Mail Auction 19 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
68804 - 1926-32 Czechoslovakia I., comp. 6 pcs of bank-notes, 10.- 2
+1
Jakost
1926-32 Czechoslovakia I., comp. 6 pcs of bank-notes, 10.- 20.- 50.- 100.-, 500.- 1000.-CZK, bank note/-s 10-100CZK quality N, 500 and 1000CZK worn, bank-note 500.- is set A with dotiskem little lines above A (MÁJA) but more folded and more worn, all SPECIMEN
Starting price: CZK
68801 - 1943 BOHEMIA-MORAVIA, treasury-note 5000CZK from  year 1920
+1
Jakost
1943 BOHEMIA-MORAVIA, treasury-note 5000CZK from year 1920 with Bohemian and Moravian overprint, set C, 2x perf SPECIMEN, luxury quality N
Starting price: CZK
65984 - 1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, partia
Jakost
1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, partial print reverse side on original paper, UR corner printing sheet, 3 incomplete pieces, damaged fire near/in/at shredding in incinerator
Starting price: CZK
65985 - 1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  Ba.106, 100Kčs Gottwald, parti
+1
Jakost
1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, partial print reverse side on original paper, rozstřižený incomplete sheet, damaged fire near/in/at shredding in incinerator
Starting price: CZK
U:X
68798 - 1945-53 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., selection of 17 pcs of bank
+3
Jakost
1945-53 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., selection of 17 pcs of bank-notes, part both issue, mostly perf, luxury quality N
Starting price: CZK
66744 - 1918 AUSTRIA-HUNGARY  bank-note 20K from  year 1913, issue I
+1
Jakost
1918 AUSTRIA-HUNGARY bank-note 20K from year 1913, issue II., red Opt DEUTSCHÖSTERREICH, very fine
Starting price: CZK
68493 - 1849 banknotes sampler, insert to circular with picture bank
+1
Jakost
1849 banknotes sampler, insert to circular with picture bank-notes in values 1, 2, 5, 10, 100, 1000G, adversely folded
Starting price: CZK

Mail Auction 19 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.