Public Acution 49 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
179227 - 1944 PROTECTORATE BOHEMIA-MORAVIA/ FREIGHT LETTER FOR RAILRO
+1
Jakost
1944 PROTECTORATE BOHEMIA-MORAVIA/ FREIGHT LETTER FOR RAILROAD Carriage note, service postmark NERATOWITZ 5.X.44, arrival postmark JAROMIERSCHITZ 17.X.44, off. data and red label WIRTSCHAFT, interesting
Starting price: CZK
U:A4
182171 - 1994 SLOVAKIA  alternate register card with mounted Kupónov
+1
Jakost
1994 SLOVAKIA alternate register card with mounted Kupónovou stmp 1000SKK, skartované děrovačkou
Starting price: CZK
U:A5
181603 - 1867-1940 [COLLECTIONS]  AUSTRIA-HUNGARY / AUSTRIA  selectio
+1
Jakost
1867-1940 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY / AUSTRIA selection scattered revenues various issues, contains also also better zlatkové values as 12Fl 1883; 2x 15Fl 1888, 10Fl and 6Fl 1870 etc..; higher catalogue
Starting price: CZK
U:K
181443 - 1943-44 [COLLECTIONS]  SLOVAKIA  selection of 23 pcs of docu
+2
Jakost
1943-44 [COLLECTIONS] SLOVAKIA selection of 23 pcs of documents with Slovak (20 pcs of) and Hungarian (3 pcs of) revenues, Slovak various values from 10h after/around 5 Koruna; good condition
Starting price: CZK
U:O4

Public Acution 49 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.