Mail Auction 13 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 70 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
28155 - 1926-32 Czechoslovakia I., No.21, 22, 24, 25, 26, 4x SPECIME
Jakost
1926-32 Czechoslovakia I., No.21, 22, 24, 25, 26, 4x SPECIMEN, quality 2-4
Starting price: CZK
28158 - 1950 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 + Czechoslovakia, No. 82 (2x), 8
Jakost
1950 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 + Czechoslovakia, No. 82 (2x), 83, 84 (2x), 85, 86, 92, 95, 98 (2x), 99, 101 (2x), 103 (2x), 104, 106, quality 2-4
Starting price: CZK
28156 - 1944 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., No. 56, 57, 58, 59, 60 (2x), 6
Jakost
1944 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., No. 56, 57, 58, 59, 60 (2x), 61, 66, 67, 68, all SPECIMEN, hints in corners after sticking, quality 2
Starting price: CZK
28157 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., londýnská issue No. 72, 74,
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., londýnská issue No. 72, 74, 75, 76 (3x), 77 (2x), 78 (2x), quality 3 and 4
Starting price: CZK
23195 - 1989 Czechoslovakia  100Kčs Gottwald , quality 2
Jakost
1989 Czechoslovakia 100Kčs Gottwald , quality 2
Starting price: CZK
23200 - 1920 GERMANY  100 Mark, 1.11.1920, quality 4
Jakost
1920 GERMANY 100 Mark, 1.11.1920, quality 4
Starting price: CZK
23197 - 1910 GERMANY  1000 Mark, 21.4.1910, quality 4
Jakost
1910 GERMANY 1000 Mark, 21.4.1910, quality 4
Starting price: CZK
23201 - 1922 GERMANY  5000 Mark, 2.12.1922, quality 3
Jakost
1922 GERMANY 5000 Mark, 2.12.1922, quality 3
Starting price: CZK
30014 - 1915-33 Germany  comp. 10 pcs of bank-notes and nouzovek, i.
Jakost
1915-33 Germany comp. 10 pcs of bank-notes and nouzovek, i.a. Reichsbanknote 50RM Berlin 24.6.19, 50RM Berlin 30.3.1933 etc..
Starting price: CZK
28159 - 1910-45 Germany, selection of 18 pcs of various bank-notes,
Jakost
1910-45 Germany, selection of 18 pcs of various bank-notes, quality 2-5
Starting price: CZK
28161 - 1939 Protectorate, No. 28, 30 )5x), 31, 32, 33 (2x), 34, 35,
Jakost
1939 Protectorate, No. 28, 30 )5x), 31, 32, 33 (2x), 34, 35, 36, 39 (2x), 40, 41, 42, N3, some bank note/-s in corners hints after sticking, quality 1-3
Starting price: CZK
28163 - 1919-93 RSFSR + USSR, selection of 42 pcs of various bank-no
Jakost
1919-93 RSFSR + USSR, selection of 42 pcs of various bank-notes, quality 2-4
Starting price: CZK
28160 - 1935 comp. 7 pcs of various money various countries (2x occu
Jakost
1935 comp. 7 pcs of various money various countries (2x occupation marky), quality 2-4
Starting price: CZK

Mail Auction 13 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.