Public Auction 24 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
87252 - 1920 CZECHOSLOVAKIA 1918-39  treasury-note 5000CZK, set A, b
+1
Jakost
1920 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 treasury-note 5000CZK, set A, bank sample/specimen, perf SPECIMEN + INVALIDATED + 2x perforation, quality N
Starting price: CZK
U:A5
87244 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 treasury-note 100Kčs, ANULÁT,
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 treasury-note 100Kčs, ANULÁT, without statement set, 2x perforation, on both sides additional printing SAMPLE., slightly warped paper, otherwise quality N
Starting price: CZK
U:A5
87243 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 treasury-note 500Kčs, ANULÁT,
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 treasury-note 500Kčs, ANULÁT, without statement set, 2x perforation, on both sides additional printing SAMPLE., slightly warped paper, otherwise quality N
Starting price: CZK
U:A5
87240 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 treasury-note 1000Kčs, ANULÁT,
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 treasury-note 1000Kčs, ANULÁT, without statement set, 2x perforation, on both sides additional printing SAMPLE., slightly warped paper, otherwise quality N
Starting price: CZK
U:A5
87857 - 1930-40 PLATE PROOF  selection of 18 pcs of cut-squares, 15
+2
Jakost
1930-40 PLATE PROOF selection of 18 pcs of cut-squares, 15 gravures, 1x photodesign, 1x Exlibris, designs bank-notes, placed on stock-sheet, very rare
Starting price: CZK
U:A4

Public Auction 24 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.