Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Některé další rarity v Jubilejní aukci 50.

16.05.2016   Autor: Burda Auction s.r.o.; Počet zobrazení: 1713

Gibraltarská Viktorie z emise 1889-1896, 10 centimos bez hodnoty (1895) patří ke slavným koloniálním specialitám. Jedná se o výrazný chybotisk, svým významem na úrovni dalších známých koloniálních rarit jako je jamajská SG.85a obrácený střed na 1Sh z roku 1919, nebo falklandská SG.216a "Glasgow Error" z roku 1964.


 obr  obr obr

Gibraltar SG.23b, "Value omitted"
Los 85.

 Jamaica SG.85a - známo jen 19ks
 Falkland Isl. SG.216a - vyšlo v jediném 60-ks archu,
dochováno 17 exemplářů

 
Červené Viktorie z De La Rue byly obecně základními poštovními známkami pro britská zámořská území, ať už jako 1 Penny, 10 Cts nebo 1 Anna. Přes malé obměny designu lze hovořit o globálním "společném" vydání. Jednota pozdně viktoriánského impéria se odrážela v jednotné známkové tvorbě. V poštovní historii jde o jedno z nejdůležitějších vydání vůbec. Tyto emise byly svým provedením dokonalé a krom gibraltarské 10 centimos u nich nevznikl žádný významný chybotisk!
Její neobvyklost a vzácnost si uvědomovali přední sběratelé a znalci už na konci 19. a na počátku 20. století. Již tehdy, v období přirozeného dostatku toho nejskvělejšího klasického materiálu, stála tato známka za pozornost, obdiv a studium. Shrnutí odborných názorů na fenomén "10 centimos value omitted" jest publikováno např. na stránkách British Empire Philately.

Např. S.C.Skipton, zakladatel prestižní Salisbury Phil. Society a vydavatel "Philatelic Journal of Great Britain" již v roce 1895 informuje, že je mu znám nový gibraltarský chybotisk vzniklý na 2 řadách v jednom jediném archu, tj. v počtu 12ks. Největší znalec Gibraltaru své doby H.W. Westcott (RDP, Prezident London Phil. Soc.) zpřesňuje v "Stamp Collectors' Fortnightly" z 2.6. 1906 časový údaj vydání na červenec 1895 a také zastává názor o vzniku 12 exemplářů. Poté se v "Philatelic Journal of Great Britain" 20.6.1908 k věci vyjádřil prominentní obchodník P.L. Pemberton (1875-1949), těžká váha ve známkovém byznysu, jehož rukama procházely největší rarity. Pemberton zmiňuje dobové svědectví z Gibraltaru, že chybotisků si na tamní poště všiml poštmistr, který je tam sám vykoupil a časem přeprodal za vysoké ceny. Údajně se jednalo o svislé řady těchto známek , jež se vyskytly na malé části jediného tiskového archu (celý arch měl 2x60 známek). "Otec zakladatel" britské filatelie J.E. Nankivel (1848-1909), mj. editor mnoha filatelistických periodik a přední člen RPSL ve svém "Postage Stamp" 1.8. 1908 upozorňuje na toto vydání a podivuje se, jak takový chybotisk mohl přísným kontrolám výroby v De La Rue uniknout...Pak přišlo mnoho dalších názorů a bádání zejména ve 20. letech (J. B. Dibley v "Stamp Lover " květen 1925, přednáška C.E. Donnea z Pretoria Phil. Society v říjnu 1929 aj.) a kdy se též objevilo další svědectví přímo z Gibraltaru z pera plukovníka Arthura Egertona, podle jehož přítele měl tamní poštmistr r. 1895 jeden celý půlarch chybotisků a nabízel jej po částech k prodeji. Což už dávalo smysl, neboť bylo známo, že se známky této emise tiskly ze dvou desek - obraz známky z první desky o 120 polích a nominální hodnota z druhé jen se 60 poli. Tj. nejpravděpodobnější se jevilo a takový je i dnešní odborný konsensus, že při nutnosti tisknout na arch hodnotu známek druhou deskou vlastně dvakrát (jednou na levou polovinu a pak na pravou), se v případě jednoho archu opomnělo na jednu stranu.

To, jak se to technicky mohlo stát je v literatuře dobře popsáno a podrobný výklad by byl nad rámec této poznámky. Náklad "value omitted" byl tedy 60 kusů, které tehdy získalo jen několik šťastných obchodníků a sběratelů (svědek A. Egertona zakoupil r. 1895 na Gibraltaru 2 kusy za 2 Libry, S. Gibbons měl jistě též několik kusů, neboť SG.1909 uvádí cenu 18 liber). Hodnota známky tedy již na přelomu století vyskočila nahoru a dle zajímavého záznamu se např. v aukci Ventom, Bull & Cooper 20. října 1910 prodal jeden kus za solidních 18 liber, další starý aukční záznam ukazuje 41 liber atd.
Z dostupných zdrojů, ze starých pramenů zabývajících se tímto vydáním a z archivů aukcí, je nám známo 8 exemplářů této rarity! Zbytek nákladu je částečně ztracen, částečně zřejmě leží v trezorech, tzv. "v pevných rukách" , pro trh pozapomenutý. Tato známka chybí a vždy chyběla i ve skvělých sbírkách. Víme s jistotou, že např. legendární Alfred Caspary ji ve své sbírce, jež se jako pozůstalost prodávala u H.R. Harmer v letech 1955 - 1958, neměl; nechyběla ovšem u hraběte Philippa von Ferrary (prodána v Paříži r. 1924 za 1700 Franků).
Z hlediska tradičního pohledu na filatelii, na vzácnost a cenotvorbu je zde velmi pozitivní skutečnost, že se nejedná o nějaký vyřazený chybotisk získaný bůhvíjak z archivu De La Rue, ale o řádně "vydanou" raritu, nalezenou na patřičném poštovním úřadu, mezi levnými sesterskými známkami, v době své platnosti atd. atd.
obr
 
obr

Gibraltar "value omitted" ex. Ferrary - IX. Aukce, Paříž, 7.4.1924   Pošta na Gibraltaru, Main Street, od roku 1858 dodnes

