Mail Auction 21 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
80612 - 1929 CZECHOSLOVAKIA 1918-39  Ba.24b, 50CZK Mucha red, set V
+1
Jakost
1929 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 Ba.24b, 50CZK Mucha red, set Va, c.v.. 600CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
79686 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 comp. 2 pcs of Hungarian bank-n
+1
Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 comp. 2 pcs of Hungarian bank-notes 10K with Czechosl. revenue 10h stříhaným, degraded quality
Starting price: CZK
U:A5
79688 - 1939-45 BOHEMIA-MORAVIA selection of 20 pcs bank-notes Pro
+7
Jakost
1939-45 BOHEMIA-MORAVIA selection of 20 pcs bank-notes Protectorate, part Specimen, part worse quality, also better pieces, 5CZK 1938 + overprint (Joseph Jungmann) quality N
Starting price: CZK
U:A5
79689 - 1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT comp. 9 pcs of bank-notes
+1
Jakost
1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT comp. 9 pcs of bank-notes C.C. Terezín 1K-100K, low quality
Starting price: CZK
U:A5
78248 - 1953 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 6 pcs of specimens, Ba.87
+1
Jakost
1953 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 6 pcs of specimens, Ba.87b, 88b, 89b, 90 pt., 91a, 92a, cancelled, 3 small holes, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
81358 - 1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, bank-n
Jakost
1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, bank-note (quality 0) + 2x cut square, partial print reverse side on original paper, damaged fire near/in/at shredding in incinerator
Starting price: CZK
U:A4
81356 - 1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, partia
Jakost
1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, partial print reverse side on original paper, LR corner printing sheet, format A4, damaged fire near/in/at shredding in incinerator
Starting price: CZK
U:A4
80198 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.77a+b, 2 pcs of 100Kčs bank-
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.77a+b, 2 pcs of 100Kčs bank-notes set A+C, quality 0+1
Starting price: CZK
U:A5
81131 - 2000 SLOVAKIA Ba.SK10ab, 1000SKK Hlinka, 2. issue, addition
+1
Jakost
2000 SLOVAKIA Ba.SK10ab, 1000SKK Hlinka, 2. issue, additional printing BIMILÉNIUM, set A, c.v.. 1130CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
81132 - 2000 SLOVAKIA Ba.SK11b, 5000SKK Štefánik, 2. issue, addit
+1
Jakost
2000 SLOVAKIA Ba.SK11b, 5000SKK Štefánik, 2. issue, additional printing BIMILÉNIUM, set A, c.v.. 5635CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
81130 - 2000 SLOVAKIA Ba.SK9ab, 500SKK Štúr, 2. issue, additional
+1
Jakost
2000 SLOVAKIA Ba.SK9ab, 500SKK Štúr, 2. issue, additional printing BIMILÉNIUM, set A, c.v.. 560CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
81133 - 2000 SLOVAKIA comp. 4 pcs of bank-notes, Ba.SK6-8, 12, kodn
+1
Jakost
2000 SLOVAKIA comp. 4 pcs of bank-notes, Ba.SK6-8, 12, kodnoty 20Sk, 50Sk, 100SKK and 200SKK, 2. issue, additional printing BIMILÉNIUM, set A, c.v.. 587CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
79333 - 1849 EMERGENCY CURRENCY / CHOMUTOV (Komotau), 20 Kreuzer, wi
+1
Jakost
1849 EMERGENCY CURRENCY / CHOMUTOV (Komotau), 20 Kreuzer, with signs of usage
Starting price: CZK
U:A5
79335 - 1920 VOUCHERS / AUSTRIA selection of 20 pcs of orders, for
+1
Jakost
1920 VOUCHERS / AUSTRIA selection of 20 pcs of orders, for example. Dürnstein, Hainburg and oths., luxury quality
Starting price: CZK
U:A5
81347 - 1945-88 POLAND, HUNGARY, GREAT BRITAIN Poland - 4 pcs of ba
+1
Jakost
1945-88 POLAND, HUNGARY, GREAT BRITAIN Poland - 4 pcs of bank-notes from 80. years, 50, 100, 500 and 1000 Złotych, quality 0; Hungary - WPM.117, 500 Pengö, printing error NЯТЬСОТ;, quality 3-4; Great Britain - 2 pcs of testovacích bank-notes De La Rue, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
81350 - 1987-94 GEORGIA, MONGOLIA, THAILAND selection of 20 pcs of
Jakost
1987-94 GEORGIA, MONGOLIA, THAILAND selection of 20 pcs of bank-notes, quality 0
Starting price: CZK
U:A4
81354 - 1990-94 IRAQ comp. 5 pcs of bank-notes, values 5, 50, 50, 1
+1
Jakost
1990-94 IRAQ comp. 5 pcs of bank-notes, values 5, 50, 50, 100 and 250 Dinars, c.v.. ca. 100$, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
81352 - 1992 NORTH KOREA comp. 4 pcs of bank-notes, values 5, 10, 5
+1
Jakost
1992 NORTH KOREA comp. 4 pcs of bank-notes, values 5, 10, 50 and 100 Won, c.v.. ca. 100$, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
78773 - 1918 DESIGNES original design on/for rublový emblem YMCA (
Jakost
1918 DESIGNES original design on/for rublový emblem YMCA (legion in Russia), on reverse illegible ověřovací postmark, creased, torn, after all very interesting
Starting price: CZK
U:A5

Mail Auction 21 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.