Public Auction 32 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
125343 - 1852 AUSTRIA preprinted protocol with 8 imprinted stamps (!
+4
Jakost
1852 AUSTRIA preprinted protocol with 8 imprinted stamps (!) on face-side, other 4 imprinted stamps inside, very rare
Starting price: CZK
U:A3s|
125347 - 1854 AUSTRIA document with high 6-coloured multiple frankin
Jakost
1854 AUSTRIA document with high 6-coloured multiple franking of Revenues (20Fl + 20Fl + 2Fl + 1Fl + 45Kr + 1 Kr (!) + 6 Kreuzer), cancelled 2 official postmarks; good condition, documentary stamp 1 Kr C.M. is in/at takové franking extrémné rare !!
Starting price: CZK
U:A3s|
125354 - 1855 AUSTRIA document with revenue 10Kr C.M. with cut off p
Jakost
1855 AUSTRIA document with revenue 10Kr C.M. with cut off perf (!), made in Prague, allowed kontrolorem; very rare and sought
Starting price: CZK
U:A3s| | AUTOTRANS (?)Translation request
125340 - 1856 AUSTRIA calligraphied written document with nejvzácn
+1
Jakost
1856 AUSTRIA calligraphied written document with nejvzácnějším Austrian documentary stamp 18Fl, perf 13½;, signature count Mittrowsky; very rare, sought
Starting price: CZK
U:A3s|
125355 - 1856 AUSTRIA calligraphied written lease contract from 1.10
+1
Jakost
1856 AUSTRIA calligraphied written lease contract from 1.10.1856 with 4-coloured franking on face-side (14Fl + 1Fl + 6 Kreuzer + 10Kr C.M.) and with revenue 15 Kreuzer on the back side; interesting, nice
Starting price: CZK
U:A3s|
125342 - 1856 AUSTRIA preprinted protocol with výjimečnou franking
Jakost
1856 AUSTRIA preprinted protocol with výjimečnou franking 45Kr + 2 Kreuzer C.M. pair; documentary stamps 2 Kreuzer are on/for documents very rare and pair (perf 16½:15) is unique rarity!
Starting price: CZK
U:A3s|
125341 - 1858 AUSTRIA lease contract with rare tricolor franking of
Jakost
1858 AUSTRIA lease contract with rare tricolor franking of Revenues on face-side 20Fl + 16Fl (!) + 5 Fl, documentary stamp 20Fl is from pos. 1 - UL sheet margin
Starting price: CZK
U:A3s|
125348 - 1858 AUSTRIA contract of nájmu with mixed franking 3 Kreuz
Jakost
1858 AUSTRIA contract of nájmu with mixed franking 3 Kreuzer C.M. 2x, after validity, zaregistrováno by/on/at district office and supplemented with platným revenue 10Kr The 2nd issue., blue service postmark KONITZ; very nice
Starting price: CZK
U:A3s|
125339 - 1859 AUSTRIA complete contract with high franking of Revenu
+2
Jakost
1859 AUSTRIA complete contract with high franking of Revenues The 2nd issue in head, 5-coloured franking (14Fl + 14Fl + 14Fl + 2Fl + 60Kr + 30Kr + 5 Kreuzer), value 14Fl - various printing sheet, shifted print; 3 seal, very rare
Starting price: CZK
U:A3s|
125346 - 1859 AUSTRIA contract with franking of Revenues The 2nd iss
Jakost
1859 AUSTRIA contract with franking of Revenues The 2nd issue on reverse - 20Fl + 20Fl + 18Gl + 50 Kreuzer; documentary stamp 18Fl with expressive paper crease - sought!
Starting price: CZK
U:A3s|
125344 - 1860 AUSTRIA Czech language written document with franking
Jakost
1860 AUSTRIA Czech language written document with franking documentary stamps 12Kr - str-of-3, The 2nd issue., 1 pcs of without vertical perf, rare and sought
Starting price: CZK
U:A3s|
125345 - 1862 AUSTRIA pre-printing confirmation with decorative head
Jakost
1862 AUSTRIA pre-printing confirmation with decorative head with 2 documentary stamps The 2nd issue - 3Fl + 75Kr, the bottom part/-s revenues cut off; rare and sought
Starting price: CZK
U:A3s|
125338 - 1863 AUSTRIA lease contract with unique franking with 13 re
+2
Jakost
1863 AUSTRIA lease contract with unique franking with 13 revenues, 11-barevná franking with rarest values (15 Kreuzer + 16Fl + 18Fl + 14Fl + 8Hl + 1Fl + 30Kr + 5 Kreuzer + 25 Kreuzer + 15 Kreuzer + 2 Kreuzer), second side 18Fl + 2Fl; very good condition, rare, sought
Starting price: CZK
U:A3s|
125356 - 1869 AUSTRIA-HUNGARY document with very high franking of Re
Jakost
1869 AUSTRIA-HUNGARY document with very high franking of Revenues in head (6x 20Fl + 10Fl + 5x 1Fl), documentary stamp 20Fl - 2x pair, oblique perf, shifted roll embossing; interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
125289 - 1870 AUSTRIA-HUNGARY freight letter for railroad with docum
Jakost
1870 AUSTRIA-HUNGARY freight letter for railroad with documentary stamp 5 Kreuzer, CDS BRÜNN/ 16.12.; good condition
Starting price: CZK
U:A4
125337 - 1870 AUSTRIA-HUNGARY preprinted auction protocol with high
Jakost
1870 AUSTRIA-HUNGARY preprinted auction protocol with high franking in head, 15 Kreuzer pair 12Fl 1+ pair (!), various shades; strips and blocks revenues high values almost don't occur, sheets was/were in production separated and revenues despatched in/at small wooden little-boxes, very rare
Starting price: CZK
U:A3s|

Public Auction 32 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.