Public Auction 36 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
138737 - 1863 AUSTRIA fiscal document with franking 2. issue in head
Jakost
1863 AUSTRIA fiscal document with franking 2. issue in head, 25 Kreuzer + 2x8Fl; very good condition, interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
138735 - 1858 HABSBURG MONARCHY fiscal document from 7.12.1858, in h
Jakost
1858 HABSBURG MONARCHY fiscal document from 7.12.1858, in head multicolor franking 2. issue from start her validity, 2x10Kr + 16Fl, revenue 16Fl is ideally centrován, 2x30Kr in text, 2 black seal, signature of nobleman (?); good condition, very interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
138731 - 1854 AUSTRIA fiscal document, 2 sew together sheets with im
Jakost
1854 AUSTRIA fiscal document, 2 sew together sheets with imprinted stamps 30Kr and 3 Kreuzer issue 1840, dokolkované mounted revenue 15 Kreuzer 1. issue with paper crease, cancelled by official seal, preserved seal; good condition, sought
Starting price: CZK
U:A3s|
138713 - 1862 AUSTRIA release with mixed franking, document from 29.
Jakost
1862 AUSTRIA release with mixed franking, document from 29.12.1862, Jihlava, 7 revenues 1 Kr, from. 15½:15 - rare in multiple franking, in addition already 4 years invalid revenue (!), 2 revenues 6 Kreuzer; totally preserved, naprostý unique rarity!
Starting price: CZK
U:A3s|
138714 - 1859 AUSTRIA auction protocol with very high and rare 7-col
Jakost
1859 AUSTRIA auction protocol with very high and rare 7-coloured franking 2. issue from 13.7.1859 - 6 Kreuzer + 7Kr + 75Kr + 4Fl + 16Fl + 4x18Fl (!) + 2x20Fl; overall good condition, small stains, exceedingly interesting!
Starting price: CZK
U:A3s|
138740 - 1856 AUSTRIA auction protocol with multiple 6-coloured fran
Jakost
1856 AUSTRIA auction protocol with multiple 6-coloured franking in head, revenues cancelled only postmarks, 3 Kreuzer + 4x 6 Kreuzer + 30Kr + 1Fl + 3Fl + 16Fl, very rare revenue 16Fl totally centrován, very rare perforation 13½; : 16; good condition, interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
139375 - 1863 AUSTRIA document with franking of Revenues The 2nd iss
Jakost
1863 AUSTRIA document with franking of Revenues The 2nd issue., 30Kr + 15 Kreuzer + 4 Kreuzer + 2x ½Kr - surplus print; unusual
Starting price: CZK
U:A3s|
138739 - 1855 AUSTRIA document confirmating receiving more than 3000
Jakost
1855 AUSTRIA document confirmating receiving more than 3000Fl, revenue 8Fl C.M., good condition, interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
138727 - 1858 HABSBURG MONARCHY lease contract with high franking of
Jakost
1858 HABSBURG MONARCHY lease contract with high franking of Revenues the first issue C.M. 10Fl + 20Fl, revenue 20Fl with wmk 1a from L bottom corner sheet (pos. 17), dated 18. 10. 1858 - the last month of validity, very interesting (!), then in text 5x 15 Kreuzer, 4 good condition seal, good condition
Starting price: CZK
U:A3s|
138730 - 1859 AUSTRIA pre-printed release with kaligrafickou arrange
Jakost
1859 AUSTRIA pre-printed release with kaligrafickou arrangement and revenue 30Kr C.M., dated 17.5. 1859, Brno - revenue more than ½ year already invalidated (after/around change currency was/were užití these revenues already nemožné), signatures šlechtičen (evidently Mathilda Joh. Seraphina from Žerotína); good condition, interesting
Starting price: CZK
U:A3s| | AUTOTRANS (?)Translation request
138732 - 1858 HABSBURG MONARCHY off. document with postmark and reve
Jakost
1858 HABSBURG MONARCHY off. document with postmark and revenue 6 Kreuzer C.M., dated 31.10.1858, Brno - last day of validity; very good condition, sought!
Starting price: CZK
U:A3s|
138715 - 1870 AUSTRIA-HUNGARY release with mixed franking, document
Jakost
1870 AUSTRIA-HUNGARY release with mixed franking, document from 31.3.1870, Brno, franked revenue 3. issue - 25 Kreuzer, 2. surplus print perf 10½;, c.v.. Koř.134A, missing almost in all collections - last day usage (!), then revenue 4. issue 7Kr, type I, 1. month usage; very rare, very good condition
Starting price: CZK
U:A3s|
139374 - 1881 AUSTRIA-HUNGARY document with mixed franking of issues
Jakost
1881 AUSTRIA-HUNGARY document with mixed franking of issues 1879 (½Kr - exceptional) and 1881; very interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
138741 - 1878 AUSTRIA-HUNGARY freight letter for railroad with pre-p
Jakost
1878 AUSTRIA-HUNGARY freight letter for railroad with pre-printed revenue on/for mailing from Wien (Vienna) to Moravský Krumlov, consequently doslán on/for other adresátovu address again to Vienna, CDS, notice, label, seal, off. cancelled with perforation; good condition, interesting
Starting price: CZK
U:A4
138738 - 1867 AUSTRIA-HUNGARY preprinted debenture bond with high co
Jakost
1867 AUSTRIA-HUNGARY preprinted debenture bond with high color mixed franking various reprints 2. issue 1Fl + 12Fl + 2x20Fl and 3. issue 75Kr; very good condition, interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
139373 - 1890 AUSTRIA-HUNGARY, HAMBURG warrant with mixed franking,
Jakost
1890 AUSTRIA-HUNGARY, HAMBURG warrant with mixed franking, Hamburg imprinted stamps (1x inside) and Austrian documentary stamp issue 1888 50k, service postmark Austrian consulate in Hamburg; nice
Starting price: CZK
U:A3s|
139372 - 1855 AUSTRIA, SAXONY document with mixed franking, Saxon im
+3
Jakost
1855 AUSTRIA, SAXONY document with mixed franking, Saxon imprinted stamp 4Ngr and Austrian documentary stamps the first issue 1Fl and 30kr C.M.; inside beauty seal
Starting price: CZK
U:A3s|
139371 - 1852 AUSTRIA, SAXONY document with mixed franking, Saxon im
Jakost
1852 AUSTRIA, SAXONY document with mixed franking, Saxon imprinted stamp 4Ngr and Austrian documentary stamp the first issue 6 Kreuzer C.M.; very good condition
Starting price: CZK
U:A3s|
139688 - 1883-1901 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY selection of 40 pc
+13
Jakost
1883-1901 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY selection of 40 pcs of sheets from účetních, pokladních or spisových books (documents bound Viennese knihvazačem and tiskařem F. Rollingerem), svázání zpoplatněno in/at kolcích according to number sheets on sheet with total 115 revenues in various 2 and 3 and 4-barevných combinations, issue 1883, 1885, 1888, 1893, 1898 (Crown), interesting selection of
Starting price: CZK
U:O4
138736 - 1857 HABSBURG MONARCHY / FAMILY TREE John Fiala (narozen 17
Jakost
1857 HABSBURG MONARCHY / FAMILY TREE John Fiala (narozen 1780) from Moravská Ostrava , revenues 15 Kreuzer and 1Fl C.M., cancelled green postmark; good condition, interesting
Starting price: CZK
U:A3s|

Public Auction 36 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.