Mail Auction 16 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 72 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
50176 - 1919-50 selection of 16 pcs of bank-notes valid in territory
+1
Jakost
1919-50 selection of 16 pcs of bank-notes valid in territory of Czechoslovakia, contains i.a. 500K BOHEMIA-MORAVIA Bajer 35, 1000CZK CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Bajer 76 etc.., all quality 3-4
Starting price: CZK
51306 - 1918 2 pcs of prozatimních státovek 20K, Ba.2 + Ba.3 with
Jakost
1918 2 pcs of prozatimních státovek 20K, Ba.2 + Ba.3 with mounted postal stamp. 10h Hradčany place revenue, quality 4-5
Starting price: CZK
48533 - 19?? Deutsch-Gabel (German Jablonné), camp money in value 2
+1
Jakost
19?? Deutsch-Gabel (German Jablonné), camp money in value 2 and 5 hellers, issued by K.u.K.. Kriegsgefangenlager - Headquarters, numbered, on both sides print, well preserved
Starting price: CZK
48531 - 1914 Mähr. Schönberg - rafinérie mineral olejů, order in
+1
Jakost
1914 Mähr. Schönberg - rafinérie mineral olejů, order in value 2 Koruna, issued 11.8.1914, numbered, on reverse listing přijímajících firm, sound condition
Starting price: CZK
U:A5
48530 - 1914 Mähr.-Schönberg - Rafinérie mineral olejů, order in
+1
Jakost
1914 Mähr.-Schönberg - Rafinérie mineral olejů, order in value 50 hellers, issued 11.8.1914, numbered, on reverse listing přijímacích firm, one corner missing, else preserved
Starting price: CZK
48534 - 1919 town money, 2x Těšín (50H and 1 Koruna) in/at German
+1
Jakost
1919 town money, 2x Těšín (50H and 1 Koruna) in/at German - Polish variety, nice quality, 1x Šumperk (1 Koruna) in/at German variety with two perf holes
Starting price: CZK
50952 - 1940? 3 pcs of camp money (Lagergeld) MWH (Metalwerke Holeis
Jakost
1940? 3 pcs of camp money (Lagergeld) MWH (Metalwerke Holeischen - Holýšov by/on/at Plzeň), value 9Rpf, 20Rpf and 50Rpf (c.v.. Campell 50Rpf doesn't report), very fine
Starting price: CZK
49520 - 1945 reprints (?) Bohemian and Moravian bank note/-s 100 Kor
+1
Jakost
1945 reprints (?) Bohemian and Moravian bank note/-s 100 Koruna Bajer 33., 3 pcs of copy-print bank note/-s specimen on/for nekvalitním paper
Starting price: CZK
50953 - 1940? comp. 13 pcs of camp money (Lagergeld) MWH (Metalwerke
Jakost
1940? comp. 13 pcs of camp money (Lagergeld) MWH (Metalwerke Holeischen - Holýšov by/on/at Plzeň), values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 20, 40 and 50Rpf (c.v.. Campell 50Rpf doesn't report), very fine
Starting price: CZK
49560 - 1939-45 comp. 9 pcs of money from territory BOHEMIA-MORAVIA
+1
Jakost
1939-45 comp. 9 pcs of money from territory BOHEMIA-MORAVIA (20, 50, 50, 100, 500, 1000 Koruna) and Slovakia (5, 10, 2000Ks), all SPECIMEN, quality N
Starting price: CZK
49221 - 1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT  complete set 7 pcs of bank
+1
Jakost
1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank-notes C.C. Terezín 1K-100K, luxury quality N
Starting price: CZK
U:A5
49222 - 1948 CZECHOSLOVAKIA 1945-92.,  50Kčs c.v.. Bajer 81a, Speci
+1
Jakost
1948 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 50Kčs c.v.. Bajer 81a, Specimen, quality N
Starting price: CZK
49223 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92.,  comp. 5 pcs of bank-notes Lon
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., comp. 5 pcs of bank-notes "London-issue issue", c.v.. Bajer 70-74, Specimen, all quality N
Starting price: CZK
49228 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 1000Kčs War Heroes, c.v.. Baj
