Mail Auction 18 / Philately / Czech Republic / Valued Labels APOST

sign_info This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
65582
Jakost
1994 Reg letter with Pof.16, with mounted APOST label, type I., CDS Prague 20.10.94, abraded Reg label, starting price: CZK
63323
Jakost
1994 comp. 5 pcs of money letters with labels T I. - Havířov 1, Kroměžíž 1, Liberec 1, Prague 5, Teplice 1, good condition, starting price: CZK
63324
Jakost
1994 comp. 5 pcs of various entires with labels T I. - Brno 25, Liberec 1, Prague 4, Říčany near Prague, Zlín 4, good condition, starting price: CZK
65600
Jakost
1994-98 comp. 3 pcs of Reg letters with label APOST, 1x with by hand vyplněnými data, 1x with by hand vyplněným number, 1x with label I. type, starting price: CZK
63328
Jakost
2002-3 comp. 7 pcs of R letters with postal labels Plzeň 8, overprinted on/for name other post (for example. Přeštice, Plzeň 4, Plzeň 12, Plzeň 27), good condition, starting price: CZK
65301
Jakost
2003 envelope APOST, inverted domicile post Prague 10010, incl. certificate of mailing, for the present unpublished, starting price: CZK
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::