Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Mezinárodní odpovědky ČaM

24.09.2007   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 3938

Podrobnosti zjištěné k úpravě mezinárodní odpovědky CMO1 s novým dvoujazyčným nápisem a tříjazyčným označením krajiny v roce 1939. Noticka o spotřebě odpovědek a pasáž z Poštovního věstníku k CMO5.

Při studiu materiálů Ministerstva pošt a telegrafů (ev.dopravy a poštovní správy) fond 429, uložených v Národním archivu jsem nalezl mimo jiné také návrh na úpravu mezinárodní odpovědky a to podle našeho současného značení z CMO1 na CMO2. Úprava spočívala v dolepení nadpisu ještě německým označením „Antwortschein für das Ausland“ a v dolní části přelepením původního označení země BOHÊME ET MORAVIE – ČECHY A MORAVA novým tříjazyčným označením „Deutschland (Protektorat Böhmen und Mährem)/ Německo (Protektorat Čechy a Morava)/ Allemagne (Protectorat de Bohême et de Moravie“ (viz obr.). Návrh úpravy byl schválen ministerským radou Dr.Hrochem z úřadu říšského protektora a datován již 5.10.1939. S tímto upraveným vzorem odešla i objednávka Mezinárodnímu úřadu Světové poštovní unie v Bernu.
Leč pan dr.Hroch si nevšiml, že v českém označení krajiny chybí čárka nad „a“ ve slově Protektorát a tak byly vytištěny odpovědky i s touto chybou. Chybějící čárka přetrvala i do nové verze odpovědky s cenou 2,60K (v katalogu Pofis v textu chybně uvedena). Teprve poslední verze odpovědky (CMO6) s prodejní cenou 2,50K má správné označení s dlouhým „á“.
Jako zajímavost jsem nalezl urgentní dopisy na ministerstvo dopravy (poštovní správa) od Poštovní hospodářské ústředny v Praze, která urguje a nebo objednává odpovědky s poukazem na jejich nízkou zásobu. Dne 17.8.1939 žádá o urychlené objednání 150.000ks neboť zásoba činí již jen 20.000ks. Dne 21.9.1939 oznamuje že zásoba je již spotřebována a žádá o urgování dodávky. Dne 19.12.1939 objednává dalších 150.000ks s tím, že zásoba činí již jen 30.000ks. Jak je vidět, mezinárodní odpovědky byly velmi oblíbené a jejich spotřeba byla značná. Mimochodem za dodání 150.000ks odpovědek bylo unií účtováno 2040 CHF.

K CMO5, které je vedeno jako provizorium mezi CMO4 a CMO6 se vztahuje ustanovení 61 z Poštovního věstníku 22/1941, kde se uvádí, že snížení prodejní ceny odpovědek z dosavadních 2,60K na 2,50K je s platností od 1.června 1941. Ještě ocituji znění odst.2, kde se uvádí : „Dokud nebudou vydány odpovědky s označením nové ceny, budou poštovní úřady vyznačovati na dosavadních odpovědkách novou cenu rukopisně vedle údaje dřívější ceny, který přeškrtnou.“ Tedy nepíše se nic ani o razítku ani o modré tužce. Obojí zřejmě vyplynulo z prováděné praxe.

obrAutor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (24.09.2007)
Poslední aktualizace:
10.12.2018 16:50
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::