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 1000Kčs War Heroes, c.v.. Bajer 76, Specimen, luxury quality, N
Starting price: CZK
49227 - 1945-53 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 1000Kčs, c.v.. Bajer 78b,
+1
Jakost
1945-53 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 1000Kčs, c.v.. Bajer 78b, c, Specimen, quality N
Starting price: CZK
49230 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 5000Kčs, c.v.. Bajer 79, Spec
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 5000Kčs, c.v.. Bajer 79, Specimen, luxury quality, N
Starting price: CZK
49226 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 500Kčs c.v.. Bajer 75, Specim
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 500Kčs c.v.. Bajer 75, Specimen, luxury quality, N
Starting price: CZK
49229 - 1946 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 500Kčs, c.v.. Bajer 80a, Spec
+1
Jakost
1946 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 500Kčs, c.v.. Bajer 80a, Specimen, luxury quality, N
Starting price: CZK
49232 - 1946-49 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., comp. 3 pcs of bank-notes 5
+1
Jakost
1946-49 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., comp. 3 pcs of bank-notes 5Kčs 2x and unissued 1Kčs, c.v.. Bajer 82b 2x, N8, quality N
Starting price: CZK
49231 - 1945-53 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., comp. 7 pcs of bank-notes,
+1
Jakost
1945-53 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., comp. 7 pcs of bank-notes, c.v.. Bajer 77a, 82b, 83b, 83a, 84b, 85a, 85b, Specimen, luxury quality, N
Starting price: CZK
49276 - 1945 GERMANY,  20RM, issued 28.4.1945 in/at Liberec, luxury
+1
Jakost
1945 GERMANY, 20RM, issued 28.4.1945 in/at Liberec, luxury quality
Starting price: CZK
50405 - 1919-35 GERMANY,  comp. 6 pcs of bank-notes; 50M 1919, 10M 1
+1
Jakost
1919-35 GERMANY, comp. 6 pcs of bank-notes; 50M 1919, 10M 1929 Reihe 1, 10M 1929, Reihe 2, 20M 1929, 50M 1933, 100M 1935, signs of usage, but good condition
Starting price: CZK
50402 - 1917-35 GERMANY,  comp. 6 pcs of bank-notes; 5M 1917, 50M 19
+1
Jakost
1917-35 GERMANY, comp. 6 pcs of bank-notes; 5M 1917, 50M 1919, 10.000M 1922, 20M 1929, 100M 1935 and potravinová bank-note 50Pf 1921, signs of usage, but good condition
Starting price: CZK
U:A5
50663 - 1921 comp. 14 pcs of směnných orders various values nouzov
Jakost
1921 comp. 14 pcs of směnných orders various values nouzového issue for Heligoland, decorative, interesting
Starting price: CZK
49233 - 1918-20 RUSSIA,  comp. 15 pcs of money (bank-notes, obligati
Jakost
1918-20 RUSSIA, comp. 15 pcs of money (bank-notes, obligations, dobropisů) , various quality
Starting price: CZK
50590 - 1944 C.C. DACHAU, camp means of payment in value 2RM, unfill
Jakost
1944 C.C. DACHAU, camp means of payment in value 2RM, unfilled, good condition
Starting price: CZK
48528 - 1941? LATVIA, order in value 1 point on/for lněné or wavy
+1
Jakost
1941? LATVIA, order in value 1 point on/for lněné or wavy products, text German - lotyšský, issued Empire komisařem for Ostland, on reverse dotted valuation, printed in/at Rize, well preserved
Starting price: CZK
50579 - 1920 comp. 3 pcs of orders on veneer in values 10h, 20h and
Jakost
1920 comp. 3 pcs of orders on veneer in values 10h, 20h and 50h with motives forest animals, issued club/association Gemeinde Hadersfeld im Wienerwald; rare, interesting
Starting price: CZK

Mail Auction 16 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.