Mail Auction 19 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 69 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
68804 - 1926-32 Czechoslovakia I., comp. 6 pcs of bank-notes, 10.- 2
+1
Jakost
1926-32 Czechoslovakia I., comp. 6 pcs of bank-notes, 10.- 20.- 50.- 100.-, 500.- 1000.-CZK, bank note/-s 10-100CZK quality N, 500 and 1000CZK worn, bank-note 500.- is set A with dotiskem little lines above A (MÁJA) but more folded and more worn, all SPECIMEN
Starting price: CZK
68801 - 1943 BOHEMIA-MORAVIA, treasury-note 5000CZK from  year 1920
+1
Jakost
1943 BOHEMIA-MORAVIA, treasury-note 5000CZK from year 1920 with Bohemian and Moravian overprint, set C, 2x perf SPECIMEN, luxury quality N
Starting price: CZK
65984 - 1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, partia
Jakost
1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, partial print reverse side on original paper, UR corner printing sheet, 3 incomplete pieces, damaged fire near/in/at shredding in incinerator
Starting price: CZK
65985 - 1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  Ba.106, 100Kčs Gottwald, parti
+1
Jakost
1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, partial print reverse side on original paper, rozstřižený incomplete sheet, damaged fire near/in/at shredding in incinerator
Starting price: CZK
U:X
68798 - 1945-53 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., selection of 17 pcs of bank
+3
Jakost
1945-53 CZECHOSLOVAKIA 1945-92., selection of 17 pcs of bank-notes, part both issue, mostly perf, luxury quality N
Starting price: CZK
66744 - 1918 AUSTRIA-HUNGARY  bank-note 20K from  year 1913, issue I
+1
Jakost
1918 AUSTRIA-HUNGARY bank-note 20K from year 1913, issue II., red Opt DEUTSCHÖSTERREICH, very fine
Starting price: CZK
68493 - 1849 banknotes sampler, insert to circular with picture bank
+1
Jakost
1849 banknotes sampler, insert to circular with picture bank-notes in values 1, 2, 5, 10, 100, 1000G, adversely folded
Starting price: CZK

Mail Auction 19 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.