Public Auction 38 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
146682 - 1939 BOHEMIA-MORAVIA order town court in Decin (Tetschen) f
Jakost
1939 BOHEMIA-MORAVIA order town court in Decin (Tetschen) from 7. October 1939, 2x German stmp Gerichtskosten Marke 50Pf + 1M used on/for our territory; very good condition, interesting
Starting price: CZK
U:A4
148360 - 1788 AUSTRIA debenture bond for 10.000 golden, fine noble s
+1
Jakost
1788 AUSTRIA debenture bond for 10.000 golden, fine noble seal knížecího of family Althanů with signature, total 3x Tereziánský signetes 2F.; exceptional, decorative, křižné folds
Starting price: CZK
U:A3s|
144923 - 1852 AUSTRIA obligation with revenue 6 Kreuzer C.M., with s
Jakost
1852 AUSTRIA obligation with revenue 6 Kreuzer C.M., with significant antidatováním to 24. 5. 1852, revenues of issue C. M. platily to from start November 1854 (!); written in Czech, very interesting document
Starting price: CZK
U:A3s|
148353 - 1855 AUSTRIA-HUNGARY release with revenue 8Fl C.M., lower s
Jakost
1855 AUSTRIA-HUNGARY release with revenue 8Fl C.M., lower signature of nobleman Emanuel rytíře from Unkrechtsbergu; interesting, good condition, cross fold
Starting price: CZK
U:A3s|
146207 - 1876 AUSTRIA-HUNGARY lease contract with 6-coloured frankin
+2
Jakost
1876 AUSTRIA-HUNGARY lease contract with 6-coloured franking, total 13 revenues issue 1875, document from 19.1.1877 - already 19. days invalidated (!); interesting, křížný fold, good condition
Starting price: CZK
U:A3s|
148357 - 1845 AUSTRIA-HUNGARY family tree issued farou in/at Grusbac
Jakost
1845 AUSTRIA-HUNGARY family tree issued farou in/at Grusbachu, very high fee 6G, black round cancel. and two nice church seal; very decorative, good condition, vertical fold
Starting price: CZK
U:A3s|
147297 - 1871-79 AUSTRIA-HUNGARY comp. 3 pcs of freight letters for
Jakost
1871-79 AUSTRIA-HUNGARY comp. 3 pcs of freight letters for railroad with documentary stamps and seals
Starting price: CZK
U:A4
148352 - 1874 AUSTRIA-HUNGARY document with once from nejvyšších
+3
Jakost
1874 AUSTRIA-HUNGARY document with once from nejvyšších frankings 163Fl and 56Kr, tvořenou two str-of-4 values 20Fl (!), then 3Fl, 50 Kreuzer and 2x 3 Kreuzer, light cancelled official cancel. with eagle; interesting, decorative
Starting price: CZK
U:A3s|
148350 - 1871 AUSTRIA-HUNGARY document with nice mnohonásobnou 6-co
+1
Jakost/Jakost
1871 AUSTRIA-HUNGARY document with nice mnohonásobnou 6-coloured high franking, cancelled green (!) postmark, general value 106Fl and 26Kr, base composes 5 revenues 12Fl from various printing sheet with various color shades, 1x with L sheet margin, wide margin, revenue 20Fl with print numeral(s), 2 revenues 10Fl have small/rare year and pocházejí from 2 various printing sheet, 2 decorative nobiliary seal knížecího of family Dietrichstein; rare, decorative
Starting price: CZK
U:A3s|
146675 - 1888-98 AUSTRIA-HUNGARY comp. 4 pcs of fiscal valuable matt
Jakost
1888-98 AUSTRIA-HUNGARY comp. 4 pcs of fiscal valuable matters, 1x release, 3x protocol, with vícebarevnými also mnohonásobnými frankings revenues high values, 1x mixed franking issue 1893 and 1898; good condition
Starting price: CZK
U:A3s|
146205 - 1860 AUSTRIA-HUNGARY printed matter Sňatečních ohlášek
Jakost
1860 AUSTRIA-HUNGARY printed matter "Sňatečních ohlášek" written dvojjazyčně with platným revenue 30Kr 2. issue and already more than one and čtvrt year neplatným revenue 6 Kreuzer C.M.; very sought, vert. fold, interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
148355 - 1863 AUSTRIA document with high color franking of Revenues
+2
Jakost
