Mail Auction 20 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
74520 - 1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank
+1
Jakost
1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank-notes C.C. Terezín 1K-100K, quality 0, superb
Starting price: CZK
U:A5
75324 - 1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank
+1
Jakost
1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank-notes C.C. Terezín 1K-100K, luxury quality
Starting price: CZK
U:A5
75608 - 1944 SLOVAKIA Ba.N5, 5000Ks Prince Mojmír, c.v.. 2.500CZK,
+1
Jakost
1944 SLOVAKIA Ba.N5, 5000Ks Prince Mojmír, c.v.. 2.500CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
75612 - 1960 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  Ba.94a, 10Kčs Pioneers dark b
+1
Jakost
1960 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.94a, 10Kčs Pioneers dark brown, set H25, c.v.. 600CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
75616 - 1958 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  Ba.97a, 25Kčs Žižka dark-bl
+1
Jakost
1958 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.97a, 25Kčs Žižka dark-blue, set E13, c.v.. 2500CZK, quality 1, very light fold
Starting price: CZK
U:A5
75610 - 1964 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  Ba.99a, 50Kčs red, set K01, c
+1
Jakost
1964 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.99a, 50Kčs red, set K01, c.v.. 3000CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
65985 - 1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, parti
+1
Jakost
1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, partial print reverse side on original paper, rozstřižený incomplete sheet, damaged fire near/in/at shredding in incinerator
Starting price: CZK
U:X
74694 - 1985 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 4 pcs of vouchers (tuzexo
Jakost
1985 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 4 pcs of vouchers (tuzexové bony), value 5Kčs 1x, 1Kčs 3x, folded
Starting price: CZK
U:A5
75382 - 1860 AUSTRIA / SLAVONICE comp. 2 pcs of 10Kr emergency orde
+2
Jakost
1860 AUSTRIA / SLAVONICE comp. 2 pcs of 10Kr emergency orders issued in Slavonice (Zlabings), black print, on reverse postal imprint, damaged, quality 5, supplemented with description from Numismatických sheets
Starting price: CZK
U:A5
75037 - 1849 AUSTRIA-HUNGARY banknotes sampler, insert to circular
+1
Jakost
1849 AUSTRIA-HUNGARY banknotes sampler, insert to circular with picture bank-notes in values 1, 2, 5, 10, 100, 1000G, printed on pink paper, cross light folded, sought!
Starting price: CZK
U:A3s|
75331 - 1900-10 RUSSIA comp. 8 pcs of bank-notes, quality 0–3
+1
Jakost
1900-10 RUSSIA comp. 8 pcs of bank-notes, quality 0–3
Starting price: CZK
U:A4

Mail Auction 20 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.