Mail Auction 16 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
50176 - 1919-50 selection of 16 pcs of bank-notes valid in territory
+1
Jakost
1919-50 selection of 16 pcs of bank-notes valid in territory of Czechoslovakia, contains i.a. 500K BOHEMIA-MORAVIA Bajer 35, 1000CZK CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Bajer 76 etc.., all quality 3-4
Starting price: CZK
51306 - 1918 2 pcs of prozatimních státovek 20K, Ba.2 + Ba.3 with
Jakost
1918 2 pcs of prozatimních státovek 20K, Ba.2 + Ba.3 with mounted postal stamp. 10h Hradčany place revenue, quality 4-5
Starting price: CZK
48533 - 19?? Deutsch-Gabel (German Jablonné), camp money in value 2
+1
Jakost
19?? Deutsch-Gabel (German Jablonné), camp money in value 2 and 5 hellers, issued by K.u.K.. Kriegsgefangenlager - Headquarters, numbered, on both sides print, well preserved
Starting price: CZK
48531 - 1914 Mähr. Schönberg - rafinérie mineral olejů, order in
+1
Jakost
1914 Mähr. Schönberg - rafinérie mineral olejů, order in value 2 Koruna, issued 11.8.1914, numbered, on reverse listing přijímajících firm, sound condition
Starting price: CZK
U:A5
48530 - 1914 Mähr.-Schönberg - Rafinérie mineral olejů, order in
+1
Jakost
1914 Mähr.-Schönberg - Rafinérie mineral olejů, order in value 50 hellers, issued 11.8.1914, numbered, on reverse listing přijímacích firm, one corner missing, else preserved
Starting price: CZK
48534 - 1919 town money, 2x Těšín (50H and 1 Koruna) in/at German
+1
Jakost
1919 town money, 2x Těšín (50H and 1 Koruna) in/at German - Polish variety, nice quality, 1x Šumperk (1 Koruna) in/at German variety with two perf holes
Starting price: CZK
50952 - 1940? 3 pcs of camp money (Lagergeld) MWH (Metalwerke Holeis
Jakost
1940? 3 pcs of camp money (Lagergeld) MWH (Metalwerke Holeischen - Holýšov by/on/at Plzeň), value 9Rpf, 20Rpf and 50Rpf (c.v.. Campell 50Rpf doesn't report), very fine
Starting price: CZK
49520 - 1945 reprints (?) Bohemian and Moravian bank note/-s 100 Kor
+1
Jakost
1945 reprints (?) Bohemian and Moravian bank note/-s 100 Koruna Bajer 33., 3 pcs of copy-print bank note/-s specimen on/for nekvalitním paper
Starting price: CZK
50953 - 1940? comp. 13 pcs of camp money (Lagergeld) MWH (Metalwerke
Jakost
1940? comp. 13 pcs of camp money (Lagergeld) MWH (Metalwerke Holeischen - Holýšov by/on/at Plzeň), values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 20, 40 and 50Rpf (c.v.. Campell 50Rpf doesn't report), very fine
Starting price: CZK
49560 - 1939-45 comp. 9 pcs of money from territory BOHEMIA-MORAVIA
+1
Jakost
1939-45 comp. 9 pcs of money from territory BOHEMIA-MORAVIA (20, 50, 50, 100, 500, 1000 Koruna) and Slovakia (5, 10, 2000Ks), all SPECIMEN, quality N
Starting price: CZK
49221 - 1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT  complete set 7 pcs of bank
+1
Jakost
1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank-notes C.C. Terezín 1K-100K, luxury quality N
Starting price: CZK
U:A5
49222 - 1948 CZECHOSLOVAKIA 1945-92.,  50Kčs c.v.. Bajer 81a, Speci
+1
Jakost
1948 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 50Kčs c.v.. Bajer 81a, Specimen, quality N
Starting price: CZK
49223 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92.,  comp. 5 pcs of bank-notes Lon
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., comp. 5 pcs of bank-notes "London-issue issue", c.v.. Bajer 70-74, Specimen, all quality N
Starting price: CZK
49228 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 1000Kčs War Heroes, c.v.. Baj
