Mail Auction 20 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
74520 - 1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank
+1
Jakost
1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank-notes C.C. Terezín 1K-100K, quality 0, superb
Starting price: CZK
U:A5
75324 - 1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank
+1
Jakost
1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank-notes C.C. Terezín 1K-100K, luxury quality
Starting price: CZK
U:A5
75608 - 1944 SLOVAKIA Ba.N5, 5000Ks Prince Mojmír, c.v.. 2.500CZK,
+1
Jakost
1944 SLOVAKIA Ba.N5, 5000Ks Prince Mojmír, c.v.. 2.500CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
75612 - 1960 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  Ba.94a, 10Kčs Pioneers dark b
+1
Jakost
1960 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.94a, 10Kčs Pioneers dark brown, set H25, c.v.. 600CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
75616 - 1958 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  Ba.97a, 25Kčs Žižka dark-bl
+1
Jakost
1958 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.97a, 25Kčs Žižka dark-blue, set E13, c.v.. 2500CZK, quality 1, very light fold
Starting price: CZK
U:A5
75610 - 1964 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  Ba.99a, 50Kčs red, set K01, c
+1
Jakost
1964 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.99a, 50Kčs red, set K01, c.v.. 3000CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
65985 - 1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, parti
+1
Jakost
1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, partial print reverse side on original paper, rozstřižený incomplete sheet, damaged fire near/in/at shredding in incinerator
Starting price: CZK
U:X
74694 - 1985 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 4 pcs of vouchers (tuzexo
Jakost
1985 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 4 pcs of vouchers (tuzexové bony), value 5Kčs 1x, 1Kčs 3x, folded
Starting price: CZK
U:A5
75382 - 1860 AUSTRIA / SLAVONICE comp. 2 pcs of 10Kr emergency orde
+2
Jakost
1860 AUSTRIA / SLAVONICE comp. 2 pcs of 10Kr emergency orders issued in Slavonice (Zlabings), black print, on reverse postal imprint, damaged, quality 5, supplemented with description from Numismatických sheets
Starting price: CZK
U:A5
75037 - 1849 AUSTRIA-HUNGARY banknotes sampler, insert to circular
+1
Jakost
1849 AUSTRIA-HUNGARY banknotes sampler, insert to circular with picture bank-notes in values 1, 2, 5, 10, 100, 1000G, printed on pink paper, cross light folded, sought!
Starting price: CZK
U:A3s|
75331 - 1900-10 RUSSIA comp. 8 pcs of bank-notes, quality 0–3
+1
Jakost
1900-10 RUSSIA comp. 8 pcs of bank-notes, quality 0–3
Starting price: CZK
U:A4

Mail Auction 20 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.