a tak jsme velmi potěšeni, že můžeme nabídnout alespoň samostatný exemlář této významné jihoamerické vzácnosti.
 
obr
    obr
 ex Ferrary
     ex Weinberger
 
Posledním zastavením v nabídce našeho i-obchodu je známka s nejvyšším nominálem všech dob, britská koloniální 100-librovka, Jiří V. z r. 1925. V přepočtu na dnešní libry se jedná o známku s nominálem cca 4.000GBP ! Tato známka byla vydána jako koncová hodnota série obvyklých poštovních výplatních a díky svému nominálu nalezla samozřejmě jen fiskální uplatnění. Výměr vysokých správních poplatků ve výší stovek liber se týkal např. upisování akcií, u soudů zapsaných kapitálových operací velkých firem, rozdělování velkých majetků, ale i povolení lovu atd. Některé zdroje uvádějí i prostou tržní motivaci poštovní správy, vydáním omezeného počtu tak hodnotných známek přilákat bohaté sběratele a získat nemalou hotovost do koloniální pokladny. Ani počet kupců, ani množství vysoko taxovaných poplatků nebyl jistě v teritoriu Tanganyica- Kenya-Uganda nijak závratný. To odpovídá i nákladu, z nějž se zachovalo jen několik málo nepoužitých kusů v katalogu Stanley Gibbons ceněných na 120.000 GBP! Existuje jen jediný čistý 4-blok a ten je v britské královské sbírce. Stejně tak se dochoval jediný razítkovaný 4-blok (raz. "Principal registrar of documents" soudu v Mombase). Znám je malý počet podobně fiskálně použitých jednotlivých exemplařů, z nichž jeden jsme právě připravili k prodeji.

obr
  obr
 
Tolik tedy k namátkou vybraným zajímavostem v našem i-obchodě, který bude spuštěn v pátek 14. února ve 14:00 hodin. V dalším pokračování se zaměříme již na některé položky z březnové aukce.

použité zdroje :
Carl Paul, Die Mission in unsern Kolonien, Leipzig 1898-1908
internet:deutsche-schutzgebiete.de, ahametals.com, postalmuseum.si.edu/queen's/rarities,aj.
Bargholtz, PERU: The 1858 Medio Peso Error of Colour, An Inventory, 2001
Collectors Club Philatelist, Vol. 88, No. 1:21 -22
Siegel Galleries


Autor: Burda Auction s.r.o. (11.02.2014)
Poslední aktualizace:
14.12.2018 09:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::