Mail Auction 12 / Autographs

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 69 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
26615 - 1965 USSR color postcard with portraits and manual signatur
Jakost
1965 USSR color postcard with portraits and manual signatures astronauts P.Popovič, V. Bykovskyj, B. Jegorov + FDC with miniature sheet to Anniv flight Voschodu, 2 postcard with wrinkled corners.
Starting price: CZK
U:A5
26614 - 1969 USA color postcard with autographs astronauts Apolla 1
Jakost
1969 USA color postcard with autographs astronauts Apolla 11 M. Colins, N.Armstrong, E. Aldrin, handwritten signatures fixem less distinct + certificate of mailing and front part envelope/-s from mailing from NASA.
Starting price: CZK
U:A5
26405 - 1910 - 12 nobiliary correspondence comp. 8 pcs of Austrian
Jakost
1910 - 12 nobiliary correspondence comp. 8 pcs of Austrian PC with nobiliary recipients.
Starting price: CZK
U:A5
24222 - 1862 WINDISCHGRÄTZ Alfred, cash franked letter on/for noble
Jakost
1862 WINDISCHGRÄTZ Alfred, cash franked letter on/for nobleman Alfréda Windisch-Graetze, sent from Paris to Vienna, format A5, good condition
Starting price: CZK
U:A5
24001 - 1895 HOLUB Emil, folded letter from Germany sent to cestovat
Jakost
1895 HOLUB Emil, folded letter from Germany sent to cestovatele to Vienna On back side big noble seal good condition.
Starting price: CZK
U:A5
24270 - 1920 MUCHA Alfons (1860–1939), Reg letter sent to Alfons M
Jakost
1920 MUCHA Alfons (1860–1939), Reg letter sent to Alfons Muchu to USA (!), sender Z. Chytil, Praha-Smíchov, neodborně repaired tearing
Starting price: CZK
U:A5
25382 - 1920 RAŠÍNOVÁ R., letter with signature written on/for am
Jakost
1920 RAŠÍNOVÁ R., letter with signature written on/for ambassador Czechoslovakia in/at Denmark, incl. envelope/-s, good condition
Starting price: CZK
U:A5
24826 - 1923 - 42 FOOTBALL comp. 5 pcs of Ppc with signatures Czech
Jakost
1923 - 42 FOOTBALL comp. 5 pcs of Ppc with signatures Czechosl. sportovců: footballers i.a. Bican, kanoisté and other.
Starting price: CZK
U:A5
24880 - 1927 - 33 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), daughter T. G. Ma
Jakost
1927 - 33 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), daughter T. G. Masaryk, public functionary, comp. 2 pcs of letters (1x from Monte Carlo) and 1 postcard (Palestine) with autograph + 1x preprinted děkovný letter. good condition. Interesting.
Starting price: CZK
U:A5
24882 - 1935 KOŽELUH Charles (1895–1950), versatile sportsman, Cz
Jakost
1935 KOŽELUH Charles (1895–1950), versatile sportsman, Czechoslovak representative in tennis, ice hockey and football, from year 2006 member of International Tennis Hall of Fame; 2 pcs Ppc sent from USA - description turnaje in tennis with signature. good condition.
Starting price: CZK
U:A5
24687 - 1940 BOXING postcard with signatures boxerů from match Boh
Jakost
1940 BOXING postcard with signatures boxerů from match Bohemia - Moravia as Nekolný and other borci. franked with. mixed franking already invalidated stamp., burdened with postage-due
Starting price: CZK
U:A5
23980 - 1942 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), daughter T. G. Masaryk
Jakost
1942 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), daughter T. G. Masaryk, public functionary, letter from Alice Masaryková from USA to London on/for president E. Beneš, CDS White Plains 2.6.42.
Starting price: CZK
U:A5
26448 - 1945 SKUPA Joseph, comp. 2 pcs of cards with additional-prin
