Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Ohlédnutí za aukcemi v roce 2009

16.03.2010   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 3542

Samotného mě to poněkud překvapilo, že to je již sedm let, co komentuji náš filatelistický trh a po skončení kalendářního roku se pokouším o jeho celkové hodnocení. Souhrnné výsledky za celý rok jsou rozhodně zajímavé a pokaždé i mne něčím překvapí. Podívejme se tedy společně na konkrétní čísla a jaké závěry z nich vyplývají.


Tak jako ve všech předchozích letech se i v tomto hodnocení omezím na sálové a písemné aukce, které uspořádalo osm našich nejvýznamnějších firem. Jsou to (pořadí podle abecedy) ALFIL, BRNOFILA - BLÁHA, BURDA AUCTION, M. ČERNÍK, FILATELIE - KLIM, FOS, J. MAJER a PROFIL. Jsem si samozřejmě plně vědom, že tento pohled není komplexní, bohužel jiné významnější aukční subjekty (firmy, filatelistické kluby či jednotlivé osoby) jak co do počtu nabízených položek, tak z hlediska ročního obratu, na našem trhu nepůsobí a obávám se, že hned tak ani nevzniknou. Přitom jak rád bych se v tomto směru mýlil!
 
V roce 2009 uspořádalo osm uvedených aukčních firem 9 sálových a 9 písemných aukcí, na kterých bylo nabídnuto celkem 40.877 položek. V porovnání s rokem 2008 byla celková nabídka na našem aukčním trhu v loňském roce o 12.360 položek menší! Takový propad v celkové nabídce aukčních losů určitě nikdo neočekával. Přitom téměř veškerý pokles celkové nabídky, a to o dramatických cca 23 %, překvapivě připadá na aukce písemné!

Sálové aukce

V roce 2009 činila celková nabídka všech firem pouhých 12 940 položek. (Pozn.: Takové množství položek nabízí v Německu středně velké aukční firmy v každé svojí aukci). Přitom počet sálových aukcí se ve srovnání s rokem 2008 nezměnil, firma BURDA AUCTION s.r.o. uspořádala v loňském roce 2 sálové aukce (v roce 2008 jednu) a naopak Jiří MAJER místo 3 aukcí v roce 2008 připravil v roce 2009 pouze aukce dvě. Rozdíl v počtu nabídnutých položek u sálových aukcí tak díky brněnské firmě BURDA činil pouze 717 losů. Při pohledu na  tabulku č. 1 si nelze nevšimnout, že počet nabízených položek pravidelně rok od roku klesá, což není zrovna pozitivní zjištění. Jak jsem již konstatoval v předchozím hodnocení našeho aukčního trhu za rok 2008, je skutečně s podivem, že v celé ČR je pouhých 5 firem schopno uspořádat sálovou aukci na solidní úrovni.

 Tabulka č. 1: Sálové aukce v letech 2004-2009
 Rok Počet aukcí
 Počet losů
 Prodáno [%]
 Neprodáno losů
 2004 13 17.229 70 %
 5.182
 2005 10 15.023 70 %
 4.459
 2006 9 14.354 74 %
 3.795
 2007 8 14.285 71 %
 4.158
 2008 9 13.657 68 %
 4.330
 2009 9 12.940 71 %
 3.928

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2009 kraloval našemu aukčnímu trhu Jiří MAJER. Přestože jeho celková nabídka nebyla zdaleka největší, připravil pro své zákazníky celou řadu unikátních položek nejen z ČSR I., ale např. na podzimní aukci i ze Slovenska 1939 - 1945. Již před řadou let nastavil pan Jiří Majer pro všechny naše firmy hodně vysokou laťku, a to jak kvalitou svých aukčních katalogů, tak zejména poskytovaným zákaznickým servisem. Například jako jediná firma na světě již více než 13 let vyplácí všem dodavatelům aukčních losů peníze do 4 dnů po aukci !. Pokud jde o realizované ceny, drží celou řadu našich aukčních rekordů. Na dvou loňských aukcích nabídla jeho firma téměř 2 900 položek a přestože prodejnost na podzimní aukci po dlouhé době klesla pod 80 %, celkový výsledek za rok 2009 byl rozhodně příznivý.

Souhrnná statistická čísla o sálových aukcích v ČR v roce 2009 jsou uvedena v tabulce č. 2. Příjemně překvapila firma PROFIL, nejen podstatně větší nabídkou než v předchozích letech (cca o 350 losů), ale zejména zcela ojedinělou skladbou nabídnutého sortimentu, obsahující celou škálu mimořádně vzácných položek ČSR I., a to nejen u emise PČ 1919. Navíc šokující byla na této aukci 100 % prodejnost, kterou dosáhla jako jediná aukční firma na světě! Díky tomuto výsledku se o 3 % zvýšila i celková prodejnost sálových aukcí, která u nás dlouhodobě kolísá v rozmezí 6 %. (Pozn.: Podrobné zhodnocení 36. aukce firmy PROFIL si případní zájemci mohou přečíst v časopise Merkur - Revue č. 1 / 2010).