Považujeme ještě za vhodné uvést několik dat k losu č. 657 - Poste Locale 2½Rp "bez orámování" , což je zřejmě nejvzácnější švýcarská známka. 
Největšími švýcarskými raritami nejsou nejstarší "kantony" jako např. "Doppelgenf", jež je dochována v počtu stovek kusů, ale vzácnosti z emise Orts-Post, Poste Locale a Rayony, tedy ze spolkových vydání 1850 - 1852.
Tyto de facto první konfederační známky "Eidgenossenschaft-Ausgabe" přišly ve složité době, kdy se dokončovalo sjednocení měny (nahrazení mnoha lokálních měn frankem =100Rapp (Centimes), převedení kantonálních pošt pod spolkovou poštovní správu, přizpůsobení ženevských tarifů ve francouzské měně spolkovému mincovnímu systému atd.
Vzniklo tedy vydání Orts-Post a Poste Locale s nominálem 2½ Rp pro dopisy do 2 Loth (30gr) v místě a Rayon I, II a III s 5, 10 a 15Rp pro vzdálenosti do 9,6km, do 50km a do 200km. Katalog Michel č. 5-12, Zumstein či nově SBK 13-20. Tisk byl svěřen firmě Carla Durheima, známého litografa a fotografa z Bernu. Vydání je někdy zváno Durheimovo (Durheim-Ausgabe).
 obr
  Los 657.
Poste Locale bylo vydáno 24.5. 1850 a tištěno ze 2 kamenů (litografických desek) - "černý a červený", kdy se z druhého dotiskávalo červené pozadí helvétského kříže. Známky Rayon I-III byly vydány později, od října 1850. U známek Orts-Post a Poste Locale byl kříž uprostřed "orámován" tenkými černými linkami. Během tisku v průběhu roku 1850 bylo zřejmě poukázáno na to, že orámování kříže je heraldicky nesprávné a známky Rayon I+II (podzim 1850) a další Rayon I (jaro 1851) byl tištěny většinou již z upravených kamenů "bez orámování". První Poste Locale (Mi.6I) "s orámováním" byly již vytištěny v dostatečném množství, a tak se z upravených kamenů "bez orámování" další netiskly (navíc byl dostatek obdobných známek 2½ Rp Orts-Post), a to až do velmi omezeného dodatečného tisku - II. vydání - v 2. polovině roku 1851, před zrušením lokálního tarifu 2½ Rp. Tehdy tedy vznikl velmi malý počet Poste Locale "bez orámování" (Mi.6II), z nichž se dochovalo mizivé množství. Uvádí se 200-250 známek a 20-25 dopisů, všechny z konce června - prosinec 1851. obr
 obr
  Carl Durheim (1810-1890)  Axel de Reuterskjöld (1860-1937
Mezitím se od října 1850 tiskly Rayony I+II heraldicky správně bez orámování. (Naopak zde některé kusy tištěné výjimečně a zřejmě omylem ze starých kamenů s úplným orámováním jsou ještě vzácnější - např. Mi.8I a 9I, obojí cca 30ks, s kat. 110000 EUR a 170000 EUR). Naprostá většina dochovaných Poste Locale bez orámování, zejména ty poštovně použité, jsou poškozené. U celé švýcarské klasiky, a u této známky obzvlášť, se velmi často vyskytují světlá místa díky nepevnému a tenkému papíru, natržení, lomy, velmi špatné střihy atd. Někteří významní sběratelé a znalci proto Poste Locale bez orámování, pokud jsou v dobré kvalitě, a také vzhledem k okolnostem vzniku, označují za nejvzácnější švýcarské známky vůbec! Náš exemplář má navíc zajímavou signaturu vzadu - jak uvádí E. Rellstab ve svém atestu - je to majetnická značka jednoho z největších sběratelů Švýcarska všech dob barona Axela de Reuterskjöld (1860 - 1937). Tento šlechtic, narozen ve Švédsku, vytvořil již v 90. letech 19. století, vedle kolekce Švýcarska, také fenomenální sbírky Mauritia, Havaje a britských kolonií v Karibiku a dosáhl s nimi velkých mezinárodních úspěchů na výstavách v Zurichu, Paříži a Ženevě (1893 - 1896). Byl skvělým znalcem a publicistou (mj. "Die Schweizerischen Postmarken 1843 - 1862", vydáno v roce 1899) a také předním jurymanem (prezident nebo viceprezident 14 velkých výstav v období 1893 - 1927), signatář Roll of Distinguished Philatelists 1921 atd. 

Použité prameny:
ghonegger.ch/de/Wissenswertes /Artikel-sammlung/
//www.abps.org.uk/Home/Who_Was_Who/
//www.bephila.com
//www.siegelauctions.com/display_census
J. Erhardt "Die Ferrary - Auktionen", Stuttgart 1987

Autor: Burda Auction s.r.o. (16.05.2016)
Poslední aktualizace:
12.12.2018 11:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::