Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Dopisnice SO 1920 s přídavnou frankaturou

24.09.2007   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 4194

Příklad použití dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920 s přídavnou frankaturou na plebiscitním území.

Obecně platí, že dopisnice s přídavnými frankaturami se ve srovnání s obyčejnými dopisnicemi vyskytují méně častěji, nikoli však výjimečně. Poněkud jiná je situace u čs. dopisnic s vytištěnou známkou Hradčany 15h s přetiskem SO 1920, která byla vydána výhradně pro oblast sporného území mezi ČSR a Polskem. Přestože poštovní správa použila k přetisku zásoby běžných dopisnic, vydání pro plebiscitní území se protahovalo. Dnem 15. března 1920 byly zvýšeny poštovní poplatky za dopisnice v místní i další přepravě z dosavadních 15 na 20 haléřů. Proto i všechny dopisnice s přetiskem SO 1920 použité po 15. 3. 1920 musely být dofrankovávány, samozřejmě opět známkami s tímto přetiskem. Lze konstatovat, že skutečně poštovně prošlých dopisnic SO 1920 je mezi sběrateli mnohem méně než neupotřebených exemplářů.

Rozhodně nejvzácněji se vyskytují dopisnice SO 1920 s přídavnou frankaturou z období od 1. 8. do 11. 8. 1920, tj. od dalšího zvýšení poštovních poplatků do skončení platnosti poštovních známek a celin s přetiskem SO 1920, které trvalo pouhých 12 dnů. Předkládám dopisnici z tohoto posledního období, ručně datovanou na zadní straně Stará Ves 31. VII. 1920. Dnem 1. 8. 1920 byly radikálně zvýšeny všechny poštovní poplatky, u dopisnic ze 20h na 40h, tedy o 100 %. Razítko SPIŠSKÁ STARÁ VES / Č.S.P. má bohužel v můstku nečitelné datum, a proto nelze spolehlivě určit, který den byla dopisnice skutečně podána k přepravě, resp. vhozena do schránky, což je nejpravděpodobnější. Poštovní správa totiž tehdy velice pečlivě kontrolovala správnost výše poštovného. Neúplným otiskem razítka ,,T“ v černé barvě na přední straně zásilky bylo doručovací poště avizováno, že je nutno vybrat doplatné. Pošta uznala, že dopisnice byla odeslána v den zvýšení poštovného nebo bezprostředně poté, a proto vylepila doplatní známku a od adresáta vybrala pouze 20 haléřů, tedy pouhý rozdíl mezi původní a novou výší poštovného. Příchozí razítko PRAHA l / Č.S.P. na do.platní známce má datum 10. VIII. 20 — 7.

Pokud by dopisnice byla odeslána nebo vhozena do schránky ještě 31. července 1920, jak je na zadní straně datována, nebyla by zatížena doplatným, neboť v tento den ještě platily nižší sazby. Vylepená doplatní známka je tedy v tomto případě jasný důkaz, že jde skutečně o zásilku z období 1.—11. 8. 1920, a příchozí razítko to jednoznačně potvrzuje.

obr

Autor: Vladimír Dražan (24.09.2007)
Poslední aktualizace:
13.12.2018 16:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::