1863 AUSTRIA document with high color franking of Revenues 2. issue 5 Kreuzer + 8Fl + 14Fl + 14Fl + 20Fl, the first revenue 14Fl is from lower margins printing sheet; document without bends (!), very good condition, rare
Starting price: CZK
U:A3s|
148356 - 1858 HABSBURG MONARCHY lease contract with rich 7-coloured
+2
Jakost
1858 HABSBURG MONARCHY lease contract with rich 7-coloured franking 9 revenues, 5 Kreuzer + 2x 10Kr + pair 30Kr + 4Fl + 6Fl + 10Fl +16Fl (!) from 2.12. 1858 - 1 month valid issue; nice seal knížecího of family Lobkowitz; stains, after all interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
146963 - 18841901 AUSTRIA-HUNGARY comp. 4 pcs of newspapers with doc
Jakost
18841901 AUSTRIA-HUNGARY comp. 4 pcs of newspapers with documentary stamps, interesting frankings, good condition
Starting price: CZK
U:A4
146679 - 1876-1911 AUSTRIA-HUNGARY comp. 5 pcs of printed-matters wi
Jakost
1876-1911 AUSTRIA-HUNGARY comp. 5 pcs of printed-matters with decorative added-print, 3x hotel invoices, for example. Post-Hotel in Bodenbach, commercial invoice/-s, 3x with revenues; archiving folds, interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
146374 - 1850-60 AUSTRIA-HUNGARY / PLZEŇ comp. 3 pcs of bollettes,
+1
Jakost
1850-60 AUSTRIA-HUNGARY / PLZEŇ comp. 3 pcs of bollettes, fee after/behind mýto, cattle; small folds, else preserved
Starting price: CZK
U:A5
148354 - 1855 AUSTRIA-HUNGARY document with revenue 6Fl with very rar
+1
Jakost
1855 AUSTRIA-HUNGARY document with revenue 6Fl with very rare perf 17, cancelled light only postmark; rare
Starting price: CZK
U:A3s|
147260 - 1861 KINGDOM OF HUNGARY / PREŠOV certificate of absolvován
Jakost
1861 KINGDOM OF HUNGARY / PREŠOV certificate of absolvování prešovské evangelické teologické school in the name of Lewis Vannay, printed revenue 6 Kreuzer, seal; format larger than A4, crosswise folds, decorative
Starting price: CZK
U:A3s|
146181 - 1800-35 BELGIUM / NAPOLEONIC WARS nice document from Napole
+1
Jakost
1800-35 BELGIUM / NAPOLEONIC WARS nice document from Napoleon occupied Belgium, with French and Belgian revenues and nice postal imprints; 2x cross fold, else preserved, interesting
Starting price: CZK
U:A4
146961 - 1891-95 BOSNIA AND HERZEGOVINA comp. 2 pcs of newspapers (O
Jakost
1891-95 BOSNIA AND HERZEGOVINA comp. 2 pcs of newspapers (Odjek, Belgrade and Makedonija, Belgrade - against Bulgarian propagandě) with documentary stamps and postmarks FOČA and BANJA LUKA; interesting
Starting price: CZK
U:A4
146959 - 1894 BOSNIA AND HERZEGOVINA comp. 3 pcs of documents with i
Jakost
1894 BOSNIA AND HERZEGOVINA comp. 3 pcs of documents with interesting franking of Revenues and oval postm. RECHNUNGS-ABTEILUNG SARAJEVO; nice
Starting price: CZK
U:A4
146674 - 1875 GERMANY warrant, 2x signetes town Hamburg (1x 30Pf.),
+1
Jakost
1875 GERMANY warrant, 2x signetes town Hamburg (1x 30Pf.), on reverse cancel. Generálního consulate Austria-Hungary in Hamburg; cross fold, interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
146677 - 1872 SAXONY / FRIDRICHSTADT (Dresden) death certificate in t
Jakost
1872 SAXONY / FRIDRICHSTADT (Dresden) death certificate in the name of CARL HOCHE, revenue 2 1/2 NGR, nice duchovní seal pastor; křížný fold, well preserved, interesting
Starting price: CZK
U:A3s|
146678 - 1841-81 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY, GERMANY comp. 7 pcs
Jakost
1841-81 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY, GERMANY comp. 7 pcs of due bills, 4x various revenue franking from that 2x Austrian, 1x mixed with German, 1x German revenues; interesting selection of
Starting price: CZK
U:A3s|

Public Auction 38 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.