 Tabulka č. 2: Sálové aukce v roce 2009
 Firma Datum  Počet losů
 Prodáno [%]Neprodáno losů Pohlednice  Mince + Bankovky
 Jiný materiál
 BURDA 28.3.
 909 69,5 %
 277 12 6 58
 BURDA 14.11. 1.053 75,5 %
 258 10 3 38
 FOS 30.5. 1.250 66,0 %
 425 0 305 83
 FOS 12.12. 1.721 69,0 %
 532 0 414 209
 KLIM 25.4. 1.818 48,0 %
 948 91 1 16
 KLIM 17.10. 1.799 52,0 % 863 49 1 25
 MAJER 7.3. 1.241 81,0 %
 232 0 0 0
 MAJER 12.9. 1.642 76,0 %
 393 0 0 0
 PROFIL 28.11. 1.507 100 %
 0 0 0 0
 Celkem:  12.940 71,0 % 3.928 162 730 429

Nejrozsáhlejší nabídkou se v roce 2009 prezentovala brněnská firma Filatelie KLIM, která ve dvou aukcích představila více než 3 600 položek, což bylo sice o cca 900 aukčních losů méně než v roce 2008, přesto zdaleka nejvíc ze všech našich firem. Přes jisté mírné zlepšení se však této firmě ani v loňském roce nepodařilo výrazně zvýšit prodejnost, která se dlouhodobě pohybuje pouze kolem 50 %. Předností je naopak široká nabídka filatelistického materiálu z celého světa, zejména německé a rakouské provenience. Pouze dvě naše aukční firmy, shodou okolností obě z Brna, zařadily v loňském roce do své nabídky i pohlednice, přičemž Filatelie KLIM se 140 položkami zaujala v tomto sběratelském oboru první místo. Navíc jako jediná naše filatelistická aukční firma pořádá i samostatné aukce mincí a papírových platidel, které však nejsou do tohoto hodnocení zahrnuty.

Velice solidní pozici na našem trhu, s ročním obratem 8,7 mil. Kč jen na sálových aukcích, zaujala firma BURDA AUCTION s.r.o. V roce 2009 uspořádala dvě aukce a nabídla téměř 2 000 položek. Zatím jako jediná firma u nás umožňuje svým zákazníkům dražit on-line přímo z domova přes internet, což se ukázalo jako velice prozíravé řešení. Firma Richarda BURDY proto bude v on-line aukcích pokračovat, na letošní rok již ohlásila termíny těchto aukcí na 17. dubna a 13. listopadu. Je též jednou z mála firem, která i na sálových aukcích nabízí položky z jiných sběratelských oborů, jako jsou např. fiskální ceniny, historické dokumenty, autografy, fotografie, plakáty, atp., což významným způsobem přispívá k rozšíření okruhu jejích zákazníků. Z  celkové její nabídky na sálových aukcích však nefilatelistický materiál tvořil necelých 8 %.

Je všeobecně známo, že poměrně vysoké procento filatelistů se zabývá i numismatikou, podle zahraničních pramenů to je až 40 %. U nás se kromě Filatelie KLIM se na tento obor soustředila i firma FOS spol. s r.o., která v roce 2009 na dvou aukcích nabídla více než 700 položek (!) mincí a bankovek, navíc dalších téměř 300 losů tvořily různá vyznamenání a odznaky. Z celkového počtu necelých 3 000 aukčních losů činil podíl tohoto sběratelského materiálu 34 %, což je nečekaně vysoké číslo. Zajímavé je, že v porovnání s filatelistickým materiálem, byla prodejnost numismatických položek a zejména jejich cenový nárůst nesrovnatelně vyšší! Prodejnost na sálových aukcích firmy FOS se dlouhodobě pohybuje v rozsahu 62 - 70 %, což lze rozhodně považovat za úspěch této pražské firmy.

Písemné aukce

Jak jsem se již zmínil v úvodu, došlo v minulém roce na našem aukčním trhu k výraznému poklesu nabídky a podstatným způsobem se na této situaci překvapivě podílely písemné aukce. Místo 12 aukcí roce 2008 se jich v roce 2009 uskutečnilo pouze devět, což mělo dramatický dopad na celkovou nabídku. Oproti nabídnutým téměř 39 500 losů v předchozím roce klesla nabídka na necelých 28 000 položek - viz tabulka č. 3. To je za sedm let suverénně nejnižší číslo vůbec a svým způsobem paradoxní situace, neboť v celé Evropě minimálně v posledních třech letech nabídka na sálových i písemných aukcích neustále stoupá. Vysvětlení je prozaické: firmy ALFIL a BURDA místo 3 aukcí ročně uspořádaly v roce 2009 písemné aukce dvě a Brnofila - BLÁHA místo 2 aukcí připravila pouze jednu. Celkový počet nabídnutých položek byl proto mimořádně nízký, přičemž firmy Brnofila-BLÁHA a FOS s.r.o. nabídly každá cca 2 000 losů, což je za celý rok skutečně málo.

