Mail Auction 16 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
51650 - 1908 Austria 2 pcs of commercial letters on heading paper -
Jakost
1908 Austria 2 pcs of commercial letters on heading paper - Christian Walther Jost, Falkenstein bei Poysdorf, vinař and Rudolf Moll, Wien, poživatiny
Starting price: CZK
23924 - 1808 AUSTRIA document Marsch Routte - military pochodová r
+2
Jakost
1808 AUSTRIA document Marsch Routte - military pochodová road for soldier P.Mezarose, průjezdová postmark and seal Bratislava, Trnava, Žilina, Tarnow etc.., components/parts Czech conversion.
Starting price: CZK
52453 - 1833 AUSTRIA obligation with revenue 2G and controll imprin
Jakost
1833 AUSTRIA obligation with revenue 2G and controll imprinted stamp from y 1818, 2 voskové seal with rodovým emblem Schwarzenberg and signature Joseph Adolf Schwarzenberg; round cancelling holes
Starting price: CZK
U:A5
52454 - 1803-40 AUSTRIA comp. 5 pcs of releases with revenue signet
Jakost
1803-40 AUSTRIA comp. 5 pcs of releases with revenue signetes
Starting price: CZK
52455 - 1803-40 AUSTRIA comp. 5 pcs of releases with revenue signet
Jakost
1803-40 AUSTRIA comp. 5 pcs of releases with revenue signetes
Starting price: CZK
48544 - 1904 Austria school bill and letter franked with. school st
Jakost
1904 Austria school bill and letter franked with. school stamps, bill on R side torn (5cm)
Starting price: CZK
50440 - 1901 Austria bill C. K. Dvorního shop květinami and plant
Jakost
1901 Austria bill C. K. Dvorního shop květinami and plants G. Dittrich in Prague, very decorative
Starting price: CZK
51930 - 1856 AUSTRIA railway freight letter for railroad with postm
Jakost
1856 AUSTRIA railway freight letter for railroad with postmarks Wien, Brodek, wrinkled margin, stains
Starting price: CZK
50920 - 1942 BOHEMIA-MORAVIA comp. 2 pcs of decorative invoices fir
Jakost
1942 BOHEMIA-MORAVIA comp. 2 pcs of decorative invoices firm V.Souček, Factory for liqueurs - Mochov and Vinné cellarage hostinských Inc. - Prague; light folds, filling holes
Starting price: CZK
U:A5
50922 - 1942-43 BOHEMIA-MORAVIA 2 pcs of decorative invoices, Anton
Jakost
1942-43 BOHEMIA-MORAVIA 2 pcs of decorative invoices, Antonín. Jína Factory for suchary and perník - Lomnice nad Popelkou and J.Sukaný Cheese dairy - Žamberk, folds and filling holes
Starting price: CZK
50925 - 1942 BOHEMIA-MORAVIA 2 pcs of invoices firm Primeros Prague
Jakost
1942 BOHEMIA-MORAVIA 2 pcs of invoices firm Primeros Prague, various versions decorative added prints, filling holes
Starting price: CZK
50924 - 1942 BOHEMIA-MORAVIA 2 pcs of invoices Joseph Pilnáček Fa
Jakost
1942 BOHEMIA-MORAVIA 2 pcs of invoices Joseph Pilnáček Factory for soap and voňavky - Hradec Králové, two various decorative added-print, from that 1x with overprint, folds and filling holes
Starting price: CZK
49180 - 1931-33 Czechoslovakia I., comp. 3 pcs of school entires wi
Jakost
1931-33 Czechoslovakia I., comp. 3 pcs of school entires with used school revenues, light stains
Starting price: CZK
50695 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 revenue values 2h, Koř.č.2B,
Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 revenue values 2h, Koř.č.2B, 2x 100-stamps sheet values 2h + through/over 50 pcs of in/at otrhaném block, almost all mint never hinged, high catalogue value
Starting price: CZK
U:A5
50807 - 1950 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 broadcast licence with pair rev
Jakost
1950 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 broadcast licence with pair revenues 10Kčs, sample/specimen from year 1938 (Koř.č.99), CDS Křešice/ 9.XI.50, cross fold, overall good condition
Starting price: CZK
47229 - 1948-50 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 14 pcs of invoices and
+2
Jakost
1948-50 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 14 pcs of invoices and other documents with revenues Czechoslovak also Slovak, from that 1x veterinary passport franked Slovak revenue 2 Koruna Nákazový fund, postmark Miestny National committee Švajnsbach, interesting
Starting price: CZK

Mail Auction 16 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.