Mail Auction 21 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
80612 - 1929 CZECHOSLOVAKIA 1918-39  Ba.24b, 50CZK Mucha red, set V
+1
Jakost
1929 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 Ba.24b, 50CZK Mucha red, set Va, c.v.. 600CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
79686 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 comp. 2 pcs of Hungarian bank-n
+1
Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 comp. 2 pcs of Hungarian bank-notes 10K with Czechosl. revenue 10h stříhaným, degraded quality
Starting price: CZK
U:A5
79688 - 1939-45 BOHEMIA-MORAVIA selection of 20 pcs bank-notes Pro
+7
Jakost
1939-45 BOHEMIA-MORAVIA selection of 20 pcs bank-notes Protectorate, part Specimen, part worse quality, also better pieces, 5CZK 1938 + overprint (Joseph Jungmann) quality N
Starting price: CZK
U:A5
79689 - 1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT comp. 9 pcs of bank-notes
+1
Jakost
1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT comp. 9 pcs of bank-notes C.C. Terezín 1K-100K, low quality
Starting price: CZK
U:A5
78248 - 1953 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 6 pcs of specimens, Ba.87
+1
Jakost
1953 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 6 pcs of specimens, Ba.87b, 88b, 89b, 90 pt., 91a, 92a, cancelled, 3 small holes, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
81358 - 1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, bank-n
Jakost
1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, bank-note (quality 0) + 2x cut square, partial print reverse side on original paper, damaged fire near/in/at shredding in incinerator
Starting price: CZK
U:A4
81356 - 1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, partia
Jakost
1989 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.106, 100Kčs Gottwald, partial print reverse side on original paper, LR corner printing sheet, format A4, damaged fire near/in/at shredding in incinerator
Starting price: CZK
U:A4
80198 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.77a+b, 2 pcs of 100Kčs bank-
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.77a+b, 2 pcs of 100Kčs bank-notes set A+C, quality 0+1
Starting price: CZK
U:A5
81131 - 2000 SLOVAKIA Ba.SK10ab, 1000SKK Hlinka, 2. issue, addition
+1
Jakost
2000 SLOVAKIA Ba.SK10ab, 1000SKK Hlinka, 2. issue, additional printing BIMILÉNIUM, set A, c.v.. 1130CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
81132 - 2000 SLOVAKIA Ba.SK11b, 5000SKK Štefánik, 2. issue, addit
+1
Jakost
2000 SLOVAKIA Ba.SK11b, 5000SKK Štefánik, 2. issue, additional printing BIMILÉNIUM, set A, c.v.. 5635CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
81130 - 2000 SLOVAKIA Ba.SK9ab, 500SKK Štúr, 2. issue, additional
+1
Jakost
2000 SLOVAKIA Ba.SK9ab, 500SKK Štúr, 2. issue, additional printing BIMILÉNIUM, set A, c.v.. 560CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
81133 - 2000 SLOVAKIA comp. 4 pcs of bank-notes, Ba.SK6-8, 12, kodn
+1
Jakost
2000 SLOVAKIA comp. 4 pcs of bank-notes, Ba.SK6-8, 12, kodnoty 20Sk, 50Sk, 100SKK and 200SKK, 2. issue, additional printing BIMILÉNIUM, set A, c.v.. 587CZK, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
79333 - 1849 EMERGENCY CURRENCY / CHOMUTOV (Komotau), 20 Kreuzer, wi
+1
Jakost
1849 EMERGENCY CURRENCY / CHOMUTOV (Komotau), 20 Kreuzer, with signs of usage
Starting price: CZK
U:A5
79335 - 1920 VOUCHERS / AUSTRIA selection of 20 pcs of orders, for
+1
Jakost
1920 VOUCHERS / AUSTRIA selection of 20 pcs of orders, for example. Dürnstein, Hainburg and oths., luxury quality
Starting price: CZK
U:A5
81347 - 1945-88 POLAND, HUNGARY, GREAT BRITAIN Poland - 4 pcs of ba
+1
Jakost
1945-88 POLAND, HUNGARY, GREAT BRITAIN Poland - 4 pcs of bank-notes from 80. years, 50, 100, 500 and 1000 Złotych, quality 0; Hungary - WPM.117, 500 Pengö, printing error NЯТЬСОТ;, quality 3-4; Great Britain - 2 pcs of testovacích bank-notes De La Rue, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
81350 - 1987-94 GEORGIA, MONGOLIA, THAILAND selection of 20 pcs of
Jakost
1987-94 GEORGIA, MONGOLIA, THAILAND selection of 20 pcs of bank-notes, quality 0
Starting price: CZK
U:A4
81354 - 1990-94 IRAQ comp. 5 pcs of bank-notes, values 5, 50, 50, 1
+1
Jakost
1990-94 IRAQ comp. 5 pcs of bank-notes, values 5, 50, 50, 100 and 250 Dinars, c.v.. ca. 100$, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
81352 - 1992 NORTH KOREA comp. 4 pcs of bank-notes, values 5, 10, 5
+1
Jakost
1992 NORTH KOREA comp. 4 pcs of bank-notes, values 5, 10, 50 and 100 Won, c.v.. ca. 100$, quality 0
Starting price: CZK
U:A5
78773 - 1918 DESIGNES original design on/for rublový emblem YMCA (
Jakost
1918 DESIGNES original design on/for rublový emblem YMCA (legion in Russia), on reverse illegible ověřovací postmark, creased, torn, after all very interesting
Starting price: CZK
U:A5

Mail Auction 21 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.