Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Poštová výberka PNS

24.02.2012   Autor: PhDr. Vladimír Chmelár; Počet zobrazení: 2314

V zmysle defínície CELINA môžeme nazvať celinou aj takú poštovú ceninu, ktorá nemá natlačenú známku. Názomým dokladom takejto celiny je napríklad Poštová výberka Poštovej novinovej služby - Úrad Bratislava, ktorá má namiesto výplatnej známky v pravom hornom rohu adresnej časti výberky uvedenú v natlačenom obdĺžnikovom rámčeku predajnú cenu 65h.


Papier výberky PNS je žltkastý kartón, príslušné texty na oboch stranách sú v slovenčine a sú vytlačené v červenej farbe. Text na zadnej strane je voči prednej otočený o 180 stupňov (Obr. 1, 2).
obrobr
Obr. 1
Obr. 2
 
V katalógu Československé celiny 1918-1922 II. diel je pre poštovú výberku CPV PNÚ/PNS v slovenskej verzii rezervované katalógové číslo CPV PNÚ/PNS 2, nakoľko autor katalógu nemal k dispozícii doklad výberky v slovenskom jazykovom prevedení. Slovenská výberka PNS sa odlišuje od českej verzie aj predajnou cenou v rámčeku 65 halierov, kým česká má v rámčeku cenu 64 halierov.

CPV PNÚ/PNS slúžili k inkasovaniu predplatného za časopisy od takých predplatiteľov, ktorí neuhradili predplatné za príslušný titul časopisu v stanovenom termíne. Výberky PNS boli v platnosti od roku 1959 do 31.12.1977, kedy boli zrušené ako druh poštovej zásielky.


Pozn. Burda Auction:

Nabízeno v Aukci 35, jako položka 1545

1975 CPV PNÚ 2 BRATISLAVA, větší díl poštovní výběrky - Poštovní novinové služby - Úřad Bratislava, místo známky vytištěna cena 65h, červený tisk na nažloutlém papíru, DR KOŠICE/ 1.VII.75, katalog Pofis Celiny II. díl tento vzor neuvádí, slovenská výběrka se na rozdíl od české verze liší prodejní cenou 65h místo 64h
Vyvolávací cena: 1000Kč
Realizovaná cena: 1200KčAutor: PhDr. Vladimír Chmelár (24.02.2012)
Poslední aktualizace:
07.12.2018 14:10
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::