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 1000Kčs War Heroes, c.v.. Bajer 76, Specimen, luxury quality, N
Starting price: CZK
49227 - 1945-53 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 1000Kčs, c.v.. Bajer 78b,
+1
Jakost
1945-53 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 1000Kčs, c.v.. Bajer 78b, c, Specimen, quality N
Starting price: CZK
49230 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 5000Kčs, c.v.. Bajer 79, Spec
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 5000Kčs, c.v.. Bajer 79, Specimen, luxury quality, N
Starting price: CZK
49226 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 500Kčs c.v.. Bajer 75, Specim
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 500Kčs c.v.. Bajer 75, Specimen, luxury quality, N
Starting price: CZK
49229 - 1946 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 500Kčs, c.v.. Bajer 80a, Spec
+1
Jakost
1946 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., 500Kčs, c.v.. Bajer 80a, Specimen, luxury quality, N
Starting price: CZK
49232 - 1946-49 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., comp. 3 pcs of bank-notes 5
+1
Jakost
1946-49 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., comp. 3 pcs of bank-notes 5Kčs 2x and unissued 1Kčs, c.v.. Bajer 82b 2x, N8, quality N
Starting price: CZK
49231 - 1945-53 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., comp. 7 pcs of bank-notes,
+1
Jakost
1945-53 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., comp. 7 pcs of bank-notes, c.v.. Bajer 77a, 82b, 83b, 83a, 84b, 85a, 85b, Specimen, luxury quality, N
Starting price: CZK
49276 - 1945 GERMANY,  20RM, issued 28.4.1945 in/at Liberec, luxury
+1
Jakost
1945 GERMANY, 20RM, issued 28.4.1945 in/at Liberec, luxury quality
Starting price: CZK
50405 - 1919-35 GERMANY,  comp. 6 pcs of bank-notes; 50M 1919, 10M 1
+1
Jakost
1919-35 GERMANY, comp. 6 pcs of bank-notes; 50M 1919, 10M 1929 Reihe 1, 10M 1929, Reihe 2, 20M 1929, 50M 1933, 100M 1935, signs of usage, but good condition
Starting price: CZK
50402 - 1917-35 GERMANY,  comp. 6 pcs of bank-notes; 5M 1917, 50M 19
+1
Jakost
1917-35 GERMANY, comp. 6 pcs of bank-notes; 5M 1917, 50M 1919, 10.000M 1922, 20M 1929, 100M 1935 and potravinová bank-note 50Pf 1921, signs of usage, but good condition
Starting price: CZK
U:A5
50663 - 1921 comp. 14 pcs of směnných orders various values nouzov
Jakost
1921 comp. 14 pcs of směnných orders various values nouzového issue for Heligoland, decorative, interesting
Starting price: CZK
49233 - 1918-20 RUSSIA,  comp. 15 pcs of money (bank-notes, obligati
Jakost
1918-20 RUSSIA, comp. 15 pcs of money (bank-notes, obligations, dobropisů) , various quality
Starting price: CZK
50590 - 1944 C.C. DACHAU, camp means of payment in value 2RM, unfill
Jakost
1944 C.C. DACHAU, camp means of payment in value 2RM, unfilled, good condition
Starting price: CZK
48528 - 1941? LATVIA, order in value 1 point on/for lněné or wavy
+1
Jakost
1941? LATVIA, order in value 1 point on/for lněné or wavy products, text German - lotyšský, issued Empire komisařem for Ostland, on reverse dotted valuation, printed in/at Rize, well preserved
Starting price: CZK
50579 - 1920 comp. 3 pcs of orders on veneer in values 10h, 20h and
Jakost
1920 comp. 3 pcs of orders on veneer in values 10h, 20h and 50h with motives forest animals, issued club/association Gemeinde Hadersfeld im Wienerwald; rare, interesting
Starting price: CZK

Mail Auction 16 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.