Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Nepoužitá Keňa a Uganda £10 - významná koloniální rarita v Jubilejní aukci 50.

18.05.2016   Autor: S.V.; Počet zobrazení: 2453

V naší Jubilejní aukci 50 nabídneme koloniální raritu světové úrovně, čistou známku Kenya a Uganda, vydání Jiří V. 1922-1927 s vysokou nominální hodnotou £10, navíc se vzácnou variantou průsvitky Koruna CA vpravo.  


Ikonická emise známek s portrétem krále Jiřího V. s hodnotami 1c - £100 byla vydána ve dvacátých letech minulého století v tiskárně De La Rue v Londýně. Známky byly při dolním okraji opatřeny nápisem „KENYA AND UGANDA", které signalizovalo opětovnou změnu v administrativním uspořádání území na východě afrického kontinentu náležící pod britskou imperiální správu. Poměrně komplikovaný a válečnými konflikty ovlivněný geopolitický vývoj oblasti Velkých jezer se odrážel rovněž v jeho mimořádně zajímavé poštovní historii. 

Britský koloniální obchod s východní Afrikou se výrazněji rozvíjel od 40. let 19. století. Na konci 80. let se podařilo nově vzniklé soukromé Britské východoafrické společnosti v čele se sirem Williamem Mckinonnem dojednat se zanzibarským sultánem „pronájem" pobřežního území kolem Mombasy, nad kterým sultán formálně držel patronát. V roce 1890 pak obdržela Britská východoafrická společnost královské privilegium udělující obchodní výsady a administrativní a soudní pravomoci nad územím nově vzniklé Britské Východní Afriky. V témže roce byly společností vydány nejdříve provizorní přetiskové známky (přetisky na známkách Velké Británie) a poté např. dnes sběratelsky oblíbená emise „Light and Liberty" s nápisem „IMPERIAL BRITISH EAST AFRICA COMPANY". Zároveň byla na sklonku roku 1890 včleněna pod její správu rovněž i sousední Uganda.  

obr

 
obr

  BEA, SG.7cc, kat. £1.400, v Aukci 46 vydraženo za 42.000Kč jako los č. 502.

V roce 1895 se Britská východoafrická společnost ocitla na pokraji bankrotu, když ji zcela vyčerpalo finančně náročné vydržování nájemných vojenských jednotek v oblasti. Veškerá dříve udělená privilegia byla zpětně převzata vládou Spojeného království a nad územím Britské Východní Afriky a také Ugandy (již v roce 1894) byly vyhlášeny protektoráty. V letech 1895-1902 vycházely pro oblast protektorátu Britské Východní Afriky provizorní přetiskové emise, později i definitivní vydání Viktorie s nápisy „BRITISH EAST AFRICA PROTECTORATE". Podobná situace nastala i v Ugandě, kde vznikly například nám známá vzácná provizoria tzv. Cowries, od roku 1898 pak definitivní vydání Viktorie „UGANDA PROTECTORATE".  V roce 1901 došlo ke sjednocení poštovní správy a k vytvoření poštovní unie mezi oběma protektorátními územími a o dva roky později byly vydány první známky emise Edvard VII. „EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES".
obr
 
obr

 obr
 
 Legendární provizorium Uganda Protectorate SG.34, 60 Cowry, kat. £2.400, v Aukci 46 vydraženo za 35.000Kč jako los č. 517.
 ZT pro SG.43, Edvard VII. 6C červená, v Aukci 46 prodáno za 17.500Kč
 
První světová válka znamenala zánik německých kolonií v Africe a zapříčinila s tím spojené rozsáhlé územní změny. Mj. na větší části původní Německé východní Afriky bylo vytvořeno britské mandátní území Tanganika. V roce 1920 byla Britská Východní Afrika přejmenována na Keňu a začleněna do impéria jako korunní kolonie. Poštovní unie mezi Ugandou a „novou" Keňou pokračovala a v letech 1922-1927 byla vydávána již námi zmíněná emise Jiří V. „KENYA AND UGANDA" v nových centových, šilinkových a librových hodnotách. Známky byly určeny jak pro poštovní, tak i pro fiskální použití - což platilo zejména pro vysoké librové nominály. Poté co došlo v roce 1935 k připojení Tanganiky k poštovní unii Keni a Ugandy, byla ukončena platnost této emise a byla vydána nová emise známek Jiří V. s nápisem „KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA". 
obr
 

Prakticky celý náklad známek „Kenya and Uganda" včetně vysokých nominálů byl v letech 1922-1935 vypotřebován. Na trhu se vyskytuje poměrně značná nabídka fiskálně znehodnocených známek, včetně i těch nejvyšších hodnot. Rovněž v katalogu SG jsou samostatně uváděny ceny za takto upotřebené známky (u naší SG.100 - 275 liber).
Jinak je tomu u známek vyšších nominálu, fiskálně nepoužitých. Základní známky vysokých nominálních hodnot (od £3-£5) tvoří často highlighty předních světových aukcí, 10 a 20 librovky jsou nabízeny jen výjimečně a nejvyšší hodnoty £25 - £100 se na trhu objevují pouze v rámci rozprodeje zcela mimořádných sbírek světového významu (v posledním desetiletí např. Vestey Collection nebo Aat de Peijper Collection). Vysoké hodnoty této emise patří k extratřídě světové filatelie, což potvrzují dosahované a stále rostoucí tržní ceny, a tuto skutečnost také průběžně reflektují katalogy Stanley Gibbons (mj. tyto známky se pravidelně objevují na titulních stranách nejrozšířenějšího katalogu SG Commonwealth and British Empire Stamps, hodnota £10 mj. na vydání z roku 2013.). Pro sběratele dostupnější variantou jsou pak známky vysokých nominálů s přetiskem SPECIMEN. 

obr
 obr
SG.100s, SPECIMEN £10, kat. £750, v Aukci 47 prodáno za 32.000Kč 
 

SG.105s, SPECIMEN £100, kat. £4.000, v Aukci 47 prodáno za 128.000Kč

 

Cenový vývoj vybraných hodnot nepoužitých známek v katalogu SG

Kat. č.
hodnota
 SG 2013 SG 2016
  
97
£3
 1300
1800
  
99w
£5 27503500  
100
£10 1100014000
  
100w£10 1700022000  
103
£50
 35000
50000
  
105
£100
 110000
160000
  
Jsme potěšeni, že nám byl svěřen k prodeji bezvadný neupotřebený exemplář hodnoty £10 s atestem respektované BPA London, navíc se vzácnou variantou průsvitky Multiple Script CA „sideways" koruna vpravo, což v uvedeném kontextu výjimečnosti této emise i samotných základních známek představuje mimořádně hledanou koloniální specialitu prvního řádu, kterou nabídneme v Jubilejní aukci jako los č. 839.
 obr
obr
      obr


POUŽITÉ ZDROJE:

archiv Burda Auction
www.stampworldhistory.com
Minns, John; Krieger; British East Africa - The Stamps, Postal Stationery and Cancellations, 2006 atd.Autor: S.V. (18.05.2016)
Poslední aktualizace:
17.12.2018 16:20
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::