Mail Auction 16 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 74 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
51650 - 1908 Austria 2 pcs of commercial letters on heading paper -
Jakost
1908 Austria 2 pcs of commercial letters on heading paper - Christian Walther Jost, Falkenstein bei Poysdorf, vinař and Rudolf Moll, Wien, poživatiny
Starting price: CZK
23924 - 1808 AUSTRIA document Marsch Routte - military pochodová r
+2
Jakost
1808 AUSTRIA document Marsch Routte - military pochodová road for soldier P.Mezarose, průjezdová postmark and seal Bratislava, Trnava, Žilina, Tarnow etc.., components/parts Czech conversion.
Starting price: CZK
52453 - 1833 AUSTRIA obligation with revenue 2G and controll imprin
Jakost
1833 AUSTRIA obligation with revenue 2G and controll imprinted stamp from y 1818, 2 voskové seal with rodovým emblem Schwarzenberg and signature Joseph Adolf Schwarzenberg; round cancelling holes
Starting price: CZK
U:A5
52454 - 1803-40 AUSTRIA comp. 5 pcs of releases with revenue signet
Jakost
1803-40 AUSTRIA comp. 5 pcs of releases with revenue signetes
Starting price: CZK
52455 - 1803-40 AUSTRIA comp. 5 pcs of releases with revenue signet
Jakost
1803-40 AUSTRIA comp. 5 pcs of releases with revenue signetes
Starting price: CZK
48544 - 1904 Austria school bill and letter franked with. school st
Jakost
1904 Austria school bill and letter franked with. school stamps, bill on R side torn (5cm)
Starting price: CZK
50440 - 1901 Austria bill C. K. Dvorního shop květinami and plant
Jakost
1901 Austria bill C. K. Dvorního shop květinami and plants G. Dittrich in Prague, very decorative
Starting price: CZK
51930 - 1856 AUSTRIA railway freight letter for railroad with postm
Jakost
1856 AUSTRIA railway freight letter for railroad with postmarks Wien, Brodek, wrinkled margin, stains
Starting price: CZK
50920 - 1942 BOHEMIA-MORAVIA comp. 2 pcs of decorative invoices fir
Jakost
1942 BOHEMIA-MORAVIA comp. 2 pcs of decorative invoices firm V.Souček, Factory for liqueurs - Mochov and Vinné cellarage hostinských Inc. - Prague; light folds, filling holes
Starting price: CZK
U:A5
50922 - 1942-43 BOHEMIA-MORAVIA 2 pcs of decorative invoices, Anton
Jakost
1942-43 BOHEMIA-MORAVIA 2 pcs of decorative invoices, Antonín. Jína Factory for suchary and perník - Lomnice nad Popelkou and J.Sukaný Cheese dairy - Žamberk, folds and filling holes
Starting price: CZK
50925 - 1942 BOHEMIA-MORAVIA 2 pcs of invoices firm Primeros Prague
Jakost
1942 BOHEMIA-MORAVIA 2 pcs of invoices firm Primeros Prague, various versions decorative added prints, filling holes
Starting price: CZK
50924 - 1942 BOHEMIA-MORAVIA 2 pcs of invoices Joseph Pilnáček Fa
Jakost
1942 BOHEMIA-MORAVIA 2 pcs of invoices Joseph Pilnáček Factory for soap and voňavky - Hradec Králové, two various decorative added-print, from that 1x with overprint, folds and filling holes
Starting price: CZK
49180 - 1931-33 Czechoslovakia I., comp. 3 pcs of school entires wi
Jakost
1931-33 Czechoslovakia I., comp. 3 pcs of school entires with used school revenues, light stains
Starting price: CZK
50695 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 revenue values 2h, Koř.č.2B,
Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 revenue values 2h, Koř.č.2B, 2x 100-stamps sheet values 2h + through/over 50 pcs of in/at otrhaném block, almost all mint never hinged, high catalogue value
Starting price: CZK
U:A5
50807 - 1950 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 broadcast licence with pair rev
Jakost
1950 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 broadcast licence with pair revenues 10Kčs, sample/specimen from year 1938 (Koř.č.99), CDS Křešice/ 9.XI.50, cross fold, overall good condition
Starting price: CZK
47229 - 1948-50 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 14 pcs of invoices and
+2
Jakost
1948-50 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 14 pcs of invoices and other documents with revenues Czechoslovak also Slovak, from that 1x veterinary passport franked Slovak revenue 2 Koruna Nákazový fund, postmark Miestny National committee Švajnsbach, interesting
Starting price: CZK

Mail Auction 16 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.