Mail Auction 18 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 69 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
63841 - 1927 Czechoslovakia I., 2x bank-note 10CZK (Desať korún),
+1
Jakost
1927 Czechoslovakia I., 2x bank-note 10CZK (Desať korún), set B and N, 1x light yellowy paper, unfolded, Un, N
Starting price: CZK
60423 - 19?? Mucha Alfons, bezhodnotová pseudobankovka State printi
+1
Jakost
19?? Mucha Alfons, bezhodnotová pseudobankovka State printing-plant valuable matters (representative issue ?), Art Nouveau decorative, color, with hologram, wmk, set A05, quality N, decorative, interesting
Starting price: CZK
64637 - 1942 BOHEMIA-MORAVIA  bank-note 500K, Ba.35, cancelled INVAL
+1
Jakost
1942 BOHEMIA-MORAVIA bank-note 500K, Ba.35, cancelled INVALIDATED; quality 0
Starting price: CZK
64592 - 1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT  complete set 7 pcs of bank
+1
Jakost
1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank-notes C.C. Terezín 1K-100K, light stains and oblique folds on/for some bankovkách
Starting price: CZK
U:A5
64635 - 1946 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  bank-note 500Kčs, Ba.SK80a; qu
+1
Jakost
1946 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 bank-note 500Kčs, Ba.SK80a; quality 0
Starting price: CZK
60424 - 1902 AUSTRIA-HUNGARY  1000 Koruna with imprinted stamp 10K,
+1
Jakost
1902 AUSTRIA-HUNGARY 1000 Koruna with imprinted stamp 10K, set 1221, B.6, 1/1, bank-note right, ditto kadaňský forgery, set 1200, 2/2
Starting price: CZK
U:A5
65040 - 1920 AUSTRIA  credit notes  in various values, selection of
Jakost
1920 AUSTRIA credit notes in various values, selection of 27 pcs of Salzburg, Sankt Nikola a.d. Donau, Styria, Baden, Schlierbach and oths., very good condition
Starting price: CZK
U:A5
62644 - 2002 EUROPEAN UNION  2x 5€, vertical undetached pair, very
+1
Jakost
2002 EUROPEAN UNION 2x 5€, vertical undetached pair, very fine
Starting price: CZK
64594 - 1999 SLOVAKIA  bank-note 20Sk věrozvěstové Saints Cyril a
+1
Jakost
1999 SLOVAKIA bank-note 20Sk věrozvěstové Saints Cyril and Methodius, Ba.SK6d, printing error, face R without printed vlasů and fousů; excellent quality
Starting price: CZK
64590 - 1973/1993 SLOVAKIA  stamped bank-note 500Sk/Kčs, Ba.SK4, bu
+1
Jakost
1973/1993 SLOVAKIA stamped bank-note 500Sk/Kčs, Ba.SK4, bumped corner
Starting price: CZK

Mail Auction 18 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.