 Tabulka č. 3: Písemné aukce v letech 2004-2009
 Rok Počet aukcí
 Počet losů
 Prodáno [%] Neprodáno losů
 2004 12 34.967 57,8 %
 14.453
 2005 12 37.947 56,8 %
 16.090
 2006 13 35.986 61,5 %
 15.052
 2007 11 37.567 64,0 %
 13.530
 2008 12 39.482 61,7 %
 15.155
 2009 9 27.937 60,9 %
 10.777

Pokud jde o písemné aukce, situace se za poslední 3 roky příliš nezměnila. Stejné tři firmy (ALFIL, BURDA a ČERNÍK) prakticky ovládají celý trh, v loňském roce společně nabídly téměř 24 000 položek, což je více než 85 % z celkové nabídky. (Pozn.: V roce 2008 to bylo 91 % a v roce 2007 79,5 %). Firmy FOS spol. s r.o. a Milan ČERNÍK nabízely v loňském roce výhradně filatelistický materiál, zbývající 3 firmy věnovaly poměrně značnou pozornost i pohlednicím (2 720 losů), firma BURDA Auction s.r.o. navíc i numismatice (220 losů) a dalším sběratelským oborům (887 položek). Konkrétní čísla jsou k dispozici v tabulce č. 4.

 Tabulka č. 4: Písemné aukce v roce 2009
 Firma Datum  Počet losů
 Prodáno [%]Neprodáno losů Pohlednice  Mince + Bankovky
 Jiný materiál
 ALFIL 26.5.
 3.383 61 %
 1.319 780 1 5
 ALFIL 30.11.3.449 66 %
 1.173 1.205 0 12
 BLÁHA 11.9.2.019 66 %
 1.147 159 0 0
 BURDA 5.3.4.447 67 %
 1.466 294 137 365
 BURDA 16.9.5.096 65 %
 1.781 282 83 522
 ČERNÍK 19.4.4.024 63 % 1.501 0 0 0
 ČERNÍK 11.10.3.545 60 %
 1.404 0 0 0
 FOS 29.5.1.410 50 %
 699 0 0 0
 FOS 11.12. 564 50 %
 287 0 0 0
 Celkem: 27.937 60,9 % 10.777 2.720 220 904

Nefilatelistický materiál se na písemných aukcích podílel necelými 14 %. Jedinou firmou která i v písemných aukcích dává větší prostor jiným sběratelským oborům (s výjimkou mincí a bankovek) je BURDA AUCTION, tři firmy (ALFIL, BLÁHA, BURDA) se systematicky věnují i pohlednicím. Až na firmu FOS spol. s r.o je u písemných aukcí celková prodejnost vzácně vyrovnaná a pohybuje se v rozmezí 60 - 66 %. Jinými slovy, pro celou cca třetinu všech nabídnutých položek se nedaří najít kupce, u fy FOS to je dokonce v polovině případů. V loňském roce tak zůstalo neprodáno skoro 10 800 položek.

Co říci závěrem? Po celý loňský rok jsme byli ze všech médií téměř denně zahlcováni opakujícími se informacemi o celosvětové ekonomické stagnaci a hospodářské krizi. Je proto nesporně zajímavé, že počet aktivních dražitelů na většině našich aukcí stoupá a pořadatelé aukcí si na nezájem ze strany zákazníků rozhodně nemohli stěžovat. Podobně pozitivní bilanci přiznávají i pořadatelé aukcí starožitností a uměleckých děl, i mincí a bankovek. Přesto nemohu přehlédnout, že zejména u drahých známek z emise „Pošta československá 1919" byly realizované ceny na sálových aukcích v roce 2009 výrazně nižší oproti cenám dosahovaným před 5 - 10 lety a obávám se, že tento trend bude ještě pokračovat. Počet významných investorů kteří by se věnovali výhradně filatelii je u nás mizivý a nabídka dříve těžko dostupných známek již dlouhodobě výrazně převyšuje poptávku. Navíc některé naše aukční firmy se už v loňském roce začaly drahým položkám této emise vyloženě vyhýbat a přestaly je ve svých aukcích nabízet. Se zájmem tedy budu sledovat, jaký bude jejich cenový vývoj v letošním roce, a to nejen u přetiskové emise „Pošta československá 1919".

I na našem trhu je vidět, že internet je skutečný fenomén doby. Několik aukčních firem i „kamenných obchodů" už delší dobu velice úspěšně provozují vlastní internetové obchody, u písemných aukcí nabídky přes internet jsou již naprostou samozřejmostí a převažují nad klasickými nabídkami zasílanými poštou, faxem či telefonicky. A tak je zřejmě už jen otázkou času, kdy se internet razantněji prosadí i v sálových aukcích. Po firmě BURDA AUCTION s.r.o., která tuto novinku představila v březnu 2009 u nás jako první, ohlásil internetovou on-line aukci na 29.5.2010 pan Jiří MAJER. Je to jasný důkaz toho, že naše přední aukční firmy technicky nezaostávají za zahraniční konkurencí, v některých parametrech ji dokonce předčí.
Autor: Vladimír Dražan (16.03.2010)
Poslední aktualizace:
17.12.2018 16:20
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::