Mail Auction 27 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
101801 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39  Ba.10a, 20CZK, set P, quality
Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 Ba.10a, 20CZK, set P, quality 1-2
Starting price: CZK
U:A5
102671 - 1926-31 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 Ba.21b 2 pcs of, 20CZK quali
+1
Jakost
1926-31 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 Ba.21b 2 pcs of, 20CZK quality N/0 + Ba.24b, 50CZK Mucha, quality 2 + Ba.25a, 100CZK, quality 4
Starting price: CZK
U:A5
102540 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 Ba.7, 1CZK Republic Czechoslova
+1
Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 Ba.7, 1CZK Republic Czechoslovak, set 127, quality 1/1
Starting price: CZK
U:A5
102687 - 1925-89 CZECHOSLOVAKIA, BOHEMIA-MORAVIA,, SLOVAKIA comp. 13
Jakost
1925-89 CZECHOSLOVAKIA, BOHEMIA-MORAVIA,, SLOVAKIA comp. 13 pcs of bank-notes, contains unissued Bohemian and Moravian 5000K specimen, Ba.N3 quality 3, Slovak 500K with overprint Ba.44 2 pcs of specimen quality 3, CZECHOSLOVAKIA 1918-39 1000CZK specimen Ba.26 kvalia 3, Ba.22d specimen, 20Kčs Ba.100, 20Kčs Ba.105 + 6 pcs of tuzexových vouchers 1Kčs issue 1989
Starting price: CZK
U:A5
102535 - 1919 EMERGENCY CURRENCY / CZECHOSLOVAKIA 1918-39  Rýmařov
+1
Jakost
1919 EMERGENCY CURRENCY / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 Rýmařov (Römerstadt), 3 pcs of emergency money 20h, 50h, 1 Kr, quality 0/0
Starting price: CZK
U:A5
102541 - 1939 BOHEMIA-MORAVIA Ba.28a, 1CZK with hand-made overprint
+1
Jakost
1939 BOHEMIA-MORAVIA Ba.28a, 1CZK with hand-made overprint Protektorát..., set A041, quality 1/1
Starting price: CZK
U:A5
96331 - 1953-61 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  selection of 18 pcs of bank
+1
Jakost
1953-61 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 selection of 18 pcs of bank-notes Ba.86-93, 95-97 gift selection of bank, perf three small holes, both číslovače, c.v.. 1640CZK
Starting price: CZK
U:A4
102536 - 1973 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.101, 500Kčs Slovak national
+1
Jakost
1973 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 Ba.101, 500Kčs Slovak national revolt, 2 pcs, set U and Z, quality 1/1
Starting price: CZK
U:A5
101374 - 2000 SLOVAKIA Ba.SK6-12, comp. 7 pcs of bank-notes with add
+1
Jakost
2000 SLOVAKIA Ba.SK6-12, comp. 7 pcs of bank-notes with additional-printing BIMILENIUM, values 20Sk-5000Sk, quality N
Starting price: CZK
U:A5
101373 - 1993 SLOVAKIA Ba.SK6, 50Sk Saints Cyril and Methodius, vadn
+1
Jakost
1993 SLOVAKIA Ba.SK6, 50Sk Saints Cyril and Methodius, vadný cut, quality N
Starting price: CZK
U:A5
99463 - 1925 EMERGENCY CURRENCY / FRANCE order of chamber of commer
+1
Jakost
1925 EMERGENCY CURRENCY / FRANCE order of chamber of commerce in value 1Fr, bumped corners, otherwise preserved
Starting price: CZK
U:A5
101240 - 1920 EMERGENCY CURRENCY / AUSTRIA selection of 25 pcs of em
+1
Jakost
1920 EMERGENCY CURRENCY / AUSTRIA selection of 25 pcs of emergency money from Austria, standard quality
Starting price: CZK
U:A5

Mail Auction 27 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.