Jakost
1945 SKUPA Joseph, comp. 2 pcs of cards with additional-printing theatre and vlastními signatures.
Starting price: CZK
U:A5
23093 - 1947 BAŤA postcard sent from USA CDS Belcamp 2.Jul.47, add
Jakost
1947 BAŤA postcard sent from USA CDS Belcamp 2.Jul.47, addressed to to Zlín with signatures family Baťových - Vanda Baťová, Bohuslav Baťa, Bohumír Baťa and George Baťa. Without damage.
Starting price: CZK
U:A5
Jakost
1949 BENEŠOVÁ Hana (1885–1974), President's wife, autograph with date 18.I.49 on/for pre-printed acknowledgments + envelope.
Starting price: CZK
U:A5
25768 - 1949 - 54 JANKOVCOVÁ, ŠIROKÝ comp. 3 pcs of entires on/f
Jakost
1949 - 54 JANKOVCOVÁ, ŠIROKÝ comp. 3 pcs of entires on/for known personality
Starting price: CZK
U:A5
26619 - KLENOVÁ Eva, actress, signed photo, good condition.
Jakost
KLENOVÁ Eva, actress, signed photo, good condition.
Starting price: CZK
U:A5
Jakost
KŘIČKA Peter, poet, B/W. photo with signature, postmark photo Sudek Prague.
Starting price: CZK
U:A5
25742 - FIERLINGER Zdeněk, signature on personal wish to New Year,
Jakost
FIERLINGER Zdeněk, signature on personal wish to New Year, format A6
Starting price: CZK
U:A5
26616 - PIŠTĚK Theodor, actor, printed photo signed whole name, s
Jakost
PIŠTĚK Theodor, actor, printed photo signed whole name, slightly wrinkled margins.
Starting price: CZK
U:A5
25765 - 1900 ZÍBRT Čeněk, comp. 2 pcs of PC editors Český lid w
Jakost
1900 ZÍBRT Čeněk, comp. 2 pcs of PC editors Český lid with text and signatures Dr. Čeňka Zíbrta (1864 - 1932), historian, národopisce and bibliografa, sent to writer Dr. K.V. Adámka to Hlinsko, PC with illustration from M. Aleš, postally Us
Starting price: CZK
U:A5
23979 - 1900 FRIČ Martin, Us Ppc with one's own signature, CDS Zdec
Jakost
1900 FRIČ Martin, Us Ppc with one's own signature, CDS Zdechovice 5/12 00.
Starting price: CZK
U:A5
25641 - 1901 - 03 DESTINNOVÁ Ema, comp. 2 pcs of Ppc sent from Germ
Jakost
1901 - 03 DESTINNOVÁ Ema, comp. 2 pcs of Ppc sent from Germany in person written
Starting price: CZK
U:A5
23978 - 1906 RAIS Charles, and other on Ppc with New Year's congratu
Jakost
1906 RAIS Charles, and other on Ppc with New Year's congratulation.
Starting price: CZK
U:A5
24432 - 1920 - 30 PERSONALITIES / Czechoslovakia comp. 11 pcs of va
Jakost
1920 - 30 PERSONALITIES / Czechoslovakia comp. 11 pcs of various Ppc, sent to various personality
Starting price: CZK
U:A5
26618 - 1942 DOHNAL George, actor, signed photo, superb.
Jakost
1942 DOHNAL George, actor, signed photo, superb.
Starting price: CZK
U:A5
26617 - 1943 FUTURISTA Ferenc, actor, signed printed photo, slightly
Jakost
1943 FUTURISTA Ferenc, actor, signed printed photo, slightly wrinkled corners
Starting price: CZK
U:A5
25741 - 1954 ZÁPOTOCKÝ Anthony, signature president on/for acknowl
Jakost
1954 ZÁPOTOCKÝ Anthony, signature president on/for acknowledgments arm.gen. A. Čepičkovi after/behind congratulation to birthday, double-sheet A4, hand-made paper, mark function and state. emblem in head, rare.
Starting price: CZK
U:A5
25740 - 1955 KUNDERA Milan, two-sheet with poems, signature and sign
Jakost
1955 KUNDERA Milan, two-sheet with poems, signature and signed litografickou printings Jánuše Kubíčka.
Starting price: CZK
U:A5
25180 - 1971 VENCLOVSKÝ Francis, Czechosl. plavec, card with one's
Jakost
1971 VENCLOVSKÝ Francis, Czechosl. plavec, card with one's own signature.
Starting price: CZK
U:A5

Mail Auction 12 / Autographs - Information

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.