Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Nový objev u čsl. celin?

06.10.2011   Autor: Vladimír Dražan pro BURDA AUCTION a zpravodaj CELINY; Počet zobrazení: 4256Při popisování položek do letošních podzimních aukcí fy BURDA AUCTION s.r.o. jsem byl po delší době nucen se zabývat i celinami velkého formátu, jako jsou poštovní výběrky včetně dobírkových, poštovní příkazky, telegramy na účet, atp. Jednou z těchto velkoformátových celin byla dobírková poštovní průvodka se slovenským textem a vytištěnou prodejní cenou 15 haléřů, kterou jsem nejprve identifikoval jako CDP3C. Teprve při bližším zkoumání této celistvosti, která mě zaujala svojí neobvyklou mnohonásobnou hradčanskou frankaturou, jsem zjistil, že text na přední straně I. dílu neodpovídá vyobrazení této celiny ve Specializované příručce pro sběratele Československých celin 1918-1992 (II. díl), kterou vydal POFIS v roce 2001.

obr
 obr

Dobírková poštovní průvodka použitá ve Spišské Nové Vsi v roce 1920 (viz obr.) má slovenský text a vytištěnou prodejní cenu 15 haléřů. Jde tedy o stejnou úpravu jako má CDP2C s prodejní cenou 12h, tj. v dolní části nad silným orámováním je text "Čo je hrubo orámované, vyplní odosielatel". Dobírková poštovní průvodka CDP3C, vyobrazená ve výše uvedené příručce na str. 121, má na I. dílu také prodejní cenu 15h, ale slovenský je pouze její název POŠTOVÁ ADRESA SPRIEVODNÁ. Všechny ostatní texty jsou v češtině, poslední řádek nad silným orámováním zní "Místa v silném rámci vyplní odesílatel".

Nezodpovězená zůstává otázka, co bylo dřív, "slepice nebo vejce?". Zda v souvislosti se zvýšením ceny z 12 haléřů na 15h byla při tisku nových dobírkových poštovních průvodek ve slovenské verzi nejprve použita jako předloha pro nový vzor dobírková poštovní průvodka CDP2C a opravena byla jen její cena na 15 haléřů (což by bylo nejjednodušší řešení), nebo zda byla použita česká verze již s novou cenou 15h, tedy CDP3A, a český název POŠTOVNÍ PRŮVODKA byl nahrazen slovenským POŠTOVÁ ADRESA SPRIEVODNÁ. Ani doklady z poštovního provozu s dobře čitelnými údaji z poštovních razítek (zejména datum), nemusí být rozhodující, neboť poštovním úřadům byly tyto celiny dodávány postupně, většinou až po vypotřebování předešlých vzorů. Vyobrazený exemplář byl použit už v prosinci 1920, což dokazují razítka Spišská Nová Ves / 6.XII.20, resp. Helmec / 29.XII.20. Vzhledem k tomu, že u předchozí verze CDP2 se jako datum vydání v literatuře uvádí únor 1920, jde u této nové varianty CDP3C (?) rozhodně o rané použití.

Autor příštího katalogu československých celin bude zřejmě nucen tuto novou slovenskou variantu dobírkové průvodky vzít na vědomí. Každá změna v již zavedeném číslování je změnou k horšímu a tak bych se přimlouval, aby obě varianty, tj. jak stávající verze, tak i tato nová byly katalogizovány pod stávajícím číslem CDP3C a rozlišovaly by se dalším přídavným písmenem, tedy CDP3Ca, resp. CDP3Cb. Vyobrazená celistvost je nabízena v 34. sálové aukci (položka č. 377) v listopadu 2011.Autor: Vladimír Dražan pro BURDA AUCTION a zpravodaj CELINY (06.10.2011)
Poslední aktualizace:
13.12.2018 16:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::